Άρθρο 1

Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που προβλέπεται να εκδοθούν κατ΄ εξουσιοδότησή του, εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο προς τις διατάξεις της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L108/1/25-4-2007).

 • 30 Ιουνίου 2010, 18:23 | Ευάγγελος Λιβιεράτος

  Μια που τελειώνει σε λίγο η διαβούλευση αυτή, ας μου επιτραπεί ένα γενικότερο σχόλιο που δεν αφορά στο θέμα μας, αλλά στον «τρόπο» με τον οποίο μερικοί συμμετέχοντες (ευτυχώς πολύ λίγοι) αντιδρούν σε απόψεις που έχουν εκφραστεί στη διαβούλευση και που δεν συμφωνούν με τις δικές τους. Χρησιμοποιούν αυτοί οι πολύ λίγοι εκφράσεις με τις οποίες (ίσως και άθελά τους, στη αισιόδοξη εκδοχή) είναι σαφής η διάθεση αποδόμησης ή ευτελισμού ή προσβολής της άποψης των άλλων, όπως όταν π.χ. χαρακτηρίζουν την όποια κριτική που δεν τους αρέσει (ανθρώπων που ίσως και δεν γνωρίζουν) ως «στενόθωρη προσήλωση σε …» ή τις άλλες απόψεις ως ορμώμενες από «προσωπικές πικρίες και βλέψεις …».
  Η αντιμετώπιση αυτή της άλλης άποψης σε ένα δημόσιο διάλογο, τον οποίο ζητάει η πολιτεία και η αρχή που βάζει το νομοσχέδιο σε ανοιχτή διαβούλευση, τελικά θα έλεγα ότι μάλλον αποδυναμώνει τα επιχειρήματα και τις προθέσεις των ανθρώπων αυτών!
  Νομίζω ότι ο administrator αυτών των σελίδων θα έπρεπε να προσθέσει κάτι σχετικό στον 4ο Όρο Συμμετοχής στη διαβούλευση περί «προσβολής δικαιωμάτος» έκφρασης γνώμης…

 • KEIMENO ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

  Για το Σχέδιο Νόμου:«Eθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών – Εναρμόνιση με την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007. Τροποποίηση του Ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες διατάξεις» (Α΄141)».

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  Με αυτό το κείμενο το οποίο υποβάλλεται στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου, «Eθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών – Εναρμόνιση με την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007. Τροποποίηση του Ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες διατάξεις» (Α΄141)» η Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGI) εκφράζει ορισμένες σκέψεις και παρατηρήσεις του ΔΣ αλλά και των μελών μας, σ’ αυτό το σημαντικότατο σχέδιο Νόμου το οποίο αφορά την διαχείριση και την εφαρμοστέα πολιτική σε χωρικά δεδομένα για τον Ελληνικό χώρο.
  Από όσο γνωρίζουμε ποτέ μέχρι τώρα δεν υπήρχε μια ολοκληρωμένη θεσμική αντιμετώπιση για το θέμα της διάθεσης και διαχείρισης των χωρικών δεδομένων, της ανοικτής πρόσβασης και των προϋποθέσεων κάτω από τις οποίες διάφορα διαθέσιμα χωρικά σετ δεδομένων θα μπορούσαν να διατεθούν με συγκεκριμένους τρόπους αδειοδότησης σε χρήστες είτε αυτοί εργάζονται σε κρατικούς φορείς, είτε σε ανεξάρτητους οργανισμούς, υπηρεσίες είτε σε ιδιωτικές εταιρείες.
  Ουδέποτε μέχρι τώρα είχε αντιμετωπισθεί το θέμα της οργανωτικής δομής που θα πρέπει να υφίσταται ώστε αυτή να μπορεί αποτελεσματικά και με αξιοπρέπεια να αντιμετωπίσει αυτή την σύγχρονη πρόκληση, η οποία κρίνεται ότι είναι σημαντικότατη για τον τομέα μας και την τεχνολογία που υπηρετούμε.
  Η εταιρεία μας ήδη από το έτος 2004, διαβλέποντας το πρόβλημα και γνωρίζοντας τοι Ευρωπαϊκό status για το συγκεκριμένο θέμα είχε αποστείλει επιστολή στον τότε Υπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ, χωρίς να πάρει ποτέ απάντηση, με επισημάνσεις καίριες για την προώθηση τέτοιων θεμάτων που αν τα είχαμε κάνει από τότε ίσως τώρα η μετάβαση να ήταν ευκολότερη, να υπήρχε περισσότερος χρόνος για την υποβολή σχολίων, κάτι που δεν γίνεται μέσα σε μερικές ημέρες όπως όλοι καταλαβαίνουμε και το όφελος για όλους να ήταν ήδη πραγματικό και μετρησιμο σήμερα.

  Η γενική μας αίσθηση είναι ότι το σχέδιο νόμου κινείται σε σωστή κατεύθυνση και αντιμετωπίζει θέματα με τα οποία δεν υπήρχε καν διάθεση ενασχόλησης και πολύ περισσότερο διατύπωσης συγκεκριμένων προτάσεων. Έχουμε με αυτό το σχέδιο νόμου επιτέλους μια γραπτή τεκμηρίωση θεσμοθέτησης μιας εθνικής υποδομής χωρικών δεδομένων και τα σχόλια μας προσπαθούν να εντοπίσουν σημεία τα οποία λόγω του σύντομου χρόνου σύνταξης του σχέδιου και λόγω των πιεστικών προθεσμιών εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας, ίσως δεν είχατε τον χρόνο να σημειώσετε η να αναφέρετε.
  Μια πρώτη μας παρατήρηση σε θέμα ορολογίας, μια και ότι γραφεί δύσκολα ανατρέπεται εκ των υστέρων, είναι η χρήση του όρου ‘γεωχωρικά δεδομένα’. Πιστεύουμε ότι μεταφράζετε τον όρο geospatial με αυτή την λέξη, αλλά πράγματι πιστεύει κανείς ότι μια χωρική οντότητα δεν έχει και γεωγραφική διάσταση (συνθετικό γεω-) η και το αντίστροφο; Εδώ λοιπόν προτείνουμε σ’ ολο το νομοσχέδιο όπου αναφέρεται η λέξη «Γεωχωρικό» (πχ άρθρο 3 παρ. 2),να αποδοθεί με την λέξη χωρικό ώστε πλέον να αναφερόμαστε σε Υποδομές Χωρικών Δεδομένων και όχι γεωχωρικών.

  Αναλυτικότερα οι παρατηρήσεις και τα σχόλια μας είναι τα έξης.

  1. To άρθρο 4 αναφέρεται μόνο σε δεδομένα που υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή, αλλά είναι γνωστό ότι υπάρχουν σετ δεδομένων τα οποία προβλέπεται να μετατραπούν σε ψηφιακή μορφή και συνεπώς θα έπρεπε και για αυτά να υπάρχει αναφορά στο 4.β.
  2. Στο άρθρο 20.8 δεν αναφέρεται ποιό είναι το ελάχιστο δυνατό κόστος και με ποια διαδικασία θα καθορίζεται. Το θέμα της κοστολόγησης και κατά συνέπεια της τιμολόγησης ενός χωρικού σετ δεδομένων πιστεύουμε ότι είναι ένα από τα πλέον πολύπλοκα θέματα κοστολόγησης που μπορεί να εμφανισθεί ειδικά σε χαρτογραφικά προϊόντα και μάλιστα σε επίσημες χαρτογραφικές σειρές όπως του χάρτη 1:50.000.
  3. Στο Άρθρο 9.1 αναφέρεται ότι «για κάθε σύνολο γεωχωρικών δεδομένων δύναται να υπάρχει μόνο ένας δημόσιος φορέας…». Ως σύνολο όπως αναφέρεται στους ορισμούς (αρθρο 3.3) νοείται «μια αναγνωρίσιμη συλλογή γεωχωρικών δεδομένων» δηλαδή για παράδειγμα μια συλλογή δορυφορικών εικόνων. Ας αναλογισθούμε περιπτώσεις όπου ένας φορέας κατέχει ήδη μια σειρά δορυφορικών εικόνων , μια συλλογή συγκεκριμένου χρόνου λήψης και άλλων χαρακτηριστικών, οπότε υπάρχει το ερώτημα γιατί πρέπει να υπάρχει μόνο ένας φορέας όπως αναγράφεται στο σχέδιο νόμου; Δηλαδή αεροφωτογραφίες ή δορυφορικές εικόνες μόνο ένας φορέας θα μπορεί να προμηθεύεται για λογαριασμό όλων των άλλων, πράγμα που θα δημιουργήσει δυσβάστακτο φόρτο και πίεση από τον επισπευδοντα φορέα αλλά και προβλήματα διαθεσιμότητας ατόμων και υποδομών από τον αρχικό φορέα υποδοχής της συλλογής.
  4. Πιστεύουμε ότι πρέπει να μελετηθεί ένα κατανεμημένο σύστημα αποθετηρίων (depots) δεδομένων σε περισσότερους από έναν φορείς, για το ίδιο σύνολο χωρικών δεδομένων, άλλα με κεντρικό και ενιαίο συντονισμό ώστε το σχήμα να αποδίδει καλύτερα.
  5. Σ’ αυτή την χρονική στιγμή καλουμεθα άμεσα να εφαρμόσουμε την κοινοτική οδηγία όσον αφορά τα μεταδεδομένα αλλά είναι επίσης γνωστό ότι στην Ελληνική επικράτεια δεν υπάρχει κάποιο ειδικό profile, επίσημο και ελεγμένο για την συμβατότητα του με την οδηγία INSPIRE, ώστε ο οποιοσδήποτε να μπορεί να το εφαρμόσει σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες που εμφανίζει η χώρα μας. Το profile αυτό θα έπρεπε ήδη να είναι έτοιμο ώστε άμεσα να χρησιμοποιηθεί από κρατικούς φορείς, οργανισμούς και ιδιώτες για την καταγραφή των μεταδεδομένων τους και να μην αφήνεται η ελεύθερη επιλογή του προτύπου καταγραφής με βάση τα διατιθέμενα από τα λογισμικά ΓΣΠ πρότυπα, τα οποία περιλαμβάνουν πεδία τα οποία ουδέποτε θα χρησιμοποιηθούν, προσθέτουν κόστος στην καταγραφή και τελικά αποτρέπουν τον χρήση να εφαρμόσει την οδηγία θεωρώντας την όλη διαδικασία κουραστική και χωρίς νόημα, ενώ πολλές φορές εγκαταλείπει την προσπάθεια διότι του ζητούνται να καταγράψει πληροφορίες στην κυριολεξία άχρηστες. Άρα άμεσα πρέπει να δημιουργηθεί ένα επίσημο profile του ISO19115 το οποίο να παραδοθεί σε κοινή και υποχρεωτική χρήση.
  6. Τα ζητούμενα στο Άρθρο 10.3 θεωρούμε ότι αυξάνουν την γραφειοκρατία. Ας αναλογισθούμε σε πόσο χρόνο θα πρέπει να δίνεται η βεβαίωση αυτή? Επίσης δεν θεωρούμε ρεαλιστική την αναφορά να παραχωρεί ο οποιοσδήποτε φορέας το σύνολο των χωρικών δεδομένων και μεταδεδομένων του στον ΟΚΧΕ ευθύς μετά την ολοκλήρωση ενός έργου.
  7. Η χρήση διεθνών προτύπων παγκοσμίως αλλά και λογισμικών τεχνολογίας ΓΣΠ σε «έτοιμη» μορφή (off the shelf) είναι ανάγκη, προκειμένου να μειώνεται το κόστος σε σχέση με την χρήση «εξειδικευμένων» λύσεων. Δεν φαίνεται έντονα σε όλο το κείμενο, αν και διαισθανόμεθα ότι σας έχει απασχολήσει, η προσπάθεια αποφυγής μονοπωλιακών καταστάσεων, είτε σε μορφοτυπους δεδομένων είτε σε παρεχόμενες λύσεις ειδικά σε θέματα δόμησης «geoportals» και ειδικών λογισμικών εξυπηρέτησης χωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο, τα οποία και συνιστούν βασικά αρθρώματα στην ίδρυση της επιβαλλόμενης από την οδηγία υποδομής.
  8. Θέματα που σχετίζονται με την Δωρεάν παροχή δεδομένων.
  Το νομοσχέδιο προβλέπει μόνο την επί πληρωμή διάθεση των χωρικών δεδομένων όταν πρόκειται για επιχειρήσεις και για χρήση σε εμπορικούς σκοπούς. Πέρα από το προφανές πως πάλι όλοι θα “αποκτήσουν” με κάποιο τρόπο τα δεδομένα, όταν αυτά δεν είναι ενταγμένα σε κάποια συγκεκριμένη κλειστή εφαρμογή, είναι επίσης δύσκολο να κατανοηθεί γιατί θα πρέπει να «τιμωρούνται οι εμπορικές χρήσεις¨η τουλάχιστον να μην προωθούνται. Αυτές είναι οι χρήσεις που εξασφαλίζουν θέσεις εργασίας, κινητήρια δύναμη σε επιχειρήσεις πολύ εξειδικευμένες, ώστε να προχωρήσουν με εφαρμογές και να είναι βιώσιμές.
  Θα μπορούσε να προβλεφθεί κόστος διάθεσης ή κάποιο κλιμακούμενο κόστος ανάλογα με το “πόσα” δεδομένα θα χρειαστεί κανείς. Επίσης θα μπορούσε να προβλεφθεί η δυνατότητα επικαιροποίησης / επέκτασης των δεδομένων στα πλαίσια της παροχής τους σε μια εταιρία αντί για την πληρωμή τους. Ένα γενικότερο θέμα που πρέπει να τεθεί είναι η ύπαρξη/θεσμοθέτηση πόρων για την επικαιροποίηση των δεδομένων. Χωρίς αυτό, το σχετικό άρθρο (άρθρο 12) είναι δύσκολα υλοποιήσιμο.
  Θα πρέπει επίσης να υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής συνδρομητή σε κάποιο ή κάποια σετ δεδομένων ώστε να ανανεώνονται αυτόματα σε περίπτωση επικαιροποίησης τους. Σε κάθε περίπτωση η σχέση επικαιροποίησης και αγοράς/λήψης είναι ιδιαίτερα σημαντική και δυστυχώς οι κρατικοί φορείς μέχρι στιγμής δεν έχουν δείξει γενικά πως μπορεί να αντεπεξέλθουν με επιτυχία σε αυτό.
  Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα λήψης ενός μέρους (sample) για την αξιολόγηση των δεδομένων πριν κάποιος τα χρησιμοποιήσει και ιδίως πριν κάποιος τα πληρώσει.
  Τέλος δεν είναι σαφές τι εννοεί το νομοσχέδιο όταν αναφέρεται σε άδειες δεδομένων μια και το θέμα της αδειοδότησης των χωρικών δεδομένων είναι τεράστιο σε παγκόσμια κλίμακα και ιδίως σε Ευρωπαϊκή, (δείτε πχ τρόπους αδειοδότησης που εφαρμόζονται από τον Οργανισμό Eurogeographics στον οποίο συμμετέχει και ο ΟΚΧΕ και η ΓΥΣ, για σετ δεδομένων τα οποία δημιουργούν τα κράτη μέλη του).

  9. Η Δημιουργία της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ)
  Η επιτροπή που δημιουργείται έχει αποκλειστικά πολιτικό χαρακτήρα και απουσιάζουν πλήρως απ’ αυτή οποιαδήποτε τεχνοκρατικά στοιχεία. Η επικουρία από επιτροπές επιστημόνων και τον ΟΚΧΕ δεν αρκεί. Επίσης η επιτροπή έχει ιδιαίτερα πολλά μέλη χωρίς να είναι ξεκάθαρος ο λόγος συμμετοχής τους.
  Προτείνεται ο εμπλουτισμός της επιτροπής με επιστήμονες κύρους αλλά και με μέλη της διοίκησης όπως τον πρόεδρο του ΟΚΧΕ και της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Θεωρούμε ότι η επιτροπή ως έχει θα έχει δυσκολία να καθορίσει εθνικά πρότυπα και μεθοδολογίες υλοποίησης για υποδομές χωρικών δεδομένων αντικείμενα που απαιτούν πολύ μεγάλη γνώση θεωρητική και πρακτική των προτύπων χωρικών δεδομένων και τρόπων υλοποίησης των σε εθνικό επίπεδο.
  10. Το ελάχιστο όριο συνεδριών της ΕΘΕΓ ανά έτος (3) είναι πολύ λίγο για ένα θέμα που έχει καθυστερήσει σημαντικά η χώρα μας στις υποχρεώσεις της. Θα έπρεπε να είναι μία τουλάχιστον ανά μήνα ειδικά στην αρχή και αυτός είναι άλλος ένας λόγος που η σύνθεσή της δεν μπορεί να είναι μόνο αυτή του προβλέπει το παρόν σχέδιο.
  Ο ορισμός των ΚΟΣΕ θα πρέπει να είναι πολύ πιο συγκεκριμένος: θα πρέπει να καθορίζεται άτομο και όχι επιτροπή ως σημείο επαφής και το άτομο αυτό θα πρέπει να επικουρείται και από άλλους (σχετικούς φυσικά με το αντικείμενο), διοικητικούς υπαλλήλους.
  Επίσης η ΕΘΕΓ θα πρέπει να αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο και άποψη στο ποια δεδομένα είναι διαθέσιμα και ακόμα και οι παρεκκλίσεις να περνάνε από την έγκριση της ΕΘΕΓ, πχ άρθρο 20, παράγραφος 7.

  11. Υπηρεσίες
  Τα σχετικά άρθρα είναι ασαφή και θα πρέπει να αναμένονται τα σχετικά διατάγματα που τα εξειδικεύουν.
  Παρόλα αυτά πρέπει να εξηγηθεί τι ακριβώς σημαίνει οτι η ΕΘΕΓ ορίζει «υπηρεσίες επεξεργασίας, κλπ δεδομένων» (άρθρο 9§6) και να εξηγηθεί με ποια κριτήρια καθορίζεται αυτό. Θα πρέπει να οριστεί με ακρίβεια τι υπηρεσίες μπορούν να αναπτυχθούν και από ποιον και φυσικά ποιος αναλαμβάνει το σχετικό κόστος. Μια ιδέα θα ήταν τέτοιες αρμοδιότητες να (συν)υπάρχον στο πλαίσιο του ΟΚΧΕ.
  Ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο πως στις υπηρεσίες αναζήτησης καθορίζονται μαζί θέματα που αφορούν, αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά αλλά και θέματα ποιότητας/εγκυρότητας των δεδομένων (άρθρο 14§2).
  Πως και από ποιον θα γίνεται η πιστοποίηση της εγκυρότητας και της ποιότητας των δεδομένων.
  Επίσης στο άρθρο 15 που αναφέρεται η ανάπτυξη της πύλης πρόσβασης στα χωρικά δεδομένα και παροχής υπηρεσιών δεν αναφέρεται ποιος θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη της πύλης αλλά και την διαχείριση/συντήρησή της. Η ασάφεια μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερες ή χειρότερες υπηρεσίες.

  12. Ο ρόλος του ΟΚΧΕ
  Δεν είναι κατανοητό ποιος θα είναι τελικά ο ρόλος του ΟΚΧΕ. Από τη μία αναβαθμίζεται αποκτώντας περισσότερο προσωπικό και αρμοδιότητες, και εξακολουθεί να διατηρεί δικαιώματα και χαρτογραφήσεων και κτηματολογίου και κτηματογραφήσεων, κλπ, ενα τεράστιο εύρος αντικείμενων, (άρθρο 23). Ο ΟΚΧΕ θα πρέπει να αποδεσμευτεί από οποιεσδήποτε εργασίες σχετιζόμενες με τη συλλογή δεδομένων και να ξεκαθαρισθεί επιτέλους στην πράξη ΕΟΝ είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός φορέας οποιασδήποτε χαρτογραφικής εργασίας η έργου γίνεται στον Ελληνικό χώρο. Πρέπει να επιλυθούν όλες οι επικαλύψεις με νόμους που ήδη υφίστανται και δεν έχουν αλλάξει αλλά παραμένουν σε ισχύ παράλληλα και να ορισθεί ξεκάθαρα ποιος είναι υπεύθυνος φορέας και σε τι. Να δοθεί επιτέλους η δυνατότητα μέ αυτό το σχέδιο νόμου σε φορείς που έχουν ήδη προσφέρει πολλά στον τομέα της χαρτογραφίας στην Ελλάδα να γνωρίζουν τον ρόλο τους και τις υπευθυνότητές τους.
  Προτείνεται ο ΟΚΧΕ ν’ αποκτήσει έναν καθαρά επιτελικό ρόλο και ρόλο ελέγχου των δεδομένων και των υπηρεσιών που παρέχουν άλλοι δημόσιοι φορείς και να είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό των προτύπων στο βαθμό που απαιτείται για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας.
  Επίσης ο ΟΚΧΕ θα μπορούσε να είναι ένας κεντρικός διαχειριστής δικαιωμάτων πάνω στα δεδομένα και θα ήταν θεμιτό να μπορεί να εισπράττει για λογαριασμό των υπολοίπων δημοσίων φορέων και να αποδίδει στον καθένα ότι του αναλογεί. Θεωρούμε ότι το μοντέλο να πληρώνει ο χρήστης σε κάθε οργανισμό ξεχωριστά ότι είναι αρκετά δύσχρηστο για τα ελληνικά δεδομένα. Επίσης μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να καθοριστεί μια ενιαία πολιτική ανανέωσης των δεδομένων μια και θα μπορεί να επιβληθεί κεντρικά οι πόροι να στοχεύουν συγκεκριμένα στην ανανέωση κάποιων δεδομένων κάθε χρόνο.
  Επίσης είναι απορίας άξιο γιατί ο ΟΚΧΕ έχει τη δυνατότητα να συστήνει αμειβόμενες επιτροπές υποβοήθησης του έργου του ενώ η ΕΘΕΓ ρητώς μπορεί να συστήνει μόνο μη αμειβόμενες επιτροπές (άρθρο 7§2 και άρθρο 24§9). Αλήθεια πιστεύει κανείς ότι είναι δυνατόν να προκύψει αποτέλεσμα που να είναι δεκτικό κριτικής, από επιτροπές επιστημόνων μη αμειβόμενες και μάλιστα σε πάρα πολύ ειδικευμένα θέματα που απαιτούν ενασχόληση εντατική, πολύωρη και υπεύθυνη;
  13. Στο άρθρο 7(2) να προστεθεί και στ) Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)
  14. Στο άρθρο 8.3 είναι απαραίτητο το ΚΟΣΕ να έχει ως πρώτο στόχο (3.1.) τη διασφάλιση ποιότητας. Γενικά στο σχέδιο δεν δίδεται η βεβαιότητα ότι υπάρχουν μηχανισμοί διασφάλισης της ποιότητας των δεδομένων ενώ είναι γνωστό ότι δεδομένα με αμφίβολη ποιότητα είναι άχρηστα. Πρέπει να είναι σαφές ποιος έχει την ευθύνη της διασφάλισης ποιότητας.
  15. Σε διάφορα σημεία γίνεται αναφορά σε άδειες χρήσης λογισμικού πράγμα που δεν σχετίζεται με τα χωρικά δεδομένα τα οποία διέπονται από διαφόρων τύπων άδειες χρήσης και όχι από άδειες λογισμικού.
  16. Τα ΚΟΣΕ πρέπει να συγκροτούνται από ειδικούς επιστήμονες που διαθέτουν όχι μόνο γνώσεις και εμπειρία στα θέματα αρμοδιότητάς τους αλλά και σε θέματα γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Καλό είναι να υπάρχει συγκεκριμένη απαίτηση για απόδειξη της γνώσης αυτής με προπτυχιακούς η/και μεταπτυχιακούς τίτλους που έχουν συνάφεια με διαχείριση χωρικών δεδομένων, ώστε να εξασφαλιστεί η στελέχωση με τους σωστούς ανθρώπους.
  17. Αρθρο 9.3. Ο κατάλογος του ΟΚΧΕ πρέπει να είναι υποχρεωτικά διαθέσιμος σε όλους (και σε τρίτους, όχι μόνο στο δημόσιο) μέσω της ιστοσελίδας του.
  18. Αρθρο 10.2 (α). Καλό θα ήταν να υπάρχει στο νόμο συγκεκριμένο δείγμα γραπτώς, νομικά ελεγμένο, που να διασφαλίζει την μεταφορά της πνευματικής ιδιοκτησίας στο δημόσιο το οποίο θα μπορεί να αναπαράγεται αυτούσιο στις προκηρύξεις των έργων.
  19. Αρθρο 15.4 Η πρόσβαση στον κατάλογο πρέπει να είναι ανοικτή σε όλους (και σε τρίτους) για τα μη διαβαθμισμένα δεδομένα.
  20. Αρθρο 19, ό όρος «κοινοχρησία» να αντικατασταθεί σε «κοινοχρησία δημοσίου» γιατί εδώ δεν αφορά γενικά όλους παρά μόνο το δημόσιο.
  21. Να υπάρξει μια παράγραφος (8) που να προβλέπει κοινοχρησία ενός μικρού συνόλου δεδομένων από όλους (δηλ. και από τρίτους).
  22. Αρθρο 24.10. Να υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη ώστε ο ένας τουλάχιστον από τους 3 συνεργάτες να είναι ειδικός σε θέματα διαχείρισης χωρικής πληροφορίας με αντίστοιχους τίτλους.
  23. Αρθρο 29.1 Θα ήταν καλύτερα να αναφέρεται ρητά ότι τα δεδομένα παραδίδονται στο ΚΟΣΕ του κάθε φορέα. Υπάρχει δυστυχώς μακρά παράδοση δεδομένων από μελέτες (π.χ. χωροταξικές και πολεοδομικές) που παραδόθηκαν στο δημόσιο και χάθηκαν. Η ύπαρξη συγκεκριμένου υπεύθυνου (σημείου επαφής) θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος.
  24. Θα θέλαμε να επισημάνουμε επίσης και ένα θέμα το οποίο δεν αναφέρεται κυρίως στην εισηγητική έκθεση και φυσικά δεν αναφέρεται και στο σχέδιο νόμου και είναι οι οικονομίες και κοινωνικές επιπτώσεις από την «ανοικτή» διάθεση χωρικών δεδομένων. Δεν έχει αναλυθεί καθόλου τι επιπτώσεις οικονομικές θα έχει η ανοικτή διάθεση χωρικών δεδομένων, πως θα επηρεάσει την επαγγελματική ζωή πολλών συναδέλφων, θετικά η αρνητικά. Θα είναι τα «ανοικτά» και ίσως τα δωρεάν δεδομένα ικανοποιητικά για τον επαγγελματία «πελάτη» που ενδιαφέρεται κυρίως για τρία πράγματα , κόστος, προσβασιμότητα και ποιότητα. Ας θεωρήσουμε ότι παίρνει ένας ένα σετ δεδομένων δωρεάν από μια κυβερνητική υπηρεσία και μετά διαπιστώνει ότι είναι γεμάτο λάθη, και πρακτικά μη χρησιμοποιήσιμο. Που θα απευθυνθεί για βελτίωση και διορθώσεις ; Για παράδειγμα τα Tiger files στην Αμερική είναι δωρεάν αλλά με αρκετά λάθη. Οι χρήστες τα λαμβάνουν σχεδόν δωρεάν και μετά αρχίζουν διαδικασίες χρονοβόρες (conflation, edge matching, rubbersheeting κλπ) ώστε να γίνουν αξιοπρεπή και χρησιμοποιήσιμα. Ποια σετ θα είναι δωρεάν και ποια όχι; Έχει διαμορφωθεί πολιτική για long term licenses ώστε ο πελάτης να παίρνει τις ενημερώσεις βάσει συμβολαίου και όχι όποτε θέλει η κυβερνητική υπηρεσία βασιζόμενος στην καλή θέληση της η μάλλον στην καλή θέληση κάποιων συναδέλφων που υπηρετούν εκεί ; Οι εταιρείες και οι χρήστες γενικά δεν μπορούν να περιμένουν μήνες για να γίνει κάποιο συμβόλαιο όπως τώρα γίνεται ειδικά για κάθε περίπτωση.

  Τα σημεία τα οποία ενδεικτικά αναφέρθηκαν, αναγκαστικά προέρχονται από μερικές ώρες ανάγνωσης των κειμένων και δεν μπορεί αυτό να θεωρηθεί ικανοποιητικό για μια πλήρη κατανόηση των άρθρων αλλά κυρίως των επιπτώσεων που θα έχουν στο άμεσο μέλλον. Οτιδήποτε αποφασισθεί δεν θα πρέπει με κανέναν τρόπο να περιορίζει την φαντασία και την δημιουργικότητα αφ ενος μεν των κατασκευαστών εφαρμογών γεωπληροφορικής αλλά αντίθετα να τους δίνει το έναυσμα για παραγωγικές και βιώσιμες λύσεις , αφ ετέρου δε των χρηστών σε κυβερνητικές υπηρεσίες και οργανισμούς οι οποίοι θα πρέπει να κατέχουν πλήρη και αξιόπιστα χωρικά δεδομένα προκειμένου να εξυπηρετήσουν διαδικασίες αποφάσεων, το αποτέλεσμα των οποίων επηρεάζει άμεσα την ζωή και τις καθημερινές λειτουργίες όλων μας.

  30/6/2010

  Για το ΔΣ της HellasGI

  Γιώργος Ν. Χάλαρης

  Αντιπρόεδρος HellasGI (http://hellasgi.gr/)

  g.xalaris@gmail.com

 • 29 Ιουνίου 2010, 22:06 | Νίκος Αλεξανδρής

  Ευχαριστώ για το σχόλιό σας κ. Ανδρουλακάκη. Σύντομα επιπλέον σχόλια (για να μην χάσουμε την ουσία και για να μην κατηγορηθούμε ότι ασχολούμαστε μόνο με τους ορισμούς).

  Στην πράξη χρησιμοποιούνται τόσο ο όρος Geopgraphic όσο και ο όρος Geographical (μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο αρκεί). Δεν βλέπω να διαφωνούμε από τη στιγμή που αναφέρεται το «ας πάψουμε επιτέλους να μεταφράζουμε κατά λέξη τους ξένους».

  Ακριβώς η «πιστή» μεταφορά του GIS ως Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών είναι (μάλλον) λάθος. Αντίθετα, το Σύστημα (που διαχειρίζεται) Γεωγραφικών Πληροφοριών (διότι αυτές μας ενδιαφέρουν, οι γεωγραφικά σημασμένες πληροφορίες) είναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτό που ταιριάζει περισσότερο.

 • Tο νομοσχέδιο εναρμονίζει το εθνικό δίκαιο με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1, και επικεντρώνεται στις ενέργειες κ.λπ. που είναι απαραίτητες ώστε να δημιουργηθούν η απαραίτητη οργάνωση, υποδομή και διαδικασίες λειτουργίας τους.

  Μια σημαντική αδυναμία του κειμένου του νομοσχεδίου βρίσκεται στην πολιτική του δήλωση (δηλ. το Άρθρο 1 και το Άρθρο 2 – Σκοπός): Στα άρθρα αυτά δεν αναγνωρίζεται η κοινωνική συμβολή του νομοσχεδίου, δηλ. η _αναγκαιότητα_ ύπαρξης κοινού γνωσιακού και πληροφοριακού υπόβαθρου γεωχωρικών δεδομένων στην ελληνική κοινωνία (πολίτες / επιχειρήσεις). Αναγνωρίζεται μόνον η αναγκαιότητα προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας στην ευρωπαϊκή.

  Η έμφαση που δίνεται στο νομοσχέδιο στην διάθεση (όση θα είναι αυτή) προς τους πολίτες του άϋλου πλούτου που παράγεται από την πολιτεία είναι μικρή, ενώ αντίθετα η έμφαση στους περιοριστικούς όρους μεγάλη, κάτι που όμως μικραίνει την _πολιτική_ εμβέλεια του νομοσχεδίου και την απήχησή του στην ελληνική κοινωνία.

 • 29 Ιουνίου 2010, 17:20 | Γιαννίρης Ιωάννης

  Ως επιμελητής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Φωτογραμμετρίας Χαρτογραφίας και Τηλεπισκόπισης του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας με πρωτοβουλία της οποίας έγινε στις 16/12/2009 και στις 28/5/2010 συνάντηση εκπροσώπων των χαρτογραφικών φορέων της χώρας θα προσπαθήσω να μεταφέρω τις συνισταμένη των απόψεων. Αυτό το κάνω γιατί την εποχή αυτή τα περισσότερα στελέχη δεν είναι διαθέσιμα για ανταλλαγή απόψεων και συλλογικό σχολιασμό του νομοσχεδίου στο σύντομο διάστημα, που αυτό μπήκε σε διαβούλευση.
  Η αρχική εντύπωση είναι ότι το νομοσχέδιο κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Χρειάζεται όμως να προσεχθούν ορισμένα πράγματα ώστε αυτό να λειτουργήσει:
  1 για τον σχεδιασμό και συντονισμό της γεωπληροφορίας
  2 για να βάλει την πολιτική διάθεσης των δεδομένων
  3 να λύσει τα προβλήματα των απορρήτων που εμποδίζουν την ανάπτυξη του κλάδου
  4 να εξασφαλιστούν οι πόροι ώστε το εγχείρημα να πετύχει

 • 29 Ιουνίου 2010, 11:18 | Κωνσταντίνος Χαμηλοθώρης

  Η «απρόθυμη» ελληνική Δημόσια Διοίκηση έστω και υπό την απειλή κυρώσεων από την Ε.Ε. επιτέλους κάνει ένα βήμα για τη θεσμική κατοχύρωση κανόνων που θα διέπουν την παραγωγή, διάθεση, αξιολόγηση και διαχείριση δημόσιοων πληροφοριών που σχετίζονται με το χώρο.

  Φυσικά η «απροθυμία» σύγκλισης σε μια νέα φιλοσοφία από μια πλειάδα δημόσιους φορείς (κεντρικούς, περιφερειακούς και τοπικούς) αλλά και ιδιωτικούς δεν αντιμετωπίζεται απλώς με τη θέσπιση ενός πλαισίου αρχών. Απαιτεί και δράσεις στην ίδια κατεύθυνση που θα δώσουν έμπρακτα αποτελέσματα σε σύντομο χρόνο. Αποτελέσματα και βήματα μικρά (για αρχή) απολύτως όμως συνεπή στο πλαίσιο αρχών και κανόνων που θεσπίζεται.

  Χαιρετίζω λοιπόν, αυτή την προσπάθεια «επί της αρχής» γιατί αποτελεί ίσως μια πρώτη δικαίωση για όλους εμάς που εκ των έσω στην δημόσια διοίκηση δίνουμε καθημερινά αγώνα για να πείσουμε για την αναγκαιότητα θεσμικής θωράκισης ενός πλαισίου αρχών για αυτή την ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά υπηρεσιών που έχουν στο επίκεντρο «Χωρική» Πληροφορία

  Κατά άρθρο θα παραθέσω στη συνέχεια και τις παρατηρήσεις αλλά και τις προτάσεις μου.

 • Αγαπητέ κύριε Αλεξανδρή, σας επιτρέπω όσες γλωσσικές παρατηρήσεις θέλετε, όμως νομίζω ότι έχουμε κληθεί να κάνουμε τα σχόλια μας επί του νομοσχεδίου. Είμαι υποχρεωμένος όμως να απαντήσω, για να μη δημιουργείται σύγχυση στον κόσμο. Όσον αφορά τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, είναι ένα όρος που έχει επικρατήσει από το παρελθόν για την Ελληνική πραγματικότητα και δεν προέρχεται από ακριβή μετάφραση του όρου GIS. Προέρχεται μετά από σκέψη και διαβούλευση των μελών της Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (http://www.hellasgi.gr/). Αν δεν κάνω λάθος στη διεθνή βιβλιογραφία το ακρωνύμιο GIS αναφέρεται στο Geographic Information Systems και όχι Geographical. Ας θυμηθούμε λίγο τον Ξ. Ζολώτα και ας πάψουμε επιτέλους να μεταφράζουμε κατά λέξη τους ξένους.

 • 29 Ιουνίου 2010, 08:38 | Νίκος Αλεξανδρής

  Ο κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος σε σχόλιό του (στις 28 Ιουνίου 2010, ώρα 13:19) αναφέρει:


  «( Προτιμώ τον όρο χωρικό (spatial),από το Γεωχωρικό (Geospatial), αλλά αυτό μικρή σημασία έχει)».

  Γνώμη μου είναι ότι μια εκτεταμένη/ολοκληρωμένη (τεχνική) συζήτηση περί ορισμών δεν μπορεί (και δεν θα είχε νόημα ίσως) να αναπτυχθεί στα σχόλια επί των άρθρων του Νομοσχεδίου. Ωστόσο έχει σημασία να γίνεται σωστή χρήση των όρων/ορισμών.

  Επιπλέον (σύντομες αλλά κατανοητές) διευκρινίσεις στο «Άρθρο 3 – Ορισμοί» σχετικά με τις (πιθανές) διαφορές των όρων «γεωχωρικός» (geospatial) και «χωρικός» (spatial) ίσως να είναι απαραίτητες.

 • 29 Ιουνίου 2010, 08:16 | Νίκος Αλεξανδρής

  Ας μου επιτραπεί η γλωσσική παρατήρηση ότι η σωστή μετάφραση του «Geographical Information System(s)» στην ελληνική γλώσσα είναι «Σύστημα(Συστήματα) Γεωγραφικών Πληροφοριών».

 • 28 Ιουνίου 2010, 13:19 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Το μεγάλο πρόβλημα και πρόκληση ταυτόχρονα, είναι η επιτυχία αυτού του φιλόδοξου εγχειρήματος. Τόσα χρόνια τώρα όσοι από εμάς ασχολούμαστε με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, (προσωπικά από το 1987), αναφερόμαστε και ζητούσαμε επιτακτικά να μας καταλάβουν οι πολιτικοί για την ύπαρξη μίας Εθνικής Πολιτικής για τις χωρικές υποδομές της χώρας μας. Ένα σωρό από προβλήματα και εμπόδια σταματούσαν την ανάπτυξη των ΓΣΠ στην Ελλάδα, τόσο από πλευράς χωρικών δεδομένων, διαδικασιών γεωεπεξεργασίας – εφαρμογών όσο και από πλευράς της εκπαίδευσης στα ΓΣΠ. Επομένως χαιρετίζω καταρχάς την πρωτοβουλία της κυρίας Υπουργού αλλά και του Ελληνικού κράτους που επιτέλους προωθεί ένα νομοσχέδιο για την Εθνική Υποδομή Χωρικών Δεδομένων.( Προτιμώ τον όρο χωρικό (spatial),από το Γεωχωρικό (Geospatial), αλλά αυτό μικρή σημασία έχει). Καλώ λοιπόν τους αγαπητούς συναδέλφους να εκφράσουμε όλοι μαζί πραγματικά τις απόψεις μας, χωρίς προσωπικές πικρίες και βλέψεις και να πούμε τα πράγματα ως έχουν. Σέβομαι και εκτιμώ τα μέχρι στιγμής σχόλια των συναδέλφων μου όμως πολύ λίγη σημασία έχει αν τα ποσοστά είναι 80% ή 40%, αφού σύμφωνα με την υπάρχουσα τάση σε λίγα χρόνια η γεωπληροφορία θα είναι παντού και όλα τα πληροφορικά συστήματα θα γίνουν γεωπληροφορικά. Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι στην χώρα μας δεν υπάρχει ή δεν υπήρχε τόσα χρόνια πολιτική βούληση για τα χωρικά δεδομένα. Έτσι ο Ελληνικός λαός χρυσοπληρώνει την δημιουργία των ίδιων χωρικών δεδομένων από διαφορετικούς φορείς. Επειδή λοιπόν μου αρέσει να μιλάω με παραδείγματα, αν κάποιος ψάξει πόσοι δημόσιοι φορείς, ψηφιοποίησαν ή αγόρασαν και εν συνεχεία χρέωσαν στο Γ ΚΠΣ τα φύλλα της ΓΥΣ κλίμακας 1:50000 θα εκπλαγεί. Το ίδιο και με τα Γεωλογικά φύλλα του ΙΓΜΕ κλίμακας 1:50000. Ψηφιοποιήθηκαν δύο φορές , μία από το παλιό ΥΠΑΝ και μία από το Γ ΚΠΣ. Με λίγα λόγια αν κάποιος θέλει ένα Τοπογραφικό ή Γεωλογικό χάρτη, υπάρχουν πάρα πολλές εκδόσεις του, οι οποίες μόνο σύγχυση προκαλούν. Για να μην αναφέρω τις αμέτρητες ψηφιοποιήσεις των ίδιων και ίδιων θεματικών επιπέδων που γίνονται στα Πανεπιστήμια όλης της χώρας, σε επίπεδο διπλωματικών διατριβών ή διδακτορικών.
  Συνεπώς η ύπαρξη και διάθεση χωρικών πληροφοριών, όπως τοπογραφικό υπόβαθρο 1:50000, γεωλογικό υπόβαθρο 1: 50000 από ένα ή περισσότερους φορείς μόνο ευεργετικά αποτελέσματα θα έχει στην πρόοδο και την ανάπτυξη των ΓΣΠ στην Ελλάδα και θα σταματήσει επιτέλους την αιμορραγία του ελληνικού δημοσίου και το παραεμπόριο που γίνεται με τα χωρικά δεδομένα.
  Σε πρώτη φάση λοιπόν χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία, παρόλο που έχω κάποιες ενστάσεις τις οποίες θα προσπαθήσω διατυπώσω στα άλλα άρθρα του νομοσχεδίου. Κάλιο αργά παρά ποτέ.

 • 25 Ιουνίου 2010, 08:23 | Ευάγγελος Λιβιεράτος

  Με αφορμή την εύλογη ανάγκη ενσωμάτωσης στην ελληνική νομοθεσία, μετά από τρία χρόνια, μιας ευρωπαϊκής οδηγίας για τη δημιουργία «υποδομής χωρικών πληροφοριών», όπως ορίζεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία με σαφέστατο στόχο τη συνδρομή και υποστήριξη της πολιτικής περιβάλλοντος (βλ. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:0014:EL:PDF), τo παρόν νομοσχέδιο δεν αρκείται στην ενσωμάτωση της οδηγίας INSPIRE, αλλά επιχειρεί μια ευρύτερη ρύθμιση, φοβάμαι όμως επιβαρυντικά σύνθετη και πολύπλοκη, με την οποία ενδεχομένως πιστεύεται ότι θα αντιμετωπιστεί το πολύ γνωστό και βαθύτατο έλλειμμα του ελληνικού κράτους στο θέμα της πολυθεματικής αποτύπωσης και απεικόνισης της εθνικής επικράτειας, και της ευρύτερης διαχείρισής τους, στο πλαίσιο μιας επιθυμητής ομαλής σχέσης κράτους – κοινωνίας.
  Έτσι τώρα, η ανάγκη προσαρμογής της χώρας στο INSPIRE συμπλέκει τον επιθυμητό και αναγκαίο στόχο που είναι η ΕΥΓΕΠ με δύο αλληλοσυνδεόμενες και αλληλοεξαρτώμενες βαριές δομές, μια νέα, την ΕΘΕΓ και μια παλιά, τον ΟΚΧΕ στον οποίο ανατίθεται η προώθηση της οδηγίας INSPIRE στην Ελλάδα.
  Η ΕΘΕΓ παρά το κύρος που της προσδίδει η πρωθυπουργική ομπρέλα, είναι εξ’ ορισμού δυσκίνητη εφόσον αναπαράγει το παλιό μοντέλο των πολυπληθών «συναρμοδιοτήτων» που λειτούργησε πάντα ανασταλτικά στο θέμα της πολιτικής και διαχείρισης της γης στη χώρα (έξι συναρμόδια υπουργεία, βλ. αρ. 6).
  Ο ΟΚΧΕ, ο οποίος ιδρύθηκε τα μέσα της δεκαετίας του ’80 για να θεραπεύσει το αιώνιο πρόβλημα του Κτηματολογίου και της Χαρτογραφίας, τελικά ούτε το Κτηματολόγιο συνέταξε, εφόσον κρίθηκε αναγκαίο να ιδρυθεί αργότερα άλλος φορέας η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., αλλά ούτε και το χαρτογραφικό πρόβλημα της χώρας έλυσε, μάλλον επειδή αυτό δεν έγινε ποτέ κατανοητό από το κράτος, εκτός του ένστολου τμήματός του. Αντίθετα, χαρτογραφικό έργο παράγει πλέον η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
  Η δυσκίνητη ΕΘΕΓ και ο πολύπλοκος και εξ’ εμπειρίας πρακτικά ασαφής ΟΚΧΕ (επικαλυπτόμενος κατά το μέγιστο από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. και έχοντας τώρα ως μερική προσθήκη τις ρυθμίσεις της οδηγίας INSPIRE), και χωρίς ο ΟΚΧΕ να υποχρεούται (βλ. αρ. 7) να ακολουθεί την στρατηγική που καθορίζει η ΕΘΕΓ, θα οδηγήσουν σε άπνοια το όλο σύστημα, δεδομένης και της κάθε επιπέδου «συνεπικουρίας» της ΕΘΕΓ από τον ΟΚΧΕ ως προς την λειτουργία της πρώτης (βλ. αρ. 7).
  Θα ήταν πολύ πιο σύγχρονο, άμεσο, αποτελεσματικό, εύλογο και οικονομικό, ο στόχος της ΕΥΓΕΠ να ικανοποιηθεί με μια ανεξάρτητη ευέλικτη υπηρεσία υπό τον πρωθυπουργό, ή μιας π.χ. Γενικής Γραμματείας «υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών» στον πρωθυπουργό ή τον αντιπρόεδρο, στο πρότυπο της Γ. Γ της Κυβέρνησης, η οποία θα συντόνιζε ως η σχετική αρχή πλέον τις απαιτήσεις της οδηγίας INSPIRE.
  Σε αυτή την απλή λύση, παραμένει το ερώτημα, τι θα απογίνει ο ΟΚΧΕ, δεδομένων των μεγάλων θεματικών επικαλύψεών του με την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., χωρίς τον «εμπλουτισμό» του με την διαχείριση της οδηγίας INSPIRE;
  Εάν η πολιτεία ήθελε έναν πραγματικό ΟΚΧΕ ή πιο σωστά έναν ΟΧΕ, τότε θα έπρεπε απλά να συμβουλευόταν π.χ. αυτή την ιστοσελίδα http://www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/ από τις πολλές ευρωπαϊκές, αλλά και εκτός Ευρώπης, που θα μπορούσαν ενδεικτικά να καταγραφούν εδώ…

 • 25 Ιουνίου 2010, 00:12 | Κολυδάς Θοδωρής

  Η αναφορά για το οτι τα γεωχωρικά δεδομένα αποτελούν το 80% των υπαρχόντων δεδομένων αφορά την Αυστραλιανή κυβέρνηση σύμφωνα με δηλώσεις του Terry Cutler το 2007 . Δυστυχώς εμπεριστατωμένη μελέτη δεν γνωρίζω να υπάρχει για την Ελλάδα .
  http://www.smh.com.au/news/technology/private-eyes-on-public-data/2007/09/24/1190486224755.html?page=fullpage
  Πάντως αυτή τη μελέτη αλλά και άλλες πολλές σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών του Δημόσιου τομέα θα βρείτε απο τον Chris Corbin της Εpsiplus.
  http://www.epsiplatform.eu/

 • 23 Ιουνίου 2010, 22:45 | Ευάγγελος Λιβιεράτος

  Στο εισαγωγικό της σημείωμα η Κυρία υπουργός ΠΕΚΑ σημειώνει ότι τα γεωχωρικά δεδομένα αποτελούν το 80% των υπαρχόντων δεδομένων της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Είναι εύκολο να πληροφορηθούμε πώς έγινε ο υπολογισμός; Υπάρχουν πουθενά δημοσιευμένα τα στοιχεία που οδηγούν σε αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον συμπέρασμα; Η τεκμηριωμένη παράθεση στοιχείων αυτού του σπουδαίου ποσοστού θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο στην επιστημονική μας έρευνα.