Άρθρο 17 – Κατάργηση του θεσμού των σχολικών συμβούλων και μεταβολές υπηρεσιών και υπηρεσιακών μονάδων

1. Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου, ο οποίος εισήχθη με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1304/1982, καταργείται.
2. Καταργούνται οι ακόλουθες υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
α) τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 29 του ν. 1566/1985 και στην παρ. 4 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018,
β) τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 4 και 12 του ν. 3699/2008 και στην παρ. 6 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018,
γ) τα Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ.), τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188),
δ) οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων (Σ.Σ.Ν.), οι οποίοι προβλέπονται στο άρθρο 2 του ν. 1894/1990 (Α΄ 110) και στην παρ. 11 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018,
ε) τα Κέντρα Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) και τα Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), τα οποία προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2525/1997 και στην παρ. 12 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018,
στ) τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), τα οποία προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2986/2002 και στην παρ. 10 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018,
ζ) οι Αθλητικές Ακαδημίες, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 41 του ν. 4186/2013,
η) τα Τμήματα Ε΄ Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Στ΄ Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Αυτοτελών Διευθύνσεων Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τα οποία προβλέπονται στην περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002 και στις περιπτ. ε΄ και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 50 του π.δ. 18/2018 και
θ) οι γραμματείες των σχολικών συμβούλων που προβλέπονται στην περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002.
3. Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), τα οποία έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 111 ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, και προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018, μετατρέπονται στα Κ.Ε.Α. που προβλέπονται στο άρθρο 12.

 • 25 Μαρτίου 2018, 23:15 | Ιωάννα

  Οι εκπαιδευτικοί είναι εκεί, οι γονείς είναι εκεί, ρωτήστε τους για το έργο των Σχολικών Συμβούλων λοιπόν.Κι ας αναρωτηθούμε, ποιος θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου, εκτός από τις επιμορφώσεις, μέσα στην τάξη;Εκεί βρίσκεται ο Σχολικός Σύμβουλος, κοντά στους εκπαιδευτικούς, στα παιδιά, στους γονείς και επιλύει προβλήματα ή οδηγεί στην επίλυση των προβλημάτων και όχι πίσω από το γραφείο του καθημερινά. Αν ήταν έτσι, δε θα προβληματιζόμαστε τώρα για το νομοσχέδιο και τις νέες δομές.

 • 25 Μαρτίου 2018, 23:10 | Αλέξανδρος Σάντας

  Ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου είναι απαραίτητος και θεωρώ αδιανόητη ακόμη και τη σκέψη κατάργησης ή έστω υποβάθμιστής του.
  Αντίθετα ο θεσμός θα πρέπει να ενισχυθεί σε αρμοδιότητες και να στηριχθεί.

 • 25 Μαρτίου 2018, 23:03 | Θάνος

  Σε περίπτωση που κάποιοι ΣΣ δεν εκτελούσαν τα καθήκοντά τους και τις υποχρεώσεις τους ήταν δουλειά των προϊσταμένων τους να τους επιβάλλουν ποινή.

  Σίγουρα η ποινή δεν είναι η κατάργηση του θεσμού των ΣΣ. Η αντικατάστασή τους από τους νέους Συντονιστές δεν είναι αρκετή.

  Όπως φαίνεται οι Συντονιστές θα είναι πολύ λιγότεροι, πιο «μακριά» από τη σχολική μονάδα την οποία θα κληθούν να καθοδηγήσουν και πιθανότατα με λιγότερα τυπικά προσόντα, αλλά με μεγαλύτερη «εμπειρία στην τάξη». Έχοντας 10 χρόνια στην ίδια τάξη (π.χ. στη Β’ Γυμνασίου) γιατί έχεις μεγαλύτερη «εμπειρία στην τάξη» και γίνεσαι «καλύτερος» από το ΣΣ που συμπληρώνει 2 συναπτές θητείες;

  Στη Διεύθυνσή μας υπηρετούν πολλοί αξιόλογοι ΣΣ με σημαντικό έργο επιστημονικό και παιδαγωγικό-καθοδηγητικό. Μάλλον θα πρέπει να ξανασκεφτείτε κάποια πράγματα.

 • 25 Μαρτίου 2018, 22:56 | Κώστας Κ

  Προς όλους τους παθιασμένους κατά των σχολικών συμβούλων (σ.σ.) παραθέτω το κείμενο Επιστημονικής Ένωσης με το οποίο συμφωνώ. Συμφωνώ όχι μόνο για το συμφέρον μου ως στέλεχος, (είμαι σ.σ. και πριν τη θητεία μου ήμουν στην τάξη), αλλά διότι οι «ενάντια» στους σ.σ., τυφλωμένοι, δεν βλέπουν που θα τους πάει ο νέος νόμος. Διαφωνώ με κόφτες και προαπαιτούμενες γλώσσες έστω κι αν προσωπικά με ευνοούν.

  ENΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»Η Ένωση Ελλήνων ΦΥΣΙΚΩΝ (ΕΕΦ) σε συνέχεια των απόψεων που είχε καταθέσει από κοινού με την ΕΕΧ και την ΠΕΒ …. θεωρεί υποχρέωσή της να τοποθετηθεί εκ νέου στην Δημόσια Διαβούλευση.
  …. Οι διαδικασίες επιλογής στελεχών, καθώς και ο ουσιαστικός αποκλεισμός των Σχολικών Συμβούλων περισσότερο παραπέμπουν σε μια κατεύθυνση ελέγχου της διοίκησης της εκπαίδευσης, παρά σε οργάνωση της αποτελεσματικής και σύγχρονης λειτουργίας της σε όφελος των μαθητών. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται και ο αναδρομικός χαρακτήρας της θέσπισης του ορίου των δύο θητειών για τα στελέχη της εκπαίδευσης, καθώς και η ισχυρή μοριοδότηση μη αντικειμενικών και μετρήσιμων χαρακτηριστικών τους. Επίσης δεν αναγνωρίζεται ως διδακτική η υπηρεσία του Σχολικού Συμβούλου.
  …. Υποβαθμίζεται δραματικά η υποστήριξη στα γνωστικά αντικείμενα, ως το σχολείο να μην έχει μαθησιακούς στόχους, όπως καθίσταται σαφές στα άρθρα 8-9 για τα ΚΕΣΥ, στα οποία εκτός των άλλων δεν προβλέπεται καμία θέση για τον κλάδο των ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04).Η ΕΕΦ εκφράζει την ανησυχία της για τις συνέπειες της εφαρμογής του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου στην ποιότητα της Δημόσιας Εκπαίδευσης και τον φόβο της για τη δημιουργία εκπαιδευτικών δομών διαφορετικών ταχυτήτων, οι οποίες θα παραβιάζουν την θεμελιώδη συνταγματική αρχή των ίσων ευκαιριών στην Εκπαίδευση και καλεί το ΥΠΠΕΘ να επανεξετάσει τον προσανατολισμό των υποστηρικτικών δομών, δίνοντας έμφαση στο ΓΝΩΣΤΙΚΟ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και στην συγκρότηση ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΣΚΕΨΗΣ μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  ΤΟ ΔΣ ΕΕΦ

 • 25 Μαρτίου 2018, 22:50 | Φυλιώ Γλάνια

  Λάθος κατά τη γνώμη μου η κατάργηση του θεσμού του σχ. συμβούλου.
  Για όσους είχαν την τύχη να έχουν στην περιοχή τους έναν ικανό σύμβουλο, γνώστη του αντικειμένου, δραστήριο, υποστηρικτικό και καινοτόμο μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς εννοώ. Ποιός θα καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς στο γνωστικό τους αντικείμενο για ό,τι προκύπτει στην πορεία των διδασκαλιών??

 • 25 Μαρτίου 2018, 22:18 | Τριαντάφυλλος

  Όταν κάποιος θέλει να είναι στην δουλειά του αποδοτικός και αποτελεσματικος επενδυει στην επιμορφωση και ενδυνάμωση του προσωπικού του χρόνο χρήμα εμπειρία κλπ. Δεν λέει φύγετε τώρα εσείς να φέρω καινούργιους να ξαναξοδεψω χρήμα χρόνο κλπ (πληρώνει ο Έλληνας φορολογουμενος) και φτου κι από την αρχή. Έχουμε καλλιεργησει οι σχ σύμβουλοι για πολλά χρόνια σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους συναδέλφους ώστε να συνεργαζομαστε αρμονικά και να είμαστε αποτελεσματικος για πολλά χρόνια και όλο αυτό γκρεμιζεται για μια ιδεοληψια. Αντί να στηριξετε και να ενισχυσετε τον θεσμό (το ποιοτικοτερο κομμάτι της εκπαίδευσης κατά τεκμήριο) ενεργειτε τιμωρητικα; Γιατί; Αξιολγηθηκαν άλλοι υπάλληλοι όπως οι σχ. Σύμβουλοι; Ακόμη και με τύπου ΑΣΕΠ αξιολόγηση; Να παραμείνει και να ενισχυθεί ο θεσμός του σχ συμβούλου.

 • 25 Μαρτίου 2018, 21:52 | Χαβαριώτη (ΠΕ04)

  Διαφωνώ με τη κατάργηση του θεσμού των σχολικών συμβούλων. Είμαι Χημικός με οργανική θέση σε Λύκειο της Δυτικής Αττικής. Από το 2005 μέχρι σήμερα έχω γνωρίσει και συνεργαστεί με όλους τους (3) σχολικούς συμβούλους της ειδικότητάς μου (ΠΕ04) και μόνο θετικά σχόλια έχω να κάνω για το ήθος, τη μόρφωση και τον επαγγελματισμό τους. Στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής μου καριέρας ο σχολικός σύμβουλος ήταν εκείνος που απαντούσε ακούραστα σε κάθε μου ερώτηση σχετικά με τις διδακτικές δυσκολίες που συναντούσα. Με τη προτροπή του έκανα μια δειγματική διδασκαλία στο σχολείο μου που την παρακολούθησαν πολλοί ακόμα συνάδερφοι. Και ο ίδιος ο σχολικός σύμβουλος τότε έκανε δειγματικές διδασκαλίες και βιωματικά σεμινάρια σε καθηγητές, μας μετέφερε δυσκολίες και παρανοήσεις μαθητών από τη δική του εμπειρία στη τάξη και από άλλους συναδέρφους που τις έχουν μοιραστεί μαζί του.
  Και στα επόμενα χρόνια που ακολούθησαν η επικοινωνία με τους σχολικούς συμβούλους ήταν συχνή και εποικοδομητική για μένα και δεν ήταν απλός ένας τίτλος.
  Ο ρόλος του σχολικού συμβούλου πέρα από το ρόλο του διευθυντή σχολικής μονάδας ήταν και για μένα μια πρόκληση, κάτι σαν στόχο στη καριέρα μου ώστε να πετύχω στο μέλλον.
  Οι σχολικοί σύμβουλοι όπως είπα βοηθούν τους καθηγητές στη διδακτική πράξη, οργανώνουν επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, συντονίζουν επιτροπές ή ακόμα προτείνουν θέματα στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετέχουν ενεργά σε επιμορφώσεις ΠΕΚ, διατυπώνουν εμπεριστατωμένη άποψη στη πολιτική ηγεσία για την αναδιαμόρφωση του νέου Λυκείου και το σύστημα εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, για τον τρόπο επιλογής διευθυντών, για τις σχολικές βιβλιοθήκες, για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση ακόμα και για συνδικαλιστικά θέματα εκπροσωπώντας κάθε ειδικότητα. Ελπίζω να διατηρηθεί ο θεσμός του σχολικού συμβούλου για να αξιοποιούνται οι άνθρωποι που έχουν τις γνώσεις, την εμπειρία και κυρίως τη θέληση να βοηθούν τους καθηγητές στη διδασκαλία τους γιατί όσους έχω γνωρίσει αγαπούν την εκπαίδευση.

 • 25 Μαρτίου 2018, 21:42 | Κωνσταντίνος Παλαιολόγος

  Είναι απαράδεκτο να καταργείται ένας θεσμός ελαφρά την καρδία, χωρίς να έχει επί της ουσίας αξιολογηθεί ο ρόλος του και χωρίς ενδεχομένως προτάσεις βελτίωσης. Η λογική πονάει χέρι κόψει χέρι δεν οδηγεί πουθενά. Ο Θεσμός του Συμβούλου είναι ο μοναδικός που έχει την δυνατότητα να είναι κοντά στον εκπαιδευτικό, να διαμεσολαβεί και να δίνει λύσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-γονέων και διοίκησης. Περαιτέρω στην εποχή όπου όλοι ομιλούν για επιμόρφωση και όλοι οι διεθνείς οργανισμοί μας εγκαλούν για τις ελλείψεις μας, είναι τραγικό να καταργείται ο μοναδικός θεσμός που πρόσφερε επί της ουσίας επιμόρφωση σε αντικείμενα άμεσου ενδιαφέροντος εφοδιάζοντας τον εκπαιδευτικό και κάνοντας το έργο του πιο παραγωγικό και λειτουργικό. Σας καλώ να διορθώσετε τυχόν προβλήματα και όχι να καταργείται συλλήβδην θεσμούς και λειτουργίες με ένα νόμο και ένα άρθρο.

 • 25 Μαρτίου 2018, 21:42 | pado

  Ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου είναι πολύ απαραίτητος και ιδιαίτερα χρήσιμος.
  Νομίζω πως η λύση είναι να υπάρχουν σχολικοί σύμβουλοι ανά μάθημα και όχι ανά ειδικότητα.
  Προτείνω κάτι πολύ πρωτοποριακό:
  Σε επίπεδο Δήμου ή Δήμων όταν είναι μικροί Δήμοι να δημιουργηθεί σχολικός σύμβουλος μαθήματος π.χ. Χημείας, Ιστορίας, Φυσικής Αγωγής, Γεωγραφίας, κ.λ.π.. Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί θα διδάσκουν στο σχολείο τους και θα έχουν ευθύνη για την υλοποίηση της σωστής εκπαιδευτικής διαδικασίας στα σχολεία του Δήμου.
  Στους επιλεγέντες να υπάρχει μειωμένο ωράριο κατά 4 ώρες εβδομαδιαίως.

 • 25 Μαρτίου 2018, 21:10 | ΝΙΚΗ

  Ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου είναι απαραίτητος και ιδιαίτερα χρήσιμος. Κακώς καταργείται. Αντίθετα ο θεσμός θα έπρεπε να ενισχυθεί σε αρμοδιότητες και να στηριχθεί.
  Ως διευθύντρια σχολείου, ο Σχολικός Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης ήταν πάντα δίπλα μας.
  Επίσης ο Σχολικός Σύμβουλος ειδικότητας, όπως και όλοι οι Σχολικοί Σύμβουλοι στη διεύθυνση που υπηρετώ, κάνουν συστηματικά επιμορφωτικές συναντήσεις, σχεδόν κάθε εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή η μόνη επιμόρφωση που γίνεται προέρχεται από τους Σχολικούς Συμβούλους. Τα ΠΕΚΕΣ που δημιουργούνται θα είναι μακριά από τα σχολεία, αφού θα έχουν έδρα στην πόλη που βρίσκεται η περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης
  Η κατάργηση και η επιθετική στοχοποίηση των Σχολικών Συμβούλων είναι χτύπημα στην Αριστεία και της Αξιοκρατία.
  Κακώς καταργούνται οι υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων, τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ κ.α. Με τον τρόπο αυτό διαλύεται κάθε στήριξη της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών.

 • 25 Μαρτίου 2018, 20:15 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες,
  Σε κάθε διαβούλευση συνηθίζεται ο καθένας να βγάζει τα εσώψυχά του και να προσπαθεί να υποστηρίξει τα συμφέροντά του.
  Θα μιλήσω ως εκπαιδευτικός και σύμβουλος πρωτοβάθμιας (33 έτη συνολικά).
  Ο θεσμός θα έπρεπε να αξιολογηθεί από το Υπουργείο και να γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις εδώ και χρόνια. Τα πτυχία από μόνα τους δε φτάνουν για να ασκήσει κανείς συμβουλευτικό έργο. Ούτε και από μόνη της η εμπειρία. Σημασία έχει πόσο αποτελεσματικός είναι κανείς στο ρόλο του και αυτό θα μπορούσαν να το κρίνουν οι συνάδελφοι με τους οποίους συνεργάστηκε. Ο πιο σημαντικός παράγοντας για να κάνει ένας σύμβουλος το έργο του θεωρώ ότι είναι η ενσυναίσθηση. Αλλά αυτό δεν αποτελούσε κριτήριο επιλογής.
  Το να βάζεις όλους σε ένα σακί χωρίς κριτήρια θυμίζει άλλες πρακτικές. «Πονάει δόντι, κόβει κεφάλι»
  Χρόνια τα γράφουμε στις εκθέσεις μας προς το Υπουργείο αλλά φοβάμαι ότι ποτέ κανένας δεν τις διάβασε.
  Τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι η κατάργηση των συμβούλων λειτουργεί και ψηφοθηρικά. «Κοιτάξτε τι θα κάνουμε αυτούς που σας ταλαιπώρησαν!»
  Λίγη κρίση δε βλάπτει. Αν καεί το σπίτι του γείτονα, μη χαίρεσαι.
  Η Κυβέρνηση θα πρέπει να σκεφτεί και αυτό:
  «Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς Βαρβάρους;
  Τουλάχιστον αυτοί ήταν μια κάποια λύσις»
  Να δούμε σε ποιον θα φορτώνουν τώρα τις δυσλειτουργίες του Υπουργείου.

 • 25 Μαρτίου 2018, 19:55 | Κ.Π.

  Αυτό το άρθρο βρίθει από καταργήσεις χωρίς αξιολόγηση των θεσμών:
  ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΚΠΕ,Σύμβουλοι, Σχολικές Δραστηριότητες στον Καιάδα, επειδή υπάρχουν κάποιοι που δεν προσφέρουν έργο;
  Υπάρχουν Σύμβουλοι που προσφέρουν πραγματικό έργο, μέσα από επιμορφώσεις, ενημερώσεις, εκδηλώσεις προβολής μαθητικών έργων, συγγραφικό έργο, συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Συμβολή στη διαμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών και ουσιαστική συμβουλευτική στους συναδέλφους κι αντί να τους ενισχύσουμε τους καταργούμε ή τους συγχωνεύουμε; Όσο για τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ, αυτοί που αντικαθιστούν τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ με 1 Υπέυθυνο είναι εκτός πραγματικότητας.

 • 25 Μαρτίου 2018, 19:43 | Δημήτρης

  Αγαπητοί συνάδελφοι,
  Σας παραθέτω αυτούσια δύο(2) σχόλια συναδέλφων που διάβασα εδώ στη διαβούλευση και τα οποία θεωρώ ότι λένε αλήθειες:

  1) «Οι σχολικοί σύμβουλοι έχουν γενικώς εκτός τάξης άπειρα χρόνια (οι περισσότεροι). Μερικοί από αυτούς και πριν γίνουν σύμβουλοι ήταν σε γραφεία, πανεπιστήμια, υπουργία κ.τ.λ. και γενικώς ο μέσος σύμβουλος είναι εκτός τάξης 15 – 20 χρόνια. (Αυτό με μια μικρή έρευνα διαπιστώνεται).Αλλά το πιο σοβαρό από όλα είναι ότι θεωρούν ντροπή και ξεφτίλα να γυρίσουν στην τάξη. Και αυτό είναι που τους απασχολεί. Θα δείτε ότι θα βρούνε τρόπους και «τόπους» να μην γυρίσουν στην τάξη. Ήδη ψάχνουν!»
  (Λ.Λ.)
  2) «Είναι δυνατόν Σχολικός Σύμβουλος να έχει αδιάλειπτη θητεία από το 2007 ως και σήμερα;;
  Είναι δυνατόν στο Γραφείο Σχολικών Συμβούλων να παρίσταται καθημερινά από ένας(ο ίδιος) ως κανένας;;
  Είναι δυνατόν να συμβουλεύει όντας εκτός τάξης 11 έτη;;
  Είναι δυνατόν να θεωρεί εαυτόν expert και παιδαγωγό απλά και μόνο επειδή είναι 11 χρόνια στην ίδια θέση;; Δίχως κανένα άλλο εφόδιο;;
  Είναι δυνατόν να έχει δημιουργήσει κλίκα με παρατρεχάμενους τους οποίους χρησιμοποιεί πετόντας «τυράκι»;;
  Είναι δυνατόν να θεωρεί εαυτόν, πρώτο στην ειδικότητά του εντός περιοχής ευθύνης του και ως εκ τούτου να απαιτεί διάφορα, προτάσσοντας την ιδιότητά του ως Σχολικός Σύμβουλος;;
  Είναι δυνατόν να ψάχνεται από πέρυσι πώς θα καβατζωθεί εκτός τάξης σε περίπτωση που έρθει στη Βουλή ΣΝ όπως το τρέχον;;
  Είναι δυνατόν να έχει λιγότερες δυνατότητες στο γνωστικό του αντικείμενο από το μέσο εκπαιδευτικό και να καλύπτει αυτή του την ανεπάρκεια, παίζοντάς το «παιδαγωγός»;;
  Είναι δυνατόν να είναι εσκεμμένα κρυψίνους και να μη μοιράζεται απόψεις με τους συναδέλφους του;;
  Είναι δυνατόν να κοιτάει μόνο την πάρτη του;;
  …και άλλα πολλά…
  Δυστυχώς, επτωχεύσαμεν!!»
  (Σχολιαστής)

  Θα προσθέσω κι εγώ ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι ομολογούν ότι οι περισσότεροι σχολικοί σύμβουλοι είναι άφαντοι και δεν πατάνε στα γραφεία τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν ούτε ωράριο, ούτε τους ελέγχει κάποιος για την τήρηση των στοιχειωδών κανόνων.

  Εσείς τί λέτε; Πρέπει τα πράγματα να μείνουν ως έχουν ή κάτι πρέπει να αλλάξει;

 • 25 Μαρτίου 2018, 19:41 | Παντελής Κωτσίδης

  ΔΙΑΦΩΝΩ με την κατάργηση των δομών ΚΕ.Δ.Δ.Υ., των αθλητικών ακαδημιών και κυρίως των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
  Ως καθηγητής πληροφορικής στην Α/θμια Εκπ/ση θεωρώ απαραίτητη την ύπαρξη της δομής καθώς προσωπικά έχω ζητήσει πολλές φορές την τεχνική στήριξη αλλά και τη συμβουλευτική σε θέματα του εργαστηρίου πληροφορικής των σχολείων στα οποία εργάζομαι.
  Η κατάργηση των Κέντρων πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών θα έχει:
  · Άμεση οικονομική επιβάρυνση των σχολικών μονάδων.
  · Υποβάθμιση της παρεχόμενης στήριξης των υποδομών και της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα νέων τεχνολογιών και καλών πρακτικών. Στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης για τις (197) ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ, σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά), προβλέπεται μόνο ένας εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος Πληροφορικής και ένας δεύτερος εκπαιδευτικός για τις (59) ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας, με έδρα την πόλη της Κοζάνης. Το Κε.Πλη.Νε.Τ. της Πτολεμαΐδας καταργείται.
  Πρόταση μου είναι:
  ·Να μην καταργηθούν τα Κε.Πλη.Νε.Τ.! Αλλά να παραμείνουν με την προηγούμενη αποκεντρωμένη μορφή του.
  ·Να ενισχυθούν και να αναβαθμιστούν με προσωπικό, τεχνογνωσία και πόρους.
  ·Να αυξηθεί ο αριθμός των Κε.Πλη.Νε.Τ. ώστε να αντιστοιχούν σε 1 ανά 30 σχολικές μονάδες καθώς υποδομές χωρίς συνεχή και εκ του σύνεγγυς υποστήριξη είναι άχρηστες και ταυτόχρονα η δύναμη ενός οργανισμού είναι τα άξια στελέχη του!

 • 25 Μαρτίου 2018, 19:40 | ΕΥΓΕΝΕΙΑ Κ.

  Οι σχολικοί σύμβουλοι στην πυρά!
  Να λοιπόν ποιος ευθύνεται για τα δεινά της εκπαίδευσης! Μα φυσικά οι σχολικοί σύμβουλοι. Αυτοί είναι που δεν δουλεύουν. Γι αυτό ας τους εκδιώξουμε μαζικά. Θα βρεθεί ο τρόπος. Έχεις π.χ δυο θητείες! Τέλος. Άντε στην τάξη! Αλήθεια, ποιος καλοπροαίρετος ισχυρίζεται ότι οι σχολικοί σύμβουλοι δεν μπορούν να μπουν στην τάξη; Μήπως δεν ήταν και εξακολουθούν να είναι εκπαιδευτικοί με τουλάχιστον 12 έτη διδακτικής υπηρεσίας στην τάξη; ( απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε νόμο που τους αφορά). Γιατί τόσο μένος και τόση απαξίωση των ατόμων και του θεσμού; Δεν κάνουν επιμορφωτικά σεμινάρια, δεν συμμετέχουν σε επιτροπές για τον όλο σχεδιασμό της εκπαίδευσης (ωρολόγια προγράμματα, αναλυτικά κλπ), δεν λαμβάνουν μέρος ως εισηγητές σε ημερίδες, συνέδρια, δεν παρακολουθούν τις εξελίξεις, δεν κάνουν δειγματικές διδασκαλίες, δεν συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις, δεν παρακολουθούν τις δράσεις βίας και εκφοβισμού, δεν λαμβάνουν μέρος στους συλλόγους διδασκόντων, δεν μετέχουν σε επιμορφώσεις στα ΠΕΚ, δεν συνεργάζονται μεταξύ τους, με τις δομές, με τα ΣΣΝ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΚΕΔΔΥ, ΠΕΚ, πολιτιστικά, αγωγή υγείας, ΚΕΣΥΠ κλπ, δεν επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς ευθύνης τους, δεν δίνουν απαντήσεις, δεν λύνουν κανένα πρόβλημα στα σχολεία ευθύνης τους και στους εκπαιδευτικούς του γνωστικού τους αντικειμένου, δεν…δεν….δεν; Αλήθεια, όλη μέρα λουφάρουν, κάθονται στο σπίτι τους μακριά από τα σχολεία ή μάλλον στο καφενείο της γειτονιάς τους. Τρέχουν μόνο όταν τους πει η πολιτεία να αξιολογήσουν τους συναδέλφους τους. Τότε γίνονται άλλοι άνθρωποι, ξεχνούν τον παιδαγωγικό τους ρόλο και τρέχουν να τιμωρήσουν τους συναδέλφους τους, να τους επιπλήξουν γιατί δεν εργάζονται, δεν εφαρμόζουν νέες μεθόδους διδασκαλίας, δεν κάνουν αυτά που προβλέπονται…..
  Σταυρώστε λοιπόν τους σχολικούς συμβούλους, στείλτε τους στην πυρά. Μη ρωτάτε κανέναν. Η εκπαίδευση μπορεί και χωρίς αυτούς, όπως σε λίγο καιρό θα μπορεί και χωρίς διευθυντές, και χωρίς εκπαιδευτικούς. Αντίο σχολικέ σύμβουλε. Φύγε να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό έργο με τους νέους συντονιστές που θα συντονίζουν από το γραφείο (control panel) όλα τα σχολεία. Από το τηλέφωνο και με τηλεδιάσκεψη θα λύνονται πια τα πάντα. Επιτέλους η λύση που περίμενε όλη η εκπαιδευτική κοινότητα δόθηκε. Τώρα όλα θα είναι καλύτερα.

 • 25 Μαρτίου 2018, 19:36 | Εκπαιδευτικός ΠΕ70

  Είμαι εκπαιδευτικός ΠΕ70 και έχω να σας δηλώσω ότι το θεσμό του Σχολικού Συμβούλου δεν θα πρέπει να τον καταργήσετε. Έχουμε ένα συνάδελφο (Σχολικό Σύμβουλο) δίπλα μας, συμπαραστάτη-υποστηρικτή στη δουλειά μας, που μπορούμε ανά πάσα στιγμή να τον καλούμε (ακόμη και στο κινητό του τηλέφωνο οποιαδήποτε ώρα) για να μας ακούσει με προσοχή και να μας συμβουλεύσει στο διδακτικό και εκπαιδευτικό μας έργο. Υπάρχει μια αμεσότητα και ένας σταθερός και διαθέσιμος συνεχώς δίαυλος επικοινωνίας, κάτι που στις νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου δεν διαφαίνεται πουθενά!!!!

 • 25 Μαρτίου 2018, 19:26 | Ε.Λ.

  Επιτέλους καταργείται ένας θεσμός που έχει τελειώσει εδώ και χρόνια. Η εκπαίδευση είναι ένας ζωντανός οργανισμός κι όπως κάθε ζωντανός οργανισμός χρειάζεται ανανέωση και εξέλιξη. Να μπούνε άνθρωποι που βρίσκονται τα τελευταία χρόνια στην τάξη, ξέρουν τα προβλήματα της τάξης, έχουν καλές σπουδές και όρεξη για δουλειά. Ο μέσος σύμβουλος έχει να μπεί στην τάξη με τον έναν ή άλλον τρόπο τουλάχιστον 10 – 15 χρόνια (ήταν σύμβουλοι, ήταν στο υπουργείο, ήταν στο πανεπιστήμιο ή στο ΙΕΠ με απόσπαση κ.τ.λ.) Ας δούμε επιτέλους και μία άλλη άποψη και στάση στην εκπαίδευση. Οι θέσεις δεν είναι «κληρονομικό δικαίωμα» δεν καταλαβαίνω όλη αυτή την αντίδραση. Δεν θα μείνουν άνεργοι, στην τάξη θα γυρίσουν(αν γυρίσουν, γιατί το θεωρούν ντροπή να γυρίσουν στην τάξη). Εξάλλου σπουδάσαμε για να είμαστε στην τάξη. Όποιος δεν του αρέσει ας κάνει μετάταξη. Κι απο εδώ και στο εξής καλό θα είναι όποιος θέλει να είναι στέλεχος ανα τέσσερα χρόνια να επιστρέφει στην τάξη για τέσσερα χρόνια κι έπειτα να έχει δικαίωμα να ξαναγίνει στέλεχος.

 • 25 Μαρτίου 2018, 19:13 | Κατερίνα

  Η κατάργηση των Σχολικών Συμβούλων αφήνει τα σχολεία εκτεθειμένα στην κάθε τοπική κοινωνία, στον κάθε ένα κακόβουλο και δύστροπο γονιό, στην κάθε προσπάθεια εξωτερικής ή εσωτερικής αυθαιρεσίας. Αν αυτά και παρόμοια ζητήματα αντιμετωπίζονταν δύσκολα, ειδικά στη σημερινή κοινωνική και οικονομική συγκυρία, με την κατάργηση του θεσμού του Σχ Συμβούλου θα λείψουν η σωτήρια διαμεσολάβησή τους και ο πυροσβεστικός τους ρόλος. Η επίσκεψη και μόνο των Σχ Συμβούλων στο σχολείο δίνει ένα ηχηρό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Το μήνυμα της στήριξης, τόσο του σχολείου όσο και της οικογένειας, αλλά και της εποπτείας απέναντι σε κάθε αυθαιρεσία. Ο γονιός γνωρίζει ότι θα απευθυνθεί στον Σχ Σύμβουλο για να συζητήσει ζητήματα της φοίτησης/συμπεριφοράς του παιδιού του, συγκρούσεων με τον εκπαιδευτικό, συγκρούσεις με άλλους γονείς κλπ. Ο εκπαιδευτικός γνωρίζει ότι ο Σχ Σύμβουλος είναι δίπλα του, όταν θα πρέπει να δοθεί το μήνυμα στον γονιό ότι δεν είναι μόνος του,ότι υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα που τον στηρίζει και είναι σε θέση να ελέγξει και τον γονιό, όταν χρειαστεί.
  Ο εκπαιδευτικός γνωρίζει ότι μπορεί να απευθυνθεί στον Σχ Σύμβουλο οποιαδήποτε στιγμή και να συζητήσει το θέμα που τον απασχολεί. Πώς είναι δυνατόν να αντικατασταθεί αυτή η σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και σχολικού συμβούλου με έναν απρόσωπο, δυσκίνητο φορέα, που το μόνο που θα κάνει τελικά θα είναι να συγκεντρώνει αξιολογικές εκθέσεις και να φτιάχνει στατιστικούς πίνακες και μάλιστα από μακριά; Πώς είναι δυνατόν να εξαχθούν συμπεράσματα και να καταλήξουν σε παιδαγωγικές προτάσεις όταν ο εκπαιδευτικός θα τηλεφωνεί από την ορεινή Χαλκιδική στη Θεσσαλονίκη και θα πρέπει να περιμένει το πόρισμα της επιτροπής μετά από συνεδριάσεις επί συνεδριάσεων…
  Ο θεσμός χρειάζεται ενίσχυση και όχι κατάργηση και αυτό θα περιμέναμε από μια πολιτεία που ενδιαφέρεται για τα σχολειά της και την εκπαίδευση των παιδιών της.

 • 25 Μαρτίου 2018, 18:48 | Μαρία

  Διαβάζοντας τα σχόλια επιτρέψτε μου τη διαπίστωση ότι όσοι επιτίθενται εναντίον των σχολικών συμβούλων είναι αυτοί που από τότε που διορίστηκαν στην εκπαίδευση δεν έχουν παρακολουθήσει καμία επιμόρφωση, μπαίνουν στη τάξη να διδάξουν απροετοίμαστοι και με το πρόσχημα των δυσκολιών της ζωής δεν καταβάλουν καμία προσπάθεια βελτίωσης του λειτουργήματος που καλούνται να υπηρετήσουν. Δυστυχώς η ρήση «οι εκπαιδευτικοί της τάξης δεν αξιολογούνται» καλύπτει πολιτικά τις ενέργειές τους. Ο εκπαιδευτικός της τάξης που προσπαθεί επιζητεί την αξιολόγηση για να δικαιωθεί η προσπάθειά του. Ας ρωτήσουμε τη κοινωνία, τους γονείς τι θέλουν για τους δασκάλους των παιδιών τους.

 • 25 Μαρτίου 2018, 18:45 | Μαρία

  Διαβάζοντας τα σχόλια επιτρέψτε μου τη διαπίστωση ότι όσοι επιτίθενται εναντίον των σχολικών συμβούλων είναι αυτοί που από τότε που διορίστηκαν στην εκπαίδευση δεν έχουν παρακολουθήσει καμία επιμόρφωση, μπαίνουν στη τάξη να διδάξουν απροετοίμαστοι και με το πρόσχημα των δυσκολιών της ζωής δεν καταβάλουν καμία προσπάθεια βελτίωσης του λειτουργήματος που καλούνται να υπηρετήσουν. Δυστυχώς η ρήση «οι εκπαιδευτικοί της τάξης δεν αξιολογούνται» καλύπτει πολιτικά τις ενέργειές τους. Ο εκπαιδευτικός της τάξης που προσπαθεί επιζητεί την αξιολόγηση για να δικαιωθεί η προσπάθειά του. Ας ρωτήσουμε τη κοινωνία, τους γονείς θέλουν για τους δασκάλους των παιδιών τους.

 • 25 Μαρτίου 2018, 18:40 | ΛΙΛΙΚΑ

  Ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου είναι απαραίτητος και κακώς καταργείται. Αντίθετα ο θεσμός θα έπρεπε να ενισχυθεί. Ο νέος θεσμός που δημιουργείται θα είναι απόμακρος από το σχολείο, καθώς θα έχει έδρα στην πόλη που βρίσκεται η περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης. Πώς θα στηρίζεται ένα σχολείο που βρίσκεται στην Αμφιλοχία από ένα όργανο που βρίσκεται στην Πάτρα;
  Η κατάργηση και η επιθετική στοχοποίηση των Σχολικών Συμβούλων είναι χτύπημα στην Αριστεία και την Αξιοκρατία. Αν κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, όπως μπορεί να συμβαίνει σε όλους τους χώρους ( διευθυντές, εκπαιδευτικούς κλπ), να τους αξιολογήσουν αρνητικά και να μην τους επιλέξουν πάλι.

 • 25 Μαρτίου 2018, 17:53 | Σχολιαστής

  Επειδή βλέπω ότι 2-3 συνάδελφοι αναπαράγουν το σχόλιό μου, ας πω και ευθέως την άποψή μου σχετικά με τη Σχολική Συμβουλευτική.
  Ο θεσμός του Συμβούλου δεν πρέπει να καταργηθεί, αλλά να μετασχηματιστεί, περίπου ως εξής:
  *ΠΡΟΤΑΣΗ*
  Πολλοί σύμβουλοι ειδικότητας ανά νομό με διδακτικό ωράριο, το μισό του υποχρεωτικού. Στο υπόλοιπο ασκούν αποδεδειγμένα συμβουλευτική ή επιμορφώνονται στο γνωστικό αντικείμενο, σε σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, σχολική ψυχολογία κτλ. Προφανώς δε θα λαμβάνουν επίδομα και δεν θα υπάρχει περιορισμός στις θητείες τους. Επίσης, θα λαμβάνουν οδοιπορικά για τις μετακινήσεις τους. Όλοι αυτοί θα λογοδοτούν στις νεοεισαγόμενες σχετικές περιφερειακές δομές (ΠΕΚΕΣ, Συντονιστές κτλ) και θα επιλέγονται με αντικειμενικό σύστημα μέτρησης μονάδων σε συνδυασμό με αξιολόγηση portfolio τελευταίας πενταετίας αντί συνέντευξης.
  Όμως, επειδή επτωχεύσαμεν και τα κενά ωρών που θα δημιουργηθούν, είναι μεγάλο πρόβλημα, κάτι τέτοιο μοιάζει με όνειρο εαρινής νυκτός . . .
  Να είστε όλοι καλά, αντικειμενικοί, δίκαιοι και ψύχραιμοι!!

 • 25 Μαρτίου 2018, 16:48 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ

  Είμαι εκπαιδευτικός δεν είμαι στέλεχος ούτε με ενδιαφέρει, όμως γνωρίζω καλά την εκπαίδευση χρόνια τώρα. Ο μόνος από τα στελέχη που γνωρίζαμε και ήταν παντα κοντά μας λύνοντας προβλήματα με την εμπειρία του και τις γνώσεις τους,ήταν ο Σχολικός Σύμβουλος. Κανένας άλλος από την ιεραρχία της εκπαίδευσης δεν εμφανίζεται ποτέ.Παρότι του περιόριζαν συνεχώς τις αρμοδιότητες αυτοί που τον κατηγορούν, με την οδό της επιμόρφωσης έδινε πρακτικό υλικό που χρησιμοποιήσα στην τάξη μου ακόμα και την άλλη μέρα.Αυτό το έργο και τα προβλήματα που λύνει καθημερινά ώστε αυτά να μη φτάνουν στο Υπουργείο ποιός φρόντισε να τα μάθει?
  Όσοι μιλάνε για αποκλεισμό τους από τις κρίσεις αποδικνείουν την επιστημονική ανωτερότητά τους και τον φόβο να αναμετρηθούν επιστημονικά οι ίδιοι μαζί τους.

  Οι συντονιστές ,και δεν ξέρω πως λέγονται αυτοί που θα εκλεγούν, εύχομαι να τους προσεγγίζουν επιστημονικά κάτι που δεν φαίνεται από τον τρόπο μοριοδότησης.Όμως σε κάθε περίπτωση ο αριθμός που υπάρχει στο νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι μικρός και πρέπει να αυξηθεί ώστε η αναλογία καθενός με τα σχολεία ευθύνης να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και η συνδρομή του εκπαιδευτικού.

  Το Σχόλιο σας θα δημοσιευθεί μόλις ελεγχθεί απο τον διαχειριστή.

 • 25 Μαρτίου 2018, 16:30 | Ιωάννα

  Πως μπορεί να καταργηθεί ένας θεσμός χωρίς έρευνα για την αποτελεσματικότητά του;

  Τα τυπικά προσόντα των Σχολικών Συμβούλων είναι αδιαμφισβήτητα υψηλά και η προσφορά του καθενός στην ποιότητα της εκπαίδευσης μπορεί να αξιολογηθεί.

  Στην εποχή της κρίσης που περνάει η χώρα, είναι δυνατόν να καταργείται ο θεσμός που θα μπορούσε αναβαθμιζόμενος να στηρίξει το δύσκολο έργο των εκπαιδευτικών με τελικούς αποδέκτες τα παιδιά, την καλύτερη κοινωνία του αύριο που οραματιζόμαστε;

 • 25 Μαρτίου 2018, 16:24 | Αλεξάνδρα Μπάρλου

  Δεν συμφωνώ με την κατάργηση του θεσμού του σχολικού συμβούλου. Προτείνω την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση του ρόλου τους, που είναι η επιστημονική και παιδαγωγική τους καθοδήγηση. Να γίνουν πιο αυστηρά τα κριτήρια επιλογής τους, ναι αλλά να καταργηθούν, όχι.Και, αν κάτι δεν λειτουργεί ,όπως θα θέλαμε , το βελτιώνουμε, δεν το καταργούμε!

 • 25 Μαρτίου 2018, 16:06 | Ανέστης Εξαφτόπουλος

  Η κατάργηση του θεσμού των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών) είναι αδικαιολόγητη. Η προσφορά τους στον κύριο ρόλο τους είναι καταγεγραμμένη ποιοτικά και ποσοτικά, συνεπώς κάθε σκέψη υποβάθμισης ή κατάργησης είναι επιεικώς ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ! Η ανάγκη σε ώρες Ωρ. Προγράμματος και σε καθηγητές πληροφορικής είναι εμφανής στη δευτεροβάθμια εκπ/ση [με τη μείωση (!!!) των ωρών τους πολλοί διοχετεύθηκαν στην πρωτοβάθμια] και η λύση είναι μία: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ. Η διοχέτευση του προσωπικού των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. στα σχολεία είναι μπάλωμα χειρίστου είδους και με ελάχιστο οικονομικό όφελος. Αποτελεί ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ στη χώρα μας.
  Τα τελευταία δύο χρόνια μόνο έχω συμμετάσχει και συμμετέχω ακόμα σε τρία σεμινάρια που σχεδιάστηκαν, παράχθηκε το ψηφιακό υλικό τους (τιτάνιο έργο, λόγω όγκου και όχι μόνο), στελεχώθηκαν με επιμορφωτές (πρώην επιμορφούμενους) και υποστηρίζονται εθελοντικά από όλους με την καθοδήγηση των υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. των νομών Ξάνθης (Arduino), Ηλίας (Moodle – 26 εβδομάδων, από το 2011-12), Κυκλάδων (etwinning – 25 εβδομάδων). Και όλα αυτά, πέρα από τον κύριο ρόλο τους …
  Ως καθηγητής με σημαντική χρήση των Τ.Π.Ε. στο μάθημά μου (Μαθηματικά), δηλώνω κατηγορηματικά ότι η ΕΝΙΣΧΥΣΗ και η ΕΠΑΡΚΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. πανελλαδικά είναι εκ των ουκ άνευ. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να υποστηρίξουν θεωρητικά (με επιμορφώσεις και συμβουλευτικά) και τεχνικά τον εμπλουτισμό του Α.Π. όλων των μαθημάτων, ώστε να καταστεί δυνατό να καλλιεργήσουν οι μαθητές μας (παρουσία κι όχι ερήμην μας) τις δεξιότητες που τους είναι απαραίτητες στον 21ο αιώνα.
  Τα ίδια ισχύουν και για το θεσμό των σχολικών συμβούλων. Αντί να συζητάμε με τον/την σύμβουλό μας (ειδικότητας ή παιδαγωγικής ευθύνης) στην πόλη μας ή/και στο σχολείο μας, θα πρέπει να πηγαίνουμε στην έδρα της περιφέρειας ή να τα λέμε με χαιρετίσματα; Αναβάθμιση και επιπλέον στελέχωση (ένας σύμβουλος Μαθηματικών σε όλη την Α.Μ.Θ.!!!) κι αρμοδιότητες θέλει ο θεσμός, όχι κατάργηση.

 • 25 Μαρτίου 2018, 15:32 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΕΓΕΤΗ

  Η κατάργηση των ΠΕΚ σηματοδοτεί την κατάργηση της οργανωμένης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε συγκεκριμένο χώρο, εξοπλισμένο και με εκπαιδευτές ομοιόμορφα εκπαιδευμένους.
  Εάν στόχος είναι η εξοικονόμηση χρημάτων, θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες δομές των ΠΕΚ (κτίρια, αίθουσες, τεχνολογικός εξοπλισμός, διεύθυνση ΠΕΚ, εκπαιδευτές ΠΕΚ) και να συνεχιστούν οι επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών. Απόδειξη ότι τα ΠΕΚ μπορούν να πραγματοποιήσουν σωστά το έργο τους σε δύσκολες συνθήκες, οι επιμορφώσεις στις δημιουργικές εργασίες που έγιναν τον Σεπτέμβριο του 2017 για όλες τις ειδικότητες των καθηγητών των ΓΕΛ.

 • 25 Μαρτίου 2018, 15:29 | Στέλλα Χ.

  Όλοι οι θεσμοί στήριξης των εκπαιδευτικών, όπως και ο θεσμός του σχολικού συμβούλου είναι ανάγκη να αναβαθμιστούν.Ίσως θα έπρεπε να είναι υπεύθυνοι για μικρότερες περιφέρειες από ό,τι σήμερα για να μπορούν να έχουν πιο συχνή επαφή με τους εκπαιδευτικούς. Πρέπει αν επιμορφώνονται διαρκώς για αν ενημερώνουν και τους εκπαιδευτικούς για τις νέες τάσεις στην εκπαίδευση.

 • 25 Μαρτίου 2018, 14:05 | Αλέξανδρος Θ.

  Η κατάργηση των κέντρων ΠΛΗΝΕΤ θα είναι πλήγμα για κάθε σχολική μονάδα. Αποτελούν αποδεδειγμένα ( αναφορές βλαβών, προβλημάτων επιμόρφωση, κ.α.) τη βάση της καλής λειτουργίας του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των σχολείων μας. Για να προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός στην εκπαίδευση τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ είναι απαραίτητα και χρειάζονται στελέχωση.
  Για τους ΣΣ.
  « ….δεν ξέρω , πάρε καλύτερα το/τη σύμβουλο να ρωτήσεις …. ».
  Ασφαλώς υπάρχουν οι περιπτώσεις αργομισθίας που αναφέρονται και έχουν κάνει πολλούς συναδέλφους έξαλλους, αλλά ο ασυνεπής λειτουργός βρίσκεται παντού και γι’ αυτό την ευθύνη έχει το Υπουργείο. Από την άλλη πλευρά τα τελευταία χρόνια που έχουν αυξηθεί από τη μία τα προβλήματα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων, και από την άλλη οι απαιτήσεις στην διδασκαλία με την εισαγωγή των νέων προγραμμάτων και του ψηφιακού σχολείου, οι ΣΣ που εγώ τυχαίνει να γνωρίζω, και αναφέρομαι σε πολλούς κλάδους ΠΕ για τη Διεύθυνση που εργάζομαι, προσφέρουν σημαντική στήριξη με την συνεχή παρουσία τους.
  Τελικά πιστεύω ότι όταν θέλουμε πραγματικά να βελτιώσουμε μια δομή που είναι απαραίτητη στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν την αντικαθιστούμε, αλλά απλά παρεμβαίνουμε στα λάθη και τις ελλείψεις όπου υπάρχουν.

 • 25 Μαρτίου 2018, 13:33 | Ειρήνη

  Ο θεσμός των σχολικών συμβούλων κακώς καταργείται. Αντιθέτως πρέπει να αναβαθμισθεί. Ας μην επιβάλουν οι παιδαγωγικά ακατάρτιστοι εκπαιδευτικοί την άποψή τους.

 • 25 Μαρτίου 2018, 12:24 | Μανώλης

  Αλίμονο στις χώρες που η παιδεία τους προσδιορίζεται από εκπαιδευτικούς που ποτέ δεν επιμορφώθηκαν για όλα τα χρόνια άσκησης του λειτούργημά τους.Από αυτούς τους εκπαιδευτικούς που προσπαθούν να επιβάλουν τον παιδαγωγικό και γνωστικό αναλφαβητισμό τους με περισσό θράσος, μίσος και κυνισμό απέναντι στη κοινωνία (γονείς και μαθητές) που πρέπει να υπηρετούν βάλλοντας εναντίον όσων συναδέλφων τους οικειοθελώς επιμορφώθηκαν αποκτώντας τα αναγκαία προσόντα με κόπους και θυσίες πάσης φύσεως για να μπορούν να προσφέρουν στην παιδεία της χώρας τους. Θλίβομαι αφάνταστα γιατί σήμερα καλύπτονται αυτοί οι επίορκοι εκπαιδευτικοί πολιτικά (γνωστή πρόσφατη θέση του υπουργείου παιδείας «ο εκπαιδευτικός της τάξης δεν αξιολογείται»).

 • 25 Μαρτίου 2018, 11:07 | ΕΛΕΝΗ

  Καλώς καταργούνται ο θεσμός του σχολικού συμβούλου. Τον τελευταίο καιρό οι σχολικοί σύμβουλοι δεν πατούσαν στα γραφεία τους. Ήταν ΑΡΓΟΜΙΣΘΟΙ και ΑΡΓΟΣΧΟΛΟΙ και έπαιρναν τον υψηλό μισθό τους για να κάθονται στα σπίτια τους. Δείτε τί γράφει ένας συνάδελφός μας:
  «Είναι δυνατόν Σχολικός Σύμβουλος να έχει αδιάλειπτη θητεία από το 2007 ως και σήμερα;;
  Είναι δυνατόν στο Γραφείο Σχολικών Συμβούλων να παρίσταται καθημερινά από ένας(ο ίδιος) ως κανένας;;
  Είναι δυνατόν να συμβουλεύει όντας εκτός τάξης 11 έτη;;
  Είναι δυνατόν να θεωρεί εαυτόν expert και παιδαγωγό απλά και μόνο επειδή είναι 11 χρόνια στην ίδια θέση;; Δίχως κανένα άλλο εφόδιο;;
  Είναι δυνατόν να έχει δημιουργήσει κλίκα με παρατρεχάμενους τους οποίους χρησιμοποιεί πετόντας «τυράκι»;;
  Είναι δυνατόν να θεωρεί εαυτόν, πρώτο στην ειδικότητά του εντός περιοχής ευθύνης του και ως εκ τούτου να απαιτεί διάφορα, προτάσσοντας την ιδιότητά του ως Σχολικός Σύμβουλος;;
  Είναι δυνατόν να ψάχνεται από πέρυσι πώς θα καβατζωθεί εκτός τάξης σε περίπτωση που έρθει στη Βουλή ΣΝ όπως το τρέχον;;
  Είναι δυνατόν να έχει λιγότερες δυνατότητες στο γνωστικό του αντικείμενο από το μέσο εκπαιδευτικό και να καλύπτει αυτή του την ανεπάρκεια, παίζοντάς το «παιδαγωγός»;;
  Είναι δυνατόν να είναι εσκεμμένα κρυψίνους και να μη μοιράζεται απόψεις με τους συναδέλφους του;;
  Είναι δυνατόν να κοιτάει μόνο την πάρτη του;;
  …και άλλα πολλά…
  Δυστυχώς, επτωχεύσαμεν!!»
  (Σχολιαστής)

 • 25 Μαρτίου 2018, 10:10 | Δώρα. Η.

  Ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου πρέπει να αναβαθμιστεί και όχι να καταργηθεί. Οι σχολικοί σύμβουλοι χρειάζονται όπως και οι υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων. Μας αφήνετε έκθετους!

 • 25 Μαρτίου 2018, 07:03 | Σταυρούλα Κ.

  Διαφωνώ κάθετα! Αντιθέτως, ο θεσμός του σχολικού συμβούλου κρίνεται αναγκαίο να αναβαθμιστεί συν τα χρόνια και κατάργησή του συνεπάγεται αυτομάτως την υποβάθμιση της Ελληνικής Παιδείας!

 • 25 Μαρτίου 2018, 06:59 | Σταυρούλα Κ.

  Διαφωνώ κάθετα! Αντιθέτως, ο θεσμός των σχολικών συμβούλων κρίνεται όλο και πιο αναγκαίο να ενισχυθεί συν τα χρόνια και κατάργησή του συνεπάγεται αυτομάτως την υποβάθμιση της Ελληνικής Παιδείας!

 • 25 Μαρτίου 2018, 01:47 | Ευφρ. Μυργιώτη

  Στις περισσότερες χώρες προνομιακό πεδίο για την εφαρμογή του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο σχολείο θεωρείται η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κυρίως ο πρώτος κύκλος της και υπάρχει ποικιλία τρόπων και μεθόδων εφαρμογής του. Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, στη χώρα μας έγιναν πολλές απόπειρες εφαρμογής του θεσμού Ε.Π. στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αν και η ιδέα του υιοθετήθηκε με σημαντική καθυστέρηση σε σχέση με τις δυτικο-ευρωπαϊκές χώρες και τις Η.Π.Α. Παρά το ενδιαφέρον και τις αναζητήσεις τρόπου εφαρμογής στην ελληνική εκπαίδευση φτάσαμε στο σήμερα, δυστυχώς, χωρίς οργανωμένο σύστημα προσανατολισμού των μαθητών/τριών μας. Δαπανήθηκαν χρήματα, οργανώθηκαν επιμορφωτικά προγράμματα, πειραματικές εφαρμογές, διαπιστώθηκαν σε έρευνες και μελέτες οι αιτίες και οι δυσκολίες αναποτελεσματικής εφαρμογής, έγινε παραγωγή επιμορφωτικού υλικού, γράφτηκαν σχολικά βιβλία, εντάχθηκαν σχετικά μαθήματα στα ωρολόγια προγράμματα, ιδρύθηκαν δομές, αλλά δεκαετίες τώρα ο θεσμός εξακολουθεί να έχει φθίνουσα πορεία. Παρά τη συνειδητοποίηση από πλευράς Πολιτείας, εκπαιδευτικών και γονέων για τη σημαντικότητα του θεσμού σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και την εισηγητική έκθεση του νόμου 2525/1997 ότι ο ΕΠ «αρχίζει στο σχολείο και ολοκληρώνεται στην αγορά εργασίας», δεν επιτεύχθηκε επαρκώς η συστηματοποίηση προσπαθειών να αποδώσουν καρπούς. Οι δομές ΚΕ.ΣΥ.Π., ΓΡΑ.Σ.Ε.Π., ΓΡΑ.ΣΥ. εισήχθησαν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα ως καινοτομίες με υψηλούς στόχους και προσδοκίες να προσφέρουν υπηρεσίες και υποστήριξη σε μαθητές/τριες, νέους, γονείς, εκπαιδευτικούς και κάθε ενδιαφερόμενο σε ατομική ή ομαδική βάση. Η ίδρυση των δομών απαίτησε τη δαπάνη ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Για να υποστηρίξουν όμως οι δομές το κοινό τους, πρέπει πρώτα να υποστηριχθούν οι ίδιες. Κι αυτό ήταν ένα από τα αδύνατα σημεία για την καλύτερη και αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού. Παρ΄όλα τα προβλήματα όμως και την έλλειψη υποστήριξης από πλευράς πολιτείας οι δομές λειτούργησαν προς όφελος του κοινού τους. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχουν σε πρώιμο στάδιο έχουν ανταποδοτικό όφελος προς την ίδια την πολιτεία και το κοινωνικό σύνολο. Σήμερα οι δομές υπάρχουν, λειτουργούν και η Πολιτεία με διορθωτικές παρεμβάσεις, θεσμικό πλαίσιο, επαρκή στελέχωση και σωστή αξιολόγηση του δυναμικού τους μπορεί να υποστηρίξει σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού την εκπαιδευτική κοινότητα με έναν αξιόπιστο μηχανισμό που ήδη είναι στημένος με αρμοδιότητες και καθήκοντα, επιμορφωμένο προσωπικό και με εμπειρία που πρέπει να αξιοποιηθεί. Όμως με το συγκεκριμένο άρθρο καταργούνται. Ποια επιστημονικά δεδομένα και κριτήρια οδηγούν στην κατάργησή τους; Ποιες μελέτες και έρευνες για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας ορίζουν ότι απαιτούνται 140 θέσεις εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στον Ε.Π. (άρθρο 09-Στελέχωση των ΚΕΣΥ) σε όλες τις περιοχές της χώρας μας αστικές, ορεινές, νησιωτικές με τις δικές τους ιδιαιτερότητες η καθεμιά, όταν τονίζεται η ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών/τριών στο εκπαιδευτικό έργο; Όσοι εργαζόμαστε στα ΚΕΣΥΠ, τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, τα προσπερνάει η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας των υπηρεσιών μας και το ειλικρινές ενδιαφέρον μας προς όλους τους μαθητές/τριες, γονείς και νέους που απευθύνονται στη δομή για την παροχή των υπηρεσιών μας. Με δυσκολίες που αφορούν στους χώρους που δεν πληρούν τις προδιαγραφές, τις συνθήκες θερμοκρασίας και φωτισμού, την καθαριότητα, τις καθημερινές μετακινήσεις χωρίς αποζημίωση, χωρίς χαρτί, μελάνι, Η/Υ, εκτυπωτές, κλπ, συνεχίζουμε με δυναμικότητα, συνείδηση, εργατικότητα, γιατί μας χρειάζονται. Οι εκπαιδευτικοί των ΚΕΣΥΠ είναι εκπαιδευτικοί της τάξης, ανήκουν στο σχολείο και είναι αποδεκτοί από τη σχολική κοινότητα. Γνωρίζουν τις ανάγκες του σχολείου, των μαθητών, κατανοούν τις αγωνίες των γονέων και επικοινωνούν καθημερινά με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Βρίσκονται κοντά στους μαθητές/τριες στο χώρο του σχολείου, μέσα στη σχολική τάξη, σχεδόν καθημερινά.
  Τα ΚΕΣΥΠ τα επισκέπτονται όλοι οι μαθητές/τριες όσες φορές επιθυμούν και όχι μόνο μια συγκεκριμένη ομάδα, η οποία έχει ανάγκη παρέμβασης για προβλήματα ψυχοκοινωνικής φύσης ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Το δίκτυο δομών ΚΕΣΥΠ στις περισσότερες των
  περιπτώσεων δεν επιβαρύνει οικονομικά, γιατί στεγάζονται σε δημόσιους χώρους ,όπως π.χ. σε σχολεία. Στη λογική της εξοικονόμησης πόρων δεν υπάρχει χρόνος και χρήμα για χάσιμο. Δεν υπάρχουν οι πόροι για γκρεμίσματα και χτίσιμο από την αρχή, όταν υπάρχουν τα θεμέλια που απαιτούν ανακαίνιση με διορθωτικές παρεμβάσεις, χωρίς ταλαιπωρία και μακροχρόνιους πειραματισμούς. Δεν έχουμε την άποψη ότι όλα λειτουργούν καλά και δε χρειάζονται αλλαγές. Δεν είμαστε αρνητικοί σε κάθε παρέμβαση που αποσκοπεί στη βελτίωση και αναβάθμιση. Ας μη δημιουργηθεί όμως ένας νέος φορέας στο περίπου. Το ΚΕΣΥ μπορεί να λειτουργήσει ως ομπρέλα που θα οργανώνει, θα εποπτεύει, θα επιδιώκει στη συνεργασία των διαφορετικών ρόλων και αρμοδιοτήτων για την άμεση αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα. Το ΚΕΣΥ μπορεί να υποστηρίξει και να υποστηριχθεί από τα ΚΕΣΥΠ. Οι δομές των ΚΕ.ΣΥ.Π. ως οι μοναδικές δομές παροχής δωρεάν υπηρεσιών Ε.Π. και Συμβουλευτικής θα εξυπηρετήσουν το ενδιαφερόμενο κοινό τους, εάν διατηρήσουν το διακριτό ρόλο τους, εάν ενισχυθεί η υλικοτεχνική υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό τους, εάν επιμορφώνονται και ενισχύονται οι αποκτηθείσες γνώσεις και οι δεξιότητες των στελεχών ΣυΕ.Π. με την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων , εάν είναι ισότιμα προσβάσιμες προς τους αποδέκτες των υπηρεσιών τους και συνεχίσουν να υπάρχουν στο χώρο τους, στελεχωμένες με προσωπικό αναλογικά με τα σχολεία ευθύνης και τους μαθητές/τριες. Σε ένα ΚΕΣΥ μπορούν να ανήκουν περισσότερα από ένα ΚΕΣΥΠ, όπως αυτά υπάρχουν κατανεμημένα χωροταξικά σήμερα. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται από τις δομές χρόνια τώρα για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και Ε.Π., πρέπει να κατοχυρωθούν θεσμικά, να επιδιωχθεί η αναβάθμισή τους, να υποστηριχθούν συστηματικά, να συνεχιστεί, να σταθεροποιηθεί και να επεκταθεί ο θεσμός του Ε.Π. στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε Γυμνάσια, Λύκεια. Έτσι θα επιτευχθεί ο στόχος του νέου φορέα για προσφορά αξιόλογων υπηρεσιών σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, καθώς και στο ευρύτερο κοινό.

 • 25 Μαρτίου 2018, 01:47 | Αρισ. Κ.

  Όλες οι καταργήσεις -οριζόντια- θεσμών που υποβοηθούσαν το εκπαιδευτικό έργο είναι μια εξέλιξη αρνητική και μνησίκακη. Θυμίζει είτε παλαιοκομματική πρακτική είτε τη ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ που είχε συμβεί πριν λίγα χρόνια, χωρίς (και στις 2 περιπτώσεις) να έχει προηγηθεί αξιολόγηση ανθρώπων, κλάδων, αναγκών – τώρα και θεσμών.
  Βασικό πρόβλημα σε πολλές νέες δομές είναι η διαφαινόμενη γραφειοκρατική δομή και λειτουργία τους και -ακόμα χειρότερα- η έδρα τους (ανά περιφέρεια ή ομάδα δνσεων ή στα πρώην ΚΠΕ), δηλ. θα βρίσκονται σε τυπική και ουσιαστική ΑΠΟΣΤΑΣΗ από τα σχολεία και τις Δνσεις Εκπαίδευσης. Αυτό θα οδηγήσει στο να θεωρούνται από τους μάχιμους εκπαιδευτικούς οι συμμετέχοντες στις νέες δομές, ακόμα πιο απόμακροι ή αργόμισθοι. Και το κακό είναι πως θα είναι βάσιμη η κρίση τους.
  Δυστυχώς οι αλλαγές δείχνουν να έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα μεροληπτικής στάσης του ΥΠΕΘ ή πιέσεων συγκεκριμένων ομάδων εκπαιδευτικών και κλάδων που ευνοούνται δυσανάλογα (πχ. ειδικής αγωγής, γενιά προ ΑΣΕΠ) σε βάρος άλλων συναδέλφων.

 • 25 Μαρτίου 2018, 00:57 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

  Η σχεδιαζόμενη κατάργηση των Σχολικών Συμβούλων είναι ένα καίριο πλήγμα στην εκπαίδευση. Θεωρώ πως είναι ένα από τα πολλά και μεγάλα λάθη του νομοσχεδίου. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι δεν πρέπει να καταργηθούν διότι υποστηρίζουν τα σχολεία επιστημονικά και παιδαγωγικά. Στηρίζουν και καθοδηγούν εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές και επιλύουν πλήθος προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο θεσμός χρειαζόταν αναβάθμιση και υποστήριξη από την πολιτεία και όχι κατάργηση. Από πουθενά δεν προκύπτει ότι είχε κλείσει τον κύκλο του. Υπάρχει καμιά σχετική μελέτη γι’ αυτό;

 • 24 Μαρτίου 2018, 23:33 | Ειρήνη

  Διαφωνώ κάθετα με την κατάργηση των σχολικών συμβούλων. Δεν γνωρίζω αν έγινε κάποια έρευνα ή αξιολόγησή τους από το Υπουργείο Παιδείας και κρίθηκαν όλοι τους ανεπαρκείς, πάντως στο δικό μου ζήτημα – ως μητέρα μαθητή Γ΄ δημοτικού – η σχολική σύμβουλος της περιοχής μας έδρασε άμεσα, επιστημονικά, παιδαγωγικά και με επιτυχία για την επίλυσή του.

 • 24 Μαρτίου 2018, 22:27 | Dr A.A.

  Θεωρώ αναγκαία τη διατήρηση του θεσμού των σχολικών συμβούλων, καθώς συνέβαλαν σημαντικά στη συστηματική αντιμετώπιση πλήθους προβλημάτων της εκπαιδευτικής πραγατικότητας, αντιμετώπιση η οποία δεν μπορούσε να υλοποιηθεί διαφορετικά, όπως σε επίπεδο διδακτικής, παιδαγωγικής ακόμη και διοίκησης. Είναι ασφαλώς αναγκαία η αποτίμηση του έργου που πρόσφεραν μέχρι τώρα οι σχολικού σύμβουλοι και ενδεχομένως ο επαναπροσδιορισμός των αρμοδιοτήτων τους, όπως και ο έλεγχός τους από την ιεραρχία. Η απαξίωση ενός θεσμού με βάση την εμπειρία από μεμονωμένες περιπτώσεις δεν ενδείκνυται για εκπαιδευτικούς με πανεπιστημιακές σπουδές και επιστημονική, επιστημολογική και παιδαγωγική κατάρτιση.

 • 24 Μαρτίου 2018, 21:43 | Τασούλα Καραγεωργίου

  Ανησυχία και θλίψη προκαλεί η σχεδιαζόμενη κατάργηση του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων. Οι θεσμοί δεν πρέπει να καταργούνται. Επιβάλλεται να βελτιώνονται – κάποτε και να αναμορφώνονται. Όχι όμως να καταργούνται.
  Είναι τουλάχιστον άδικο, εξάλλου, να εστιάζουμε την κριτική μας σε κάποιες λιγοστές αρνητικές εξαιρέσεις και να λησμονούμε ότι από τη θέση του σχολικού συμβούλου υπηρέτησαν και υπηρετούν εκπαιδευτικοί που τίμησαν και τιμούν την ελληνική εκπαίδευση προσφέροντας πολύπλευρη στήριξη, ηθική και επιστημονική, στους συναδέλφους τους και αναπληρώνοντας συχνά με τις πρωτοβουλίες τους τις τεράστιες ελλείψεις της πολιτείας στον τομέα της επιμόρφωσης.
  Η δρομολογημένη πλέον κατάργηση του θεσμού -που πρόκειται να πραγματοποιηθεί χωρίς να προηγηθεί ουσιαστική αξιολόγησή του- απαξιώνει άξια στελέχη της εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα φαίνεται να προαναγγέλλει περαιτέρω υποβάθμιση των μαθημάτων ειδικότητας και μάλιστα αυτών που σχετίζονται με τα ανθρωπιστικά μαθήματα, και δη τα φιλολογικά. Δεν εξηγείται αλλιώς ότι το σχέδιο νόμου π.χ. προβλέπει 58 μόνο συντονιστές ειδικότητας φιλολόγων στη θέση των 107 σχολικών συμβούλων φιλολόγων (αριθμός που ήταν ήδη κατά γενική ομολογία απελπιστικά μικράς για την κάλυψη των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών στον χώρο των φιλολογικών μαθημάτων).
  Προτείνουμε λοιπόν την απόσυρση του σχετικού νομοσχεδίου και τη διεξαγωγή γόνιμου διαλόγου για τη ουσιαστική αναμόρφωση του θεσμού των σχολικών συμβούλων.
  Τασούλα Καραγεωργίου
  Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων

 • 24 Μαρτίου 2018, 21:02 | Δημήτρης

  Αγαπητοί συνάδελφοι,

  Σας παραθέτω αυτούσια δύο(2) σχόλια συναδέλφων που διάβασα εδώ στη διαβούλευση και τα οποία θεωρώ ότι λένε αλήθειες:

  1) «Οι σχολικοί σύμβουλοι έχουν γενικώς εκτός τάξης άπειρα χρόνια (οι περισσότεροι). Μερικοί από αυτούς και πριν γίνουν σύμβουλοι ήταν σε γραφεία, πανεπιστήμια, υπουργία κ.τ.λ. και γενικώς ο μέσος σύμβουλος είναι εκτός τάξης 15 – 20 χρόνια. (Αυτό με μια μικρή έρευνα διαπιστώνεται).Αλλά το πιο σοβαρό από όλα είναι ότι θεωρούν ντροπή και ξεφτίλα να γυρίσουν στην τάξη. Και αυτό είναι που τους απασχολεί. Θα δείτε ότι θα βρούνε τρόπους και «τόπους» να μην γυρίσουν στην τάξη. Ήδη ψάχνουν!»
  (Λ.Λ.)
  2) «Είναι δυνατόν Σχολικός Σύμβουλος να έχει αδιάλειπτη θητεία από το 2007 ως και σήμερα;;
  Είναι δυνατόν στο Γραφείο Σχολικών Συμβούλων να παρίσταται καθημερινά από ένας(ο ίδιος) ως κανένας;;
  Είναι δυνατόν να συμβουλεύει όντας εκτός τάξης 11 έτη;;
  Είναι δυνατόν να θεωρεί εαυτόν expert και παιδαγωγό απλά και μόνο επειδή είναι 11 χρόνια στην ίδια θέση;; Δίχως κανένα άλλο εφόδιο;;
  Είναι δυνατόν να έχει δημιουργήσει κλίκα με παρατρεχάμενους τους οποίους χρησιμοποιεί πετόντας «τυράκι»;;
  Είναι δυνατόν να θεωρεί εαυτόν, πρώτο στην ειδικότητά του εντός περιοχής ευθύνης του και ως εκ τούτου να απαιτεί διάφορα, προτάσσοντας την ιδιότητά του ως Σχολικός Σύμβουλος;;
  Είναι δυνατόν να ψάχνεται από πέρυσι πώς θα καβατζωθεί εκτός τάξης σε περίπτωση που έρθει στη Βουλή ΣΝ όπως το τρέχον;;
  Είναι δυνατόν να έχει λιγότερες δυνατότητες στο γνωστικό του αντικείμενο από το μέσο εκπαιδευτικό και να καλύπτει αυτή του την ανεπάρκεια, παίζοντάς το «παιδαγωγός»;;
  Είναι δυνατόν να είναι εσκεμμένα κρυψίνους και να μη μοιράζεται απόψεις με τους συναδέλφους του;;
  Είναι δυνατόν να κοιτάει μόνο την πάρτη του;;
  …και άλλα πολλά…
  Δυστυχώς, επτωχεύσαμεν!!»
  (Σχολιαστής)

  Κρίνετε μόνοι σας, αγαπητοί συνάδελφοι, αν η μεταρρύθμιση που εισάγει το παρόν σχέδιο νόμου είναι απαραίτητη ή όχι.

  Με εκτίμηση.

 • 24 Μαρτίου 2018, 20:54 | Δ.Μ

  Οι ιδεοληψίες περί Σχολικών Σχολικών Συμβούλων θυμίζουν τον λαϊκισμό από κάποιους αμόρφωτους και αδαείς για τους εκπαιδευτικούς ΣΥΝΟΛΙΚΑ.

 • 24 Μαρτίου 2018, 20:43 | Lazaridis Ioannis

  Τρεις παρατηρήσεις:
  α) Επιχειρείται να καταργηθεί ο θεσμός του Σ.Σ. χωρίς να αξιολογηθεί με οποιοδήποτε επιστημονικό τρόπο, το έργο που προσέφερε ο θεσμός συνολικά αυτά τα 35 χρόνια λειτουργίας του.
  β) Οι συντάκτες του Σχεδίου του Υπουργείου δίνουν παντού στα λόγια έμφαση στην αποκέντρωση, όμως με την κατάργηση των Σ.Σ. ανά Δ/νση Εκπ/σης και τη δημιουργία των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ), το σύστημα γίνεται πιο συγκεντρωτικό. Με τη μείωση του πλήθους των Σ.Σ. και τη συγκέντρωσή τους στην Περιφέρεια ή στην καλύτερη περίπτωση όπως στην Αττική σε ένα ΠΕΚEΣ/ ανά μία ή 2 Δ/νσεις δημιουργούνται τεράστια εμπόδια στην άμεση, έγκαιρη και έγκυρη ανταπόκριση στα όποια αιτήματα των σχολείων π.χ. εμπόδια στις μετακινήσεις λόγω τεράστιων αποστάσεων, στην κατανομή περιφερειών υποστήριξης κλπ. Π.χ. Σχολείο στη Φραγκίστα Ευρυτανίας έχει πρόβλημα, πρέπει να επικοινωνήσει με το ΠΕΚΕΣ στη Λαμία, αυτοί να επικοινωνήσουν με το ΚΕΣΥ στο Καρπενήσι, αυτό να συσκεφτεί για να δουν ποιος θα πάει και πότε…..
  γ) Με τη δημιουργία της νέας δομής υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου:….(Παρ. 4)», αναφέρεται: » 4. Αναπτύσσεται αλληλεπιδραστική (δυναμική) σχέση μεταξύ του σχολείου και των δομών υποστήριξης σε επίπεδο Περιφέρειας (ΠΕΚΕΣ) & σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (ΚΕΣΥ & ΚΕΑ), και οι εκπαιδευτικοί, αντί να απευθύνονται στον ένα και μοναδικό Σχολικό Σύμβουλο, αιτούνται υποστήριξης από τις διεπιστημονικές ομάδες που πλαισιώνουν τις εν λόγω δομές και εκείνες ανταποκρίνονται, προάγοντας παράλληλα τις αλλαγές και καινοτομίες που προβλέπονται από τον περιφερειακό και κεντρικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής.».
  Να ρωτήσουν πρώτα τα σχολεία εάν είναι ευχαριστημένα τώρα που απευθύνονται και αιτούνται υποστήριξης στον ένα και μοναδικό Σχολικό Σύμβουλο και αυτός στο 90% των περιπτώσεων ανταποκρίνεται άμεσα. Ο σοφός λαός μας λέει τη γνωστή παροιμία: » όπου λαλούν πολλοί κοκόροι….». Υπάρχουν και σήμερα διεπιστημονικές ομάδες π.χ. ΚΕΔΔΥ, ας ρωτήσουν τα σχολεία πόσο άμεσα ανταποκρίνονται τα ΚΕΔΔΥ όταν οι εκπαιδευτικοί αιτούνται υποστήριξης και κυρίως με επιτόπια επίσκεψη στο σχολείο για τη διαχείριση μίας κρίσης… Κάθε μέρα καλούμαστε οι Σ.Σ. να επισκεφτούμε τα σχολεία μας για τη διαχείριση μίας κρίσης (π.χ. προβληματική συμπεριφορά μαθητή, μαθησιακές δυσκολίες μαθητή, καταγγελίες γονέων, προστριβές γονέων-εκπ/κών, γονέων μεταξύ τους, εκπ/κών μεταξύ τους) και κρατούμε ισορροπίες με επιτυχία, δρομολογώντας διαδικασίες επίλυσης των προβλημάτων αυτά τα 35 χρόνια λειτουργίας του θεσμού χωρίς να φτάνει τίποτα στο Υπουργείο. Πιστεύουν στ’ αλήθεια στο Υπουργείο ότι μια διεπιστημονική ομάδα (με τα γνωστά επακόλουθα χαρακτηριστικά: έντονη γραφειοκρατία, μεταβίβαση ευθυνών, κωλυσιεργία ώσπου να ληφθεί απόφαση σε επείγοντα ζητήματα, αδυναμία επιτόπιας επίσκεψης και έρευνας πεδίου), θα ανταποκρίνεται καλύτερα στα αιτήματα και τις ανάγκες των σχολείων; Αν φταίει κάτι για τη λειτουργία του θεσμού του Σ.Σ. κατά τη γνώμη μου, βασικό είναι ότι δυστυχώς οι περισσότεροι ξεκινήσαμε με μεγάλες προσδοκίες και οράματα, αλλά η ίδια η Πολιτεία διαχρονικά και οι εκάστοτε κυβερνήσεις, με παλινδρομήσεις, προχειρότητες, δήθεν μεταρρυθμίσεις, απαξίωσε τον θεσμό του Σ.Σ. που η ίδια ίδρυσε, ποτέ δεν τον στήριξε πραγματικά, αλλά αντιθέτως τον αποδομούσε σε κάθε ευκαιρία. Αν όντως πιστεύουν στο Υπουργείο ότι οι Σ.Σ. δεν εργάζονται, ας λάβουν ελεγκτικά μέτρα, είναι προτιμότερο αυτό παρά να πετούν συλλήβδην λάσπη στον ανεμιστήρα.

 • 24 Μαρτίου 2018, 20:41 | Ελένη Χούσου

  Οι σχολικοί σύμβουλοι είναι τα πρόσωπα που θα συμβουλευτούμε για οτιδήποτε προκύψει πάνω στο διδακτικό μας έργο.
  Μας δίνουν νέες ιδέες προσέγγισης πάνω σε διάφορα κομμάτια της ύλης. Επίσης οργανώνουν σεμινάρια πάνω σε θέματα της ειδικότητάς μας.
  Αν καταργηθεί ο θεσμός των συμβούλων, που θα απευθυνθούμε για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με το διδακτικό μας έργο;
  Είμαι εκπαιδευτικός πάνω από 20 χρόνια σε σχολεία της Β Αθήνας και όλα αυτά τα χρόνια η συμβολή των σχολικών συμβούλων στην περιοχή μας ήταν σημαντική.
  Είναι λυπηρό, ό,τι καλό υπάρχει θα καταργηθεί;

  Ελένη Χούσου
  Εκπαιδευτικός Πληροφορικής και Φυσικής
  6ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου

 • 24 Μαρτίου 2018, 20:38 | ΤΡΙΠΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

  Πιστεύω ότι θα είναι μεγάλο πλήγμα για τα σχολεία η Κατάργηση των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) γιατί αυτά υποστηρίζουν άριστα τα σχολεία.
  Η τεχνική υποστήριξη είναι αναγκαίο να υλοποιείται από έναν οργανωμένο φορέα όπως το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. με εξειδικευμένο προσωπικό , το οποίο με προθυμία πάντα – όπως τουλάχιστον μπορώ να διαβεβαιώσω από την προσωπική μου εμπειρία ως καθηγήτρια πληροφορικής και υπεύθυνη εργαστηρίου- επιλύει όλα τα τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν στο σχολείο(π.χ.επισκευή-αναβάθμηση υπολογιστών, δικτυακά προβλήματα,προβλήματα που σχετίζονται με την δημοσίευση της ιστοσελίδας του σχολείου κ.α.).
  Διερωτώμαι, αν κατάργηθεί αυτός ο οργανωμένος φορέας ποιός θα επιλύει όλα τα προβλήματα που προκύπτουν στα σχολεία,τα οποία έχουν εργαστήρια πληροφορικής επανδρωμένα με απαρχαιωμένους υπολογιστές,οι οποίοι παρουσιάζουν προβλήματα που πρέπει άμεσα,γρήγορα και από έμπειρο προσωπικό να επιλυθούν για να μπορέσουμε εμείς οι καθηγητές να κάνουμε το μάθημά μας;

 • 24 Μαρτίου 2018, 20:30 | Σοφία Λ.

  Σε κάθε εργασιακό χώρο υπάρχουν εργαζόμενοι που δουλεύουν και άλλοι που μας δουλεύουν. Με την κατάργηση τόσων θεσμών δεν νομίζω ότι θα καταφέρει κάποιος να σταματήσει την κατάσταση αυτή, γιατί πάλι αυτοί που δεν δουλεύουν κάπου θα βολευτούν. Το μόνο που θα καταφέρουν είναι να χαθεί η ουσιαστική βοήθεια που είχαμε από αυτούς που δούλευαν.

 • 24 Μαρτίου 2018, 20:07 | Στράτος

  1)ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ!
  2)ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΟΥΝ!
  3)ΝΑ ΛΥΣΕΤΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ!

 • 24 Μαρτίου 2018, 19:48 | ΜΙΧΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

  Ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου είναι απαραίτητος και κακώς καταργείται. Αντίθετα ο θεσμός θα έπρεπε να ενισχυθεί. Ο νέος θεσμός που δημιουργείται θα είναι απόμακρος από το σχολείο, καθώς θα έχει έδρα στην πόλη που βρίσκεται η περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης. Πώς θα στηρίζεται ένα σχολείο που βρίσκεται στην Αμφιλοχία από ένα όργανο που βρίσκεται στην Πάτρα;
  Η κατάργηση και η επιθετική στοχοποίηση των Σχολικών Συμβούλων είναι χτύπημα στην Αριστεία και της Αξιοκρατία. Αν κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, όπως μπορεί να συμβαίνει σε όλους τους χώρους ( διευθυντές, εκπαιδευτικούς κλπ), να τους αξιολογήσουν αρνητικά και να μην τους επιλέξουν πάλι.
  Κακώς καταργούνται οι υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων, τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ κ.α. Με τον τρόπο αυτό διαλύεται κάθε στήριξη της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών.

 • 24 Μαρτίου 2018, 19:45 | Δήμητρα Μπεκατώρου

  Διαφωνώ κάθετα με την κατάργηση του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων.