Άρθρο 124

1. Οι υπάλληλοι του Ν.Π.Ι.Δ. κατά την πρόσληψή τους δηλώνουν ότι έχουν πλήρη και σαφή γνώση των διατάξεων του παρόντος Οργανισμού και ότι τον αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
2. Τυχόν ασαφείς διατάξεις του Οργανισμού ερμηνεύονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ..
3. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως οι κείμενες διατάξεις.
4. Κάθε υπάλληλος λαμβάνει επικυρωμένο αντίγραφο του Οργανισμού.

  • 20 Μαΐου 2018, 10:40 | Χαρίδημος Αργύρης

    Άρθρο 124, εδάφιο 2.
    Οι ασαφείς διατάξεις ποιες είναι ;
    Δεν είναι σωστό και δίκαιο να υπάρχουν ασαφείς διατάξεις.
    Η Εισαγγελία Αθηνών ή το Ειρηνοδικείο Αθηνών πρέπει να ερμηνεύει τις ασαφείς διατάξεις.