Άρθρο 123 – Μουσουλμάνος θρησκευτικός λειτουργός (Ιμάμης)

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Ερευνάς και Θρησκευμάτων τοποθετείται Μουσουλμάνος Θρησκευτικός Λειτουργός (Ιμάμης) στο Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών, μετά από εισήγηση του Δ.Σ., με θητεία δύο ετών, που μπορεί να ανανεωθεί.
2. Το Δ.Σ. τέσσερεις (4) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Μουσουλμάνου Θρησκευτικού Λειτουργού (Ιμάμη) προβαίνει στην έκδοση πρόσκληση προς τους μουσουλμάνους που διαβιούν στην Αττική για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος.
3. Η πρόσκληση περιλαμβάνει ιδίως:
α) τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα της θέσης του Μουσουλμάνου Θρησκευτικού Λειτουργού (Ιμάμη),
β) τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα του υποψήφιου,
γ) τον τρόπο και τη διαδικασία αξιολόγησης.
4. Η προκήρυξη λαμβάνει την προσήκουσα δημοσιότητα.
5. Το οικείο Τμήμα καταρτίζει πίνακες με τους υποψηφίους σύμφωνα με την πρόσκληση της παρ. 2 και εν συνεχεία διαβιβάζει, εντός 10 ημερών τους πίνακες με τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν οι υποψήφιοι στο Δ. Σ..
6. Το Δ.Σ. σε ειδική συνεδρίαση εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή του σχετικού πίνακα συντάσσει, την προβλεπόμενη από το άρθρο 6 του ν. 3512/06 (Α΄ 264) εισήγηση, για την επιλογή του Μουσουλμάνου Θρησκευτικού λειτουργού (Ιμάμη) και την διαβιβάζει στην οικεία Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση της παρ. 1 από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
7. Αρμοδιότητες.
α) οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Μουσουλμάνου Θρησκευτικού Λειτουργού (Ιμάμη) περιορίζονται στην ευθύνη για την πραγματοποίηση των προσευχών, των θρησκευτικών τελετών και την εσωτερική λειτουργία του Τεμένους, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ικανοποίηση των λατρευτικών αναγκών των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική,
β) εκτελεί τα θρησκευτικά του καθήκοντα κάνοντας χρήση της ιερής γλώσσας του Κορανίου και της ελληνικής,
γ) κατά τα λοιπά ασκεί τα ανωτέρω καθήκοντα και προσφέρει τις υπηρεσίες του προς τις οργανωμένες μουσουλμανικές κοινότητες που διαβιούν στην Αττική στις οποίες έχει παραχωρηθεί το Τέμενος για κατ΄ ιδιαν περιορισμένη χρήση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4β του άρθρου 5 του ν. 3512/2006 όπως ισχύει κάθε φορά, εφόσον τούτο ζητηθεί από αυτές.
4. Παύση και αντικατάσταση:
α) με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μπορεί να λήξει, αζημίως, η θητεία του Μουσουλμάνου Θρησκευτικού Λειτουργού (Ιμάμη) οποτεδήποτε,
β) μέχρι την τοποθέτηση νέου, σύμφωνα με την διαδικασία του παρόντος άρθρου, καθήκοντα ασκεί ένας εκ των βοηθών του.

 • 20 Μαΐου 2018, 10:58 | Χαρίδημος Αργύρης

  Άρθρο 123 εδάφιο 7.β
  Η γλώσσα θα πρέπει να είναι η Ελληνική ή και ,η Αρχαία Ελληνική.
  Στον χώρο προσευχής θα μπορεί να αναγιγνώσκεται η ιερή γλώσσα του Κορανίου.
  Το δε θρησκευτικό κάλεσμα από την ηχητική εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται στην Ελληνική και αυτό πρέπει να καθοριστεί ως συμπλήρωμα στον οργανισμό.
  Όλοι όσοι διαμένουν στην Αττική γνωρίζουν την Ελληνική.

 • 17 Μαΐου 2018, 20:20 | Στέφανος

  Εφόσον υπάρχει πλέον τμήμα Ισλαμικών σπουδών στην Ελλάδα θα έπρεπε ο διορισμένος από το Ελληνικό Δημόσιο Ιμάμης να είναι απαραιτήτως απόφοιτος του συγκεκριμένου Τμήματος, και όχι κάποιου αντίστοιχου στην Τουρκία ή σε κάποια άλλη μουσουλμανική χώρα,προκειμένου να αποφευχθεί (όσο είναι δυνατόν) η πιθανότητα να αποτελεί (φανερό ή μη) θιασώτη του Ριζοσπαστικού Ισλαμ ή πράκτορα ξένων συμφερόντων
  Αυτός άλλωστε ήταν και ο σκοπός ιδρύσεως του συγκεκριμένου Τμήματος ακαδημαϊκών σπουδών.

 • 16 Μαΐου 2018, 22:54 | Κωνσταντινος

  7. Αρμοδιότητες.
  β) εκτελεί τα θρησκευτικά του καθήκοντα κάνοντας χρήση της ιερής γλώσσας του Κορανίου και της ελληνικής
  Δεν θα ήταν προτιμότερο και περισσότερο σύγχρονο τα καθήκοντα να γινόντουσαν μόνο στην Ελληνική γλώσσα?
  Είναι σαν να ζητάμε στην βουλγαρία τα ιερά καθηκοντα να γίνονται στην ορθόδοξη πίστη και στα ελληνικά.Αφου είναι σύμφωνα με τα λεγομενά σας η «ιερη γλώσσα τις καινής διαθήκης»
  Όλες οι γλώσσες ειναι ιερές πλέον στις μέρες μας και μόνο ο ορισμός αυτός προάγει τον ρατσισμό και την μισαλλοδοξία.
  Επίσης κάτι που δεν ύπαρχει είναι ότι ο ιμάμης πρέπει να ειναι γνώστης τις ελληνικής στο επίπεδο Γ1 ώστε να μπορεί να κάνει αίτηση.
  Είναι απαραίτητο ώστε με το παραδειγμά του να προάγει την ένταξη σε όλους τους μουσουλμάνους στην Ελληνικη γλώσσα!
  Πρόταση:
  3. Η πρόσκληση περιλαμβάνει ιδίως:
  α) τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα της θέσης του Μουσουλμάνου Θρησκευτικού Λειτουργού (Ιμάμη),γνώση τις Ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο Γ1
  7. Αρμοδιότητες.
  β) εκτελεί τα θρησκευτικά του καθήκοντα κάνοντας χρήση αποκλειστικά της ελληνικής γλώσσας.