Άρθρο 62: Παροχή κοινωφελούς εργασίας

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται οι επιπλέον όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες που αφορούν στην παροχή κοινωφελούς εργασίας πέραν των προβλεπόμενων στο άρθρο 58.