Άρθρο 26: Ενδυμασία και κλινοστρωμνή

1. Κάθε κρατούμενος φέρει την ατομική του ενδυμασία, η οποία είναι ευπρεπής και καθαρή και σε καμία περίπτωση, είτε ευρίσκεται εντός του καταστήματος κράτησης είτε μετακινείται εκτός αυτού λόγω μεταγωγής ή άδειας, δεν φανερώνει την ιδιότητά του. Εάν κατά την είσοδό του στο κατάστημα κράτησης, είτε ως νεοεισαγόμενος, είτε ως μεταγόμενος, δεν έχει μαζί του επαρκή και κατάλληλα για την εποχή και τις κλιματικές συνθήκες δικά του είδη ένδυσης και υπόδησης, διευκολύνεται για να τα παραλάβει το συντομότερο δυνατόν από πρόσωπα που ανήκουν στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του, ακόμη και αν αυτά δεν περιλαμβάνονται στον κύκλο των προσώπων που δικαιούται να δέχεται σε επισκεπτήριο. Η ίδια διευκόλυνση παρέχεται και κατά την παραμονή του στο κατάστημα κράτησης, όταν μεταβάλλονται οι εποχές ή οι κλιματικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση ο κρατούμενος δικαιούται να προμηθεύεται αποκλειστικά για δική του χρήση με δικές του δαπάνες επιτρεπόμενα είδη ένδυσης και υπόδησης από συμβεβλημένο κατάστημα.
2. Η διεύθυνση του καταστήματος χορηγεί, σε όσους κρατουμένους έχουν ανάγκη, επαρκή ενδυμασία και υποδήματα, ανάλογα με την εποχή του έτους. Τα είδη που χορηγούνται δεν επιτρέπεται να έχουν εξευτελιστικό ή ταπεινωτικό χαρακτήρα.
3. Οι κρατούμενοι που εργάζονται σε αγροτικές ή βιοτεχνικές μονάδες ή εργαστήρια ή απασχολούνται σε άλλες εργασίες δικαιούνται να τους παρέχεται κατάλληλος ρουχισμός, που πρέπει να αντικαθίσταται τακτικά και σε κάθε περίπτωση όταν φθείρεται λόγω της εργασίας τους.
4. Οι κρατούμενοι που έχουν από την επαγγελματική ή άλλη ιδιότητά τους ιδιαίτερη στολή ή άλλη ειδική περιβολή δεν επιτρέπεται να τη φορούν στο κατάστημα, εκτός των κληρικών οι οποίοι δεν έχουν αποσχηματισθεί.
5. Οι κρατούμενοι επιτρέπεται να χρησιμοποιούν δικά τους κλινοσκεπάσματα και πετσέτες. Η διεύθυνση του καταστήματος χορηγεί τα εν λόγω είδη σε όσους δεν διαθέτουν, σε επαρκή ποσότητα ανάλογα με την εποχή του έτους και τις κλιματικές συνθήκες. Σε όλους τους κρατουμένους χορηγούνται στρώμα, μαξιλάρι και δύο μαξιλαροθήκες. Όλα αυτά, είτε χορηγούνται από το κατάστημα είτε ανήκουν στον κρατούμενο, αλλάζουν συχνά για να είναι πάντα καθαρά και αντικαθίστανται όταν φθείρονται. Για τον σκοπό αυτό ο διαχειριστής μεριμνά ώστε να υπάρχουν πάντα διαθέσιμες επαρκείς ποσότητες των ανωτέρω ειδών.
6. Οι κρατούμενοι υποχρεούνται να διατηρούν τον εαυτό τους, το ρουχισμό τους και το χώρο του ύπνου τους καθαρό. H διεύθυνση του καταστήματος τους προμηθεύει τα αναγκαία προς τούτο μέσα, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τις ανάγκες υγιεινής των γυναικών, των ασθενών και των υπερηλίκων.