Άρθρο 35: Ενημέρωση

1. Κάθε κρατούμενος έχει δικαίωμα να ενημερώνεται με εφημερίδες, περιοδικό, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Με ειδική άδεια και για συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς λόγους επιτρέπεται η χρήση του Η/Υ του καταστήματος. Το Συμβούλιο Καταστήματος Κράτησης προσδιορίζει τις λεπτομέρειες άσκησης του εν λόγω δικαιώματος, όπως τόπο, χρόνο και διαδικασία καθώς και την ευχέρεια της χρήσης Η/Υ. Αυτός ο προσδιορισμός δεν μπορεί να εξικνείται σε άσκηση λογοκρισίας με περιορισμό της ενημέρωσης του κρατουμένου. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγκατάστασης συστήματος πρόσβασης στο διαδίκτυο και χρήσης από τους κρατούμενους υπό επίβλεψη για λόγους ασφαλείας.
2. Το Συμβούλιο Καταστήματος Κράτησης, διοργανώνει διαλέξεις σε κρατουμένους από μέλη Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., επιστημονικών, επαγγελματικών, πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων.
3. Ενθαρρύνονται οι ομαδικές συζητήσεις των κρατουμένων με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι τις οργανώνουν και τις διευθύνουν.
4. Η αυτομόρφωση των κρατουμένων ενθαρρύνεται και διευκολύνεται.
5. Κάθε κατάστημα κράτησης παρέχει πρόσβαση σε βιβλιοθήκη, επαρκώς εφοδιασμένη με διδακτικά και ψυχαγωγικά βιβλία και περιοδικά σε υλική ή ηλεκτρονική μορφή, οι δε κρατούμενοι ενθαρρύνονται να τη χρησιμοποιούν.
6. Στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του καταστήματος κράτησης καθορίζονται οι όροι λειτουργίας της βιβλιοθήκης και οι προϋποθέσεις της εκτός καταστήματος προμήθειας βιβλίων από κρατουμένους.

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 23:13 | Αλεξανδρος

  οι Η/Υ θα έχουν πρόσβαση στο ιντερνετ? γιατι τότε το ζήτημα πάει αλλού.Θα χρησιμοποιείται κοινόχρηστος υπολογιστής του καταστηματος? ή προσωπικός υπολογιστής του κρατουμένου?
  (εγείρονται θέματα ασφάλειας)

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 13:43 | Αγαπητού Ελένη

  Η δυνατότητα χρήσης Η/Υ θα φέρει πλήθος αιτημάτων από τους κρατουμένους, με αποτέλεσμα η Δ/νση κάθε Καταστήματος Κράτησης να έρχεται σε πολύ δύσκολη θέση.

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 13:43 | Χρήστος

  Παρατηρείται το παράλογο, να έχει απαγορευτεί η χρήση ηλεκτρονικών μέσων (κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ακόμη και για επιστήμονες, οι οποίοι συνεχίζουν σπουδές σε διδακτορικό ή μεταδιδακτορικό επίπεδο κλπ) στους εξωτερικούς φρουρούς και τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, ενώ το δικαίωμα αυτό παρέχεται στους κρατούμενους.
  Φυσικά και να παραχωρηθεί στους κρατούμενους, αλλά γιατί να μην παραχωρηθεί και στους εργαζόμενους που είναι ελεύθεροι πολίτες στον χώρο εργασίας τους, τουλάχιστον κατά τις μη κρίσιμες ώρες?
  Η κοινωνία της πληροφορίας είναι για κάθε Έλληνα πολίτη ή μήπως όχι?