Άρθρο 18: Κτιριακές εγκαταστάσεις

1. Τα καταστήματα κράτησης λειτουργούν σε περιοχές που βρίσκονται κατ’ αρχήν κοντά σε έδρες εφετείων και, σε κάθε περίπτωση, όπως προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Για όσα καταστήματα λειτουργούν μακριά από αστικές περιοχές λαμβάνεται μέριμνα από τη Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες για θέματα μεταφορών και επικοινωνιών τοπικές αρχές, ώστε να μη δυσχεραίνεται η επικοινωνία των κρατουμένων με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και να εξασφαλίζεται η ταχεία παροχή υγειονομικών υπηρεσιών καθώς και η εύκολη πρόσβαση επισκεπτών και δικηγόρων.
2. Τα κτίρια και η διαμόρφωση των χώρων κράτησης ανταποκρίνονται στους όρους υγιεινής, εξασφαλίζουν τις κατάλληλες συνθήκες ομαλής διαβίωσης των κρατουμένων και πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας των καταστημάτων. Ιδιαίτερα, η κατασκευή και η διαρρύθμισή τους εξασφαλίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό ηλιακό φως και ατμοσφαιρικό αέρα, με χρήση παραθύρων, εξαερισμό, θέρμανση, άνετη κυκλοφορία και χώρους κίνησης, , σύμφωνα με τις κλιματολογικές συνθήκες του τόπου κράτησης. Απαγορεύεται η διαβίωση των κρατουμένων σε χώρους κράτησης που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.
3. Στις εγκαταστάσεις του καταστήματος κράτησης υπάρχει συνεχής υδροδότηση με παροχές ζεστού και κρύου, πόσιμου νερού στη διάθεση του κρατουμένου όλες τις ώρες. Σε όλους τους χώρους κράτησης, ατομικής και ομαδικής, τοποθετούνται συστήματα για την άμεση ηχητική ειδοποίηση του προσωπικού σε επείγουσες περιπτώσεις κινδύνου για τη ζωή και την υγεία των κρατουμένων.
4. Οι διοικητικές, οικονομικές και υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς και τα γραφεία του προσωπικού φύλαξης, αν δεν στεγάζονται σε αυτοτελή κτίρια, βρίσκονται σε κάθε περίπτωση έξω από τους κυρίως χώρους κράτησης (πτέρυγες και δωμάτια ατομικής και ομαδικής διαβίωσης των κρατουμένων).
5. Η αρχιτεκτονική και κτιριολογική διαρρύθμιση των καταστημάτων κράτησης είναι σύμφωνη με προδιαγραφές, οι οποίες συντάσσονται με ευθύνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.». Σε περίπτωση αρχιτεκτονικών και κτιριολογικών παρεμβάσεων σε καταστήματα κράτησης που βρίσκονται σε λειτουργία ζητείται υποχρεωτικά η άποψη του Συμβουλίου Καταστήματος Κράτησης.

  • 19 Νοεμβρίου 2012, 22:34 | ΤΟΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

    Προτείνω στις καινούριες φυλακές που θα κατασκευαστούν οι σκοπιές να είναι τουλάχιστον κατά 1,5 με 2 μέτρα ψηλότερες,γιατί ετσι όπως είναι τώρα ο έλεγχος ειδικά της ταράτσας είναι δύσκολος για να μην πω μηδαμινός και υπηρετώ σε καινούριο κατάστημα στις Σέρρες, στην Θεσσαλονίκη η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη όπως και να έχουν απαραίτητα κεραμοσκεπή γιατί ο ήλιος εμποδίζει σε μεγάλο βαθμό την ορατότητα του σκοπού,πρέπει οπωσδήποτε κάτω απο κάθε σκοπιά να υπάρχει τουαλέτα και οχι να αναγκάζεται ο υπάλληλος να σκαρφίζεται διάφορα για τις σωματικές του ανάγκες,με το υπάρχον συστημα υπάρχει σοβαρό θέμα υγιεινής.Στην εξωτερική περίφραξη του καταστήματος να υπάρχει σιδερένια πόρτα βαρέως τύπου για μεγαλύτερη ασφάλεια στις Σέρρες δεν υπάρχει, επιβάλεται να κατασκευαστεί.