Άρθρο 39: Οργάνωση εργασίας και απασχόλησης μέσα στο κατάστημα

1. Στα καταστήματα κράτησης κάθε κατηγορίας οργανώνονται αγροτικές ή βιοτεχνικές μονάδες εργασίας, κατά το δυνατόν ανάλογες με εκείνες που υπάρχουν έξω από αυτά και προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της ελεύθερης αγοράς.
2. Η ανάθεση ή συνέχιση εκτέλεσης των εργασιών ή υπηρεσιών γίνεται κατά προτίμηση σε κρατουμένους στους οποίους προσιδιάζουν οι εργασίες αυτές, όπως από άποψη ηλικίας, φύλου, ικανοτήτων και οι οποίοι παρέχουν βάσιμα εχέγγυα ότι θα τις επιτελούν με ευσυνειδησία και υπευθυνότητα.
3. Σε κάθε κατάστημα λειτουργεί Πενταμελές Συμβούλιο Εργασίας Κρατουμένων. Σε αυτό μετέχουν με δικαίωμα ψήφου ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός, ως πρόεδρος, ο διευθυντής του καταστήματος, ο αρχαιότερος κοινωνικός λειτουργός, ο αρχιφύλακας και o γεωπόνος της αγροτικής μονάδας ή ο εποπτεύων το χώρο εργασίας ή ο προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας της βιοτεχνικής μονάδας ή άλλος εξειδικευμένος επιστήμονας. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται έπειτα από ακρόαση των ενδιαφερόμενων κρατουμένων και προσβάλλονται στο Δικαστήριο έκτισης Ποινών. Η επιλογή, κατανομή και εποπτεία των κρατουμένων, ο προσδιορισμός του ωραρίου και οι λοιποί όροι εργασίας και απασχόλησης για κάθε κρατούμενο γίνονται από το Συμβούλιο Εργασίας Κρατουμένων.
4. Ιδιαίτερα για τις βοηθητικές εργασίες συντάσσεται πίνακας αυτών που επιθυμούν να τις εκτελούν και από αυτόν επιλέγονται εργαζόμενοι κατά χρονολογική σειρά υποβολής αίτησής τους. Παράλειψη προηγούμενης χρονολογικά αίτησης αιτιολογείται ειδικά.
5. Οι κρατούμενοι μπορούν να εργάζονται για δικό τους λογαριασμό ή έπειτα από παραγγελία του Δημοσίου ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιώτη μέσα στους χώρους κράτησής τους, έπειτα από συνεννόηση του εργοδότη με το Συμβούλιο καταστήματος κράτησης, εφόσον δεν παραβιάζονται οι όροι ασφάλειας και εύρυθμης λειτουργίας του καταστήματος.
6. Το γενικό πλαίσιο των συναφών με τα παραπάνω θεμάτων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά από πρόταση του Ε.Σ.Σ.Π.Ε.Π.. Οι σχετικές ανά κατάστημα αποφάσεις του Συμβουλίου Εργασίας κοινοποιούνται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 • 21 Νοεμβρίου 2012, 12:37 | Χρήστος

  Φυσικά και είναι δικαίωμα των κρατουμένων η εργασία.
  Το πρόβλημα όμως είναι και πάλι, ότι στο πενταμελές συμβούλιο εργασίας κρατουμένων , παρότι μιλάτε για ΕΡΓΑΣΙΑ κρατουμένων που θα προσιδιάζει στο ΦΥΛΟ και στην ηλικία κλπ, δεν δίνεται την δυνατότητα να τοποθετηθεί στο συμβούλιο και επιστήμονας από την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, παρότι στην Εξωτερική Φρουρά του Κορυδαλλού υπάρχει Κοινωνιολόγος με Μεταπτυχιακό τίτλο στο «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας» και επομένως ο πλέον ειδικός για θέματα εργασίας και εκπαίδευσης κρατουμένων, τα οποία σχετίζονται και με το Φύλο των κρατουμένων.
  Αντ΄αυτού τον κρατάτε δέσμιο και αναξιοποίητο ως εξωτερικό φρουρό και ως υπάλληλο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παρότι αυτός αποφοίτησε πρώτος στο τμήμα Κοινωνιολογίας Παντείου, αριστούχος και στα δύο μεταπτυχιακά του, είναι υποψήφιος διδάκτορας εγκληματολογίας, έχει εξειδίκευση στην συμβουλευτική ανηλίκων και ενηλίκων και στην εκπαίδευση από την ΑΣΠΑΙΤΕ, έχει δημοσιεύσεις (εκδ. Σάκκουλα), έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε διεθνή (Γερμανία, Τσεχία)και ελληνικά συνέδρια ψυχολογίας της προσωπικότητας, κοινωνιολογίας, εγκληματολογίας, μιλάει δύο άριστα πιστοποιημένες ξένες γλώσσες και φυσικά διαθέτει άμεση πείρα σχεδόν 12,5 ετών από κρατούμενους.
  Μήπως επιτέλους πρέπει να θεσπίσετε επίσημα το δικαίωμα μετάταξης των επιστημόνων υπαλλήλων της εξωτερικής φρουράς από θέσεις ΔΕ σε θέσεις ΠΕ ή ΤΕ αναλόγως της συνάφειας των πτυχίων τους με τα αντικείμενα του Υπουργείου Δικαιοσύνης?
  Μήπως πρέπει να υπάρχει αυτή η πρόβλεψη σε αυτόν τον νέο σωφρονιστικό κώδικα?
  Μήπως σε αυτόν τον νέο κώδικα πρέπει να δώσετε την δυνατότητα να συμμετέχει σε όλα τα συμβούλια ένας επιστήμονας και από την εξωτερική φρουρά των φυλακών, με βάση την συνάφεια του πτυχίου του και της εξειδίκευσής του?
  Μήπως ήρθε η ώρα για την ηγεσία του Υπουργείου να αξιοποιήσει το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό που έχει στις τάξεις του και δεν το γνωρίζει ούτε το ίδιο?
  Ελπίζω να συμβεί αυτό και να μην παραμείνει (η ηγεσία του Υπουργείου) εγκλωβισμένη σε τυχόν συνδικαλιστικές ή άλλες πιέσεις που επιμένουν σε αποτυχημένες πρακτικές του παρελθόντος.

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 23:27 | Αλεξανδρος

  Μέχρι σήμερα οι τοποθετήσεις για εργασία γίνονται βάσει αριθμού πρωτ/λου κατάθεσης αίτησης και μόνον κατ εξαίρεση σε ειδικά πόστα λόγω ειδικών γνώσεων αντικειμένου. Άρα ποια απόφαση θα προσβάλλεται;

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 14:09 | Αγαπητού Ελένη

  Όσον αφορά στο δικαίωμα των κρατουμένων που δεν τοποθετούνται σε εργασία να προσφεύγουν στο Δικαστήριο Εκτισης Ποινών,θα πρέπει να υπολογίσετε ότι θα γίνεται πληθώρα προσφυγών με αποτέλεσμα την αύξηση της γραφειοκρατείας και την επιβάρυνση των Δικαστηρίων.