Άρθρο 07: Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών (Κ.Ε.Μ.)

1. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνιστάται Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών (Κ.Ε.Μ.). Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι τριμελής και αποτελείται από έναν Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρο με το νόμιμο αναπληρωτή του, τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και τον πρόεδρο του Ε.Σ.Σ.Π.Ε.Π. ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως μέλη. Χρέη γραμματέα επιτελούν υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές το μήνα. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ύστερα από πρόταση του Ε.Σ.Σ.Π.Ε.Π., καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της Κ.Ε.Μ..
2. Η Κ. Ε. Μ. παραγγέλλει τις μεταγωγές κρατουμένων με βάση στοιχεία από τον φάκελο του κρατούμενου και ρυθμίζει κάθε θέμα σχετικό με αυτές, εκτός’ από τις μεταγωγές που γίνονται για λόγους υγείας ή προς διευκόλυνση του έργου της ανάκρισης ή προκειμένου να εμφανιστεί o μεταγόμενος σε δικαστήριο ή σε δημόσια αρχή. O διευθυντής του καταστήματος μπορεί να προτείνει τη μεταγωγή, εκθέτοντας τους λόγους που τη δικαιολογούν. Όταν η μεταγωγή προτείνεται από το διευθυντή του καταστήματος, απαιτείται γνώμη του Συμβουλίου του καταστήματος κράτησης, υπό την προεδρία του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού, χωρίς τη συμμετοχή σε αυτό του διευθυντή και μετά από ακρόαση του ενδιαφερόμενου.
3. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί να παραγγέλλει ή να απαγορεύει τη μεταγωγή κρατουμένου για λόγους που συνδέονται με την ασφάλεια της χώρας ή τη δημόσια τάξη. Σε περίπτωση κατεπείγοντος ή όταν απειλείται διασάλευση της τάξης και ασφάλειας του καταστήματος, η μεταγωγή ή η μη μεταγωγή διατάσσεται από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το ζήτημα όμως εισάγεται το ταχύτερο δυνατόν στην Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών που αποφασίζει σχετικά.
4. Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος κρατουμένου ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει αίτημα αλλά η μεταγωγή προωθείται από τη διοίκηση, οι αποφάσεις είναι ειδικώς και πλήρως αιτιολογημένες. Αντίγραφο της απόφασης χορηγείται στον κρατούμενο το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε πριν από την εκτέλεση της μεταγωγής. χωρίς να του γνωστοποιούνται πληροφορίες ως προς τον ακριβή χρόνο πραγματοποίησής της.
Η απόφαση της Κ.Ε.Μ. με την οποία παραγγέλλεται η μεταγωγή ύστερα από πρωτοβουλία της διοίκησης ή απορρίπτεται αίτημα κρατουμένου για μεταγωγή προσβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο με προσφυγή στο οικείο Δικαστήριο Έκτισης ποινών.

 • 21 Νοεμβρίου 2012, 00:12 | Χ.Σ

  ΕΦΟΣΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΤΙΣΗΣ ΠΟΙΝΩΝ, ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ.

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 13:04 | Δημητρης

  Πρέπει να έχει γνώμη και ο φορέας που πραγματοποιεί τις μεταγωγές και είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους και την ολοκλήρωσή τους.Προβλέψτε την δυνατότητα συμμετοχής στην όλη διαδικασία του Διευθυντή της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης ή των κατά τόπους διοικητών των Τμημάτων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, οι οποίοι είναι και οι κατεξοχήν αρμόδιοι για τις μεταγωγές, αφού αυτές τις πραγματοποιεί η Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης.

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 11:20 | Αγαπητού Ελένη

  Θεωρούμε ότι το σχήμα της Κ.Ε.Μ. δεν είναι ευέλικτο, διότι οι υποχρεώσεις των μελών του είναι ήδη πολύ αυξημένες λόγω των θέσεων που κατέχουν .Για παράδειγμα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου θα μπορούσε να αντικατασταθεί από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Σ.Π.Ε.Π., ο οποίος είναι μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. από δύο Δ/ντες Καταστημάτων Κράτησης(Γενικού και Αγροτικού).
  Στο τελευταίο εδάφιο της παρ.4 θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι το δικαίωμα των κρατουμένων να προσβάλλουν την απόφαση της ΚΕ.Μ. στο Δικαστήριο Έκτισης Ποινών το μόνο που θα προσφέρει είναι τη διόγκωση των συνεδριάσεων στα δικαστήρια, που κατά πάσα πιθανότητα θα καταλήγουν σε όμοια απόφαση με αυτή της Κ.Ε.Μ.
  Γεννάται επίσης το ερώτημα: αν η Κ.Ε.Μ. απορρίψει το αίτημα κάποιου κρατουμένου και το Δικαστήριο αποφανθεί θετικά για τον κρατούμενο, ποια θα είναι η επόμενη διαδικασία, δηλαδή ο Δ/ντης του Καταστήματος Κράτησης θα υποχρεούται να εκτελέσει την μεταγωγή ή όχι;

 • 19 Νοεμβρίου 2012, 14:59 | Χρήστος

  Θα ήταν απαραίτητο να υπάρχει κάποια πρόβλεψη και για δυνατότητα συμμετοχής στην όλη διαδικασία του Διευθυντή της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης ή κατά περίπτωση ακόμη καλύτερα, των κατά τόπους διοικητών των Τμημάτων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, οι οποίοι είναι και οι κατεξοχήν αρμόδιοι για τις μεταγωγές, αφού αυτές τις πραγματοποιεί η Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης (ενισχυόμενη στην Αθήνα και στις μεταγωγές από νομό σε νομό από την ΕΛ.ΑΣ.) σε όλη την Ελλάδα.Πώς γίνεται λοιπόν, να μην έχει γνώμη ο φορέας που πραγματοποιεί τις μεταγωγές και είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους και την ολοκλήρωσή τους και να έχουν γνώμη όλοι οι υπόλοιποι, που δεν έχουν καμία συμμετοχή στην πραγματοποίησή τους.
  Ελληνικό παράδοξο ή αβλεψία που πρέπει να διορθωθεί?