Άρθρο 75: Εκτέλεση της μεταγωγής

1. Η μεταγωγή γίνεται με κατάλληλα μέσα μεταφοράς και κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή μετακίνηση του κρατουμένου, αλλά χωρίς να θίγεται η αξιοπρέπειά του ή να του δημιουργούνται πρόσθετες ταλαιπωρίες τηρουμένων και των διατάξεων της έννομης προστασίας του άρθρου 4 παρ. 1 του παρόντος. Οι χειροπέδες χρησιμοποιούνται μόνον όποτε αυτό, κατά την κρίση των αρμοδίων για τη μεταγωγή οργάνων, κρίνεται απολύτως αναγκαίο. Σε περιπτώσεις μεταγωγής υπερηλίκων, εγκύων, ασθενών και ανηλίκων και προσωποκρατουμένων για ιδιωτικό χρέος το μέτρο αυτό κατά το δυνατόν, αποφεύγεται.
2. Η μεταγωγή κρατουμένου στις περιπτώσεις των παραγράφων α’, γ’ και δ’ του άρθρου 70 του παρόντος αναβάλλεται, εφόσον υπάρχει κίνδυνος ζωής ή σοβαρής και μόνιμης βλάβης της υγείας του, σύμφωνα με γνωμάτευση του ιατρού του καταστήματος και μέχρις ότου ο κίνδυνος παρέλθει. Σε κάθε περίπτωση ο διευθυντής αναφέρει αμέσως την αναβολή της μεταγωγής στην αρχή που την παρήγγειλε.
3. Οι διατυπώσεις παράδοσης και παραλαβής του μεταγόμενου, τα μέσα πραγματοποίησης της μεταγωγής, τα μέτρα ασφάλειας κατά τη διάρκειά της, οι χώροι παραμονής κατά περίπτωση και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια ρυθμίζονται. υπό τα άρθρα 144 έως 154 του π.δ. 141/1991 (ΦΕΚ 58 Α’), καθώς και με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Προστασίας του Πολίτη.

 • 21 Νοεμβρίου 2012, 13:05 | Χρήστος

  Αυτό που πρέπει να προστεθεί στον νέο σωφρονιστικό κώδικα για να απελευθερωθεί και μεγάλο μέρος του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. και να επιστρέψει στο έργο του που είναι η προστασία των πολιτών από το καθημερινό έγκλημα στις γειτονιές και επειδή από το 2000 έως και σήμερα υπάρχει η Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, η οποία είναι και η μόνη υπεύθυνη για τις κάθε είδους μεταγωγές σε όλη την Ελλάδα πλην εκείνων από νομό σε νομό τις οποίες ακόμη εκτελεί η ΕΛ.ΑΣ. είναι το εξής:
  «Οι κάθε είδους μεταγωγές εντός ή εκτός νομού λειτουργίας των καταστημάτων κράτησης εκτελούνται αποκλειστικά από την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης και όπου προκύψει ανάγκη η Υπηρεσία αυτή ενισχύεται από τα κατά τόπους τμήματα της ΕΛ.ΑΣ.»

 • 21 Νοεμβρίου 2012, 06:03 | ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Στην παράγραφο 3 θα πρέπει να γίνει αναφορά και στις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Π.Δ. 215/2006, το οποία είναι μεταγενέστερο του Π.Δ. 141/1991 και ρυθμίζει ειδικότερα σε θέματα μεταγωγών από τα καταστήματα κράτησης προς τα νοσηλευτικά ιδρύματα και τη φρούρηση των κρατουμένων σ’ αυτά.

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 16:26 | Απόστολος Μακρής

  Οι δυνάμεις που καλούνται κάθε φορά να προβούν σε οποιαδήποτε μεταγωγή θα πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση και πληροφόρηση στον φάκελο του κρατουμένου ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν την επικινδυνότητα της μεταγωγής και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Εξάλλου η εξωτερική φρουρά που είναι υπεύθυνη για τις μεταγωγές είναι εσωτερική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιωσύνης, δεν είναι κατασταλτική αστυνομική δύναμη και πρέπει να έχει πρόσβαση σε τέτοιου είδους πληροφόρηση για να μπορέσει να εκτελέσει με επιτυχία την αποστολή της. Η μέχρι σήμερα τακτική χαρακτηρισμού του κάθε κρατουμένου ως «λίαν επικίνδυνου για απόδραση» δεν προσθέτει κάτι πρακτικά χρήσιμου, αντιθέτως αποπροσανατολίζει την προσοχή των υπευθύνων από τους πραγματικά επικίνδυνους προς απόδραση κρατουμένους.

 • 19 Νοεμβρίου 2012, 09:58 | Κογεράκης Εμμανουήλ

  Θεωρώ ότι η κατεύθυνση, οι χειροπέδες να χρησιμοποιούνται μόνον όποτε αυτό, κατά την κρίση των αρμοδίων για τη μεταγωγή οργάνων, κρίνεται απολύτως αναγκαίο, είναι ΑΠΟΛΥΤΑ λανθασμένη, ενώ μονάχα συγκρούσεις και προβλήματα θα δημιουργήσει στο εσωτερικό των καταστημάτων κράτησης και κινδύνους έξω από αυτά.

  Μια τέτοια διατύπωση, θα την επικροτούσα ως παράθυρο ανοικτό, σε περιπτώσεις κρατουμένων που βρίσκονται σε καθεστώς ημιελεύθερης διαβίωσης, κοντά στην λήξη των ποινών, έχουν λάβει μεγάλο αριθμό τακτικών αδειών και εν πάση περιπτώσει έχουν δοκιμαστεί και έχουν αποδείξει έμπρακτα, ότι αποσκοπούν στην ομαλή εκτέλεση της ποινής που τους έχει υποβληθεί.