Άρθρο 27: Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

1. Οι κρατούμενοι δικαιούνται φροντίδας για την σωματική και ψυχική υγεία τους. Η διεύθυνση εξασφαλίζει στους κρατουμένους ιατρική, οδοντιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη επιπέδου ανάλογου με αυτό του λοιπού πληθυσμού. Η περίθαλψη των κρατουμένων περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία κάθε ασθένειας και την αποτροπή επιδείνωσης ή την αποκατάσταση της υγείας του κρατουμένου. Η δαπάνη καλύπτεται από το κράτος ή και από τον ασφαλιστικό φορέα του κρατούμενου.
2. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την πρόληψη και την αποτροπή της αυτοκτονίας των κρατουμένων, την προστασία της ψυχικής τους υγείας και την απεξάρτηση των εξαρτημένων από ουσίες.
3. Κάθε κρατούμενος εξετάζεται από τον ιατρό του καταστήματος κατά την εισαγωγή του και εφεξής αvά εξάμηνο, μπορεί δε οποτεδήποτε να ζητήσει να εξεταστεί από τον ιατρό του καταστήματος ή και από ιατρό της επιλογής του. Σε περίπτωση χρονίων παθήσεων δικαιούται να ζητήσει να τον παρακολουθεί ο θεράπων ιατρός του, με παρουσία του ιατρού του καταστήματος. Η δαπάνη για τον ιατρό επιλογής του κρατουμένου βαρύνει τον ίδιο.
4. Αν σε συγκεκριμένο κατάστημα δεν υπηρετεί μόνιμο υγειονομικό προσωπικό, οι ανάγκες καλύπτονται σε 24ωρη βάση με επισκέψεις εξωτερικών ιατρών και νοσηλευτών, που καλούνται από τον διευθυντή του καταστήματος και αμείβονται κατ’ επίσκεψη από αυτόν, ή από τον Ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου ή από τοπικό κέντρο υγείας. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τη μόνιμη παρουσία γυναικολόγου στα καταστήματα κράτησης γυναικών.
Το ύψος της αμοιβής των παραπάνω καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ύστερα από γνώμη του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
5. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν εξευρίσκεται ιατρός κατά τις προηγούμενες διατάξεις, ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός, ύστερα από πρόταση του διευθυντή του καταστήματος, καλεί τον κατάλληλο κατά ειδικότητα ιατρό από πίνακα επισκεπτών ιατρών και νοσηλευτών κατά ειδικότητες να προσέλθει εντός 24 ωρών. Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει πρόσωπα που διαμένουν στην έδρα του καταστήματος και κατά προτίμηση αυτούς που υπηρετούν σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Οι διατάξεις των άρθρων 185 επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας εφαρμόζονται ανάλογα.
6. Σε περίπτωση διαφωνίας του ιατρού του καταστήματος με τη διάγνωση ή τον τρόπο θεραπείας που προτείνει ο ιατρός επιλογής του κρατουμένου, καλείται ο τοπικά αρμόδιος ιατροδικαστής ή ιατρός από τον πίνακα της προηγούμενης παραγράφου και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 30 του παρόντος.
7. Σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας ή θανάτου του κρατουμένου ενημερώνονται άμεσα οι οικείοι του ή τα κατά δήλωση πρόσωπα εμπιστοσύνης του.

  • 21 Νοεμβρίου 2012, 05:16 | ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

    Θεωρώ ότι θα έπρεπε τα ιατρεία αλλά και τα θεραπευτικά καταστήματα κράτησης, να ενταχθούν άμεσα στο ΕΣΥ ώστε να υπάρχει πάντοτε 24 ώρες το 24ωρο και 7 μέρες την εβδομάδα ιατρός και νοσηλευτής στα καταστήματα κράτησης, ο οποίοι θα εκτελούν εφημερία και θα διατίθενται από τα νοσηλευτικά ιδρύματα της έδρας των καταστημάτων.
    Αυτό θα αποτελέσει άλμα στην παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κρατουμένων, θα περιορίσει στο ελάχιστο τις άσκοπες μεταγωγές και θα εξοικονομήσει πόρους αφού ο θεσμός των επισκεπτών ιατρών θα ελλατωθεί ή και θα μηδενιστεί.