Άρθρο 87: Σχολή Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Σωφρονιστικού Προσωπικού

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ίδρυσης Σχολής Σωφρονιστικού Προσωπικού ή ένταξης της ειδικότητας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Κοινωνική Διοίκηση). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται θέματα επιμόρφωσης των επιμελητών ανηλίκων και των επιμελητών κοινωνικής αρωγής ή και άλλων κατηγοριών.

 • 21 Νοεμβρίου 2012, 15:24 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Η επιμόρφωση των επιμελητών κοινωνικής αρωγής αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την αποτελεσματική λειτουργία των νεοσύστατων Υ.Ε.Κ.Α.

 • 21 Νοεμβρίου 2012, 14:51 | Χρήστος

  Χρειάζεται με απλά λόγια η κατάργηση όλων των (ανενεργών και χωρίς εφαρμογή μέχρι σήμερα)διατάξεων στο σύνολό τους, οι οποίες αναφέρονται στην ιεραρχία και την ανάδειξή της-προαγωγές, καθώς και στην εκπαίδευση των Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης, αλλά και την εκπαίδευση τους(Αριθμός Φύλλου 217,της 12-10-2006, Κεφάλαιο Α, Άρθρα 3 και 6, Κεφάλαιο Ζ, Άρθρο 21), αλλά και στα προσόντα πρόσληψής τους, όπως αυτές αναφέρονται στο (Αριθμός Φύλλου 217 της 12-10-2006, Κεφάλαιο Α, Άρθρο 4), καθώς και στα καθήκοντα των αρχιφυλάκων και υπαρχιφυλάκων της εξωτερικής φρουράς (Αριθμός Φύλλου 217 της 12-10-2006, Κεφάλαιο Β, Άρθρο 7).

  Αυτά πρέπει να αντικατασταθούν με προσθήκη στο παρόν άρθρο, που θα προβλέπει την δημιουργία «Σχολής Στελεχών και Υπαλλήλων Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης», με δύο κατευθύνσεις:» α.Υπαξιωματικών και Αξιωματικών Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, β. Δοικητικών Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης Υπουργείου Δικαιοσύνης και Στελεχών Υπηρεσιών Υπουργείου Δικαιοσύνης», μέσα στα πλαίσια της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και σε συνεργασία (για το μέρος οπλοκατοχή, οπλοφορία, οπλοχρησία, μεταγωγές, αμυντικά μέσα)με τις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ.

  Για την ανάδειξη των στελεχών της Εξωτερικής Φρούρησης, να εισάγονται στην Σχολή στελεχών οι κάτοχοι πτυχίων ΠΕ και ΤΕ συναφών με τα αντικείμενα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ενώ ως φρουροί για εισαγωγική εκπαίδευση και επανεκπαίδευση να εισάγονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου.

  Τα καθήκοντα των στελεχών να καθορίζονται με νέο Π.Δ. του Υπουργού Δικαιοσύνης και να περιέχουν δύο κατευθύνσεις (α.Υπαξιωματικών και Αξιωματικών Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, β. Δοικητικών Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης και Στελεχών Υπηρεσιών Υπουργείου Δικαιοσύνης) και να βρίσκονται σε αντιστοιχία με α)εκείνα των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας και β) εκείνα των εξειδικευμένων στελεχών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, ενώ τα επαγγελματικά δικαιώματα που θα απορρέουν απο την συμμετοχή τους στην Σχολή, να είναι σε πλήρη ισοτιμία με εκείνα των υπολοίπων αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, ενώ τα καθήκοντα των φρουρών να είναι αυτά που προβλέπονται από τον ιδρυτικό νόμο της υπηρεσίας εξωτερικής φρούρησης καταστημάτων κράτησης, δηλαδή όμοια με του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. κατά τις ώρες εκτέλεσης υπηρεσίας.

  Όσον αφορά στα προσόντα πρόσληψης, θα πρέπει να προστεθούν και οι κατηγορίες υπαλλήλων ΤΕ και ΠΕ, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια σύγχρονη Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, η οποία να ανταγωνίζεται τις άλλες όμοιες της διεθνώς και να προσφέρει και στελέχη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

  Το κόστος των ανωτέρω προτάσεων είναι μηδενικό, αφού ήδη υπάρχει η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης καθώς και οι σχολές της ΕΛ.ΑΣ. (οι οποίες ακούγεται, ότι στα επόμενα δύο έτη δεν θα έχουν και αντικείμενο, αφού λέγεται στα ΜΜΕ, ότι δεν θα έχουν εισακτέους λόγω μνημονίου).

  Η αναμόρφωση της παρουσίας της Υπηρεσίας θα είναι άμεση, αφού θα εξευρωπαϊστεί και τα αποτελέσματα αυτής θα είναι θεαματικά, αφού θα λειτουργεί πλέον αυτόνομα και χωρίς να παρακωλύει άλλους δημόσιους υπάλληλους (αστυνομικούς, υπάλληλους της σωφρονιστικής υπηρεσίας κλπ), ενώ ταυτόχρονα (σε περιόδους χαλεπούς από πλευράς προσλήψεων και για το σύνολο των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης), θα προσφέρει στελέχη ικανά να επανδρώσουν τις όποιες διοικητικές θέσεις υπάρχουν σε όλους τους τομείς.

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 18:51 | Απόστολος Μακρής

  Θεωρώ πως πρέπει οι υπάλληλοι και τα στελέχη της Εξωτερικής Φρουράς να έχουν την ίδια ποιότητα εκπαίδευσης με αυτά της εσωτερικής φύλαξης. Η προσπάθεια για την ποιοτική αναβάθμιση των δημοσίων υπαλλήλων δεν πρέπει να σταματήσει ούτε στην πύλη ούτε στον εξωτερικό μαντρότοιχο των καταστημάτων κράτησης. Ο χώρος της κράτησης είναι ενιαίος, οι υπάλληλοι ανήκουν στο ίδιο υπουργείο, έχουν την ίδια διοίκηση και πρέπει να έχουν και την ίδια εκπαίδευση. Η λειτουργική διαφοροποίηση που επιβάλλεται από το διαφορετικό αντικείμενο της εργασίας τους δε σημαίνει πως κάποιοι πρέπει να έχουν υποδεέστερη εκπαίδευση, καθώς και οι δύο υπηρετούν τον ίδιο αντικειμενικό σκοπό, που δεν είναι άλλος από την μεταχείριση των κρατουμένων με τρόπο που συνάδει στις θεσμικές και κοινωνικές κατακτήσεις του Ελληνοευρωπαϊκού Πολιτισμού. Συνεπώς για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός χρειάζεται εκπαίδευση χωρίς τριτοκοσμικές απλουστεύσεις και προχειρότητες, γιατί αναμφισβήτητα η φύλαξη και φρούρηση πρέπει να είναι λειτουργίες θετικά συμπληρωματικές όχι αντίθετες και αλληλοαναιρούμενες. Δηλαδή αν έχεις κακή φύλαξη στο εσωτερικό θα έχεις και προϋποθέσεις για κακή φρούρηση στο εξωτερικό. Από την άλλη αν υπάρχει καλή φύλαξη στο εσωτερικό και κακή φρούρηση στο εξωτερικό καταστρέφονται οι καλές προϋποθέσει και για τις δύο λειτουργίες. Συμπέρασμα, η ποιότητα των υπηρεσιών θα πρέπει να είναι του ίδιου υψηλού επιπέδου από την εσωτερική και την εξωτερική φρουρά για το καλλίτερο δυνατό αποτέλεσμα στη μεταχείριση του κρατουμένου, την δημόσια τάξη και ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων. Γιατί ο καλά εκπαιδευμένος υπάλληλος επιστρέφει στο σπίτι του, ενώ ο κακά εκπαιδευμένος θα μπλέκει σε επικίνδυνες καταστάσεις είτε λόγω των κρατουμένων είτε λόγω της άγνοιάς του.

  Απόστολος Μακρής

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 18:46 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ

  Η έλλειψη σχολής εκπαίδευσης των εξωτερικών φρουρών τόσο στην εισαγωγική εκπαίδευση των δοκίμων όσο και στις μετεκπαιδεύσεις του προσωπικού δημιουργεί πλείστα προβλήματα.
  Κατά καιρούς έχουν προταθεί χώροι ανέγερσης σχολής στον Ελεώνα Θηβών και στην Ελευσίνα.
  Προτείνουμε λοιπόν στο παρόν άρθρο να προστεθεί και η δημιουργία σχολής εξωτερικής φρούρησης.

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 14:23 | Χρήστος

  Δεν πρέπει να ξεχνάτε τους εξωτερικούς φρουρούς!!
  Ως πιο λογικό, μάλιστα, φαντάζει, να δημιουργηθεί παράλληλα μία «Σχολή Στελεχών και Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης» πάντα μέσα στους κόλπους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, αφοί και οι Εξωτερικοί Φρουροί των Καταστημάτων Κράτησης είναι πολιτικοί υπάλληλοι, αν και ένστολοι και ένοπλοι.(Άλλωστε η εκπαίδευσή τους στα όπλα μπορεί να συμπληρώνεται στα κέντρα εκπαίδευσης της ΕΛ.ΑΣ., για αποφυγή περαιτέρω κόστους).
  Έτσι, θα ικανοποιηθεί και το πάγιο αίτημα των συνδικαλιστών και όλων των φρουρών για την δημιουργία ιεραρχίας επανδρωμένης από τους ίδιους τους εξωτερικούς φρουρούς, σε βαθμούς ανάλογους των τυπικών προσόντων τους, όπως σε όλο το δημόσιο (πτυχία, μεταπτυχιακά, Η/Υ, Ξένες Γλώσσες, Δημοσιεύσεις, Συνέδρια/Σεμινάρια/Επιμορφώσεις, Προϋπηρεσία κλπ).

  Το να δημιουργηθεί κάποια άλλη σχολή ανάδειξης ιεραρχίας με ψευτοσεμινάρια, αλλά και επιμόρφωσης, υποδεέστερης, εκτός των πλαισίων και των προϋποθέσεων που θέτει η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης για τους εξωτερικούς φρουρούς και όλους τους δημόσιους υπάλληλους, θα αποτελούσε υποβάθμιση μιας σημαντικής μερίδας δημοσίων υπαλλήλων (των εξωτερικών φρουρών, σε στιγμές που η χώρα μας απαιτεί αναβαθμίσεις σε όλους τους εργασιακούς χώρους και όχι υποβαθμίσεις. Επίσης θα αποτελούσε άνιση μεταχείριση εις βάρος των εξωτερικών φρουρών, οι οποίοι θα βλέπουν τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους να απολαμβάνουν της ποιοτικής εκπαίδευσης της ΕΣΔΔ, ενώ εκείνοι θα αποκλείονται από αυτή την διαδικασία, όπως τώρα τους βλέπουν να μετατάσονται, ενώ οι ίδιοι μένουν στάσιμοι στις σκοπιές.

  Στο εξωτερικό (Ιταλία, Αμερική,Γαλλία)οι εξωτερικοί φρουροί (Πολιτσία Πενιτεντσιάρια, Μάρσαλς κλπ) κατατάσονται εξαρχής και με την εισαγωγή τους στην υπηρεσία σε τρεις κατηγορίες, με βασικό αντκειμενικό κριτήριο τους τίτλους σπουδών τους (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ) και λαμβάνουν την αντίστοιχη των τίτλων σπουδών τους βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη.
  Αρκεί να επισκεφτεί κάποιος την σελίδα προσλήψεων των Μάρσαλς των ΗΠΑ, για να διαπιστώσει του λόγου το αληθές.

  http://www.usmarshals.gov/careers/index.html

  Εκεί θα διαπιστώσει ως εκ θαύματος, ότι η Ελληνική Πολιτεία, το 1999, οπότε και κυοφορούσε την εξωτερική φρουρά, είχε αντιγράψει(για καλό) ένα μεγάλο μέρος των προϋποθέσεων που έπρεπε να έχει κάποιος για να γίνει εξωτερικός φρουρός, αλλά και σημαντικό μέρος του τρόπου λειτουργίας των Ανερικανών Μάρσαλς.
  Το μόνο που δεν έλαβε υπόψη της ήταν η πρόσληψη υπαλλήλων και των τριών εκπαιδευτικών βαθμίδων και έτσι προσέλαβε μόνο υπαλλήλους ΔΕ, αντιγράφοντας σε αυτό, τον τρόπο πρόσληψης των σωφρονιστικών υπαλλήλων, οι οποίοι όμως έχουν δικαίωμα μετάταξης και πλήρους βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης.
  Αντίθετα, στους εξωτερικούς φρουρούς επέβαλλε, αργότερα, μια αψυχολόγητη απαγόρευση μετάταξης, εμποδίζοντας την ίδια την Υπηρεσία να εξελιχθεί σε πανευρωπαϊκό πρότυπο.

  Στην κοντινή μας Ιταλία, το κράτος, όχι μόνο προσέλαβε υπαλλήλους και των τριών βαθμίδων για την POLIZIA PENITENZIARIA (Αστυνομία Καταστημάτων Κράτησης), όμοια υπηρεσία με την Υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης καταστημάτων κράτησης Ελλάδας, αλλά προέβλεψε και την εξέλιξή τους σε βαθμούς ανάλογους των αστυνομικών και αναλόγως πάντα των τίτλων σπουδών τους.

  http://www.polizia-penitenziaria.it/

  Επιπλέον παρακίνησε τα Ιταλικά Πανεπιστήμια (π.χ. Παν/μιο Ρώμης, Παν/μιο Λάκουιλας κλπ )να δημιουργήσουν ειδικά μεταπτυχιακά προγράμματα, ειδικά για τους πτυχιούχους υπαλλήλους της Πολιτσία Πενάλε, δίνοντας τους την δυνατότητα να εξειδικευτούν ακόμη περισσότερο και να γίνουν ακόμη πιο χρήσιμοι στην υπηρεσία και στο ιταλικό κράτος εξελισσόμενοι σε αξιωματικούς (επιθεωρητές κλπ)

  Στην Ελλάδα του 2012-13 θα εξακολουθήσουμε να δημιουργούμε εκτρώματα, κατόπιν τυχόν ατομικών, ομαδικών, συνδικαλιστικών ή άλλων πιέσεων ή θα γίνουμε κι εμείς ορθολογιστές και αποτελεσματικοί, όπως όλος ο υπόλοιπος κόσμος??

  Επιβάλλεται λοιπόν, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη για δευτερεύοντες τρόπους ανάδειξης ιεραρχίας στους εξωτερικούς φρουρούς και να προχωρήσετε σε άμεση δημιουργία «Σχολής στελεχών και υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης» μέσα στους κόλπους της ΕΣΔΔ, σε συνεργασία με τις σχολές εκπαίδευσης αξιωματικών και αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίε μάλιστα θα αποκτήσουν και αντικείμενο για την περίοδο των δύο ετών που πρόκειται όπως ακούγεται στα ΜΜΕ να κλείσουν, λόγω μη εισαγωγής φοιτητών, που απορρέει από τα μνημόνια.

  Επίσης, επιβάλεται να γίνει άμεση αναγνώριση των συναφών με τα αντικείμενα του Υπουργείου Δικαιοσύνης πτυχίων των εξωτερικών φρουρών και ανακατάταξή τους σε νέους βαθμούς και εισαγωγή τους στην Σχολή Στελεχών ή μετάταξή τους σε θέσεις ΠΕ-ΤΕ του Υπουργείου ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν από τις αποχωρήσεις και την δημιουργία νέων καταστημάτων κράτησης.
  Τέλος, να γίνεται εισαγωγή στη σχολή στελεχών εξωτερικής φρούρησης με βάση τους τίτλους σπουδών του καθενός (Πτυχία, μεταπτυχιάκά, ξένες γλώσσες, Η/Υ, κλπ), ώστε να μην επιτρέπεται σε κανένα στάδιο το γνωστό σε όλους ελληνικό «Μέσον…»
  Ο υπουργός που θα πραγματοποιήσει τα παραπάνω θα είναι αληθινά εκσυγχρονιστής και μεταρρυθμιστής και θα έχει δώσει ένα νέο διεθνές άρωμα στο Ελληνικό δημόσιο που τόσο το έχει ανάγκη.

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 12:38 | Δημητρης

  Από το 2000 υπάρχει στον χώρο των καταστημάτων κράτησης και η Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης,με άμεση επαφή με τους κρατούμενους κατά την μεταγωγή τους και κατά την φρούρησή τους στα νοσηλευτικά ιδρύματα και στα δικαστήρια.Καλό και δίκαιο θα ήταν, να δημιουργηθεί στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ή σε σχολές της ΕΛ.ΑΣ. και Σχολή Στελεχών και Υπαλλήλων Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης,στην οποία να εισάγονται για την εκπαίδευσή τους ως στελέχη και για την μετέπειτα επιμόρφωσή τους οι κάτοχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ πτυχίων συναφών με το αντικείμενο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και των Φυλακών(Κοινωνιολόγοι, Εγκληματολόγοι, Ψυχολόγοι,Κοινωνικοί Θεολόγοι-Θρησκειολόγοι) και ως υπάλληλοι για την εισαγωγική και μετέπειτα επιμόρφωσή τους οι κάτοχοι τίτλου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 • 19 Νοεμβρίου 2012, 23:19 | ΤΟΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Πρέπει να γίνει επιτέλους διαγωνισμός για την ανάδειξη βαθμοφόρων των Εξωτερικών Φρουρών όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 215 και να γίνονται όπως προβλέπεται οι εκπαιδεύσεις του προσωπικού γιατί το οργανωμένο έγκλημα καθημερινά αυξάνεται και για να μπορει το προσωπικό να το αντιμετωπίσει με επιτυχία πρέπει να είναι άριστα εκπαιδευμένο και με σύγχρονο εξοπλισμό.

 • 19 Νοεμβρίου 2012, 14:02 | Χρήστος

  Επειδή για ακόμη μία φορά όλοι ξεχνούν την ύπαρξη, από το 2000,της ένστολης και ένοπλης Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης(αντίστοιχο της Πολιτσία Πενάλε της Ιταλίας, αντίστοιχο των Μάρσαλς των ΗΠΑ κλπ και υπεύθυνη για τις μεταγωγές κρατουμένων, για την εξωτερική περιμετρική φρούρηση των καταστημάτων κράτησης και την φρούρηση των νοσηλευομένων κρατουμένων στα νοσοκομεία της χώρας)και μιλούν μόνο για τα στελέχη της Σωφρονιστικής Υπηρεσίας, θα ήταν καλό

  να δημιουργηθεί είτε στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, είτε στις σχολές της ΕΛ.ΑΣ. και

  Σχολή Στελεχών και Υπαλλήλων Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης,

  στην οποία να εισάγονται για την εκπαίδευσή τους ως στελέχη και για την μετέπειτα επιμόρφωσή τους οι κάτοχοι ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ πτυχίων συναφών με το αντικείμενο του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Κοινωνιολόγοι, Εγκληματολόγοι, Ψυχολόγοι) και ως υπάλληλοι για την εισαγωγική και μετέπειτα επιμόρφωσή τους οι κάτοχοι τίτλου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.