Άρθρο 19: Χώροι διαβίωσης των κρατουμένων

1. Κάθε κατάστημα κράτησης ή τμήμα μπορεί να διαθέτει πτέρυγες, χωρίς δυνατότητα συγχρωτισμού μεταξύ των κρατουμένων που δεν βρίσκονται στην ίδια πτέρυγα, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παρ. 7 του παρόντος κώδικα. Οι πτέρυγες περιλαμβάνουν χώρους ατομικής και ομαδικής κράτησης.
2. Στους χώρους ατομικής κράτησης που έχουν εμβαδόν μέχρι 10 τ.μ. απαγορεύεται να διαμένουν περισσότεροι από δύο κρατούμενοι. Στους χώρους ομαδικής κράτησης με εμβαδόν άνω των 10 τ.μ., σε κάθε κρατούμενο αναλογούν υποχρεωτικά 4-6 τ.μ. Κρατούμενοι γονείς που έχουν μαζί τα βρέφη τους κρατούνται πάντοτε σε κατάλληλα διαρρυθμισμένους χώρους ατομικής κράτησης (κελιά), χωρητικότητας τουλάχιστον 12 τ.μ. Σ’ αυτούς δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση δεύτερου κρατουμένου.
3. Ο ακριβής αριθμός των κρατουμένων που επιτρέπεται να τοποθετούνται σε κάθε χώρο κράτησης καθορίζεται από την Επιτροπή Υγειονομικού Ελέγχου και τον Δικαστικό Λειτουργό του καταστήματος κράτησης και βεβαιώνεται από τον διευθυντή του καταστήματος με καταχώρηση σε βάση δεδομένων που τηρείται σε κάθε κατάστημα κράτησης και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρόσβαση στη βάση αυτή εκτός από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των καταστημάτων κράτησης, έχουν οι εισαγγελικές αρχές που εκδίδουν παραγγελίες εκτέλεσης αποφάσεων και ενταλμάτων δικαστικών αρχών.

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 23:17 | Ευγενεία

  Υπάρχει περίπτωση να έχει ο κάθε κρατούμενος τα απαραίτητα τετραγωνικά? που θα βρεθούν τόσοι χώροι? και αν βρεθούν θα μπορούν να παράσχουν σωστές συνθήκες υγιεινής , θέρμανση?

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 12:29 | Αγαπητού Ελένη

  Στην παρ.3 παρατηρούμε ότι ο ακριβής αριθμός κρατουμένων που μπορεί κάθε Κατάστημα να τοποθετεί σε κάθε χώρο κράτησης θα καθορίζεται από την Επιτροπή Υγειονομικού Ελέγχου και τον Εισαγγελέα του Καταστήματος Κράτησης Ελπίζουμε ότι έχουν ληφθεί υπόψη τα τετραγωνικά κράτησης του κάθε Καταστήματος και οι περιορισμοί που τίθενται στην παρ.2.
  Βάσει των ανωτέρω κάποια Καταστήματα Κράτησης δε θα μπορούν να κρατούν περισσότερους από 50 κρατουμένους.
  Επίσης ελπίζουμε να έχει εκτιμηθεί ο ήδη υπάρχον υπερπληθυσμός των Καταστημάτων Κράτησης, καθώς και η αυξημένη εγκληματικότητα λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.

 • 16 Νοεμβρίου 2012, 11:38 | nikitas

  και με 3 ατομα μπορει να δημιουργηθουν περιεργες καταστασεις.

 • 14 Νοεμβρίου 2012, 14:44 | Γιώργος Παπαδόγκωνας

  Επί της παραγράφου 2, εδ. 1, ΠΟΤΕ δεν πρέπει να διαμένουν δύο άτομα σε ένα κελί, καθώς μπορεί να δημιουργηθούν περίεργες καταστάσεις. Ή 1 ή 3.