Άρθρο 63: Μέτρα τάξης και ασφάλειας

1. Η διατήρηση της τάξης και ασφάλειας αποτελεί υποχρέωση της διοίκησης του καταστήματος.
2.Αν εκδηλωθεί ομαδική απείθεια, στάση ή αντίσταση κρατουμένων σε νόμιμη διαταγή και ιδίως στη διαταγή επιστροφής και εγκλεισμού στα κελιά, που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του καταστήματος ή των προσώπων που βρίσκονται υπό οποιαδήποτε ιδιότητα σ’ αυτό ο εισαγγελέας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, και σε περίπτωση κατεπείγοντος, ο διευθυντής του καταστήματος κράτησης ή ο αναπληρωτής του ή ο αρχιφύλακας, ή ο υπαρχιφύλακας βάρδιας, μπορεί να καλεί την αστυνομική δύναμη προς παροχή οιασδήποτε κατά την κρίση του αναγκαίας συνδρομής, συμπεριλαμβανομένης και της επέμβασης στην περίπτωση στάσης. Ο τρόπος της επέμβασης αποφασίζεται από τον επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης. Η πρόσκληση γίνεται εγγράφως και σε κατεπείγουσα περίπτωση προφορικώς, οπότε ακολουθεί σχετικό έγγραφο. Αν κατά την κρίση των ως άνω οργάνων είναι άμεσα και εξαιρετικά αναγκαία η επέμβαση της αστυνομικής δύναμης, συμπεριλαμβανομένης και της εισόδου σε κάθε χώρο του καταστήματος, και δεν παρευρίσκεται εισαγγελέας, ενημερώνεται αυτός αμέσως με οποιονδήποτε τρόπο και σπεύδει στο κατάστημα, οπότε μπορεί να προβεί σε ανάκληση της εντολής επέμβασης.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Προστασίας του Πολίτη καταρτίζεται ο κανονισμός ασφάλειας των καταστημάτων κράτησης. με τον οποίο καθορίζονται: α) τα προληπτικά μέτρα ασφάλειας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό μέρος του καταστήματος, β) οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνει το σωφρονιστικό προσωπικό, η εξωτερική φρουρά και οι άλλες αστυνομικές δυνάμεις για την τήρηση της τάξης και τον έλεγχο της ασφάλειας του καταστήματος, ιδίως κατά την έξοδο των κρατουμένων για προαυλισμό, την επάνοδό τους στα κελιά ή τους θαλάμους, τη διανομή φαγητού, τις μεταγωγές, τη μεταφορά ασθενών, την αντίσταση ή απείθεια σε νόμιμες διαταγές, τις τυχόν απόπειρες απόδρασης και σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις, και γ) τα κατασταλτικά μέτρα ασφάλειας που λαμβάνονται στο εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος του καταστήματος σε περίπτωση διασάλευσης της ομαλής λειτουργίας του και διατάραξης της ασφάλειάς του.
4. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και διαδικασίες διεξαγωγής έρευνας από το φυλακτικό προσωπικό, η οπλοφορία του, καθώς και η αντιμετώπιση στάσεων, αποδράσεων, αντίστασης και ομαδικής απείθειας προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό του καταστήματος και συμπληρωματικά στον Κανονισμό Ασφαλείας.
5. Μέτρα τάξης συνιστούν η χρήση χειροπεδών, o εγκλεισμός σε ιδιαίτερα κελιά, καθώς και κάθε άλλο συναφές και ανάλογο για την περίσταση μέτρο για τη διατήρηση και την αποκατάσταση της τάξης και ασφάλειας του καταστήματος κράτησης. Στη λήψη των μέτρων αυτών μπορεί να συμπράττει και η εξωτερική φρουρά του καταστήματος. Τα μέτρα αυτά λαμβάνονται, από το Συμβούλιο καταστήματος κράτησης και σε έκτακτες περιπτώσεις όταν βίαιες ενέργειες κρατουμένου θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή, την υγεία ή την ελευθερία του προσωπικού ή συγκρατουμένου του, από το διευθυντή του καταστήματος και εγκρίνονται μέσα σε 24 ώρες από το Συμβούλιο καταστήματος κράτησης. Η λήψη των πρόσφορων μέτρων τάξης και η ένταση της χρήσης τους προσδιορίζονται από τις ειδικές, κατά περίπτωση, συνθήκες και τίθενται υπόψη του δικαστικού λειτουργού.
6. Τα μέτρα προφυλακτικής μόνωσης ή κατευνασμού που ενδείκνυνται στις περιπτώσεις απόπειρας αυτοκτονίας, κατάποσης αντικειμένων επικίνδυνων για την υγεία, μεταδοτικών νόσων, ψυχογενών αντιδράσεων από την κράτηση, ψυχικής πάθησης ή άλλης διατάραξης των ψυχικών λειτουργιών, λαμβάνονται κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου ύστερα από γνωμάτευση ιατρού. Σε όλές τις παραπάνω περιπτώσεις, τα προαναφερόμενα μέτρα δεν αποτελούν τιμωρία.

 • 21 Νοεμβρίου 2012, 05:12 | ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Στην παράγραφο 2 θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη και για ομάδες άμεσης επέμβασης της Εξωτερικής Φρουράς κατόπιν εντολής του Εισαγγελέα

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 21:29 | Δημητρης

  Καλή θα ήταν η προσθήκη μιας παραγράφου ειδικά για τα μέτρα τάξης και ασφάλειας στα νοσηλευτικά ιδρύματα,που εξ’αιτίας της έλειψης ειδικών θαλάμων για κρατούμενους,τις περισσότερες φορές ο κρατούμενος φρουρήται από την εξωτερική φρουρά σε κοινό θάλαμο με άλλους πολίτες.
  Στις περιπτώσεις που εκδηλώνεται βία από τον κρατούμενο προς το νοσηλευτικό-ιατρικό προσωπικό και ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες,όπως και η μη συμόρφωση στις οδηγίες και στην θεραπευτική αγωγή του,επιβάλεται η χρήση χειροπεδών,έως ότου γίνει το πειθαρχικό εξητήριο από τον θεράπον ιατρό του.

 • 19 Νοεμβρίου 2012, 23:53 | ΤΟΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Στις νέου τύπου φυλακές θα πρέπει να λειτουργήσουν ειδικές πτέρυγες για τους κρατουμένους που διαπράτουν σοβαρά πειθαρχεικά παραπτώματα,σε αυτές τις πτέρυγες θα ειναι περιορισμένα τα επισκεπτήρια αλλά και ο προαυλισμός όποιος κρατούμενος διαπράτει σοβαρό πειθαρχεικό π.χ επίθεση σε υπάλληλο ή απόπειρα απόδρασης ή εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών να μετάγεται σε αυτές τις ειδικές πτέρυγες και οχι να τιμωρείται με πειθαρχεική μεταγωγή σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα,αυτο το μέτρο δεν λύνει το πρόβλημα αλλά το μεταφέρει σε άλλο κατάστημα αλλά αν δημιουργηθούν τέτοιες ειδικές πτέρυγες πιστεύω οτι θα μειωθούν κατα πολύ οι ταραξίες κρατούμενοι που άλλωστε δεν είναι και πολλοι και ταυτόχρονα θα μπορούν να εκτίσουν ήσυχα και την ποινή τους όλοι οι υπόλοιποι σωστοί κρατούμενοι.