Άρθρο 17: Διακρίσεις

1. Τα καταστήματα κράτησης διακρίνονται σε α) Γενικά, β) Ειδικά και γ) Θεραπευτικά.
2. Τα Γενικά καταστήματα δέχονται ανάλογα με τη δυναμικότητα τους, κρατούμενους των κάτωθι κατηγοριών: α) υπόδικους, β) καταδικασθέντες σε ποινές κάθειρξης από 5 έτη και πάνω, γ) καταδικασθέντες για εγκληματικές πράξεις και προσβολές κατά της γενετήσιας ελευθερίας, δ) καταδικασθέντες για πλημμεληματικές πράξεις και με ποινές φυλάκισης μέχρι 5 έτη και ε) επικίνδυνους για την κοινή συμβίωση καθώς και όσους εξαιτίας της φύσης του αδικήματος τους υπάγονται σε ειδικό καθεστώς κράτησης με περιοριστικούς όρους διαβίωσης
3. Τα Ειδικά καταστήματα είναι τα αγροτικά καταστήματα, η Κ.Α.Υ.Φ, τα καταστήματα κράτησης νέων και τα κέντρα ημιελεύθερης διαβίωσης.
4. Οι παραπάνω προϋποθέσεις κράτησης στα καταστήματα καθορίζονται ή τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
5. Τα Θεραπευτικά καταστήματα διακρίνονται σε γενικά νοσοκομεία, σε θεραπευτήρια για κρατούμενους που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές και σε ειδικά θεραπευτικά καταστήματα ή τμήματα για εξαρτημένους από ναρκωτικά. Ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των θεραπευτικών καταστημάτων για τοξικομανείς κρατούμενους και κάθε άλλο σχετικό με τα προγράμματα θέμα ρυθμίζεται με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού.
6. Τα μέτρα ασφαλείας των καταστημάτων κράτησης είναι ανάλογα προς το είδος των καταστημάτων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 63 παράγραφος 3 του παρόντος. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καθιστούν ανέφικτη την εφαρμογή θεσμών και προγραμμάτων που προβλέπονται στον κώδικα αυτόν.

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 22:34 | Ευγενεία

  Ισονομία ισότητα δημοκρατία και ίσες ευκαιρίες για όλους???
  Γιατί δεν υπάρχουν Αγροτικά Καταστήματα για γυναίκες?
  δεν είναι άδικο αυτό που έστω και τώρα δεν προβλέπεται?
  που είναι η ισοτητα και η δημοκρατία?

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 18:11 | Απόστολος Μακρής

  Θεωρώ ότι χρειάζεται να δημιουργηθεί οιονεί πειθαρχικό κατάστημα κράτησης. Δηλαδή ένα κατάστημα κράτησης όπου θα κρατούνται εξαιρετικά επικίνδυνοι κρατούμενοι, μέλη του οργανωμένου εγκλήματος και βεβαρυμμένοι με σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα κρατούμενοι, όπου θα υπάρχουν ιδιαιτέρως αυστηρά μέτρα ασφαλείας και περιορισμοί στην επικοινωνία.

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 12:05 | Αγαπητού Ελένη

  Παρατηρούμε ότι τα Καταστήματα Κράτησης Α,Β και Γ τύπου θα υπάγονται πλέον στην κατηγορία Γενικά. Αυτό θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα στα «μικρά» Καταστήματα της επικράτειας (περίπου 8-10 Καταστήματα), καθώς θα αναγκάζονται να εκτελούν παραγγελίες των Εισαγγελικών Αρχών για φυλάκιση υποδίκων, αλλά και καταδίκων με ποινές φυλάκισης και κάθειρξης. Σημειώνουμε ότι αυτά τα Καταστήματα έχουν μόνο ένα προαύλιο
  Επίσης, κατανοούμε ότι ο νέος Σωφρονιστικός Κώδικας θα διέπεται από τις αρχές της ισότητας και της δημοκρατίας, ωστόσο θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να λάβουμε υπόψη ότι στα Καταστήματα Κράτησης υπάρχουν και Πειθαρχικοί κρατούμενοι. Προτείνουμε τη δημιουργία 2 τουλάχιστον Πειθαρχικών Καταστημάτων.

 • 19 Νοεμβρίου 2012, 21:49 | Κωστίκας Γεώργιος

  Σήμερα περισσότερο από ποτέ, είναι αναγκαία η δημιουργία πειθαρχικού καταστήματος κράτησης. Σε ένα τέτοιο κατάστημα κράτησης θα εισάγονται κρατούμενοι μετά από ειδική αιτιολογημένη εισήγηση του συμβουλίου φυλακής και θα αφορά κρατούμενους που έχουν υποπέσει σε σοβαρά ποινικά και πειθαρχικά παραπτώματα κατά την διάρκεια της κράτησης τους. Με προεδρικό διάταγμα θα ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας του, η επιλογή κρατουμένων και υπαλλήλων, κ.α.