Άρθρο 46: Παροχές σε είδος

Οι παροχές υγειονομικού και φαρμακευτικού χαρακτήρα σε είδος χορηγούνται από το κατάστημα κράτησης, εφόσον δεν προβλέπεται η χορήγηση αντίστοιχων παροχών από το Ι.Κ.Α. ή από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

  • 20 Νοεμβρίου 2012, 14:12 | Αγαπητού Ελένη

    Οι ιατροί των Καταστημάτων Κράτησης δεν μπορούν να συνταγογραφούν στα βιβλιάρια των ασφαλιστικών ταμείων εκτός αν υπάρξει ανάλογη μηχανογράφηση με τα Κέντρα Υγείας.
    Επίσης, αναρωτιόμαστε αν ο ιατρός του Καταστήματος έχει αυτή τη δυνατότητα, ποιος θα πληρώνει τη συμμετοχή των φαρμάκων;