Άρθρο 05: Συμμετοχή κρατουμένων

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ύστερα από γνώμη του ΕΣΣΠΕΠ, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκφρασης γνώμης των κρατουμένων σε κάθε κατάστημα κράτησης τόσο σε ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητά τους, όσο και σε θεσμικές λειτουργίες.

  • 17 Νοεμβρίου 2012, 20:58 | ΣΑΪΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

    ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΛΗΜΕΛΛΗΜΑΤΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΕΚΤΊΣΟΥΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΘΗΤΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ Κ.ΛΠ.)Ή ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΠΟΡΩΝ, ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ.
    ΙΣΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΟΥΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΦΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΑΠΟΡΟΙ, ΑΣΤΕΓΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ.