Άρθρο 10: Συμπράττοντες Φορείς σωφρονιστικής πολιτικής

Τα όργανα και οι φορείς των άρθρων 85 και 86 συμβάλλουν με τις προτάσεις τους στη χάραξη ορθολογικότερης σωφρονιστικής πολιτικής.

 • 21 Νοεμβρίου 2012, 14:26 | Χρήστος

  Μέσα στους συμπράττοντες φορείς θα έπρεπε να είναι και στελέχη (κατόπιν μετατάξεως τους), (σημερινοί υπάλληλοι ΔΕ) της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης με πανεπιστημιακή μόρφωση (π.χ. Κοινωνιολόγοι, Εγκληματολόγοι κλπ)σχετική με το αντικείμενο των φυλακών, της επανένταξής τους στην κοινωνία, την εργασία και την εκπαίδευσή τους, τα οποία μπορούν να διαθέτουν ταυτόχρονα και άμεση πείρα από την εργασία τους στις φυλακές.
  Δεν είναι δυνατόν να αγνοείτε υπαλλήλους σας με άριστα πτυχία ΠΕ Κοινωνιολογίας που φέρουν τουλάχιστον 20 μαθήματα εγκληματολογίας, σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλα τόσα τουλάχιστον κοινωνιολογίας, και μεταπτυχιακά σχετικά με την εργασία και την ισότητα των κρατουμένων, αλλά και την διοίκηση της υγείας των μονάδων που φιλοξενούν τους κρατούμενους, την στιγμή που θέλετε να χαράξετε μια αποτελεσματική σωφρονιστική και αντεγκληματική πολιτική.
  Μήπως θα έπρεπε να τους δώσετε μετάταξη και να τους αξιοποιήσετε και αυτούς σε αυτή την προσπάθεια?

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 20:41 | Απόστολος Μακρής

  Θα ήταν χρήσιμο να δημιουργηθεί ένα «Επιστημονικό Ινστιτούτο για την Ασφαλή και Οικονομικά και Κοινωνικά Αποτελεσματική Μεταχείριση των Κρατουμένων». Θα είναι ένα ίδρυμα που θα ενθαρρύνει και θα χρηματοδοτεί μελέτες και έρευνες για την ασφάλεια των χώρων κράτησης, των συνθηκών συν-διαβίωσης προσωπικού των καταστημάτων κράτησης και των κρατουμένων και της ποιότητας ζωής των υπαλλήλων και των κρατουμένων. Απώτερος σκοπός του ιδρύματος θα είναι να φέρει την επιστημονική έρευνα με τρόπο οργανωμένο και συστηματικό για θέματα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας στη μεταχείριση των κρατουμένων, ανοίγοντας νέους ορίζοντες και ερευνητικά πεδία για την επιστημονική κοινότητα. Μέχρι σήμερα η μελέτες επικεντρώνονται στην ποινική και εγκληματολογική διάσταση της κράτησης. Η οικονομική αποτελεσματικότητα, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις των μέτρων ασφαλείας σε κρατουμένους, υπαλλήλους και κοινωνία είναι κάτι που πρέπει να ερευνηθεί.
  Προφανώς ένα τέτοιο ίδρυμα θα μπορούσε να συνεισφέρει θετικά στην χάραξη της σωφρονιστικής πολιτικής του μέλλοντος.

  Απόστολος Μακρής