Άρθρο 75

Στο τέλος της πρώτης φράσης της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 81 Α) προστίθεται φράση ως εξής: «Το ίδιο πρόσωπο δύναται να καταλάβει τη θέση του Διοικητή και σε περισσότερα του ενός Νοσοκομεία. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνει τις πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές που αναλογούν στη μία οργανική θέση, προσαυξημένες κατά το 1/5».

 • 25 Δεκεμβρίου 2010, 21:50 | Δημήτρης Σταματόπουλος

  ΠΡΟΤΑΣΗ:

  ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Η ΔΕ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΟΡΑ.

  ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΜΕΤΕΧΟΥΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΟΥ.

 • 25 Δεκεμβρίου 2010, 21:50 | Δημήτρης Σταματόπουλος

  ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΕΠΕΞΕΛΘΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ.ΔΙΑΦΩΝΩ ΡΙΖΙΚΑ

  Στο τέλος της πρώτης φράσης της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 81 Α) προστίθεται φράση ως εξής: «Το ίδιο πρόσωπο δύναται να καταλάβει τη θέση του Διοικητή και σε περισσότερα του ενός Νοσοκομεία. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνει τις πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές που αναλογούν στη μία οργανική θέση, προσαυξημένες κατά το 1/5».