Άρθρο 63

Το άρθρο 29 του Ν. 2161 1993 αντικαθίσταται ως εξής: «στο άρθρο 43 του Ν. 1759 1988 που συμπληρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 2072 1992 προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 5 που έχει ως εξής: Ιατροί του ΕΣΥ με ειδικότητα και γενικοί οδοντίατροι που υπηρετούν σε κέντρα υγείας ή νοσοκομεία μπορούν κατόπιν αίτησης τους να μετατίθενται σε νοσοκομεία ή κέντρα υγείας άγονων Α περιοχών σε κενή ομοιόβαθμη θέση με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»

  • 27 Δεκεμβρίου 2010, 11:26 | Γιαννικουρής Γεώργιος

    Με προηγούμενο σχόλιό μου αυτό θα ηταν αυτοβούλως λυμένο. Και βέβαια να ισχύει και το αντίστροφο, θα ήταν καλό κίνητρο

  • 22 Δεκεμβρίου 2010, 07:27 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

    ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΣΤΡΟΦΟ
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ