Άρθρο 43 Πολύτεκνες οικογένειες

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101) αντικαθίσταται ως εξής: «Σους πολύτεκνους, όπως αυτοί ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.1910/1944 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασμό με την παράγραφο 5 του άρθρου 39 του Ν.2459/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ποσού σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ υπό την προϋπόθεση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων να μην υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ και να έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή παραμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Στην μητέρα που δεν δικαιούται πλέον το επίδομα της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται ισόβια σύνταξη ποσού εκατόν δύο (102) ευρώ. Την ανωτέρω σύνταξη δικαιούνται επίσης και όσες μητέρες δεν θεωρούνται πολύτεκνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1910/1944 (ΦΕΚ Α΄229), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπό την προϋπόθεση να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή να είναι ελληνικής καταγωγής πρόσφυγες και στις δύο περιπτώσεις οι δικαιούχοι να έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή παραμονή στην Ελλάδα και να είχαν ή να έχουν τέσσερα τουλάχιστον στη ζωή τέκνα. Για την χορήγηση της ανωτέρω σύνταξης απαιτείται υποβολή σχετικής αιτήσεως από την ενδιαφερόμενη μητέρα και πιστοποιητικό δημοτικής ή κοινοτικής αρχής περί της οικογενειακής κατάστασης αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης»
3. Στις πολύτεκνες οικογένειες, από 1-1-2011 και εφεξής, για όσο χρονικό διάστημα καταβάλλεται το επίδομα τρίτου παιδιού της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990 δεν θα καταβάλλεται το επίδομα παιδιού πολύτεκνης οικογένειας της παραγράφου 3 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990.
4. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 39 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α΄17) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Η ιδιότητα του πολυτέκνου αναγνωρίζεται στις ανωτέρω κατηγορίες προσώπων, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ και οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή παραμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.»
5. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α΄17) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Τα επιδόματα παρέχονται στις ανωτέρω κατηγορίες προσώπων, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ και οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή παραμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.»
6. Το ύψος των επιδομάτων καθώς και των οικογενειακών εισοδημάτων των δικαιούχων των προηγούμενων παραγράφων δύνανται να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 22:00 | Καϊμακη Μάγδα

  Κύριε Υπουργε, σε μία χώρα με τόσο μεγάλο πρόβλημα υπογεννητικότητας η πολύτεκνη οικογένεια πλήττεται εκ νέου. Η στάση σας αυτή είναι απαράδεκτη. Καμία κρίση και κανένα μνημόνιο δε δικαιολογούν αυτές τις αποφάσεις. Γνωρίζεται ότι στη Γαλλία το επίδομα τέκνου αγγίζει τα 500ευρώ ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων και ότι για κάθε παιδί υπάρχει 10% φοροαπαλλαγή; Δηλαδή ένας με 4 παιδιά έχει αυτομάτως 40% έκπωση στην εφορία ;Σας ζητούμε να αποσύρετε αυ΄τ το επαίσχυντο νομοσχέδιο.

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 21:20 | Ψαθάς Νικόλαος

  Απαιτούμε την απόσυρση των επίμαχων διατάξεων που στρέφονται κατά της οικογένειας και των πολυτέκνων.

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 21:21 | Τσακαλάκης Βασίλειος

  Διαμαρτυρόμαστε για τις απαράδεκτες αλλαγές του νομοσχεδίου για τους πολυτέκνους.

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 21:16 | Μαμαλιόγκας Πέτρος

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  για ένα πρόσωπο που γερνά, πολλά προϊόντα αντιγήρανσης υπάρχουν. Για ένα όμως έθνος που γερνά, μόνο ένας τρόπος: η αύξηση των γεννήσεων.
  Για να επιτευχθεί όμως αυτό, όχι μόνο τα ελάχιστα προνόμια υπέρ των πολυτέκνων που υπάρχουν στην πατρίδα μας δεν πρέπει να καταργήσετε αλλά αντιθέτως πρέπει να θεσμοθετήσετε και νέα.
  Μην επικαλείσθαι λοιπόν τον πατριωτισμό των Ελλήνων μόνο όταν πρόκειται να ανακοινώσετε επαχθή μέτρα ή να ζητήσετε εθελοντική, δωρεάν εργασία, αλλά δείξτε τον δικό σας απέναντι στους αιμοδότες του έθνους μας, τους πολύτεκνους και τις οικογένειές τους. Μη μας τιμωρείτε για την απόφασή μας να φέρουμε στον κόσμο «όσα παιδιά θέλουμε και όχι όσα παιδιά μπορούμε» όπως είπε και ο αξιότιμος κύριος Πρωθυπουργός.
  Με τιμή
  Μαμαλιόγκας Πέτρος

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 19:00 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΝΤΣΙΚΗΣ

  ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΣΕ ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΧΤΥΠΗΜΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΗ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.ΚΑΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΟΤΙ «ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΟΥΝ ΔΥΟ ΓΑΙΔΑΡΩΝ ΑΧΥΡΑ» ΟΠΩΣ ΠΟΛΥ ΣΟΦΑ ΛΕΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ.ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΠ¨ΟΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ Ο ΛΑΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΝΟΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΝΑ ΣΚΥΨΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΚΛΗΡΕΣ ΘΥΣΙΕΣ.ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΟΜΩΣ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΝΑ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ ΤΟΥΣ . ΑΠΕΝΑΝΤΙΑΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΠΟΙΕΙ.

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 19:50 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ

  Αξιοτιμοι κυριοι τα εισοδηματικά κριτήρια καθώς και όλα τα μέτρα που παίρνονται προς αυτό το σκοπό είναι μια επιπλέον εντολή της πολιτικής εξουσίας της χώρας μας προς αφανισμό όχι μόνο των πολυτεκνων αλλά και ολόκληρης της πατρίδας μας.Ποιος είναι δηλαδή ο σκοπός όλων η υπογενητικοτητα?αυτό δυστηχως το έχουν πετύχει μια ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού της χώρας ειναι καθηλωμενος χρόνια τώρα.κυριοι δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις για να καταλαβεται πως χωρίς αύξηση του πληθυσμού της χώρας δεν πετυχενετε τίποτα.χωρίς αύξηση της κατανωλησης αύξηση το εργατικού δυναμικού δεν λύνεται κανένα πρόβλημα ούτε φόρων ούτε ταμείων παίρνετε μικρή παράταση ζωής αυτών.τα προβλήματα που έχετε από τις ζημιογόνες δεκο – καθώς και από την πληθώρα διορισμών που εσείς κανατε μην προσπαθειται να τα περάσετε στις οικογένειες των πολυτεκνων και μην δημιουργείτε επιπλέον προβλήματα στα ήδη μεγάλα που έχουμε. ΛΕΥΤΕΡΗΣ -πατέρας 4 παιδιών

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 19:34 | Φοιτήτρια Ιατρικής

  Λυπάμαι πολύ με τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες. Πού περιμένουμε να φτάσει ο δείκτης γεννήσεων της χώρας μας; Πέρυσι ήταν 1,3 την στιγμή που η κατώτερη τιμή για την επιβίωση μιας κοινωνίας είναι 2,3!! Γιατί η χώρα μας οπισθοδρομεί διαρκώς με υπαιτιότητα φιλελεύθερων πολιτικών προσώπων; Γιατί το συγκεκριμένο κόμμα επανέρχεται στον πόλεμο των πολυτέκνων (βλ. διακοπή επιδομάτων προ 15ετίας);;; Γιατί έχουμε απορροφήσει τα απόβλητα της υλιστικής δυτικής κοινωνίας ενώ απεμπολούμε διαρκώς τις γνήσιες ευκαιρίες για πρόοδο που μάς παρέχουν; (Στο Βέλγιο εδώ και πολλά χρόνια η άεργη πολύτεκνη μητέρα επιδοτείται με πολύ μεγαλύτερο ποσό από τον μισθό του συζύγου της!!) Δεν μας εμπνέετε την εμπιστοσύνη κύριε Υπουργέ! Μάλλον φροντίζετε μετά πολλής σπουδής και επιμέλειας την αποπομπή της αξιοπιστίας σας!!

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 18:59 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ

  Κύριοι!
  Τα χρόνια που ζούμε μοιάζουν με εκείνα του 1453μ.Χ.
  Συγκεκριμένα, τότε οι άρχοντες αποφάσισαν να φορολογήσουν τους Ακρίτες που φυλούσαν τα σύνορα και τους ανάγκασαν να μετοικήσουν στις πόλεις του Βυζαντίου αφού δεν μπορούσαν να επιβοιώσουν εκεί.
  Έτσι δεν άργησε ο χρόνος που έφτασε ο κατακτητής έξω από τα τείχη της Πόλης.
  Το ίδιο μοιάζει τώρα και η φορολόγηση-διωγμός των πολυτέκνων που φυλάνε τα «σύνορα» του δημογραφικού προβλήματος της χώρας μας
  αλλά και των θέσεων εργασίας των εκπαιδευτικών
  (αφού πολλά παιδιά σημαίνει πολλές δυνατότητες και το αντίθετο).
  Μακάρι το «1453» να είναι μακριά!

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 17:15 | ΝΕΡΑΤΖΗ ΞΕΝΙΑ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  θεωρώ καταστροφικά τα μέτρα εναντίον των πολύτεκνων οικογενειών. Θυμίζουν τιμωρία σ’ όσους με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού τολμούν να γεννούν παιδιά σε μια Ελλάδα που γερνά.
  Με καλύτερους υπολογισμούς νομίζω ότι θα γίνει φανερό πως οι πολύτεκνες (τέσσερα και άνω παιδιά) οικογένειες λιγοστές είναι και ελάχιστα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Προσφέροντας μάλιστα νέους εργαζόμενους ανθρώπους στην ελληνική κοινωνία δίνουν αναπνοή στο πολύπαθο ασφαλιστικό πρόβλημα που δημιουργούν οι πάμπολλοι πλέον συνταξιούχοι.
  Προς λύση του οξύτατου δημογραφικού θέματος θα μπορούσαν να προστεθούν επιπλέον ωφελήματα για τις πολύτεκνες οικογένειες ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.
  Επομένως προτείνω να απορριφθεί ολοσχερώς η ρύθμιση του παρόντος άρθρου 43.
  Με τιμή
  Δρ Ξένια Νεράτζη
  Υπερπολύτεκνη μητέρα 6 παιδιών

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 12:38 | ΘΩΜΑΣ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ

  ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΛΑ ΟΤΙ Η ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 42,43 ΚΑΙ 44 ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΔΙΚΗ.
  ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΕ ΠΟΤΕ;
  ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΝ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ;
  ΤΗΝ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ;
  ΤΗΝ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ;
  ΤΗΝ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ;
  ΚΑΙ ΑΝ ΜΕ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΑΥΤΗ ΧΑΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑ;
  ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΑΥΤΟ; Η ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ;
  ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΥΧΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΓΩΝΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ;

  ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ.
  ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.

  ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ.

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 12:20 | Γιώργος Παπαδόπουλος

  Σαφώς η οποιαδήποτε περικοπή επιδομάτων και προνομίων των πολυτέκνων είναι εις βάρος της χώρας. Μάλιστα αντί να δούμε οποιαδήποτε κίνηση για εξίσωση με τον ευρωπαικό μέσο όρο οσον αφορά τα ποσά βλέπουμε τις ακριβώς αντίθετες κινήσεις.

  Αν είναι δυνατόν να περιμένουμε να πάμε έτσι μπροστά ή να περιμένουμε να σωθεί η χώρα απο την κρίση με τέτοιες περικοπές, όταν αλλού (κρυφά και φανερά) σπαταλούνται πολλαπλάσια ποσά από αυτά που αναμένονται να εξεικονομηθούν από τους πολύτεκνους.

  Πατέρας 5 παιδιών……..

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 11:47 | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Η προσέγγιση του θέματος της οικογένειας γενικότερα άπτεται της ιδεολογίας μας (αν έχουμε) των ιδανικών και των αρχών μας. Μπορεί κάποιοι πολιτικοί να προδίδουν το όραμα της ισχυρής Ελλάδας που σημαίνει ισχυρή δημοκρατική κοινωνία, ισχυρή δημοκρατική Ευρώπη αλλά το όραμα δε σβήνει και θα μας βρουν κάποια στιγμή αντίπαλους. Μη γίνεστε εσείς αυτοί που θα διαλύσουν τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη.
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Οποιαδήποτε απόφαση ή νόμος που αφορά την οικογένεια και ιδιαίτερα τους πολύτεκνους δεν θα πρέπει να θέτει διαχωριστικές γραμμές (40.000 € ή 4 παιδιά) αλλά θα πρέπει να καλύπτει όλους από ένα παιδί έως … είκοσι, με διαβάθμιση. Αυτό να αφορά τα επιδόματα, το αφορολόγητο και γενικότερα όλες τις της πολιτείας προς τους πολύτεκνους και όχι μόνο.
  ΣΧΟΛΙΟ
  Για να αναστραφεί το κλίμα της απαξίωσης της πολιτικής (και μην ξεγελιέστε με τα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσματα) πρέπει να προσεγγίσετε το υγειές σώμα της κοινωνίας, όπως είναι οι πολύτεκνοι, και σ΄αυτό να βασιστείτε.

 • 31 Δεκεμβρίου 2010, 23:53 | Ευστρατιάδης Γιάννης

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
  Με την είσοδό μας στο νέο έτος, γίνεται και η είσοδός μας σε μια κοινωνική και οικονομική κατάσταση που θα έχει άγνωστη κατάληξη για την Πατρίδα μας. Μέσα σ΄ αυτό το σκοτεινό μέλλον , έρχεται και η παρούσα διαβούλευση, στην οποία, ασκώντας πολλή βία στον εαυτό μου συμμετέχω, αφού πρόκειται να αναφερθώ σε αυτονόητο εθνικό ζήτημα που και χωρίς ουδεμία διαβούλευση έπρεπε να το αντιληφθεί το επιτελείο σας:

  ΔΙΟΤΙ η ανάκαμψη της Πατρίδας μας θα γίνει μέσα από τον πληθυσμό της και την εργασία του. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί η αποπληρωμή των χρεών υπέρτερο «εθνικό συμφέρον» από την δημογραφική μας ανάπτυξη. Διότι με γηρασμένο πληθυσμό το χρέος δεν θα αποπληρωθεί ποτέ ! Τι έχει κάνει θετικό μέχρι τώρα η Κυβέρνηση για τους πολυτέκνους;

  ΔΙΟΤΙ ο κ. Πρωθυπουργός υποσχέθηκε στους πολυτέκνους να μας δώσει τη δυνατότητα να αποκτούμε όσα παιδιά επιθυμούμε. Επομένως, με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, δεν διαψεύδετε με τον ειρωνικότερο τρόπο τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως ;

  ΔΙΟΤΙ με την θέσπιση αυτού του εισοδηματικού κριτηρίου , φέρνετε τους πολυτέκνους σε δυσμενέστερη και άνιση θέση σχεδόν από οποιονδήποτε άλλο Έλληνα πολίτη, και κάτω από το όριο της φτώχειας. Επομένως τόσες οικογένειες, οι οποίες στηριζόμενες στα πενιχρά ευεργετήματα αποφάσισαν να αποκτήσουν 5,6,7,8 κλπ παιδιά, τώρα θα γίνουν επαίτες ; Γιατί τα παιδία τους να μην μπορούν να συμμετέχουν ίσα στις δραστηριότητες και τη μόρφωση των λοιπών παιδιών ;

  ΔΙΟΤΙ το νομοσχέδιο κατατείνει σε πλήρη αποχαρακτηρισμό των πολυτέκνων και την ολοσχερή έκπτωση από τα ελάχιστα κίνητρά τους (εισητήρια, αυτοκίνητο, κοινων. τουρισμός, στρατ. θητεία, φοροαπαλλαγές, ΑΣΕΠ κλπ) και μάλιστα κάποια από αυτά δεν επιβαρύνουν τον Κρατικό προϋπολογισμό . Τότε γιατί πολεμάτε την πολύτεκνη οικογένεια ; Είναι δίκαιο όσοι λ.χ. υπερ-πολύτεκνοι υπερβαίνουν το εισοδηματικό όριο, να χάνουν όλα τα ευεργετήματα ;

  ΔΙΟΤΙ σωρεία Δικαστικών Αποφάσεων έκρινε ως αντισυνταγματική την επιβολή οιοδήποτε ορίου, επειδή το Σύνταγμα επιτάσσει την ιδιαίτερη προστασία της πολύτεκνης οικογένειας από την Πολιτεία. Τώρα, παρά ταύτα, δημοσιεύετε το παρόν νομοσχέδιο. Αν στηρίζεσθε σε δυνάμεις που μπορούν να επηρρεάσουν την Δικαστική Εξουσία να αλλάξει νομολογία στις νέες προσφυγές, τότε πρόκειται για σοβαρότατη πολιτειακή εκτροπή. Αν πάλι ρισκάρετε τις προσφυγές, με την ελπίδα λόγω φόρτου των δικασίμων να αργήσουν να δικαιωθούν, τότε επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω, αν υπηρετείτε τον Λαό.

  Για τους παραπάνω λόγους το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο επί των άρθρων 42 και 43 είναι αντισυνταγματικό και καταστροφικό για το Έθνος, και πρέπει να διαγραφούν τελείως αλλά και οριστικά από το κυβερνητικό πρόγραμμά σας.

  Ευστρατιάδης Γιάννης
  Δικηγόρος
  και πολύτεκνος πατέρας

 • 31 Δεκεμβρίου 2010, 18:39 | Νικόλαος

  Απαράδεκτη σε κάθε περίπτωση η θέσπιση εισοδηματικού κριτηρίου για την λήψη του πολυτεκνικού επιδόματος σε μια χώρα γερόντων με εντονότατο δημογραφικό πρόβλημα. Εκτός αυτού ο κ. Υπουργός και οι σκεπτόμενοι κατά τον ίδιο τρόπο με αυτόν, με αυτήν την διάταξη του σχεδίου Νόμου μας διδάσκουν την αγνόηση και την παραβίαση των εκδιδομένων δικαστικών αποφάσεων που έχουν ήδη αποφανθεί ότι η θέσπιση πλαφόν στα πολυτεκνικά επιδόματα είναι παράνομη. Τελικά γιατί εμείς πρέπει να σεβόμαστε τις δικαστικές αποφάσεις και όχι και οι κάθε λογής κυβερνώντες; Εάν ζούσαμε σε μια σοβαρή χώρα θα έπρεπε να διώκεται αυτός ο οποίος προτείνει Νόμο που παραβιάζει αποφάσεις δικαστηρίων. Εκτός εάν τα δικαστήρια υπάρχουν για διακοσμητικούς λόγους και δεν το ξέρουμε. Λυπάμαι πολύ διότι οι δήθεν σοσιαλιστές ξέπεσαν τόσο πολύ και έγιναν πιο καπιταλιστές και από τους καπιταλιστές. Το μόνο που μπορεί να δικαιολογεί την θέσπιση πλαφόν στα πολυτεκνικά επιδόματα είναι η απόφαση των κυβερνώντων να διαλύσουν οτιδήποτε υγιές υπάρχει στην πατρίδα μας. Ο καιρός όμως της ανταπόδοσης αυτού που αξίζει στον καθένα για αυτή την συμπεριφορά πλησιάζει και τότε θα υποστούν τις συνέπειες των παράνομων πράξεών τους.

 • 31 Δεκεμβρίου 2010, 11:28 | petros

  Στην Ισπανία ο κόσμος έχει ανάγκη ακόμα και τα λίγα ευρώ του επιδόματος. «Μαζική προσέλευση παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στα μαιευτήρια της Ισπανίας. Ο λόγος; Πολλές μέλλουσες μητέρες ζητούν από τους γιατρούς τους να γεννήσουν πρόωρα, προκειμένου να προλάβουν επίδομα ύψους 2.500 ευρώ που δίνεται για κάθε νεογνό, το οποίο έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση Θαπατέρο ότι καταργείται από 1ης Ιανουαρίου».
  Τα πράγματα είναι χειρότερα στην Ελλάδα.Τι θα λέγατε να σταματήσει η μισθοδοσία όλων των πολιτικών ( μισθών και συντάξεων ) και ανώτερων κρατικών στελεχών ( τα τελευταία 30 χρόνια ) για 3 έως 5 χρόνια, για όσους έχουν δηλώσει οικογενειακά εισοδήματα από το 2006- 2009 ύψους ( συνολικά ) 500.000 ευρώ την τετραετία ; Θα είναι ένα πολύ καλό μέτρο να εξοικονομηθούν τα 150εκ. ευρώ για κίνητρα προς τις Πολύτεκνες και Υπερπολύτεκνες οικογένειες, που θα πρέπει να εξαιρεθούν από κάθε νέο οικονομικό ή φορολογικό μέτρο το 2011 και εξής, αν θέλουμε να αναστρέψουμε το αρνητικό ρεκόρ γεννήσεων που θα συμβεί από το 2010 και μετά. ‘Αμεση απορρόφηση των ήδη Πολύτεκνων εκπαιδευτικών σε βάθος 3ετίας. Άμεση αλλαγή στο νόμο για τους ημιυπαίθριους : 70% έκπτωση για τις υπερπολύτεκνες οικογένειες, 50% έκπτωση για τις Πολύτεκνες, 30% έκπτωση για τις τρίτεκνες… Δώστε κίνητρα για να μη σβήσουμε ως λαός…

 • 30 Δεκεμβρίου 2010, 23:39 | Αναστασία Μπέκα

  Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

  Σας γράφω σαν πολύτεκνη μητέρα. Όχι για να κλαφτώ, γιατί τα παιδιά μου, όπως και των άλλων πολυτέκνων οικογενειών θα ζήσουν και θα περάσουν και με τα λίγα, γιατί έχουν εκπαιδευτεί να αντέχουν σε δυσκολίες και να μοιράζονται όσα έχουν.
  .
  Ωστόσο είμαστε μια χώρα με ελάχιστα παιδιά, γερνάμε, γεμίσαμε λαθρομετανάστες που μας πνίγουν πληθυσμιακά, και θέλουμε επιπλέον-σαν έλληνες- να δώσουμε στην οικογένεια μια σημαντική προτεραιότητα. Σήμερα που οι Έλληνες αποκτούν 1,37 παιδιά ανά γυναίκα (επίσης δε σε ποσοστό 15% περίπου δεν παντρεύονται ενώ σε ποσοστό των εγγάμων μέχρι 20% δεν αποκτούν κανένα παιδί), είναι επιθυμία, καημός, ανάγκη, ελπίδα να γεννηθούν ελληνόπουλα. Έχουν να δώσουν στην πατρίδα μας. Λίγοι το τολμούν, οι πολύτεκνες οικογένειες είναι μόλις 180.000.
  Νόμιζα πως η πολιτεία το εκτιμούσε.

  Για το πλαφόν των 40.000 ευρώ το χρόνο:
  Αναρωτιέμαι γιατί οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός απολαμβάνουν από την πολιτεία το δικαίωμα να έχουν προσωπικό οδηγό και αυτοκίνητο.. Μήπως ο μισθός τους δεν τους επιτρέπει να έχουν και να χρησιμοποιούν το δικό τους; Κανείς δεν σκέφτεται να ζητήσει να περικοπεί αυτή η πολυτέλεια, επειδή είναι αυτονόητο ότι τιμούμε αυτά τα πρόσωπα και τους αναγνωρίζουμε το δικαίωμα, παρά το ότι έχουν πολύ καλούς μισθούς για τα ελληνικά δεδομένα, να απολαμβάνουν ορισμένα τιμητικά προνόμια.

  Τι είναι άραγε τα επιδόματα των 44 ευρώ ανά παιδί το μήνα για τις πολύτεκνες οικογένειες; Και το επίδομα των 102 ευρώ ως σύνταξη για την πολύτεκνη μητέρα; Η τιμητική αναγνώριση ότι ο κόπος της αξίζει. Μάλιστα, το ύψος των επιδομάτων αυτών μοιάζει (για να μην πω ότι είναι) κοροϊδευτικό για τα δεδομένα της εποχής μας. Έπρεπε να γίνει περισσότερο, πολύ περισσότερο. Όχι απλώς να μην περικοπεί, αλλά να αυξηθεί. Και αυτό ανεξάρτητα από το εισόδημα.

  Αυτές οι παροχές δεν πρόκειται να ζημιώσουν το κράτος, ενώ θα τονώσουν το ηθικό των ανθρώπων και θα τους ενισχύσουν το συναίσθημα της αναγνώρισης του έργου που επιτελούν.
  Πολύ περισσότερο οι παροχές που δεν προκαλούν δαπάνη για το κράτος αλλά ανακουφίζουν τους πολύτεκνους, όπως είναι η μεταγραφή των παιδιών στον τόπο κατοικίας τους, ο διορισμός τους κατά προτεραιότητα με βάση το κριτήριο της πολυτεκνίας, κ.ά. δεν θα πρέπει για κανένα λόγο να καταργηθούν.
  Τελικά η οικογένεια δεν είναι μόνο προσωπική επιλογή. Δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση, αλλά κοινωνικό γεγονός, μας αφορά όλους, πρέπει να μας αφορά. Και τις μεγάλες οικογένειες αντί να τις τιμωρούμε (γιατί τόλμησαν να γίνουν μεγάλες) να τις τιμούμε με το ‘χρυσό μετάλλιο’ και αν μπορούμε, όσοι μπορούμε, να τις μιμούμαστε..

 • 30 Δεκεμβρίου 2010, 21:02 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Ως πολύτεκνος έχω να κάνω μία πρόταση στον υπουργό .Αφού οι πολύτεκνοι ,με τα υπέρογκα επιδόματα που λαμβάνουν όπως λέγεται,να υποχρεωθούμε να πληρώσουμε φόρο πολυτελείας διότι αφού ξεπερνάμε κάποιοι ,για λίγα ευρώ τις 40000,είμαστε και κατά την ομολογία του υπουργιου οικονομικών από τους πιο πλούσιους έλληνες το 2009.Επειδή όμως αυτό τον χαρακτηρισμό δεν των δεχόμαστε θέλουμε να κάνουμε τον θεσμό της που εφαρμόζαν στην αρχαία Αθήνα ,δηλαδή να ανταλάξουμε τις περιουσίες μας με τους φτωχούς τραπεζίτες,βιομηχάνους,επιχειρηματίες κ.τ.λ
  Toεισοδημά μου το οικογειάκο είναι 40100 ευρώ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 30 Δεκεμβρίου 2010, 21:09 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

  κ.Υπουργέ Υγείας
  1.Θα αισθανόμουν μικρότερη ανησυχία και απογοήτευση για την τύχη και το μέλλον αυτής της Χώρας αν η περικοπή του επιδόματος Πολυτέκνων γινόταν με Νομοσχέδιο κάποιου άλλου Υπουργείου και όχι του δικού σας. Αυτό διότι γνωρίζω ότι ενώ παραμένετε καθηγητής της Νομικής Σχολής και διδάσκαλος των Νομικών, ταυτόχρονα καταργείτε με το Νομοσχέδιό σας τόσο τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας όσο και πολλών Διοικητικών Πρωτοδικείων και Εφετείων περί του δικαιώματος των Πολυτέ
  κνων να παίρνουν το επίδομα ανεξαρτήτως οικογενειακού εισοδήματος.
  Έτσι αυτό που διδάσκονται οι φοιτητές σας στην πράξη είναι η μεγάλη ευκαμψία της Δικαιοσύνης και του Δικαίου που αυτή υπηρετεί, ενώπιον προσκαίρων σκοπιμοτήτων,συμφερόντων και επιδιώξεων.Αλλοίμονο όμως στην Χώρα που θα επικρατήσουν τέτοιες αρχές.Πολύ γρήγορα θα γίνει ζούγλα άγριων θηρίων.

  2.Στό πόσο άδικη είναι αυτή η περικοπή φαίνεται και από την δήλωση κο ρυφαίου κυβερνητικού παράγοντα, όπως μεταδόθηκε από τα ΜΜΕ,την επομέ- νη της ανακοίνωσης του μέτρου τοποθέτησης πλαφόν 40000€ οικογενειακού
  εισοδήματος ετησίως.Το στέλεχος αυτό δήλωσε, ότι τοποθετήθηκε αυτό το
  πλαφόν,διότι έπαιρναν το πολυτεκνικό επίδομα κάποιοι με εισόδημα 100.000€ ετησίως. Και ο σκληρά δοκιμαζόμενος αλλά νοήμων λαός μας αναρωτήθηκε, γιατί τότε δεν το έκοβε μόνο από αυτούς και το έκοψε και από όσους έχουν 40.000€ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, που μετά την α-
  φαίρεση των φόρων είναι 35.000€;Δεν διαθέτει η Κυβέρνησή σας ευφυείς
  επικοινωνιολόγους για να συμβουλέψουν τα στελέχη σας ή η βαρβαρότητα
  του μέτρου αυτού είναι τέτοια που μόνο σε τέτοιου είδους ανόητα επι-
  χειρήματα οδηγεί όσους επιχειρούν να το υπερασπισθούν,τα οποία προκα-
  λούν μεγαλύτερο πόνο,οργή και αίσθημα αδικίας στο δοκιμαζόμενο λαό;

 • 30 Δεκεμβρίου 2010, 18:52 | Μιλτιάδης

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  Ειλικρινά θα ήθελα να ξέρω ποιος είναι αυτός ο οξυδερκής άνθρωπος που κατήρτισε το παρόν νομοσχέδιο και φυσικά το σκεπτικό του. Δηλαδή, αν τη μία χρονιά μια οικογένεια με 4 παιδιά έχει εισόδημα 40.000+ 1 ευρώ δεν είναι πολύτεκνη, αλλά αν την επόμενη χρονιά έχει 39.999 ευρώ θα είναι;

  Γελάνε και οι πέτρες με αυτά τα ευφυολογήματα. Δεν θέλω να πιστέψω σε καμία περίπτωση τα όσα συνωμοσιολογικά ακούγονται περί προσπάθειας αφελληνισμού του κράτους, αλλά ειλικρινά με τέτοιες πρακτικές δίνετε νύχια να ξύνονται όσοι υποστηρίζουν αυτά τα σενάρια.

  Όσο για το επίδομα των 44 ευρώ συνολικά, κρατήστε κ. Υπουργέ εξ ολοκλήρου να σωθεί το κράτος. Αφού αυτά τα 44 ευρώ κρίνονται τόσο στοιχειώδους σημασίας για τον προϋπολογισμό ας κρατηθούν. Ελεημοσύνη δεν θέλει κανένας. Το κοινωνικό πρόσωπο του κράτους θέλει να δει. Φευ όμως, αυτό είναι έννοια που δεν υπάρχει στο νέο λεξικό…

  Μήπως όμως θα έπρεπε να κρατηθούν και από τους υπαλλήλους της Βουλής οι έξτρα μισθοί, μήπως θα έπρεπε να μειωθούν και οι βουλευτικές αποζημιώσεις, μήπως θα έπρεπε να καταργηθούν και οι συντάξεις των βουλευτών που μετά από δύο τετραετίες στη βουλή παίρνουν σύνταξη ενώ ο απλός κοσμάκης θα πρέπει να δουλεύει – στην κυριολεξία να δουλεύει – 40 χρόνια;!!!

  Μα τι λέω, ψιλά γράμματα είναι αυτά. Κάντε λοιπόν το «καθήκον» σας και αφήστε τον Σοφοκλή να λέει ότι κέντρο του κόσμου είναι ο άνθρωπος. Που να ξέρει αυτός; Κέντρο του κόσμου είναι το χρήμα…

 • Ομοίως με την προτάση μας για τις τρίτεκνες οικογένειες ζητούμε να συμπληρωθεί εδάφιο, βάσει του οποίου θα εξαιρεθούν από τα εισοδηματικά κριτήρια που εισάγονται με τις παρούσες ρυθμίσεις και οι οικογένειες πολυτέκνων, οι οποίες έχουν στη φροντίδα τους τουλάχιστον ένα τέκνο με βαριά και πολλαπλή αναπηρία ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας του τέκνου.

 • 30 Δεκεμβρίου 2010, 09:47 | ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ.

  Η Εξοικονόμηση χρημάτων αυτήν την στιγμή για την πατρίδα μας αποτελεί μία απόλυτη προτεραιώτητα. Το απο πού θα εξοικονομηθούν αυτά και με ποιά ιεραρχικότητα αποτελεί μία ένδειξη απο τον τρόπο που σκέπτεται η πολιτεία του ποιές θεωρεί κοινωνικά αναγκαίες ομάδες για να συμμετάσχουν στην περικοπή των αποδοχών τους. Ετσι π.χ. ένας βουλευτής ποτέ δεν μπορεί να αποτελέσει μέλος ομάδας που θα πρέπει να περιορίσει τις αποδοχές της διότι έχει λόγο και άνεση να υποστηρίξει την θέση του. Ενας όμως οικογενειάρχης με 4,5,6,7,8 ή 15 παιδιά που να βρεί χρόνο και άνεση για να εκθέσει την θέση του και την αναγκαιώτητα της άμεσης στήριξής του για το κοινωνικό έργο που παρέχει, εις βάρος κάθε προσωπικής άνεσής του. Πού να εκθέσει τις ανάγκες τις οικογενειακές και πόσος είναι ο απαιτούμενος μηνιαίος μισθός που θα τις καλύψει. Νομίζω ότι άν η Πατρίδα μας δεν παραφρονήσει στους καιρούς ατεκνίας που ζούμε, θα κατανοήσει και το πρόβλημα των πολυτέκνων και δεν θα θίξει τα ελάχιστα που παρέχει στους πολυτέκνους.
  Τέλος να ευχαριστήσω το Υπουργείο που μας έδωσε έστω και με αυτό τον τρόπο την δυνατότητα να εκφράσουμ την άποψή μας.

  Με εκτίμηση

  ένας πατέας 7 παιδιών
  (που δόξα τω Θεώ δέν του έλειψε ποτέ τίποτα)

 • 29 Δεκεμβρίου 2010, 22:34 | Ελληνίδης Λάζαρος

  Κύριε υπουργέ τα τέσσερα ελληνόπουλα που μου εμπιστεύτηκε ο Θεός,τα μεγαλώνω με κόπο και αγώνα αλλά και με μεγάλη χαρά. Όταν σας άκουσα στην βουλή να λέτε για την άρση του πλαφόν των 40.000 ευρώ και ότι θα βρεθεί άλλος τρόπος για να περικόψετε το εισόδημά μας δεν πίστευα στα αυτιά μου για το τι είπε ο υπουργός κοινωνικής αλληλεγγύης. Μου δόθηκε η εντύπωση ότι δεν έχετε καταλάβει ότι πρόκειτε για ανθρώπους ήρωες της κοινωνίας μας που κρατούν την ελληνική οικογένεια ψηλά. Αν θέλετε να βρεθούν χρήματα να περικόψετε το υπερπροκλητικό πλαφόν σας των 220.000 ευρώ το χρόνο όλοι οι βουλευτές,να δουλέψετε και να κατανέμετε οικονομικά βάρη δίκαια,όχι μόνο από μισθωτούς και συνταξιούχους. Να ξέρετε ότι μόνο στον Θεό στηριζόμαστε και σε κανέναν άλλο και τον παρακαλούμε να σας φωτίσει.

 • 29 Δεκεμβρίου 2010, 22:07 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΖΑΜΗΣ

  ΛΙΓΗ ΑΙΔΩ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

  Μετά από πολλές σκέψεις, που πιστεύω θα υπήρχαν, κατάληξαν οι Σύμβουλοι αλλά και ο Υπουργός κος Αντρέας Λοβέρδος στο συμπέρασμα, πως πολύτεκνος μπορεί να είναι μόνο όποιος παίρνει κάτω από 40000? μικτά .Ενώ όποιος παίρνει πάνω από 40000? είναι πλούσιος και δεν χρήζει βοηθήματος .Όμως η πρόταση είχε και κάτι το φοβερό. Πάνω από 40000? θα χάνεται και η πολυτεκνική ιδιότητα. Κύριοι Υπουργοί όταν κάποιος κάνει 4,5,6,7,8,9,10..παιδιά είναι πολύτεκνος το λέει και η λέξη και δεν είναι πολύτεκνος ασανσέρ. Πέφτει κάτω από 40000? γίνεται πολύτεκνος, ανεβαίνει πάνω από το όριο των 40000? παύει να είναι. Επιτέλους σε αυτή τη χώρα μπορεί να επικρατήσει λίγη λογική ή θα μας τρελάνετε ι όλους. Αποφασίστε τελικά θέλετε οικογένειες στην Ελλάδα ή όχι. Πως σώζεται μια χώρα όταν διοικείται από ανθρώπους που λόγω κατεπείγοντος (νομοσχέδια)προσπαθεί να αποσυνθέσει όλους τους υγιείς ιστούς σε αυτή τη χώρα και ότι δημοκρατικά και με πολλούς αγώνες πέτυχαν οι πρόγονοί μας αλλά και αρκετοί σύγχρονοι αγωνιστές. Εσείς κύριοι της Κυβέρνησης δεν ήσασταν μαζί με αυτούς τους σύγχρονους αγωνιστές; Ξεχάσατε τους αγώνες σας. Τι έχετε πάθει .Ήπιατε το νερό της λήθης; Ξεχάσατε τόσο γρήγορα τα πάντα ,τους αγώνες σας ,τα λόγια που λέγατε, τους συναγωνιστές σας που δεν βρίσκονται πια μαζί σας; Μπορεί έστω και λίγο πριν την δωδεκάτη να αφυπνιστείτε και να δείτε προς τα πού πέφτουμε .Αποφεύγω να πω προς τα πού πάμε γιατί τον τελευταίο καιρό μόνο πέφτουμε.

  Οι πολύτεκνοι Κύριοι είναι κεφάλαιο για την Ελλάδα και δεν τους αξίζει ο εμπαιγμός. Αφού καταφέρατε να στρέψετε σχεδόν όλους τους πολίτες εναντίον τους ,τους απομονώσατε τώρα τους κοροϊδεύετε και τους ξευτελίζετε. Πως κύριοι χάνεται η ιδιότητα του πολυτέκνου λόγω εισοδήματος. Τι σχέση έχει το εισόδημα με την ιδιότητα. Είναι εντελώς ανόμοια πράγματα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε πως σε ένα χώρο εργασίας είναι κάποιος με τέσσερα παιδιά και έχει 39999? εισόδημα, αυτός ονομάζεται πολύτεκνος, ενώ ένας άλλος με 11 παιδιά αλλά με εισόδημα 40001? δεν είναι. Είναι αυτή λογική και μάλιστα από ανθρώπους που μας διατυμπάνιζαν για την ισότητα ,τη δικαιοσύνη, την ισονομία την αναδιανομή του πλούτου και άλλες λέξεις ,που μου διαφεύγουν σκοπίμως για να μην ανέβει και άλλο η απογοήτεύση μου, η οργή μου κ.λ.π. Οι πολύτεκνοι είναι αυτοί που χαλούν τα νούμερά σας στο προϋπολογισμό ή αυτοί που τα πήραν. Οι πολύτεκνοι έχουν κάνει και με το παραπάνω το καθήκον τους σε αυτή τη χώρα ,ας την κάνουν και οι άλλοι. Πάντως σας δίνω συγχαρητήρια γιατί έχετε καλή ομάδα δίπλα σας αφού κατάφεραν να στρέψουν όλη την κοινωνία απέναντι σε αυτούς τους μοναχικούς πλέον αγωνιστές. Ας είναι. Σύντομα η ιστορία θα σας αναφέρει σαν τους σύγχρονους Ηρώδεις. Σε λίγο καιρό που η χώρα θα είναι ένα απέραντο γεροκομείο ,θα λέτε στα παιδιά σας (ελπίζω να έχετε), πως βοήθησα και εγώ. Τραγικό αλλά πολύ πιθανό ,γιατί πιο νέο ζευγάρι θα αποφασίσει να κάνει πολλά παιδιά όταν θα ξέρει πως τον αντιμετωπίζουν με την απαραίτητη σκληρότητα που απαιτείται για να αλλάξει τις κακές σκέψεις (πολυτεκνία)

  Δεν είμαι απαισιόδοξος αλλά λίγο προδομένος ,αηδιασμένος ,πικραμένος και λίγο απορημένος μέχρι που μπορεί να φτάσετε.

  Και λίγα λόγια σε κάποιους που γράφουν συνέχεια εναντίον των πολυτέκνων. Φίλοι και αδελφοί ,μονιασμένος ο Έλληνας θαυματούργησε ,διχασμένος όμως έγραψε τις μελανότερες σελίδες της ιστορίας του. Μην χτυπάτε κάτι που δεν γνωρίζετε. Γνωρίστε τους πολύτεκνους και τον καθημερινό τους αγώνα και θα δείτε πως αυτά που σας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που σας χωρίζουν. Ας ενωθούμε και ας βαδίσουμε τον δρόμου της ειρήνης της ομόνοιας και της αγάπης. Μόνο τότε θα δούμε ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός. Είναι το πολιτικό μας σύστημα που λειτούργησε όλα αυτά τα χρόνια αρρύθμιστα και επικίνδυνα. Μόνο τότε μπορούμε ν κάνουμε καλόπιστη και ουσιαστική κριτική στους πολιτικούς μας και ίσως τους βοηθήσουμε να συνέρθουν και να πράξουν επιτέλους πραγματικά σωτήρια και πατριωτικά.

  Κύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτά τα επιδόματα του ΟΓΑ είναι από τα δικά μας χρήματα που μας παίρνετε κάθε μήνα, το Κράτος, μέσω του ΦΠΑ των πολλαπλών αγορών που κάνει η δεκαμελής οικογένεια μου… Για υπολογίστε πόσο ΦΠΑ πληρώνει η οικογένεια μου κάθε μήνα; Καταλάβετε το, ότι τα επιδόματα αυτά είναι μία έμμεση, μερική επιστροφή του ΦΠΑ στην οικογένεια μου…

  Ένας Πολύτεκνος με οκτώ (8) παιδιά

  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΩ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΑΥΤΩΝ

 • 29 Δεκεμβρίου 2010, 19:21 | Παναγιώτης

  Κύριε Υπουργέ

  Προτείνω την άμεση απόσυρση των άρθρων 42-43-44.
  Τα χρήματα των παραπάνω επιδομάτων δεν έχουν απλά σκοπό να βοηθήσουν τους πολύτεκνους αλλά και ταυτόχρονα να λειτουργήσουν σε πραγματικά δύσκολους καιρούς σαν κίνητρο για τη γέννηση και νέων Ελληνόπουλων.
  Αν παραδεχτούμε πως δεν έχουμε ανάγκη νέων Ελλήνων (φορολογουμένων)είναι σαν να παραδεχόμαστε δημόσια πως θέλουμε να αυτοκτονήσουμε…
  Άμεση απόσυρση τψν άρθρων 42-43 και 44 προτού σας χαρακτηρίσει ο κόσμος των πολυτέκνων σαν σύγχρονο Ηρώδη.

  Παναγιώτης Σταθόπουλος
  Πατέρας 4 παιδιών

 • 29 Δεκεμβρίου 2010, 18:28 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Προέρχομαι από πολύτεκνη οικογένεια όπου το, έστω και μικρό, βοήθημα του επιδόματος κάλυπτε κάποιες ανάγκες διαβίωσης!
  Θεωρώ απαράδεκτο να ψηφιστεί η κατάργησή του.

 • 29 Δεκεμβρίου 2010, 17:27 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Ειμαι πατέρας τεσσάρων παιδιών και με έκπληξη έμαθα την πρόθεση του υπουργείου να καταργήσει στην ουσία τα τα πολυτεκνικά επιδόματα και τις αντίστοιχες ελαφρύνσεις.
  Προσωπικά αντιλαμβάνομαι και σέβομαι την προσπάθεια για εξοικονόμηση πόρων απο τον κάθε υπουργό.
  Όμως απο ότι μαθαίνω απο τον τύπο και την τηλεόραση αλλά και απο το ότι διαβάζω στο σχέδιο νόμου, νομίζω οτι πρόχειρα σκεπτόμενος ο γραφων το σχέδιο νόμου ,προτείνει τις συγγεκριμμένες περικοπές χωρίς πρώτα να έχει περικόψει πολλών ειδών σπατάλες πόρων που βλέπουμε ότι γίνονται.
  Εγώ δεν θα καταφερθώ εναντίον καμιας τάξης εργαζομένων.
  Με ενδιαφέρει όμως να υπάρχει σοβαρότητα στην αντιμετώπιση όλων των προτεινόμενων περικοπών.
  Δυστυχώς βλέπω οτι δεν υπάρχει,γιατί αν υπήρχε κατι τέτοιο,θα σκεφτόταν απλά.Δηλαδή σκέφτηκε κανείς ότι δεν είναι το ίδιο να έχεις εισόδημα 40000 μεγαλώνοντας 4 παιδιά και 40000 μεγαλώνοντας 6,8,10 ….παιδιά
  Εκφράζοντας αυτές τις σκέψεις,περιμένω απο την κυβέρνηση που ψήφισα και πίστεψα να προχωρήσει σήμερα κιόλας στην κατάργηση της πρότασης περικοπής των πολυτεκνικών επιδομάτων και να προσπαθήσει να σταματήσει απο αλλού την οικονομική σπατάλη.

 • 29 Δεκεμβρίου 2010, 12:34 | Παναγιωτίδης Ευάγγελος

  Κύριοι της Ελληνικής (;) Κυβέρνησης σας προτείνω αν θέλετε να είστε στοιχειωδώς ειλικρινείς, να θέσετε το ίδιο πλαφόν για την περικοπή των πολυτεκνικών επιδομάτων με εκείνο που θέσατε για τους μισθούς των εργαζόμενων στις ΔΕΚΟ.Και εξηγώ: Εκεί ορίσατε πλαφόν 4000€ μηναίως ΚΑΤΑ
  ΑΤΟΜΟ δηλ. 4000€/μήνα χ 14 μήνες (διότι στις ΔΕΚΟ ΔΕΝ ΚΑΤΡΓΗΘΗΚΑΝ Ο 13 & 14 ΜΙΣΘΟΣ)= 56.000€ ΕΤΗΣΙΩΣ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ.Ορίστε λοιπόν σαν όριο για την
  διακοπή του πολυτεκνικού επιδόματος το ίδιο, δηλ. οικογενειακό εισόδημα
  56.000€/άτομο χ 2 άτομα = 112.000€. Έτσι θα μπορούσα να δεχθώ ότι είστε δίκαιοι και ειλικρινείς.
  Δέν μας διαφεύγει ότι η μέση μισθοδοσία στις ΔΕΚΟ βρίσκεται γύρω στα
  55.000€ ετήσίως κατ άτομο,άρα ουσιαστική περικοπή δεν γίνεται σε αυτές
  με το πλαφόν που θέσατε.Αντίθετα στους πολυτέκνους κόβετε το πενιχρότα-
  το επίδομα των 2000€ ετησίως όταν και οι ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΖΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΧΟΥΝ
  40.000€ ετήσιο εισόδημα.Αυτού του είδους την δήθεν δικαιοσύνη σας την
  θεωρούμε εμπαιγμό και σας την επιστρέφουμε ως απαράδεκτη.-

 • 29 Δεκεμβρίου 2010, 11:41 | ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ-ΔΙΑΜΑΝΤΗ

  Ένα αναίσχυντο Κράτος, που τόσα χρόνια κατασπαταλά ανερυθρίαστα όλον τον πλούτο της πατρίδας μας έρχεται για άλλη μια φορά να πεί στον ελληνικό λαό ότι πρέπει να πληρώσει όλους όσοι τόσα χρόνια έφεραν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού.
  Αιτία της κατάστασης της ελληνικής οικονομίας είναι για τους κυβερνώντες
  α) οι συνταξιούχοι που «τόλμησαν» να διανοηθούν ότι μετά από 35 χρόνια εργασίας τους και αφού έχουν ήδη καταβάλει υπέρογκα ποσά από τους μισθούς τους τόσα χρόνια, περιμένουν σήμερα να πάρουν χρήματα από το κράτος.
  β) οι πολύτεκνες οικογένειες. Αυτές οι οικογένειες που παραβλέποντας όλες τις δυσκολίες διαβίωσης αποφάσισαν να ενισχύσουν την Ελλάδα και να χαρίσουν στον κόσμο ανθρώπους, αυτές οι οικογένειες αν δεν ζούν ηδη σε συνθήκες πενίας δεν θα λαμβάνουν επιδόματα! Δηλαδή πολύτεκνοι = ζητιάνοι? Οι πολύτεκνοι πρέπει να είναι φτωχοί και άποροι για να δείξει ενδιαφέρον το κράτος; τελικά κανείς δεν επιβραβεύεται στην Ελλάδα παρά μόνο αν ζει αναξιοπρεπώς!
  Αναγκαζόμαστε οι πολύτεκνες μητέρες να εργαζόμαστε τόσες ώρες έξω από το σπίτι μας προκειμένου να παρέχουμε στα παιδιά μας αξιοπρεπή ζωή και αυτό τώρα τιμωρείται με το να μας κοπεί το «τρομερό ποσό» των 85€/παιδί το ΔΙΜΗΝΟ!!!!
  αντί να μεριμνήσει το κράτος να μισθοδοτεί τις μητέρες προκειμένου να κάθονται σπίτι τους και να μεγαλώνουν τα παιδιά τους (ελευθερώνοντας παράλληλα τόσες θέσεις εργασίας για το πλήθος των ανέργων πατέρων) έρχεται να προτείνει, χωρίς να ντρέπεται, να κοπούν τα επιδόματα στις οικογένειες που έχουν εισόδημα πάνω από 40.000€ (δηλαδή 3333€ το μηνα)! ποιά οικογένεια 7 ατόμων μπορεί να συντηρηθεί το μήνα με 3333€, ιδίως όταν μένει και σε ενοίκιο? ποιά επιτροπή αποφάσισε το όριο των 40.000€? γνωρίζετε κ. Υπουργοί και βουλευτές πόσα έξοδα έχει μια οικογένεια με 5 παιδιά? πόσο κοστίζει η στέγη τους, το φαγητό τους, η ένδυση και υπόδηση, τα στοιχειώδη μαθήματα αγγλικών που είναι απαραίτητα, καθώς η δημόσια παιδεία είναι ελλειπέστατη? με 3000€ το μήνα σηντηρείται μια οικογένεια με τόσα παιδιά;
  Για το κράτος είναι ντροπή να είναι μια οικογένεια πολύτεκνη αν δεν είναι στα όρια της φτώχειας!
  Για μας είναι ντροπή να είμαστε πολίτες ενός τέτοιου κράτους!

  Μαρίνα Βολουδάκη-Διαμαντή
  Μητέρα 5 παιδιών και εργαζόμενη

 • 29 Δεκεμβρίου 2010, 09:23 | Δημήτρης

  Εκείνα που ο Θεός ευλόγησε, σεις τα σφαγιάζετε….
  Σας ευχαριστούμε πολύ που ξανοιχτήκατε και μας δείξατε επιτέλους το αληθινό σας πρόσωπο και την πολιτική σας απέναντι σε όλους εμάς και ειδικά τους τρίτεκνους. Η οικονομική μας εξαθλίωση που επιχειρείτε, είναι για σας αναγκαίο να πετύχει, προκειμένου με κάθε μέσον να έχετε το επιθυμητό για σας αποτέλεσμα. Ο κόσμος δυστυχώς έμαθε να βλέπει το τυράκι και όχι τη φάκα. Αλλά αλλοίμονο σε εκείνους δια των οποίων τα σκάνδαλα έρχονται!
  Ψυχή δεν πρόκειτε να πάρετε…
  Ίσως βέβαια να πάρετε ένα μεγάλο κόστος (αδιάφορο) και ό,τι τέλος πάντων πήρε και η προηγούμενη κυβέρνηση (και αν εξαγριωθεί κι άλλο ο κόσμος και γίνει ανεξέλεγκτος και κανένα χέρι και κανένα πόδι και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο….). Και για να το ξεκαθαρίσω…. εγώ είμαι αντίθετος σε αυτά τα πράγματα…. αλλά το βλέπω να σας έρχεται….
  ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΛΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ …
  Μας κάνατε το ΜΝΗΜΟΝΙΟ και τώρα θέλετε να μας κάνετε & το ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ!!!
  ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ!
  ΑΠΟΣΥΡΤΕ ΤΑ ΤΩΡΑ!

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 23:17 | λάμπρος

  Ελπίζω ότι έστω και την τελευταία στιγμή δεν θα περάσουν αυτές οι απαράδεκτες αλλάγες για τους πολύτεκνους.Να απόσυρθούν τα επίμαχα άρθρα

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 19:28 | Εύη

  Κύριε Υπουργε,
  Έχετε καταφέρει να μας θεωρούν πλούσιους όσους έχουμε 40000+ ετήσιο εισόδημα και να μας χλευάζουν για χλιδάτα ρούχα και παιδικούς σταθμούς. Και με όλη την ειλικρίνεια μου εξηγώ και φωνάζω ότι όσοι δεν έχουν παιδιά και μάλιστα πολλά και ανήλικα δεν έχουν δικαίωμα να μιλούν γιατί δεν ξέρουν.
  Σε μιά πόλύτεκνη οικογένεια οι χλιδάτοι παιδικοί σταθμοί και τα ρούχα φίρμας έχουν κοπεί αν και από πεποίθηση στους περισσότερους δεν υπήρχαν ποτέ.
  Τα καθημερινά έξοδα τεσσάρων ή και παραπάνω παιδιών είναι πραγματικά πολλά. ΠΧ γάλα 2 λίτρα την ημέρα + δημητρικά μισό πακέτο την ημέρα + κουλούρι για το σχολείο=6 ευρώ = 180 ευρώ το μήνα. Μόνο για το πρωινό.
  Το ψυγείο είναι μια μαύρη τρύπα. Τα πλυντήρια καθημερινά. Και δεν έχω αναφέρει,ενοίκιο ή δάνειο, φροντιστήρια, και επιχορηγήσεις τύπου συνδρομών ή εισιτηρίων για εκδηλώσεις στο σχολείο. Εντάξει ρούχα φοράνε μεταχειρισμένα εδώ και πολλά χρόνια, δεν πηγαίνουμε σε ταβέρνες και παιδότοπους εδώ και καιρό.Δεν χρησιμοποιούμε ταξί. Θέατρο και σινεμά πάνε μόνο τα παιδιά όταν τα πάνε με το σχολείο τους. Και την θέρμανση την χρησιμοποιούμε με πολύ μέτρο. Τι άλλο να πώ; Σαφώς και δε σας αφορά το αν εμείς στηρίζουμε και γέρους γονείς και πως εκείνοι τα φέρνουν βόλτα, όμως υπάρχουν και αυτοί.!!
  Εργαζόμαστε και οι δύο αγόγγυστα και έξω και στο σπίτι καθημερινά. Το εισόδημα μας είναι λίγο πάνω από 40000 αλλά πραγματικά δεν βγαίνουμε!! Κάθε μήνα μπαίνουμε μέσα 200. Χωρίς το επίδομα θα μπαίνουμε 360. Και τα έτοιμα τελείωσαν!! Ζητώ προτάσεις από όλους αυτούς που μας θεωρούν πλούσιους.
  Τι άλλο να κόψουμε;
  Από εσάς που είστε μέσα στα πράγματα ζητώ μια απάντηση. Είναι δίκαιο; Δεν ζητιανεύουμε αλλά δεν είναι το ίδιο όταν κόβετε το δώρο Χριστουγέννων ενός άγαμου ή άτεκνου με το να κόψετε το δώρο από τέσσερα ή και παραπάνω μικρά παιδιά.
  Πληρώνει τους ίδιους έμμεσους φόρους ένας άγαμος με εμάς που για σούπερ μάρκετ μόνο δίνουμε περίπου 1000 ευρώ το μήνα;
  Σκεφθήτε λίγο πιο ανθρώπινα και ευέλικτα και όχι μηχανικά .Μη μας στείλετε στα συσσίτια, μη στερείτε την αξιοπρέπεια μας και τα παιδικά χρόνια των παιδιών μας.

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 18:41 | Γιώργος Κουκουβέλας

  Οι πολύτεκνες οικογένειες προσφέρουν το νέο αίμα στην Ελλάδα. Νέους ανθρώπους που κι αυτοί με τη σειρά τους θα γίνουν πολύτεκνοι. Απλά γιατί ζήσαν το μεγαλείο και την ομορφιά της μεγάλης οικογένειας. Εγώ ήμουν μοναχοπαίδι, παντρεύτηκα όμως γυναίκα από πολύτεκνη οικογένεια. Τα συναισθήματα που ένοιωσα ήταν απλά υπέροχα. Όμως η πολύτεκνη οικογένεια, όπως μέχρι τώρα στήριζε την Ελλάδα μας, έτσι και τώρα εάν πιστεύετε ότι θα τη σώσετε καταργώντας το επίδομα, με χαρά θα το προσφέρει στην πατρίδα. Όμως πιστέψτε με δεν θα κερδίσετε και τίποτα σπουδαίο. Απλά θα σημαδευτείτε και σεις για την αναλγησία σας απέναντι σε μια υπερευαίσθητη κοινωνικά ομάδα. Την οποία αντί να τη στηρίξετε την γονατίζετε. Την καθηλώνετε. Λυπάμαι, γιατί ήμουν επί πολλά χρόνια ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ, και δεν το κρύβω θαυμαστής της καθαρής σκέψης και του νέου ήθους που εισάγατε στην πολιτική σκηνή. Λυπάμαι γιατί με απογοητεύσατε. Σας ευχαριστώ πάντως γιατί έστω και τώρα μου ανοίξατε τα μάτια.
  Υ.Γ. Δεν τα «φάγαμε» μαζί κε Υπουργέ, όπως είπε ο κ. Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Το σάπιο πολιτικό σύστημα φταίει.Όποιο χρώμα κι αν έχει.. Σας ευχαριστώ και Καλή σας Χρονιά…

 • Μη γνωρίζοντας τελικά την τύχη του νομοσχεδίου, (τα λόγια είναι λόγια) σας γνωστοποιώ τη δυσαρέσκεια μου για την αδικία που προτίθεσθε να εφαρμόσετε. Η κοινωνική δικαιοσύνη και η ισονομία που επαγγελόταν το ΠΑΣΟΚ κι αγκάλιαζε τα κοινωνικά στρώματα δεν καταστρατηγείται με κανένα Μνημόνιο. Η απορία είναι γιατί αυτή η κακία, το μίσος και η εκδικητικότητα προς στους Πολύτεκνους, που ξεκίνησε ρεβανσιστικά και αν-εξοδα με την κατάργηση στα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ κι όχι ΠΡΟΝΟΜΙΑ των πολυτέκνων εκπαιδευτικών; Τώρα αυτό….Σας παρακαλούμε να σταματήσετε την Κοινωνική Αδικία πριν να είναι πολύ αργά!….

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 15:58 | Νίκος

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

  Τον Οκτώβριο του 2009, ο Πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου σε επιστολή του προς τους πολυτέκνους δήλωνε:

  «… Η νέα κυβέρνηση δε θα αρκεσθεί σε αποσπασματικά μέτρα, αλλά θα προχωρήσει άμεσα σε ολοκληρωμένες και οριζόντιες πολιτικές, στο σπίτι, στο σχολείο, στην εργασία, στην κοινωνία. Πολιτικές, οι οποίες θα αντιμετωπίζουν τις ανάγκες της πολύτεκνης οικογένειας, αλλά παράλληλα θα δίνουν κίνητρα και θα ενθαρρύνουν τα νέα ζευγάρια να μεγαλώσουν όχι όσα παιδιά μπορούν, αλλά όσα παιδιά θέλουν…» [1].

  Πολλοί από εμάς τους πολυτέκνους πιστέψαμε προς στιγμήν ότι η δήλωση αυτή ήταν ειλικρινής. Δε μπορούσαμε να φανταστούμε όμως ότι, στην πραγματικότητα, αντί για «ολοκληρωμένες και οριζόντιες πολιτικές» θα βιώναμε στους αμέσως επόμενους μήνες μια ενορχηστρωμένη πολεμική κατά των πολυτέκνων με την αφαίρεση των ελάχιστων διευκολύνσεων που η Ελληνική Πολιτεία είχε έως τότε χορηγήσει στην ευπαθή αυτή κοινωνική ομάδα.

  Τι να πρωτοαναφέρει κανείς από την πληθώρα μέτρων που θίγουν μαζικά και αθροιστικά τους πολυτέκνους; Ενδεικτικά: κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού, πρόστιμα ημιυπαίθριων χώρων, τέλη κυκλοφορίας, κατάργηση των προσλήψεων των εκπαιδευτικών, μετεγγραφές σπουδαστών – φοιτητών, ασφαλιστικό, φορολογικό κ.ά. [2]

  Και έρχεστε εσείς τώρα, κ. Υπουργέ, εν μέσω εορταστικής περιόδου για να δώσετε το τελευταίο και πολύ οδυνηρό πλήγμα προτείνοντας στο εισηγητικό σας κείμενο «εξορθολογισμό των παρεχόμενων οικονομικών επιδομάτων».

  «Καμουφλαρισμένα» μέσα σε ένα νομοσχέδιο με άσχετο τίτλο («Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας…»), θεσπίζονται μέτρα για τον οικονομικό στραγγαλισμό όσων οικογενειών αποφάσισαν οικειοθελώς να φέρουν στον κόσμο «όχι όσα παιδιά μπορούν, αλλά όσα παιδιά θέλουν» [1] πέρα από κάθε «ορθολογική» προσέγγιση του οικογενειακού τους προϋπολογισμού.

  Δε θα επικαλεστώ αριθμητικά παραδείγματα για να σάς αποδείξω ότι δεν είναι τελικά πλούσια μια πολύτεκνη οικογένεια (με 4 ή 14 παιδιά) που δηλώνει μικτό οικογενειακό εισόδημα 40.000+1 ευρώ το χρόνο (περίπου 30.000 καθαρά). Τέτοια τεκμηριωμένα επιχειρήματα θα βρείτε πολλά στα σχόλια άλλων συναδέλφων πολυτέκνων που συμμετέχουν στην παρούσα διαβούλευση.

  Αφού κ. Υπουργέ η Κυβέρνηση επιδιώκει εξοικονόμηση πόρων με κάθε μέσο δεν έχει παρά να ζητήσει από την πιο προνομιούχο ομάδα, αυτή των Βουλευτών και των Υπαλλήλων της Βουλής [3], να δώσουν πρώτα αυτοί το καλό παράδειγμα.

  Και αν υποτεθεί ότι οι πιστωτές της Ελλάδας σάς πιέζουν μέσω του Μνημονίου και των μηχανισμών του να πάρετε τέτοια μέτρα, τολμήστε κ. Υπουργέ να διαψεύσετε στην πράξη τον ισχυρισμό ότι «είμαστε μια χώρα υπό κατοχή και εκτελούμε εντολές των κυριάρχων – δανειστών μας» [4] και αποσύρετε τα άρθρα του νομοσχεδίου που περικόπτουν τις παροχές των πολυτέκνων.

  Κύριε Υπουργέ, κ. Λοβέρδο, οι πολύτεκνοι της Ελλάδας σάς παρακαλούν να σταθείτε με γενναιότητα στο ύψος της κρίσιμης για τη χώρα περίστασης και να μη συνδέσετε το όνομά σας και την πολιτική σας διαδρομή με ένα αιματηρό πλήγμα προς τον αιμοδότη της Ελληνικής Κοινωνίας, την Πολύτεκνη Οικογένεια

  Με εκτίμηση

  Πολύτεκνος πατέρας 5 παιδιών

  Παραπομπές
  [1] http://www.aspe.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=871&Itemid=2#5
  [2] http://www.aspe.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1366&Itemid=2
  [3] http://www.youtube.com/watch?v=2QlxwSCvmaY&feature=player_embedded
  [4] http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/anakoinothenta/pros_lao_2010.pdf

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 13:05 | Βασίλης

  ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΔΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ, ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΟΝΤΕΣ ΜΑΣ ΠΕΤΑΞΑΝ ΕΝΑ ΚΟΚΑΛΑΚΙ ΝΑ ΓΛΕΙΨΟΥΜΕ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΙΩΠΗΣΟΥΜΕ(ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ €40000).ΔΕΝ ΖΗΤΙΑΝΕΥΟΥΜΕ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΕΤΣΙ.ΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΤΕΙ ΦΠΑ, ΚΑΤΑΛΑΒΕΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΤΕΙ ΠΟΛΑΠΛΑΣΙΑ.ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ) ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ.ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΤΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 3 ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΤΕ ΚΑΤΑ 1000 ΕΥΡΩ.ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ,ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ ΚΙΟΛΑΣ(ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ Ή ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ.

 • ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΤΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ… ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ…!

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 10:05 | ΜΑΡΙΑ

  28-12-2010

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  κ. Γεώργιο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

  Α Θ Η Ν Α
  —————

  Κύριε ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ.

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ,ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΝΑ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΑΤΕ,ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΚΑΙ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΤΙΜΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΣΑΣ.

  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΜΩΣ,ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΝΤΙΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ,ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 44,00 ΕΥΡΩ,ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΑ ΤΕΚΝΑ!,ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ-ΑΔΩΡΟ,Η ΜΗ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ.

  ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΔΕ, ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ, ΕΥΧΟΜΕΘΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2011-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ.

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 09:53 | ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  Λυπάμαι ειλικρινά που οι Έλληνες πολιτικοί μας δεν σκέφτονται ελληνικά.
  Ζήτω η Ελληνική Δημοκρατία,
  αν και αμφιβάλλω αν θα υφίσταται σε λίγα χρόνια ο όρος Ελληνική με την υπογεννητικότητα που μας μαστίζει.

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 08:41 | Γιάννης

  Στο μνημόνιο, στη σελίδα 66 αναφέρει:
  «Επιπλέον, οι ελάχιστες συντάξεις και τα οικογενειακά επιδόματα δε θα περικοπούν και τα πιο ευάλωτα στρώματα θα αποζημιωθούν από τις πιθανές αρνητικές συνέπειες των πολιτικών.»
  Βασιλικότεροι του Βασιλέως λοιπόν ο υπουργός και ο πρωθυπουργός οι οποίοι ήδη καταγράφονται στην ιστορία ως οι χειρότεροι δήμιοι των κατακτήσεων του Ελληνικού λαού!
  Αγαπώ τα παιδιά και πίστεψα ένα κράτος ότι θα με βοηθήσει! Καταργήσατε τον διορισμό των ΠΕ εκπαιδευτικών και τώρα αυτό! Πως θα ζήσω εγώ τα παιδιά μου τώρα κύριε Πρωθυπουργε; Έκοψα τα Αγγλικά τους και το γυμναστήριο! Κόψαμε τα παιχνίδια και τα βιβλία! Να τους κόψω και το γάλα; Για να έχω να πληρώνω την ΔΕΗ και τις δόσεις;;;;
  Έχετε βαλθεί να μας εξοντώσετε κύριοι! Είστε ταγμένοι να υπηρετήσετε τους τραπεζίτες και τους μεγαλοκεφαλαιούχους και το κάνετε τόσο ξεδιάντροπα! Έχετε χάρη που ο Ελληνικός λαός είναι σε λήθαργο και είναι καθηλωμένος στον καναπέ του, παρακολουθωντας τα big brother και τις «τηλεμπουμπούκες»….
  Κάποτε βασάνιζαν τον λαό για να απαρνηθεί τα ήθη και τις αξίες του, για να μην αγωνίζεται! Τώρα με την πανεθνική μας αποβλάκωση, όλα είναι πιο εύκολα!

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 08:15 | Θόδωρος

  ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΥΝ:
  Η ιδιότητα του πολύτεκνου είναι ή όχι συνταγματικά κατοχυρωμένη;
  Έχουν ληφθεί υπόψη σχετικές έγκυρες δημογραφικές μελέτες;
  Ποια θα είναι η οικονομική ετήσια συνεισφορά του μέτρου αυτού στον ετήσιο προϋπολογισμό;
  Στον υπολογισμό αυτό λαμβάνονται υπόψη τα αντικίνητρα που προκύπτουν για τη δημιουργία οικογένειας;
  Ποιο προβλέπεται να είναι το αντίκτυπο στις ετήσιες γεννήσεις και σε σχετικούς δείκτες;
  Έχει ληφθεί υπόψη ο αριθμός των οικογενειών που θα μεταναστεύσουν;
  Ποια θα είναι η οικονομική, αναπτυξιακή, κοινωνική, πολιτιστική υποβάθμιση του τόπου αυτού;
  Όλα τα παραπάνω έχουν ποσοτικοποιηθεί ή εις το όνομα του μνημονίου η θυσία χιλιάδων οικογενειών είναι απλώς κάποια εκατομμύρια ευρώ;
  Το τελικό ισοζύγιο τελικά είναι θετικό ή αρνητικό;
  Τα αντικίνητρα που θα προκύψουν από την εφαρμογή αυτού και παρόμοιων μέτρων ποιον εξυπηρετούν; Την Ελλάδα και την οικονομική της επιβίωση και ανάπτυξη;

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 08:41 | Δημήτρης

  Κύριε Υπουργέ, κάποτε δεν χρειαζόταν «δημόσια διαβούλευση» και σπατάλη τόσης φαιάς ουσίας για να γίνουν αντιληπτά τα αυτονόητα. Λυπάμαι πλέον που είμαι αναγκασμένος να ζω σε μια χώρα πού οι διοικούντες έχασαν κάθε μέτρο αξιοπρέπειας και δικαιοσύνης. Όταν κάποιος επιχειρηματίας οφείλει εκατομμύρια στο ΙΚΑ και την εφορία γίνεται πανεύκολα ρύθμιση χρεών. Προσυπογράφω απολύτως το πικρόχολο σχόλιο του περασμένου καλοκαιριού: «γιατί αντιλαμβάνεστε τα παιδιά μας ως τζιπ μεγάλου κυβισμού που τη μια λογίζονται ως τεκμήρια και την άλλη ως σκουπίδια». Μάλλον χρειάζεται διόρθωση διότι όταν πρόκειται για την τόνωση της αγοράς αυτοκινήτου παίρνετε ταχύτατα όλα τα δέοντα μέτρα. Όταν όμως πρόκειται για τα παιδιά μας, το μόνο μέλλον της Ελλάδας μας, τα γράφετε κι αυτά και μας στα παλαιότερα των υποδημάτων σας.