Άρθρο 55 Διασώστες

H παράγραφος 1 του άρθρου 6 του Π. Δ. 62/2007 (Φ.Ε.Κ. 70/Α/2007) αντικαθίσταται ως ακολούθως : «1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος των κατόχων Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ν. 2009/92 της ειδικότητας «Διασώστης –Πλήρωμα Ασθενοφόρου» χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας. »

 • 26 Δεκεμβρίου 2010, 07:41 | Δημήτρης

  Μήπως όταν νομοθετεί κάποιος θα πρέπει επιτέλους να είναι και σαφής;
  Τόσο πολύ βαριόταν ο υπεύθυνος του συγκεκριμένου άρθρου προκειμένου να αναζητήσει και τελικά να καθορίσει γραπτώς ποιες είναι οι «αρμόδιες Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας»;

  Στο ίδιο μοτίβο η προηγούμενη διάταξη έγραφε:
  «τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»!!!

 • 25 Δεκεμβρίου 2010, 20:37 | Δημήτρης Σταματόπουλος

  ΚΑΤΑ ΠΑΡΡΕΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΕΤΑΣΣΟΝΤΑΙ/ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
  ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, όλων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, των Ν.Π.Δ.Δ. που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΣΗ ΦΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΝΠΙΔ) ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΝΤΑΙ, εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

  Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 19:46 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΑΝ ΔΕΝ ΓΕΙΝΟΥΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΤΑ ΚΕΝΑ .ΤΟ ΕΚΑΒ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ.