Άρθρο 69 Ειδικότητα Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 25 του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄) αντικαθίσταται από έναρξη ισχύος της ως εξής: «Η άσκηση των ιατρών για την απόκτηση τίτλου των ιατρικών ειδικοτήτων Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, θα πραγματοποιείται στα νοσοκομεία που έχουν αναγνωρισθεί να χορηγούν άσκηση στις ειδικότητες αυτές, με ενιαία τοποθέτηση, συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών σταδίων. Η άσκηση των ιατρών στα επιμέρους της κύριας ειδικότητας τμήματα θα πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε χρονική φάση της όλης ειδίκευσης, με ευθύνη των οικείων επιστημονικών Διευθυντών.»
2.Η υπ’ αρ. Υ7α/Γ.Π.οικ 115169/09 (ΦΕΚ 1815 Β΄) Υπ. Απόφαση «Άσκηση των ιατρών για την απόκτηση του τίτλου ιατρικής ειδικότητας της Νευρολογίας, της Ψυχιατρικής και λοιπές ειδικότητες» καταργείται από έναρξη ισχύος της.
3. Μεταβατικές Διατάξεις: Όλοι οι ιατροί των οποίων οι αιτήσεις για ειδίκευση εκκρεμούσαν κατά τις 2-8-2010 στα κύρια στάδια των ειδικοτήτων Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης θα τοποθετηθούν για συνέχιση της ειδίκευσής τους σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αυτών. Ανά δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες από δημοσιεύσεως του παρόντος, θα υποβάλλουν αιτήσεις, στις αρμόδιες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, προκειμένου να λάβουν σειρά προτεραιότητας στην κύρια ειδικότητα, για ενιαία τοποθέτηση:
i) Οι ιατροί που οι αιτήσεις τους εκκρεμούσαν για ειδίκευση στο δεύτερο στάδιο της ειδικότητας ή στο τρίτο για αυτούς που αποβλέπουν στην απόκτηση του τίτλου της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής αυτών των αιτήσεων.
ii) Οι ιατροί που οι αιτήσεις τους εκκρεμούσαν για το πρώτο προκαταρτικό στάδιο ειδίκευσης ή δεύτερο για τη Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής αυτών των αιτήσεων.
iii) Οι ιατροί των οποίων οι αιτήσεις υπεβλήθησαν για το πρώτο προκαταρτικό στάδιο των ειδικοτήτων Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης μετά τις 2-8-2010, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής αυτών των αιτήσεων.
Σε περίπτωση που εκκρεμεί αίτηση ιατρού για συνέχιση της άσκησής του σε προκαταρτικό στάδιο, θα λάβει σειρά προτεραιότητας στην κύρια ειδικότητα σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του για ειδίκευση στο πρώτο μέρος του προκαταρτικού σταδίου.

 • 2 Ιανουαρίου 2011, 09:01 | Ελένη

  Θετική η ψήφιση του πολυαναμενόμενου νομοσχεδίου για την ενιαία τοποθέτηση. Ανυπομονούμε για την έκδοση του ΦΕΚ και την έναρξη ισχύος του.

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 21:27 | Τερζής Νίκος

  Αξιότιμοι κ.κ,
  Ονομάζομαι Τερζής Νίκος, είμαι ειδικευόμενος της Φυσικής Ιατρικής κ Αποκατάστασης για αυτό και η παρέμβασή μου αφορά αποκλειστικά συναδέλφους της συγκεκριμένης και μόνο ειδικότητας. Οφείλω να ομολογήσω πως τον τελευταίο καιρό παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το δημόσιο διάλογο καθώς και τους προβληματισμούς που απορρέουν από αυτόν. Να γιατί, την έσχατη μέρα της κοινωνικής διαβούλευσης επιθυμώ να συνεισφέρω στη δημόσια συζήτηση διατυπώνοντας γόνιμες και προπάντων ρεαλιστικές προτάσεις, βασισμένες σε συγκεκριμένη επιχειρηματολογία, με κύριο γνώμονα το συμφέρον όλων εκείνων των συναδέλφων που είτε τώρα ειδικεύονται είτε πρόκειται να το πράξουν στο μέλλον.
  Καλόπιστα υποθέτουμε πως μέλημα της πολιτείας είναι ο εξορθολογισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των ειδικευομένων Ιατρών με κύριο στόχο την μείωση του χρόνου αναμονής… Αυτό άλλωστε, κατά γενική ομολογία, είναι και το πνεύμα που διέπει τόσο τη νομοθετική ρύθμιση του 2006(ΦΕΚ Β 507), όσο και αυτή του 2007(ΦΕΚ Β 544) που ισχύουν μέχρι και σήμερα.
  Σύμφωνα με το ΦΕΚ 507/Β΄/20-4-2006 (άρθ. 10): Επιτρέπεται στους γιατρούς, μετά την τοποθέτησή τους στο τελικό προαπαιτούμενο της κύριας ειδικότητας στάδιο ειδίκευσης, να υποβάλουν δύο αιτήσεις για σειρά προτεραιότητας στη κύρια ειδικότητα, σε νοσοκομεία που είναι αναγνωρισμένα να χορηγούν μειωμένη και πλήρη άσκηση αντίστοιχα.
  Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 38059/21-3-2007 περί συμπλήρωσης της αρ. Υ10δ/43440/06: Γιατροί που επιθυμούν να ειδικευτούν στις ειδικότητες των οποίων η άσκηση πραγματοποιείται με ενιαία τοποθέτηση, πλην των ειδικοτήτων της Παθολογίας και της Χειρουργικής, μπορούν να υποβάλλουν δύο αιτήσεις για σειρά προτεραιότητας σε νοσοκομεία που είναι αναγνωρισμένα να χορηγούν μειωμένη και πλήρη άσκηση αντίστοιχα(πχ ορθοπεδική, γυναικολογία, καρδιολογία).
  Για ευνόητους λόγους, οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ γνωρίζουν, δεν θα πλατειάσω με τα γεγονότα που ακολούθησαν την προσφυγής μερίδας συναδέλφων με τα γνωστά επακόλουθα. Επιγραμματικά αναφέρω κρίσιμες ημερομηνίες.
  -25 Μαϊου 2007: Έξι ειδικευόμενοι προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση του Υφυπουργού Υγείας κου Γιαννόπουλου.
  -9 Δεκεμβρίου 2009: Το Συμβούλιο της Επικρατείας κάνει δεκτή την προσφυγή και με την υπ. Αριθμ. 38/2010 απόφασή του ακυρώνει την απόφαση Υ10δ/οικ.38059/21.3.2007 του Υφυπουργού Υγείας κου Γιαννόπουλου (ΦΕΚ Β΄ 544/2007)
  -9 Ιουνίου 2010: Με το Αρ.Πρωτ.Υ10δ/οικ.68417 έγγραφό του, το Υπουργείο Υγείας καλεί 23 Νομαρχίες να εφαρμόσουν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, διαγράφοντας όσους εν αναμονή ειδικευόμενους είχαν δηλώσει το γενικό κομμάτι της ειδικότητάς τους βασιζόμενοι στο Νόμο του 2007 (επαναφέροντας το καθεστώς που ίσχυε προ του αναφερθέντος νόμου)
  -3 Αυγούστου 2010: Δημοσιεύεται στο Φύλλο 129 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ο Νόμος 3868 “Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης” ο οποίος και δεν εφαρμόστηκε ποτέ……
  Όλα τα παραπάνω είναι λίγο πολύ γνωστά. Επιτρέψτε μου όμως εδώ, να προβώ στην διατύπωση σειράς παρατηρήσεων και ερωτήσεων που φαντάζομαι πως εμπλουτίσουν την προβληματική!
  1. Η απόφαση ακύρωσης του Σ.Τ.Ε δεν εισέρχεται στην ουσία της υπόθεσης αλλά στο σκεπτικό της επικαλείται λόγους όπως η απουσία ειδικής εξουσιοδότησης του νομοθέτη καθώς και την απουσία επίκλησης λόγων δημοσίου συμφέροντος!
  2. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακυρώνει την απόφαση Υ10δ/οικ.38059/21.3.2007 του Υφυπουργού Υγείας κου Γιαννόπουλου (ΦΕΚ Β΄ 544/2007)…Ο νόμος εντούτοις εξακολουθεί να ισχύει για όλες της υπόλοιπες ειδικότητες, με εξαίρεση τις επίμαχες 4 ειδικότητες (Νευρολογία. Ψυχιατρική, Παιδοψυχιατρική και Φ.Ι.Α)
  Συμπέρασμα, οι ειδικευόμενοι ιατροί όλων των υπόλοιπων ειδικοτήτων, 34 στον αριθμό, εκμεταλλεύονται ακόμη και σήμερα τις ευνοϊκές ρυθμίσεις νόμων που επισπεύδουν την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους. Εξαίρεση δυστυχώς αποτελούν οι συγκεκριμένες 4 πολύπαθες ειδικότητες. Εκείνες δηλαδή οι ειδικότητες που λόγω της ιδιαιτερότητας των 2 ή και 3 προαπαιτούμενων μερών λογικά έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη εφαρμογής ανάλογων νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως αυτή του κ. Γιαννόπουλου.
  Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως η ενιαία τοποθέτηση για τις 4 συγκεκριμένες ειδικότητες που προγραμματίζει το Υπουργείο, προβάλλεται από πολλούς ως πανάκεια, παραβλέποντας πως έτσι όχι μόνο δεν μειώνεται ο χρόνος αναμονής για την κτίση των εν λόγω ειδικοτήτων, και κυρίως της Φ.Ι.Α., αλλά απεναντίας δημιουργεί επιπλέον προβλήματα. Γιατί;
  Καταρχάς για τη Φ.Ι.Α τα 3 προαπαιτούμενα στάδια ειδίκευσης είναι πραγματικά προαπαιτούμενα. Πρέπει δηλαδή οπωσδήποτε να προηγούνται της κύριας ειδικότητας (βλέπε ΦΕΚ 236/1994). Γιατί πώς είναι δυνατόν χωρίς στοιχειώδεις γνώσεις Παθολογίας, Νευρολογίας και Ορθοπεδικής να ξεκινά κανείς το κυρίως κομμάτι; Η αναφορά του νέου νομοσχεδίου για άσκηση των ιατρών στα επιμέρους της κύριας ειδικότητας τμήματα με ευθύνη των οικείων επιστημονικών διευθυντών μεταφράζεται πολύ απλά, για όλους όσους έχουν στοιχειώδεις γνώσεις λειτουργίας του Ε.Σ.Υ., σε μεταφορά τους στο τέλος της ειδικότητας. Επιπλέον, η ενιαία τοποθέτηση θα συνεπαγόταν αύξηση όχι μόνο του χρόνου αναμονής για το σύνολο των συναδέλφων αλλά και αύξηση του τελικού χρόνου απόκτησης του τίτλου ειδικότητας. Αυτό στα απλά ελληνικά σημαίνει πως αν υποθέσουμε πως σήμερα ο χρόνος αναμονής για το κυρίως κομμάτι της Φ.Ι.Α. είναι γύρω στα 5-6 χρόνια, με την ενιαία τοποθέτηση, οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι στο διάστημα αυτό μπορούν να πραγματοποιήσουν μόνο το αγροτικό τους. Επιπλέον, για τον υπολογισμό του χρόνου ολοκλήρωσης της ειδικότητας θα προστίθεται 1-1,5 χρόνος από τα προαπαιτούμενα.
  Επιγραμματικά, η ενιαία τοποθέτηση για τη Φ.Ι.Α., όχι μόνο ανατρέπει το επιστημονικό χρονοδιάγραμμα της εκπαίδευσης, όχι μόνο καταδικάζει σε παροπλισμό τους συναδέλφους για 5-6 χρόνια, αλλά καθυστερεί και την έξοδό τους στην αγορά εργασίας για 1-1,5 χρόνο.
  Αν σε όλα τα παραπάνω προσθέσει κανείς
  1) τον μικρό αριθμό ειδικευομένων σε αναμονή (14 αιτήσεις σε αναμονή, σύμφωνα με την τρέχουσα ενημέρωση από το site της Νομαρχίας Αθηνών)
  2) τον μικρό αριθμό των Νοσοκομείων που παρέχουν την ειδικότητα (5 στον αριθμό)
  3) το γεγονός ότι όλα τα παραπάνω Νοσοκομεία δίνουν πλήρη ειδικότητα, στερώντας τη δυνατότητα της μερικής τοποθέτησης
  4) δεν υπάρχει η δυνατότητα της εκπαίδευσης στα προαπαιτούμενα κομμάτια της Παθολογίας, Νευρολογίας και Ορθοπεδικής σε όλα τα παραπάνω Νοσοκομεία, π.χ. στο ΕΙΑΑ.

  Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνω την εξαίρεση της ειδικότητας της Φ.Ι.Α. από το εν λόγω νομοσχέδιο για ενιαία τοποθέτηση και ζητώ την επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος της πολλαπλής τοποθέτησης αιτήσεων που προέβλεπε η ρύθμιση Γιαννόπουλου, μιας και το Κράτος πρέπει και επιβάλλεται να έχει συνέχεια. Μια ρύθμιση, τα ευεργετικά πλεονεκτήματα της οποίας συνεχίζει να απολαμβάνει μια πολύ μεγάλη μερίδα συναδέλφων μας. Τα νομικά τερτίπια, και όχι η ουσία, που επικαλείται η απόφαση του ΣτΕ πρέπει να παραβλεφθούν. Τέλος, για την ουσία της υπόθεσης επιτρέψτε μου να παραθέσω τη γνώμη του Πάρεδρου Ι. Μιχαλακόπουλο όπως αυτή διατυπώνεται στην απόφαση του Σ.Τ.Ε.:
  Κατά τη γνώμη, όμως, του Παρέδρου Ι. Μιχαλακόπουλου, η αίτηση ακυρώσεως είναι απορριπτέα ως νόμω αβάσιμη, αφενός μεν διότι δεν υφίσταται, κατά γενική αρχή, δικαίωμα για διατήρηση αμετάβλητης μιας κανονιστικής ρύθμισης, αφετέρου δε διότι με την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση παρασχέθηκε, από τη δημοσίευσή της, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για το κύριο στάδιο ειδίκευσης σε όλους τους ειδικευομένους του πρώτου σταδίου, είτε αυτοί έχουν μόλις τοποθετηθεί σε αντίστοιχα Νοσοκομεία, είτε, όπως ορισμένοι εκ των αιτούντων, έχουν περατώσει το στάδιο αυτό. Επομένως, η, κατ΄ εφαρμογή ακριβώς της προσβαλλόμενης πράξης, επίκαιρη υποβολή αιτήσεων για το τρίτο και κύριο στάδιο ειδίκευσης (προκειμένου να περιορισθεί στο ελάχιστο δυνατόν ο χρόνος αναμονής για την ολοκλήρωση της ειδικότητας) ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης των ενδιαφερομένων της κατηγορίας όπου ανήκουν οι αιτούντες, οι οποίοι και δεν μπορούν να επικαλεσθούν άγνοια νόμου.
  Σας ευχαριστώ.

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 20:58 | μυρτω

  Δεν γινεται να μιλαμε για αναδρομικοτητα. Οι διορισμοι στο πρωτο προκαταρκτικο (παθολογια για νευρολογια και ψυχιατρικη) δεν παγωσαν ποτε. Ολοκληρωνονται κανονικα. Αν δεν εβγαινε ο νομος των 02/08 και δηλωνουμε βαση αποφασης ΣΤΕ θα δηλωναμε στο επομενο κομματι, στο 2ο κομματι. Τωρα μας λετε πως δεν θα μετρησει κανενας διορισμος μετα τις 02/08 και θα ειναι σαν να μην διοριστηκαμε ποτε και αρα ακυρωνεται η αιτηση μας και στο δευτερο κομματι. Παρολα αυτα εχουμε αιτησεις στο δευτερο μερος, μετα τις 02/08 και αν αυτες αγνοηθουν θα ειναι σαν να αγνοουμε την ισχυουσα νομοθεσια και αρα θα κινηθουμε νομικα. Η ισχυουσα νομοθεσια αν ακυρωθει ο νομος των 02/08 σου αφηνει εγκυρη την δηλωση στο επομενο κομματι με διορισμο στο πρωτο. Μη μας μιλατε για αναδρομικοτητα η προνοηστε για την ομαδα των γιατρων με διορισμους στο πρωτο προκαταρκτικο μετα τις 02/08.

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 08:47 | Νίκος Γ.

  Θα ήθελα να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου, σημειώνοντας και εγώ το αξιόλογο της δυνατότητας δημόσιας διαβούλευσης στο παρόν, και όχι μόνο, νομοσχέδιο. Για να μην ακυρωθεί το εγχείρημα, a priori θεωρώ αυτονόητη την σοβαρή μελέτη των προτάσεων εκ μέρους των υπευθύνων του υπουργείου. Είτε λιγότερο, ή περισσότερο σοβαρών και ανεξαρτήτως πιθανών κινήτρων ενός εκάστου συμμετέχοντα. Διάβασα με πολύ προσοχή τις επισημάνσεις των συναδέλφων, και περίμενα ως σήμερα για να έχω μια κατα το δυνατόν πλήρη εικόνα των σχολίων. Χωρίς λοιπόν αυταπάτες ότι κομίζω γλαύκας εις Αθήνας, θα ήθελα να τονίσω κι εγώ μερικά σημεία που έχω την άποψη ότι πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του ο νομοθέτης για την επι το δικαιότερο βελτίωση του νόμου .

  -Πρωτίστως θεωρώ απαραίτητη την κατοχύρωση δικαιώματος ταυτόχρονης δήλωσης τμήματος και πλήρους ειδικότητας (στα πρότυπα άλλων ειδικοτήτων).
  Τόσο για τη βελτίωση των χρόνων αναμονής των υποψήφιων ειδικευομένων, όσο και για την κάλυψη των αναγκών των περιφερειακών νοσοκομείων με το απαραίτητο προσωπικό στις συγκεκριμένες ειδικότητες.

  -Επιπλέον και με αφορμή τις αιτιάσεις άλλων συναδέλφων παραπάνω οτι μοναδικό δίκαιο κριτήριο “παλαιότητας” είναι η ημερομηνία κτήσης πτυχίου, να τονίσω ότι ουδέποτε -και με το προηγούμενο της αποφασης Γιαννόπουλου καθεστώς- δεν είχε θεσπιστεί αυτό ως μοναδικό κριτήριο προτεραιότητας.
  Προτείνω λοιπόν, για όσους έχουν ασκηθεί σε προκαταρκτικό μέρος, να είναι κριτήριο η ημ/νια του αμέσως προηγούμενου διορισμού. Ως ίσχυε και ισχύει και σε άλλες ειδικότητες άλλωστε. (Δεν ευθύνεται κανείς συνάδελφος εαν ο διπλανός του αδιαφορούσε για την αναμονή του όταν δήλωνε γενικό μέρος και θέλει τώρα να “εκμεταλλευτεί” αυτή την ευκαιρία….)
  Για όσους δεν έχουν ασκηθεί, κριτήριο οφείλει να είναι η ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ημερομηνία πρωτοκόλλου πρώτης αίτησης) με απαιτούμενο τον εμφανή τίτλο της εκάστοτε συγκεκριμένης ειδικότητας σε αυτή. Για να προλάβω τυχόν ερώτημα του τι μπορεί να πλεονεκτεί αυτό απο τον χρόνο απόκτησης πτυχίου, να σημειώσω καταρχήν ότι οι δύο ημερομηνίες δεν ταυτίζονται αναγκαστικά, Ως εκ τούτου πιστεύω ότι έτσι θα αποφευχθούν τα φαινόμενα της διαρκούς μετανάστευσης “γυρολόγων” ειδικευομένων, και θα προασπισθούν οι πραγματικά ενδιαφερόμενοι για την εκάστοτε ειδικότητα

  -Τέλος θα ήθελα να σημειώσω ότι είναι απαραίτητο να ληφθεί μέριμνα για συνυπολογισμό του χρόνου άσκησης όσων διορίστηκαν κατα το μεσοδιάστημα απο τις 2/8 έως και την αρχή ισχύος του νέου νόμου και αφαίρεσης του απο τον τελικό χρόνο άσκησης.
  Ήδη -εξ’ όσων γνωρίζω- οι λίστες των κύριων μερών των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, έχουν μείνει στάσιμες απο το καλοκαίρι και δεν αναμένεται να αλλάξει κάτι. Θα ήταν δυσθεώρητη λοιπόν η συνολική επιβάρυνση στο πρόγραμμα της ζωής όλων των υποψήφιων ειδικευομένων εαν ένα τέτοιο μέτρο δεν συμπεριλαμβανόταν στο νέο νόμο.

  Ευχαριστώ για τη διάθεση του βήματος και αναμένω, όπως όλοι, τις τελικές ρυθμίσεις και αλλαγές, ευελπιστώντας στην περαιτέρω διευκρίνηση και ενσωμάτωση κάποιων -των δικαιότερων- απο τις υποδείξεις μας.

 • 30 Δεκεμβρίου 2010, 20:48 | Αθανασιάδου Ανθή

  Είμαι ειδικευόμενη Παιδοψυχίατρος και αναμένω το διορισμό μου στο τελευταίο στάδιο της ειδικότητας. Με προσοχή διάβασα τα σχόλια των συναδέλφων όσον αφορά στο άρθρο 69 του νομοσχεδίου και θα ήθελα να θέσω υπόψη του Υπουργείου, για να υπάρχει μία πλήρης εικόνα, τις κάτωθι πληροφορίες και απόψεις:

  Α. Ιστορικό

  1. Η προϊσχύουσα νομοθεσία στις εν λόγω ειδικότητες (ΥΑ α9γ/38800/20.11.1998) προέβλεπε ότι για την υποβολή αίτησης για κάθε επόμενο στάδιο έπρεπε να έχει προηγηθεί ο διορισμός μας στο προηγούμενο στάδιο.
  2. Την 28η Μαρτίου 2007 δημοσιεύθηκε αιφνιδιαστικά η υπ’αριθμ. Υ10δ/οικ. 38059/21 Μαρτίου 2007 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κυρίου Αθανασίου Γιαννοπούλου, η οποία έδωσε τη δυνατότητα σε ιατρούς που είχαν επιλέξει ειδικότητα για την οποία απαιτούνται περισσότερα των δύο σταδίων, μετά την τοποθέτησή τους στο πρώτο προκαταρκτικό στάδιο, να υποβάλουν αίτηση για τα επόμενα στάδια ειδίκευσης ταυτόχρονα.
  Δημιουργήθηκε χάος στις λίστες αναμονής μας, καθώς όλοι εμείς πληροφορηθήκαμε εντελώς αιφνιδιαστικά την αλλαγή της νομοθεσίας και σπεύσαμε να κάνουμε αιτήσεις για το δεύτερο και τρίτο στάδιο της ειδικότητάς μας, χωρίς να έχουμε προλάβει να σκεφτούμε και να σταθμίσουμε τους παράγοντες και τα κριτήρια της επιλογής νοσοκομείου. Με λίγα λόγια απλά τρέξαμε να προλάβουμε να δηλώσουμε, ουσιαστικά σε όποιο νοσοκομείο βρέθηκε μπροστά μας.
  3. Με τις λίστες αναμονής των νοσοκομείων να ασφυκτιούν, το υπουργείο αποφάσισε να μεταφέρει ορισμένες θέσεις (8 από τις 15) του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Ραφήνας στα νοσοκομεία Αγλαϊα Κυριακού και Σισμανόγλειο. Έτσι λοιπόν όσοι από εμάς ήμασταν στη λίστα της Ραφήνας για το τελευταίο στάδιο κληθήκαμε ένας ένας να επιλέξουμε αν θα παραμείνουμε εκεί ή αν θα διοχετευθούμε στα ως άνω νοσοκομεία, με βάση τη σειρά που είχαμε στη λίστα της Ραφήνας, ήτοι με βάση το ποιος πρόλαβε να δηλώσει πρώτος μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης Γιαννόπουλου και όχι με βάση την παλαιότητα, δηλαδή το διορισμό μας στο δεύτερο στάδιο.
  4. Στη συνέχεια, όπως είναι επίσης γνωστό, εκδόθηκε η 38/2010 απόφαση του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ακύρωσε την ανωτέρω υπουργική απόφαση Γιαννόπουλου και σε συμμόρφωση προς αυτήν την απόφαση το Υπουργείο απέστειλε προς τις Νομαρχίες το με αρ.πρωτ. Υ10δ/οικ.68417/09.06.2010 έγγραφό του, με βάση το οποίο οι νομαρχίες έπρεπε να ανασυντάξουν τις λίστες αναμονής σε όλα τα νοσοκομεία με βάση τα κριτήρια της προϊσχύουσας νομοθεσίας, δηλαδή χρονολογική κατάταξη στις λίστες του τελευταίου σταδίου της με βάση το πρωτόκολλο διορισμού στο προηγούμενο β’ στάδιο της ειδικότητας.

  Β. Απόψεις

  1. Η διατύπωση της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του νομοσχεδίου «Όλοι οι ιατροί των οποίων οι αιτήσεις για ειδίκευση εκκρεμούσαν κατά τις 2-8-2010 στα κύρια στάδια των ειδικοτήτων Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης θα τοποθετηθούν για συνέχιση της ειδίκευσής τους σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αυτών…» ισοδυναμεί και επιφέρει πλήρη υποσκελισμό και κατάφωρη παραβίαση της ανωτέρω 38/2010 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και ως εκ τούτου ενέχει πλήρη αντισυνταγματικότητα.
  Και τούτο διότι οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων για τα κύρια στάδια ανατρέχουν χρονικά στην περίοδο δημοσίευσης της υπ’αριθμ. Υ10δ/οικ.38059/21 Μαρτίου 2007 απόφασης του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κυρίου Αθανασίου Γιαννοπούλου, της απόφασης δηλαδή που ακυρώθηκε από το Σ.τ.Ε. καθώς κρίθηκε ότι εκδόθηκε παράνομα και ότι παραβίαζε την αρχή της χρονικής προτεραιότητας.
  2. Όπως αναφέρεται παραπάνω, όταν δηλώσαμε νοσοκομεία για την κύρια ειδικότητα μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης Γιαννόπουλου, το μοναδικό κριτήριο της επιλογής μας ήταν αποκλειστικά αυτό της ταχύτητας υποβολής αίτησης σε όποιο νοσοκομείο είχε μικρότερη ουρά… Δεν προλαβαίναμε άλλωστε να σκεφτούμε και τίποτε άλλο, να σταθμίσουμε γεγονότα και να πάρουμε έτσι την απόφασή μας (αναμονές σε κάθε νοσοκομείο, άνοιγμα θέσεων κλπ.), γιατί όλα έγιναν κυριολεκτικά μέσα στη νύχτα και απλά έπρεπε να τρέξουμε να κάνουμε αιτήσεις σε όποιο νοσοκομείο μας φαινόταν (;) καλύτερο. Γι’αυτό και πολλοί από εμάς δηλώσαμε σε νοσοκομεία εκτός Αθηνών, αν και μένουμε στην Αθήνα μόνιμα, γιατί έτσι όπως διαμορφώθηκαν οι λίστες αναμονής με την υπουργική απόφαση Γιαννόπουλου, τα νοσοκομεία της επαρχίας φαίνονταν να έχουν μικρότερες αναμονές αφού εκεί έτρεξαν λιγότεροι να δηλώσουν.
  3. Με βάση τα παραπάνω το Υπουργείο οφείλει να δώσει τη δυνατότητα σε όλους εμάς που περιμένουμε το διορισμό στο τελευταίο στάδιο της ειδικότητας, με βάση την αρχαιότητά μας στο σύνολο, δηλαδή στις λίστες αναμονής όλων των νοσοκομείων, να υποβάλλουμε και εμείς εκ νέου αιτήσεις για σειρά προτεραιότητας στην κύρια ειδικότητα. Με τον τρόπο αυτό, θα αποδοθεί πλήρως δικαιοσύνη για όλους και δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει το περιθώριο να διαμαρτυρηθεί κανείς για το παραμικρό.
  4. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να υπάρξει αναδιάταξη στις λίστες αναμονής μας με βάση κριτήριο διάφορο αυτού που ίσχυε μέχρι σήμερα (δηλαδή διορισμός στο β’ στάδιο), όπως προτείνεται από κάποιους συναδέλφους (π.χ. διορισμός στο α’ στάδιο, πτυχίο, ημ/νία υποβολής αίτησης κλπ.). Και τούτο διότι όλα αυτά τα χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε την ειδικότητα, έχουμε κάνει όλες μας τις επιλογές και ενέργειες με βάση το κριτήριο που μέχρι τώρα γνωρίζαμε, ήτοι το διορισμό στο προηγούμενο στάδιο για να πάμε στο επόμενο. Με βάση αυτή τη γνώση έχουμε επενδύσει την καριέρα μας, επιλέγοντας νοσοκομεία και κάνοντας όλες τις απαιτούμενες κινήσεις με γνώμονα αυτό το κριτήριο. Πώς είναι δυνατόν τόσο ξαφνικά, και ενώ πλησιάζουμε προς το τέλος της ειδίκευσης, να μας τεθεί νέο κριτήριο που μας αλλάζει τελείως τον προγραμματισμό που είχαμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια και που τους περισσότερους από εμάς μας θέτει σε εντελώς διαφορετικές σειρές στις λίστες αναμονής των νοσοκομείων για την πλήρη ειδικότητα;
  Η ισχύουσα κατάταξή μας στις λίστες αναμονής για την Παιδοψυχιατρική (τελικό στάδιο), είναι αποτέλεσμα των επιλογών και αποφάσεων του καθενός από εμάς, οι οποίες στηρίχθηκαν και πραγματοποιήθηκαν με βάση τα δεδομένα της μέχρι σήμερα ισχύουσας νομοθεσίας.
  Βασικό παράδειγμα για το ανωτέρω, αποτελεί η περίπτωση του άγονου αγροτικού, καθώς ο νόμος, ως κίνητρο για να επιλέξει κανείς άγονο ιατρικό, μας έδινε τη δυνατότητα να δηλώσουμε και τα δύο πρώτα στάδια της ειδικότητας μαζί. Αυτό όμως σήμαινε πρακτικά, ότι ο γιατρός που επέλεγε το άγονο αγροτικό καθυστερούσε να διοριστεί στο πρώτο στάδιο όσο καιρό πραγματοποιούσε το άγονο αγροτικό, αλλά προσέβλεπε σε καλύτερο και νωρίτερο διορισμό στο δεύτερο στάδιο, που ήταν και το βήμα του για μικρότερη αναμονή στο τελικό κομμάτι της ειδικότητας.

 • 30 Δεκεμβρίου 2010, 08:47 | Νίκος

  Λεωνίδα ν’ αγιάσει το στόμα σου…
  Πήραν τα πτυχία όπως τα πήραν, τα αγροτικά στη συνέχεια και τώρα πάνε να βγάλουν και ειδικότητα στη ζούλα…
  Φιλούσαν τα πόδια της προηγούμενης ηγεσίας να πάρουν αναγνώριση ακόμη και χωρίς εξετάσεις και για τα μάτια του κόσμου τους πρόσφεραν τράπεζα θεμάτων, επιπέδου επιλεγόμενου μαθήματος σοβαρών ιατρικών σχολών!
  Για αξιοπρεπείς χώρες του πολιτισμένου κόσμου οι πόρτες είναι κλειστές, στο κράτος της φαιδράς πορτοκαλέας έχουν τη δυνατότητα να γίνουν γιατροί… Στου κασίδι το κεφάλι…

 • 29 Δεκεμβρίου 2010, 15:50 | Παναγιώτης Ακινόσογλου

  Προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές αδικίες από τις προτεινόμενες μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου, θα πρέπει να αποτυπώνεται με σαφήνεια ότι η σειρά των εκκρεμουσών αιτήσεων στις 2/8/2010 είναι αυτή που προέκυψε από την εφαρμογή της 38/2010 απόφασης του ΣτΕ, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (Υ10δ/οικ.68417/9-6-2010). Αυτό το σκεπτικό άλλωστε αναφέρεται με σαφήνεια στην ίδια την αιτιολογική έκθεση του συγκεκριμένου άρθρου.
  Η υφιστάμενη διατύπωση εκτιμώ ότι είναι δίνει περιθώριο διαφορετικών ερμηνειών, μια από τις οποίες περιλαμμάνει ουσιαστικά και την επαναφορά στις σειρές προτεραιότητας που δημιουργήθηκαν από την Υ10δ/οικ. 38059/21-3-2007 (ΦΕΚ Β΄433)υπουργ. απόφαση, η οποία ανέκκλητα ακυρώθηκε από το ΣτΕ.

 • 29 Δεκεμβρίου 2010, 12:39 | Ευάγγελος

  Είμαι ιατρός σε αναμονή ειδικότητας με τελική ειδικότητα την Ψυχιατρική. Για να γίνει σήμερα κάποιος Ψυχίατρος στην Ελλάδα απαιτείται ειδίκευση 6 μηνών στην Παθολογία, 1 χρόνου στη Νευρολογία και 3,5 χρόνων στην Ψυχιατρική. Έχοντας πάρει πτυχίο το 2000, ήμουν υποχρεωμένος να κάνω την υπηρεσία υπαίθρου (Αγροτικό) προκειμένου να μπορώ να δηλώσω κάποιο νοσοκομείο για ειδικότητα. Αργότερα η υπηρεσία υπαίθρου έπαψε να είναι υποχρεωτική για τη δήλωση νοσοκομείου για ειδικότητα. Ήμουν σε αναμονή από το 2005 για το πρώτο στάδιο της Παθολογίας, αλλά το 2007 ο πρώην Υπουργός, κος Γιαννόπουλος, αποφάσισε πως η υπηρεσία υπαίθρου (Αγροτικό) μπορεί να αναγνωριστεί ως 6 μήνες ειδικότητας. Αλλάζω λοιπόν τα χαρτιά μου και δηλώνω το 2ο κομμάτι της ειδικότητάς του, Νευρολογία, το 2007. Ετοιμαζόμουν να ξεκινήσω τώρα το Δεκέμβριοτου 2010 τη Νευρολογία, αλλά τον Αύγουστο του 2010 η πρώην Υπουργός κα Ξενογιαννακοπούλου αποφάσισε πως οι λίστες αναμονής για τις ειδικότητες της Ψυχιατρικής, Νευρολογίας και Φυσικής Ιατρικής θα αναδιαρθρωθούν με κριτήρια αρχαιότητας. Κάθε αναμονή που μέχρι τότε υπήρχε, ακυρώνεται και οι σε αναμονή ειδικευόμενοι έπρεπε να δηλώσουν εκ νέου το κομμάτι της ειδικότητάς που θέλουν και το στάδιο ειδίκευσης που βρίσκονται. Αφού έχω ήδη χάσει 6 χρόνια σε αναμονή (2005 – 2010) και συγκριτικά με άλλους συναδέρφους μου έχοντας χάσει και το 15μηνο του Αγροτικού (3 μήνες η τρίμηνη εκπαίδευση και 12 μήνες η υπηρεσία υπαίθρου), που πλέον δεν είναι υποχρεωτικό για τη δήλωση νοσοκομείου για ειδικότητα, αναζητώ κάποια θέση για να κάνω τη Νευρολογία, το 2ο στάδιο της ειδίκευσής μου. Ανακαλύπτω πως μια και αιτούμαι να κάνω το 2ο στάδιο της ειδικότητας βρίσκομαι αυτόματα στις λίστες αναμονής κάτω από οποιονδήποτε ειδικευόμενο Νευρολόγο, ο οποίος δηλώνει Νευρολογία στο ίδιο νοσοκομείο με εμένα (για τους Ψυχιάτρους η Νευρολογία είναι το 2ο στάδιο, ενώ για τους Νευρολόγους είναι το 3ο, οπότε οι Νευρολόγοι πάντα προηγούνται των Ψυχιάτρων για τη Νευρολογία σύμφωνα με το Νόμο του Αυγούστου 2010). Η τελευταία πράξη αυτής της ιστορίας είναι η ανακοίνωση από τον νυν Υπουργό Υγείας, κο Λοβέρδο, της ακύρωσης του νόμου του Αυγούστου και της πρότασης θέσπισης νέων λιστών αναμονής με κριτήρια την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Υγείας κάθε Νομαρχίας.

  Και έχω τις ακόλουθες απορίες:

  1) Γιατί η αλλαγή των λιστών αναμονής να αφορά μόνο τους ειδικευόμενους της Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και όχι το σύνολο όλων των ειδικευόμενων σε κάθε ειδικότητα; Υπάρχουν και άλλες ειδικότητες με περισσότερα του ενός κομμάτια ειδικότητας. Η αλλαγή των κριτηρίων αναδιάρθρωσης της λίστας αναμονής σε μόνο 4 από τις περισσότερες από 30 συνολικά ειδικότητες αποτελεί κοινωνική αδικία και επίδειξη κοινωνικού ρατσισμού εις βάρος μόνο των συγκεκριμένων 4 ομάδων ειδικευομένων. Είναι σα να ισχύουν κάποιοι νόμοι μόνο για κάποιους λίγους και όχι για όλους. Πόσο δίκαιο και δημοκρατικό είναι αυτό;

  2) Αν όλες οι λίστες των σε αναμονή ειδικευομένων αναδιαρθρώνονταν με κριτήρια αρχαιότητας, θα μπορούσαν και οι εγκλωβισμένοι σε αναμονή ειδικευόμενοι των 4 προαναφερθέντων ειδικοτήτων να αλλάξουν ειδικότητα και να διεκδικήσουν μια θέση σε μια άλλη ειδικότητα. Ενώ με το σημερινό σύστημα, αν εγώ και οι συμπάσχοντές μου αλλάξουμε ειδικότητα, θα πάρουμε αριθμό πρωτοκόλλου την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής μας και φυσικά θα πάρουμε την αντίστοιχη θέση στη λίστα, δηλαδή την τελευταία. Έχοντας όμως αποφοιτήσει εδώ και 11 χρόνια περίπου από την Ιατρική Σχολή, θεωρώ κάπως άδικο να ειδικευθώ μετά από κάποιον που αποφοίτησε το Σεπτέμβριο του 2010.

  3) Με το προταθέν προσχέδιο του κου Λοβέρδου, θα διαμορφωθούν νέες λίστες αναμονής με κριτήριο την ημερομηνία αίτησης του κάθε ειδικευόμενου. Γιατί έπαψε να αποτελεί κριτήριο η αρχαιότητα, δηλαδή το πότε κάθε ειδικευόμενος τελείωσε το προηγούμενο στάδιο ειδίκευσής του ή πότε πήρε πτυχίο; Ποιον δεν εξυπηρετεί ο ειδικευόμενος που είναι σε αναμονή για χρόνια να προηγηθεί κάποιου πρόσφατου αποφοίτου μιας Ιατρικής Σχολής; Ποιων τα παιδιά μόλις αποφοίτησαν από τις Ιατρικές Σχολές και γιατί αυτά να προηγηθούν άλλων αποφοίτων, οι οποίοι αναμένουν χρόνια για μια θέση ειδικότητας; Πόσο δίκαιο και δημοκρατικό είναι αυτό; Γιατί να μαλώνουνε οι γιατροί έξω από τα γραφεία των Νομαρχιών για το ποιος θα δηλώσει πρώτος και γιατί δεν αποφασίζεται η αρχαιότητα να αποτελεί το μόνο κριτήριο διαμόρφωσης κάθε λίστας αναμονής; Γιατί κε Λοβέρδο;

  4) Στην πρόταση του κου Λοβέρδου, η ενιαία τοποθέτηση γιατρών για όλα τα εναπομείναντα κομμάτια ειδικότητας (με στόχο την αποφυγή των ενδιάμεσων αναμονών για το κάθε κομμάτι ειδικότητας) και οι ξεχωριστές τοποθετήσεις και θέσεις ειδικευομένων διαφορετικών ειδικοτήτων (ώστε να μην συγκρούονται για τις ίδιες θέσεις άτομα σε διαφορετικό στάδιο ειδίκευσης) είναι θετικές και πρέπει να αναγνωριστούν ως βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.

  Ολοκληρώνοντας, ήθελα να συνοψίσω πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα μπορούσε να βάλει ένα τέλος στη χρόνια ανεργία γιατρών σε αναμονή της ειδικότητάς τους αν εφαρμόζονταν οι ακόλουθες 3 βασικές θέσεις:

  1) Οι λίστες αναμονής πρέπει να αναδιαρθωθούν με μόνο κριτήριο την αρχαιότητα των ειδικευομένων. Η αρχαιότητα μπορεί να οριστεί είτε ως η ημερομηνία κτήσης του πτυχίου, είτε η ημερομηνία ολοκλήρωσης ή διορισμού του ειδικευόμενου στο προηγούμενο στάδιο ειδίκευσης.

  2) Οι θέσεις ειδικότητας για διαφορετικές ειδικότητες πρέπει να είναι ξεχωριστές για την κάθε ειδικότητα και να μην διεκδικούνται εν δυνάμει όλες από όλους. Έτσι άτομα σε διαφορετικό στάδιο ειδίκευσης αλλά και διαφορετικές τελικές ειδικότητες, δε θα βρεθούν σε σύγκρουση και αντιμαχία.

  3) Η ενιαία τοποθέτηση (μια και μόνη αναμονή) για όλα τα κομμάτια ειδικότητας προκειμένου οι ειδικευόμενοι να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους με μια μόνο αναμονή.

  Εύχομαι να βρεθεί κάποιος υπεύθυνος να διαβάσει αυτές τις γραμμές. Άτομα με προοπτικές και όραμα, άτομα πολλά υποσχώμενα και δραστήρια μπορούν και πρέπει να αποφασίσουν ριζικές αλλαγές, προκειμένου να ξεφύγουμε από το σημερινό βάλτο του ρουσφετιού και της αδικίας. Κε Λοβέρδο, ο λόγος σε εσάς..

  Ένας εν αναμονή νέος

 • 29 Δεκεμβρίου 2010, 12:14 | Σωτήρης

  Θετικό το νομοσχέδιο

 • 29 Δεκεμβρίου 2010, 01:01 | Νεκταριος Νικολοπουλος , MD , GP

  Η σύστημα λήψης ειδικότητας πρέπει να αλλαξει ριζικά και με δεδομένο τον ιατρικό υπερπληθωρισμόυ θεωρώ χρήσιμο να εφαρμοστούν τα εξής:
  1.Αποσύνδεση Πτυχιου με την έναρξη της ειδικότητας.
  2.Εξετάσεις για έναρξη ειδικότητας κατα τα πρότυπα του USMLE-computer based testing (CBT).
  3.Χρηματοδότηση των ιατρικών σχολών ανάλογα με την επιτυχία των αποφοίτων στις συγκεκριμένες εξετάσεις.
  4.Επιμήκυνση του χρόνου ειδίκευσης για όλες τις ειδικότητες με εννδίαμεση αξιολόγηση των ειδικευομένων (midterm).
  5.Χρηματοδότηση των κλινικών ανάλογα με την midterm αξιολόγηση.
  6.Περικοπή των θέσεων ειδικευομένων κατα 2/3.Οι μισές θέσεις να δοθούν στην Γενική Ιατρική.Καλυψη των λειτουργικών αναγκών με επιμελητές Β και επικουρικους.
  7.Κατάργηση της υποχρεωτικής υπηρεσιας υπαιθρου.
  8.Υιοθέτηση βιβλιαρίου ειδικευόμενου (log book).
  9.Ενιαια τοποθέτηση για όλες τις ειδικότητες.
  10.Δυνατότητα απόκτησης 2ης ειδικότητας εμμισθα.

  Και αφαιρεση της άδειας άσκησης επαγγελματος ιατρών > 72 έτη.

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 19:38 | Ηλίας

  Ειλικρινά θλίβομαι πάρα πολύ που ακόμη και τώρα, μετά απ’ όλη αυτήν την ταλαιπωρία, κανένας δεν υποδεικνύει το προφανές, κανένας δεν παραμερίζει το προσωπικό του συμφέρον για ένα πιο αξιοκρατικό νομοσχέδιο, κανένας δεν βοηθάει ουσιαστικά στην προσπάθεια για τη λύση ενός προβλήματος που χρονίζει.

  Σημειώνω εδώ πως απόλυτα δίκαιη λύση δεν είναι δυνατόν να υπάρξει, αφού τα προηγούμενα νομοσχέδια που έχουν εφαρμοστεί, καθιστούν κάτι τέτοιο αδύνατο.

  Το μείζον θέμα λοιπόν είναι οι μεταβατικές ρυθμίσεις για όσους βρίσκονται στα προκαταρκτικά στάδια ειδίκευσης και κυρίως για όσους βρίσκονται στην αναμονή για το κύριο κομμάτι της ειδίκευσης τους.

  Αναμφίβολα θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν η ημερομηνία της πρώτης δήλωσης για τη συγκεκριμένη ειδικότητα κι έτσι να γίνει η τοποθέτηση. Δε μπορεί να υπάρξει δικαιότερο κριτήριο αυτή τη στιγμή έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Οτιδήποτε άλλο εμπεριέχει περισσότερες αδικίες και πιθανότατα να κριθεί αντισυνταγματικό από το ΣτΕ, δυσχεραίνοντας γι’ άλλη μία φορά την κατάσταση.

  Δε μπορεί να ληφθεί υπ’ όψιν η ημερομηνία πρώτου διορισμού παρόλο που ακούγεται εξίσου δίκαιο και αυτό το αναλύω με το εξής απλό παράδειγμα.

  Ιατρός Α’ κάνει πρώτη δήλωση την 1/1/2004 και Ιατρός Β’ κάνει πρώτη δήλωση 1/3/2004. Έστω ότι η αναμονή για τον Ιατρό Α’ είναι 2 έτη, ενώ για τον Ιατρό Β’ 1 έτος. Ο Ιατρός Β’ παρόλο που έκανε δήλωση μετά τον Ιατρό Α’, επειδή επέλεξε νοσοκομείο με μικρότερη αναμονή, θα ξεκινήσει νωρίτερα και θα έχει προγενέστερη ημερομηνία διορισμού από τον Ιατρό Α’, παρόλο που ο τελευταίος έχει προγενέστερη ημερομηνία πρώτης δήλωσης. Ο Ιατρός Α’ αδικείται κατάφωρα διότι όταν έκανε την πρώτη του δήλωση, δε γνώριζε ότι κάποια στιγμή η ημερομηνία πρώτου διορισμού θα τεθεί σαν κριτήριο κατάταξης του, επειδή το 2007 κάποιος κύριος Γιαννόπουλος, έφερε τα πάνω κάτω και φυσικά σήμερα δεν ιδρώνει το αυτάκι του.

  Καλώς ή κακώς το κριτήριο που προκαλεί τις λιγότερες αδικίες είναι η ημερομηνία πρώτης δήλωσης για την συγκεκριμένη ειδικότητα (και όχι γενικά για ειδικότητα).

  Και κάτι άλλο. Η λίστα που θα καταρτιστεί δεν είναι απλά μια σειρά κατάταξης. Κάθε θέση μπορεί να συνεπάγεται δύο, τρία, τέσσερα ή και πολύ περισσότερα χρόνια αναμονής. Μην σκεφτεί κανείς από τους αρμοδίους, εντάξει τι τρίτος, τι πέμπτος. Αυτοί οι δύο μεταξύ τους μπορεί να απέχουν πολλά χρόνια κι επειδή ήδη έχουν καθυστερήσει οι διορισμοί, θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα για να μην πάει κι άλλο πίσω η σειρά.

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 17:18 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ (ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ)ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ !!!!!
  ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ.

  ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ, ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

  Η ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΓΚΡΟΥΠ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΔΙΚΙΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΛΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ-ΑΓΝΩΣΤΟΙ(ΚΑΙ ΣΥΧΝΑ ΕΓΚΑΘΕΤΟΙ)ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ.

  ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ, Ο ΠΙΟ ΠΑΛΑΙΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΣΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΤΑΙ ΣΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΝΟΜΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ, ΝΑ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΛΥΝΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΝΕΑ.

  ΤΟΝΙΖΩ ΕΔΩ ΟΤΙ:

  ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΑΝΤΑ, ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΓΚΡΟΥΠ, ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΠΙΟ ΠΑΛΙΟΣ.

  ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ «ΔΙΑΦΟΡΟΙ» ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΧΩΡΗΣΕΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΟΛΠΑ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΚΡΟΥΠ-ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.(βλέπε πχ. ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΣΤΑΣ ΑΠΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ)

  Κατά τη γνώμη μου, ο πιό παλιός σε μία λίστα αναμονής ειδικότητας, είναι ΠΑΝΤΑ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ,
  ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΑΙΤΗΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ .
  Αρα,ένα είναι και το μοναδικό και το πιό δίκαιο κριτήριο παλαιότητας για όλους : ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΓΚΡΟΥΠ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ.

  ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ,ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ.

  ΔΗΛΑΔΗ:

  1.Αποδοχή της ενιαίας τοποθέτησης (Άρθρο 69, παρ.1) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ΚΑΘΩΣ και δικαίωμα για δήλωση πλήρους και μερικού τμήματος ειδικότητας (όπως ισχύει ΗΔΗ για όλες τις ενιαίες ειδικότητες).

  2.Όσον αφορά τις μεταβατικές διατάξεις, παρ.3 αρθρ. 69 προτείνεται η επιλογή, ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ, ώστε αυτή να μην καταστρατηγείται(ΣΤΕ απόφαση 38/2010-δηλαδή ΟΧΙ ΓΚΡΟΥΠ).
  Το κριτήριο αυτό, προτείνεται να είναι :

  -Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛλΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ
  ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ.

  3. Ύπαρξη μεταβατικής περιόδου, κατά την οποία θα καλούνται, εντός 5 εργάσιμων ημερών, να δηλώνουν στο νοσοκομείο που επιθυμούν, οι παλαιότεροι ειδικευόμενοι, με βάση το επιλεχθέν κριτήριο παλαιότητας (π.χ. το πρώτο 5νθήμερο θα δηλώσουν όσοι έχουν 1ο αριθμό πρωτοκόλλου το α’ εξάμηνο του 2003, το επόμενο 5νθήμερο όσοι έχουν αντίστοιχα στο β’ εξάμηνο του 2003, και ούτω καθεξής)και ΟΧΙ φυσικά, τα 15νθήμερα του υπουργείου,γιτί θα δημιουργηθεί χάος.

  Υ.Γ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΔΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΩ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΥΠΟΨΙΝ ΤΟΥ, ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΔΩ, ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΙΤΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΝΑ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΔΩ ΔΙΑΦΟΡΑ , ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ, ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΤΑΙ, ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ, Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ.

  και πάλι,

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 16:42 | Ευάγγελος

  Ήθελα να καταθέσω μια αντιπρόταση στο προσχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας για την πρόσφατη αλλαγή της διαδικασίας ειδίκευσης των Ψυχιάτρων, Νευρολόγων και Φυσικών Ιατρών.

  Είμαι ιατρός σε αναμονή ειδικότητας με τελική ειδικότητα την Ψυχιατρική. Για να γίνει σήμερα κάποιος Ψυχίατρος στην Ελλάδα απαιτείται ειδίκευση 6 μηνών στην Παθολογία, 1 χρόνου στη Νευρολογία και 3,5 χρόνων στην Ψυχιατρική. Έχοντας πάρει πτυχίο το 2000, ήμουν υποχρεωμένος να κάνω την υπηρεσία υπαίθρου (Αγροτικό) προκειμένου να μπορώ να δηλώσω κάποιο νοσοκομείο για ειδικότητα. Αργότερα η υπηρεσία υπαίθρου έπαψε να είναι υποχρεωτική για τη δήλωση νοσοκομείου για ειδικότητα. Ήμουν σε αναμονή από το 2005 για το πρώτο στάδιο της Παθολογίας, αλλά το 2007 ο πρώην Υπουργός, κος Γιαννόπουλος, αποφάσισε πως η υπηρεσία υπαίθρου (Αγροτικό) μπορεί να αναγνωριστεί ως 6 μήνες ειδικότητας. Αλλάζω λοιπόν τα χαρτιά μου και δηλώνω το 2ο κομμάτι της ειδικότητάς του, Νευρολογία, το 2007. Ετοιμαζόμουν να ξεκινήσω τώρα το Δεκέμβριοτου 2010 τη Νευρολογία, αλλά τον Αύγουστο του 2010 η πρώην Υπουργός κα Ξενογιαννακοπούλου αποφάσισε πως οι λίστες αναμονής για τις ειδικότητες της Ψυχιατρικής, Νευρολογίας και Φυσικής Ιατρικής θα αναδιαρθρωθούν με κριτήρια αρχαιότητας. Κάθε αναμονή που μέχρι τότε υπήρχε, ακυρώνεται και οι σε αναμονή ειδικευόμενοι έπρεπε να δηλώσουν εκ νέου το κομμάτι της ειδικότητάς που θέλουν και το στάδιο ειδίκευσης που βρίσκονται. Αφού έχω ήδη χάσει 6 χρόνια σε αναμονή (2005 – 2010) και συγκριτικά με άλλους συναδέρφους μου έχοντας χάσει και το 15μηνο του Αγροτικού (3 μήνες η τρίμηνη εκπαίδευση και 12 μήνες η υπηρεσία υπαίθρου), που πλέον δεν είναι υποχρεωτικό για τη δήλωση νοσοκομείου για ειδικότητα, αναζητώ κάποια θέση για να κάνω τη Νευρολογία, το 2ο στάδιο της ειδίκευσής μου. Ανακαλύπτω πως μια και αιτούμαι να κάνω το 2ο στάδιο της ειδικότητας βρίσκομαι αυτόματα στις λίστες αναμονής κάτω από οποιονδήποτε ειδικευόμενο Νευρολόγο, ο οποίος δηλώνει Νευρολογία στο ίδιο νοσοκομείο με εμένα (για τους Ψυχιάτρους η Νευρολογία είναι το 2ο στάδιο, ενώ για τους Νευρολόγους είναι το 3ο, οπότε οι Νευρολόγοι πάντα προηγούνται των Ψυχιάτρων για τη Νευρολογία σύμφωνα με το Νόμο του Αυγούστου 2010). Η τελευταία πράξη αυτής της ιστορίας είναι η ανακοίνωση από τον νυν Υπουργό Υγείας, κο Λοβέρδο, της ακύρωσης του νόμου του Αυγούστου και της πρότασης θέσπισης νέων λιστών αναμονής με κριτήρια την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Υγείας κάθε Νομαρχίας.

  Και έχω τις ακόλουθες απορίες:

  1) Γιατί η αλλαγή των λιστών αναμονής να αφορά μόνο τους ειδικευόμενους της Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και όχι το σύνολο όλων των ειδικευόμενων σε κάθε ειδικότητα; Υπάρχουν και άλλες ειδικότητες με περισσότερα του ενός κομμάτια ειδικότητας. Η αλλαγή των κριτηρίων αναδιάρθρωσης της λίστας αναμονής σε μόνο 4 από τις περισσότερες από 30 συνολικά ειδικότητες αποτελεί κοινωνική αδικία και επίδειξη κοινωνικού ρατσισμού εις βάρος μόνο των συγκεκριμένων 4 ομάδων ειδικευομένων. Είναι σα να ισχύουν κάποιοι νόμοι μόνο για κάποιους λίγους και όχι για όλους. Πόσο δίκαιο και δημοκρατικό είναι αυτό;

  2) Αν όλες οι λίστες των σε αναμονή ειδικευομένων αναδιαρθρώνονταν με κριτήρια αρχαιότητας, θα μπορούσαν και οι εγκλωβισμένοι σε αναμονή ειδικευόμενοι των 4 προαναφερθέντων ειδικοτήτων να αλλάξουν ειδικότητα και να διεκδικήσουν μια θέση σε μια άλλη ειδικότητα. Ενώ με το σημερινό σύστημα, αν εγώ και οι συμπάσχοντές μου αλλάξουμε ειδικότητα, θα πάρουμε αριθμό πρωτοκόλλου την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής μας και φυσικά θα πάρουμε την αντίστοιχη θέση στη λίστα, δηλαδή την τελευταία. Έχοντας όμως αποφοιτήσει εδώ και 11 χρόνια περίπου από την Ιατρική Σχολή, θεωρώ κάπως άδικο να ειδικευθώ μετά από κάποιον που αποφοίτησε το Σεπτέμβριο του 2010.

  3) Με το προταθέν προσχέδιο του κου Λοβέρδου, θα διαμορφωθούν νέες λίστες αναμονής με κριτήριο την ημερομηνία αίτησης του κάθε ειδικευόμενου. Γιατί έπαψε να αποτελεί κριτήριο η αρχαιότητα, δηλαδή το πότε κάθε ειδικευόμενος τελείωσε το προηγούμενο στάδιο ειδίκευσής του ή πότε πήρε πτυχίο; Ποιον δεν εξυπηρετεί ο ειδικευόμενος που είναι σε αναμονή για χρόνια να προηγηθεί κάποιου πρόσφατου αποφοίτου μιας Ιατρικής Σχολής; Ποιων τα παιδιά μόλις αποφοίτησαν από τις Ιατρικές Σχολές και γιατί αυτά να προηγηθούν άλλων αποφοίτων, οι οποίοι αναμένουν χρόνια για μια θέση ειδικότητας; Πόσο δίκαιο και δημοκρατικό είναι αυτό; Γιατί να μαλώνουνε οι γιατροί έξω από τα γραφεία των Νομαρχιών για το ποιος θα δηλώσει πρώτος και γιατί δεν αποφασίζεται η αρχαιότητα να αποτελεί το μόνο κριτήριο διαμόρφωσης κάθε λίστας αναμονής; Γιατί κε Λοβέρδο;

  4) Στην πρόταση του κου Λοβέρδου, η ενιαία τοποθέτηση γιατρών για όλα τα εναπομείναντα κομμάτια ειδικότητας (με στόχο την αποφυγή των ενδιάμεσων αναμονών για το κάθε κομμάτι ειδικότητας) και οι ξεχωριστές τοποθετήσεις και θέσεις ειδικευομένων διαφορετικών ειδικοτήτων (ώστε να μην συγκρούονται για τις ίδιες θέσεις άτομα σε διαφορετικό στάδιο ειδίκευσης) είναι θετικές και πρέπει να αναγνωριστούν ως βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.

  Ολοκληρώνοντας, ήθελα να συνοψίσω πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα μπορούσε να βάλει ένα τέλος στη χρόνια ανεργία γιατρών σε αναμονή της ειδικότητάς τους αν εφαρμόζονταν οι ακόλουθες 3 βασικές θέσεις:

  1) Οι λίστες αναμονής πρέπει να αναδιαρθωθούν με μόνο κριτήριο την αρχαιότητα των ειδικευομένων. Η αρχαιότητα μπορεί να οριστεί είτε ως η ημερομηνία κτήσης του πτυχίου, είτε η ημερομηνία ολοκλήρωσης ή διορισμού του ειδικευόμενου στο προηγούμενο στάδιο ειδίκευσης.

  2) Οι θέσεις ειδικότητας για διαφορετικές ειδικότητες πρέπει να είναι ξεχωριστές για την κάθε ειδικότητα και να μην διεκδικούνται εν δυνάμει όλες από όλους. Έτσι άτομα σε διαφορετικό στάδιο ειδίκευσης αλλά και διαφορετικές τελικές ειδικότητες, δε θα βρεθούν σε σύγκρουση και αντιμαχία.

  3) Η ενιαία τοποθέτηση (μια και μόνη αναμονή) για όλα τα κομμάτια ειδικότητας προκειμένου οι ειδικευόμενοι να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους με μια μόνο αναμονή.

  Εύχομαι να βρεθεί κάποιος υπεύθυνος να διαβάσει αυτές τις γραμμές. Άτομα με προοπτικές και όραμα, άτομα πολλά υποσχώμενα και δραστήρια μπορούν και πρέπει να αποφασίσουν ριζικές αλλαγές, προκειμένου να ξεφύγουμε από το σημερινό βάλτο του ρουσφετιού και της αδικίας. Κε Λοβέρδο, ο λόγος σε εσάς..

  Ένας εν αναμονή νέος

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 11:06 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  Καταρχήν οφείλω να επισημάνω ότι η δυνατότητα κριτικού σχολιασμού επικείμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, μέσω της σημαντικής καινοτομίας της δημόσιας διαβούλευσης, είναι ιδιαίτερα θετική, αλλά θα αποδειχθεί και αποδοτική μόνο υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι τα σχόλια και οι παρατηρήσεις λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και οδηγούν σε διορθώσεις λαθών, παραλείψεων ή ασαφειών, όπου και όταν χρειάζεται. Η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία έρχεται να επιλύσει προβλήματα που δημιούργησαν άστοχες νομοθετικές παρεμβάσεις και κυρίως λανθασμένες υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν για την εφαρμογή τους. Η αντιμετώπιση διαφορετικών περιπτώσεων επιβάλλει την γενικότητα της ρύθμισης, αλλά και την μέγιστη δυνατή σαφήνεια, με σκοπό την ασφάλεια δικαίου, μέσω της θέσπισης σταθερών και δίκαιων κριτηρίων, στα οποία θα αναχθεί στην συνέχεια κάθε ειδικότερη περίπτωση. Σίγουρα δεν μπορούν να μείνουν όλοι ικανοποιημένοι, ιδίως αυτοί που θεωρούν ότι κατοχύρωσαν δικαιώματα με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς, πλην όμως πρέπει αναμφίβολα να διορθωθούν τα λάθη και οι παραλείψεις του παρελθόντος με τον κατά το δυνατό δικαιότερο τρόπο. Πιστεύω πως η ορθότητα, αλλά και η σκοπιμότητα της ενιαίας τοποθέτησης στις ειδικότητες της Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης δεν αμφισβητείται από κανέναν. Συνεπώς, η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 69 παρ. 1 και 2 είναι σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Διαφωνίες και προβλήματα, όμως, ανακύπτουν ως προς τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 69 παρ. 3. Καταρχήν, όσον αφορά το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 69, που ενδιαφέρει όσους ανέμεναν στις 2-8-2010 την τοποθέτησής τους στο κύριο στάδιο της κάθε ειδικότητας, θέλω να επισημάνω ότι το θεσπιζόμενο κριτήριο τοποθέτησης, ήτοι η ημερομηνία υποβολής της εκκρεμούσας στις 2-8-2010 αίτησης, είναι τουλάχιστον άστοχο αν όχι άδικο, διότι οι αιτήσεις αυτές υποβλήθηκαν κατά το πλείστον, ενώ ίσχυε μια εσφαλμένη κατά το ΣΤΕ υπουργική απόφαση και σε πραγματικές και νομικές συνθήκες συνεχώς μεταβαλλόμενες. Θεωρώ, λοιπόν, πως θα ήταν σκόπιμο να δοθεί η δυνατότητα και σ’ αυτή την κατηγορία των συναδέλφων να υποβάλει νέες αιτήσεις. Ασφαλές και δίκαιο συνάμα κριτήριο για την κατάταξη των υποψηφίων στην ενιαία ειδικότητα τόσο στην παραπάνω περίπτωση όσο και στις περιπτώσεις συναδέλφων που έχουν πραγματοποιήσει ήδη τουλάχιστον ένα προκαταρκτικό στάδιο ειδικότητας ή έστω έχουν τοποθετηθεί ήδη σ’ αυτό έως τη δημοσίευση του νόμου, είναι μόνο η ημερομηνία τοποθέτησης στο πρώτο προκαταρκτικό στάδιο και όχι η ημερομηνία υποβολής της πρώτης αίτησης, αλλά ούτε και η ημερομηνία τοποθέτησης σε υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου, όπως προτείνεται από μερικούς συναδέλφους. Μετά την κατάταξη των παραπάνω συναδέλφων, λαμβανομένου υπόψη του προτεινόμενου κριτηρίου του χρόνου τοποθέτησης στο πρώτο προκαταρτικό στάδιο, πρέπει να ακολουθήσει η κατάταξη όσων έχουν υποβάλει αίτηση για την τοποθέτησή τους στο πρώτο προκαταρτικό στάδιο, έως τη δημοσίευση του νόμου. Ως κριτήριο για την κατάταξή των συγκεκριμένων υποψηφίων στην ενιαία ειδικότητα, πρέπει να καθιερωθεί η ημερομηνία υποβολής της πρώτης τους αίτησης για την τοποθέτηση στο πρώτο προκαταρκτικό στάδιο σε οποιοδήποτε νοσοκομείο. Αφού συμπληρωθούν οι λίστες αναμονής με την παραπάνω διαδικασία τοποθέτησης, ακολούθως πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να υποβάλουν το πρώτον αίτηση για άσκηση στις συγκεκριμένες ειδικότητες. Τέλος, πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για όσους έχουν ήδη τοποθετηθεί, έως την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, σε κάποιο προκαταρκτικό στάδιο των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, έτσι ώστε να μην απολέσουν πραγματικό χρόνο ειδίκευσης που συνεπάγεται κεκτημένα δικαιώματα. Υπό αυτές τις παραδοχές η προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 3 του άρθρου 69 θα έπρεπε να διατυπωθεί ως εξής:

  «3. Μεταβατικές Διατάξεις: Οι υφιστάμενες κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου λίστες αναμονής για ειδίκευση ιατρών στις ειδικότητες Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης καταργούνται. Οι λίστες αυτές θα επανασυσταθούν σε τρία διαδοχικά στάδια με την ακόλουθη διαδικασία:
  Ι) Κατά το πρώτο στάδιο θα καταταγούν όλοι οι ιατροί, που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στα προκαταρκτικά στάδια και αναμένουν την τοποθέτησή τους το κύριο στάδιο των ειδικοτήτων Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης. Κριτήριο για την σειρά κατάταξης του κάθε ιατρού αποτελεί η ημερομηνία τοποθέτησής του στο πρώτο προκαταρκτικό στάδιο της αντίστοιχης ειδικότητας. Οι αιτήσεις των ιατρών, που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτού του σταδίου, για να συμπεριληφθούν στις νέες λίστες αναμονής, θα υποβληθούν στα αρμόδια τμήματα των Περιφερειών εντός αποσβεστικής προθεσμίας 15 εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης του παρόντος νόμου.
  ΙΙ) Ακολούθως, κατά το δεύτερο στάδιο, θα καταταγούν στις νέες λίστες αναμονής όλοι οι ιατροί που έχουν πραγματοποιήσει ήδη τουλάχιστον ένα προκαταρκτικό στάδιο ειδικότητας ή έστω έχουν τοποθετηθεί ήδη σε τέτοιο έως την ημερομηνία δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κριτήριο για την σειρά κατάταξης του κάθε ιατρού αποτελεί η ημερομηνία τοποθέτησής του στο πρώτο προκαταρκτικό στάδιο της αντίστοιχης ειδικότητας. Οι αιτήσεις των ιατρών, που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτού του σταδίου, για να συμπεριληφθούν στις νέες λίστες αναμονής, θα υποβληθούν στα αρμόδια τμήματα των Περιφερειών εντός αποσβεστικής προθεσμίας 15 εργασίμων ημερών από την επομένη της λήξης της προθεσμίας του ανωτέρω πρώτου σταδίου.
  ΙΙΙ)Ακολούθως, κατά το τρίτο στάδιο, θα καταταγούν στις λίστες αναμονής όλοι οι ιατροί που έχουν υποβάλει αίτηση για την τοποθέτησή τους σε πρώτο προκαταρτικό στάδιο των παραπάνω ειδικοτήτων, έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου. Κριτήριο για την σειρά κατάταξης των συγκεκριμένων υποψηφίων αποτελεί η ημερομηνία υποβολής της πρώτης αίτησής του για την ίδια ειδικότητα σε οποιοδήποτε νοσοκομείο. Οι αιτήσεις των ιατρών, που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτού του σταδίου, για να συμπεριληφθούν στις νέες λίστες αναμονής, θα υποβληθούν στα αρμόδια τμήματα των Περιφερειών εντός αποσβεστικής προθεσμίας 15 εργασίμων ημερών από την επομένη της λήξης της προθεσμίας του ανωτέρω δευτέρου σταδίου.
  Αφού ανασυσταθούν, με την παραπάνω διαδικασία, οι λίστες αναμονής στις ειδικότητες Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης μπορούν ακολούθως να υποβάλουν αιτήσεις όσοι ιατροί επιθυμούν να υποβάλουν για πρώτη φορά αίτηση για ειδίκευση στις συγκεκριμένες ειδικότητες.
  Όσοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, έχουν ήδη τοποθετηθεί για εκπαίδευση σε κάποιο προκαταρκτικό στάδιο των ειδικοτήτων Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου και μπορούν να συνεχίσουν κανονικά την εκπαίδευσή τους έως το πέρας του συγκεκριμένου σταδίου. Ταυτόχρονα, όμως, οφείλουν να υποβάλουν αιτήσεις για την κατάταξή τους στις νέες λίστες αναμονής για ενιαία τοποθέτηση στην κύρια ειδικότητα, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται για το στάδιο στο οποίο ανήκουν.».

  Η παραπάνω διατύπωση της επίμαχης ρύθμισης, κατά τη γνώμη μου, αντιμετωπίζει με τον δικαιότερο τρόπο τα προβλήματα που έχουν ανακύψει, δημιουργεί ασφάλεια δικαίου και μπορεί να αποτελέσει μια βάση συζήτησης για στοχευμένες διορθώσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι (η θέσπιση κριτηρίου κατάταξης με βάση την ημερομηνία τοποθέτησης στο πρώτο προκαταρκτικό στάδιο και όχι η ημερομηνία υποβολής της πρώτης αίτησης) ίσως να φέρνει σε δύσκολη θέση όσους επέλεξαν να υποβάλουν καταρχήν αίτηση για άσκηση ειδικότητας στην Ελλάδα και εν συνεχεία επέλεξαν (ενόψει των ρυθμίσεων της με αριθ. Υ7α/Γ.Π.οικ.115169/2009 υπουργικής απόφασης) να ασκήσουν κάποιο στάδιο (συνήθως το κύριο) της ειδικότητας στο εξωτερικό, πλην όμως η προτεινόμενη λύση είναι, κατά τη γνώμη μου η ενδεδειγμένη και η δικαιότερη, καθώς θεσπίζει ένα αντικειμενικό κριτήριο και παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους, ανεξαρτήτως εάν είχαν ή όχι την οικονομική και κοινωνική δυνατότητα διαφυγής στο εξωτερικό, προκειμένου να ολοκληρώσουν την ειδίκευσή τους σε συντομότερο χρόνο από άλλους με τα αντίστοιχα προσόντα (όπως η χρονολογία λήψης ή αναγνώρισης πτυχίου). Θέλω επίσης να επισημάνω ότι η θέσπιση κριτηρίου κατάταξης με βάση την ημερομηνία τοποθέτησης σε υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου, όπως προτείνεται από κάποιους συναδέλφους, δεν είναι ασφαλές και σταθερό κριτήριο για όλες τις περιπτώσεις, αφενός διότι πολλοί συνάδελφοι έχουν επιλέξει να μην ασκήσουν την συγκεκριμένη υπηρεσία, αφετέρου διότι συνδέεται με πολλούς αστάθμητους παράγοντες που δεν σχετίζονται με την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την άσκηση των επίμαχων ιατρικών ειδικοτήτων. Η αναφορά σε αρμόδια τμήματα Περιφερειών και όχι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων έχει να κάνει προφανώς με τη νέα διοικητική δομή του Ελληνικού κράτους (Καλλικράτης) που μάλλον εκ παραδρομής διαφεύγει από την υπό διαβούλευση επίμαχη ρύθμιση. Προς αποφυγή οποιαδήποτε υπόνοιας συγκεκριμένης σκοπιμότητας εκ μέρους μου διευκρινίζω ότι ενδιαφέρομαι να ειδικευθώ στην Παιδοψυχιατρική και έχω ήδη πραγματοποιήσει το πρώτο προκαταρκτικό στάδιο, αυτό της ψυχιατρικής ενηλίκων (για ενάμιση έτος) και αναμένω την τοποθέτησή μου στο δεύτερο προκαταρκτικό στάδιο της συγκεκριμένης ειδικότητας, αυτό της νευρολογίας (για έξι μήνες). Ευχαριστώ όσους μου έδωσαν την δυνατότητα να εκφράσω δημόσια την άποψη και την πρότασή μου και ευχαριστώ εκ των προτέρων όσους μπουν στον κόπο να διαβάσουν σχολαστικά την τοποθέτησή μου.
  Υ.Γ. Είναι βέβαιο ότι η επίμαχη ρύθμιση θα λύσει κάποια προβλήματα, πλην όμως δεν θα αντιμετωπίσει την αιτία του κακού.Είναι αδιανόητο να αναμένει κάποιος, υπό τις υφιστάμενες συνθήκες, 15 τουλάχιστον χρόνια για να αποκτήσει τίτλο ιατρικής ειδικότητας, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με την Παιδοψυχιατρική. Δεν νομίζω να υπάρχει αντίστοιχο ευρωπαϊκό, αν όχι παγκόσμιο, προηγούμενο. Ελπίζω, λοιπόν, η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία να αποτελεί την αρχή μιας συνολικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση και αυτού του προβλήματος. Προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι το Υπουργείο θα πρέπει να εξετάσει στο άμεσο μέλλον την αύξηση των θέσεων ειδίκευσης σε συγκεκριμένες ειδικότητες που υπάρχουν μεγάλες λίστες αναμονής, όταν μάλιστα για κάποιες απ’ αυτές παρατηρούνται ελλείψεις και υπάρχει διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 08:09 | Ευάγγελος

  Ήθελα να καταθέσω μια αντιπρόταση στο προσχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας για την πρόσφατη αλλαγή της διαδικασίας ειδίκευσης των Ψυχιάτρων, Νευρολόγων και Φυσικών Ιατρών.

  Είμαι ιατρός σε αναμονή ειδικότητας με τελική ειδικότητα την Ψυχιατρική. Για να γίνει σήμερα κάποιος Ψυχίατρος στην Ελλάδα απαιτείται ειδίκευση 6 μηνών στην Παθολογία, 1 χρόνου στη Νευρολογία και 3,5 χρόνων στην Ψυχιατρική. Έχοντας πάρει πτυχίο το 2000, ήμουν υποχρεωμένος να κάνω την υπηρεσία υπαίθρου (Αγροτικό) προκειμένου να μπορώ να δηλώσω κάποιο νοσοκομείο για ειδικότητα. Αργότερα η υπηρεσία υπαίθρου έπαψε να είναι υποχρεωτική για τη δήλωση νοσοκομείου για ειδικότητα. Ήμουν σε αναμονή από το 2005 για το πρώτο στάδιο της Παθολογίας, αλλά το 2007 ο πρώην Υπουργός, κος Γιαννόπουλος, αποφάσισε πως η υπηρεσία υπαίθρου (Αγροτικό) μπορεί να αναγνωριστεί ως 6 μήνες ειδικότητας. Αλλάζω λοιπόν τα χαρτιά μου και δηλώνω το 2ο κομμάτι της ειδικότητάς του, Νευρολογία, το 2007. Ετοιμαζόμουν να ξεκινήσω τώρα το Δεκέμβριοτου 2010 τη Νευρολογία, αλλά τον Αύγουστο του 2010 η πρώην Υπουργός κα Ξενογιαννακοπούλου αποφάσισε πως οι λίστες αναμονής για τις ειδικότητες της Ψυχιατρικής, Νευρολογίας και Φυσικής Ιατρικής θα αναδιαρθρωθούν με κριτήρια αρχαιότητας. Κάθε αναμονή που μέχρι τότε υπήρχε, ακυρώνεται και οι σε αναμονή ειδικευόμενοι έπρεπε να δηλώσουν εκ νέου το κομμάτι της ειδικότητάς που θέλουν και το στάδιο ειδίκευσης που βρίσκονται. Αφού έχω ήδη χάσει 6 χρόνια σε αναμονή (2005 – 2010) και συγκριτικά με άλλους συναδέρφους μου έχοντας χάσει και το 15μηνο του Αγροτικού (3 μήνες η τρίμηνη εκπαίδευση και 12 μήνες η υπηρεσία υπαίθρου), που πλέον δεν είναι υποχρεωτικό για τη δήλωση νοσοκομείου για ειδικότητα, αναζητώ κάποια θέση για να κάνω τη Νευρολογία, το 2ο στάδιο της ειδίκευσής μου. Ανακαλύπτω πως μια και αιτούμαι να κάνω το 2ο στάδιο της ειδικότητας βρίσκομαι αυτόματα στις λίστες αναμονής κάτω από οποιονδήποτε ειδικευόμενο Νευρολόγο, ο οποίος δηλώνει Νευρολογία στο ίδιο νοσοκομείο με εμένα (για τους Ψυχιάτρους η Νευρολογία είναι το 2ο στάδιο, ενώ για τους Νευρολόγους είναι το 3ο, οπότε οι Νευρολόγοι πάντα προηγούνται των Ψυχιάτρων για τη Νευρολογία σύμφωνα με το Νόμο του Αυγούστου 2010). Η τελευταία πράξη αυτής της ιστορίας είναι η ανακοίνωση από τον νυν Υπουργό Υγείας, κο Λοβέρδο, της ακύρωσης του νόμου του Αυγούστου και της πρότασης θέσπισης νέων λιστών αναμονής με κριτήρια την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Υγείας κάθε Νομαρχίας.

  Και έχω τις ακόλουθες απορίες:

  1) Γιατί η αλλαγή των λιστών αναμονής να αφορά μόνο τους ειδικευόμενους της Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και όχι το σύνολο όλων των ειδικευόμενων σε κάθε ειδικότητα; Υπάρχουν και άλλες ειδικότητες με περισσότερα του ενός κομμάτια ειδικότητας. Η αλλαγή των κριτηρίων αναδιάρθρωσης της λίστας αναμονής σε μόνο 4 από τις περισσότερες από 30 συνολικά ειδικότητες αποτελεί κοινωνική αδικία και επίδειξη κοινωνικού ρατσισμού εις βάρος μόνο των συγκεκριμένων 4 ομάδων ειδικευομένων. Είναι σα να ισχύουν κάποιοι νόμοι μόνο για κάποιους λίγους και όχι για όλους. Πόσο δίκαιο και δημοκρατικό είναι αυτό;

  2) Αν όλες οι λίστες των σε αναμονή ειδικευομένων αναδιαρθρώνονταν με κριτήρια αρχαιότητας, θα μπορούσαν και οι εγκλωβισμένοι σε αναμονή ειδικευόμενοι των 4 προαναφερθέντων ειδικοτήτων να αλλάξουν ειδικότητα και να διεκδικήσουν μια θέση σε μια άλλη ειδικότητα. Ενώ με το σημερινό σύστημα, αν εγώ και οι συμπάσχοντές μου αλλάξουμε ειδικότητα, θα πάρουμε αριθμό πρωτοκόλλου την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής μας και φυσικά θα πάρουμε την αντίστοιχη θέση στη λίστα, δηλαδή την τελευταία. Έχοντας όμως αποφοιτήσει εδώ και 11 χρόνια περίπου από την Ιατρική Σχολή, θεωρώ κάπως άδικο να ειδικευθώ μετά από κάποιον που αποφοίτησε το Σεπτέμβριο του 2010.

  3) Με το προταθέν προσχέδιο του κου Λοβέρδου, θα διαμορφωθούν νέες λίστες αναμονής με κριτήριο την ημερομηνία αίτησης του κάθε ειδικευόμενου. Γιατί έπαψε να αποτελεί κριτήριο η αρχαιότητα, δηλαδή το πότε κάθε ειδικευόμενος τελείωσε το προηγούμενο στάδιο ειδίκευσής του ή πότε πήρε πτυχίο; Ποιον δεν εξυπηρετεί ο ειδικευόμενος που είναι σε αναμονή για χρόνια να προηγηθεί κάποιου πρόσφατου αποφοίτου μιας Ιατρικής Σχολής; Ποιων τα παιδιά μόλις αποφοίτησαν από τις Ιατρικές Σχολές και γιατί αυτά να προηγηθούν άλλων αποφοίτων, οι οποίοι αναμένουν χρόνια για μια θέση ειδικότητας; Πόσο δίκαιο και δημοκρατικό είναι αυτό; Γιατί να μαλώνουνε οι γιατροί έξω από τα γραφεία των Νομαρχιών για το ποιος θα δηλώσει πρώτος και γιατί δεν αποφασίζεται η αρχαιότητα να αποτελεί το μόνο κριτήριο διαμόρφωσης κάθε λίστας αναμονής; Γιατί κε Λοβέρδο;

  4) Στην πρόταση του κου Λοβέρδου, η ενιαία τοποθέτηση γιατρών για όλα τα εναπομείναντα κομμάτια ειδικότητας (με στόχο την αποφυγή των ενδιάμεσων αναμονών για το κάθε κομμάτι ειδικότητας) και οι ξεχωριστές τοποθετήσεις και θέσεις ειδικευομένων διαφορετικών ειδικοτήτων (ώστε να μην συγκρούονται για τις ίδιες θέσεις άτομα σε διαφορετικό στάδιο ειδίκευσης) είναι θετικές και πρέπει να αναγνωριστούν ως βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.

  Ολοκληρώνοντας, ήθελα να συνοψίσω πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα μπορούσε να βάλει ένα τέλος στη χρόνια ανεργία γιατρών σε αναμονή της ειδικότητάς τους αν εφαρμόζονταν οι ακόλουθες 3 βασικές θέσεις:

  1) Οι λίστες αναμονής πρέπει να αναδιαρθωθούν με μόνο κριτήριο την αρχαιότητα των ειδικευομένων. Η αρχαιότητα μπορεί να οριστεί είτε ως η ημερομηνία κτήσης του πτυχίου, είτε η ημερομηνία ολοκλήρωσης ή διορισμού του ειδικευόμενου στο προηγούμενο στάδιο ειδίκευσης.

  2) Οι θέσεις ειδικότητας για διαφορετικές ειδικότητες πρέπει να είναι ξεχωριστές για την κάθε ειδικότητα και να μην διεκδικούνται εν δυνάμει όλες από όλους. Έτσι άτομα σε διαφορετικό στάδιο ειδίκευσης αλλά και διαφορετικές τελικές ειδικότητες, δε θα βρεθούν σε σύγκρουση και αντιμαχία.

  3) Η ενιαία τοποθέτηση (μια και μόνη αναμονή) για όλα τα κομμάτια ειδικότητας προκειμένου οι ειδικευόμενοι να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους με μια μόνο αναμονή.

  Εύχομαι να βρεθεί κάποιος υπεύθυνος να διαβάσει αυτές τις γραμμές. Άτομα με προοπτικές και όραμα, άτομα πολλά υποσχώμενα και δραστήρια μπορούν και πρέπει να αποφασίσουν ριζικές αλλαγές, προκειμένου να ξεφύγουμε από το σημερινό βάλτο του ρουσφετιού και της αδικίας. Κε Λοβέρδο, ο λόγος σε εσάς..

  Ένας εν αναμονή νέος

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 06:22 | Λεωνίδας

  Κύριε Υπουργέ,

  Παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό της εν Ελλάδι Ιατρικής μου σταδιοδρομίας:

  Α) Στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών εισήλθαμε το 1997 διακόσιοι πενήντα φοιτητές κατόπιν αρίστευσής μας στις εισαγωγικές Πανελλήνιες Εξετάσεις. Κατά τα έτη των σπουδών μας ο αριθμός αυτός υπερδιπλασιάστηκε για λόγους «υγείας» και όχι μόνο, τους οποίους ουδέποτε κατανοήσαμε. Εν συνεχεία, σε διάφορα στάδια της ιατρικής μας εκπαίδευσης πλαισιωθήκαμε από αυτοσυστηνόμενους «ιατρούς», για τους οποίους το μόνο που γνωρίζαμε ήταν ότι είχαν προκλητικά αποτύχει στις εισαγωγκές εξετάσεις. Το ελληνικό κράτος ωστόσο έδειξε για πολλά έτη προκλητική ανοχή στο να εκπληρώνει το όνειρο της μέσης ελληνικής οικογένειας να αποκτά ένα παιδί γιατρό κάνοντας ολοένα και πιο εύκολη την αναγνώριση της ιδιότητας αυτής από χώρες του πρώην ανατολικού μπλόκ.
  http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=11591
  http://archive.enet.gr/online/online_text/c=112,dt=03.07.2001,id=86641524
  http://archive.enet.gr/online/online_text/c=112,dt=12.06.2003
  Β) Το 2003 όταν αποφοιτήσαμε άλλαξε ο τρόπος υποβολής δήλωσης για την έναρξη ειδικότητας. Η εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου, η οποία μέχρι τότε ήταν προαπαιτούμενο, «εν μία νυχτί» καταργήθηκε με συνέπεια την ομαδοποίηση ιατρών που είχαν κάνει έναρξη της υπηρεσίας υπαίθρου και αντιστοίχων που είχαν μόλις περατώσει τις σπουδές τους με ίσα μέτρα και σταθμά.
  Γ) Τη Μεγάλη Εβδομάδα του 2007 πληροφορούμαστε ότι ο τρόπος υποβολής δήλωσης στις ειδικότητες Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής, Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης άλλαξε με την Υ10δ/οικ.38059/ΦΕΚ Β’ 544/28-3-2007 και πλέον με τον διορισμό στο πρώτο προκαταρκτικό στάδιο ειδίκευσης ο ενδιαφερόμενος θα μπορούσε να υποβάλλει αίτηση για ΟΛΑ τα επόμενα με συνέπεια την κατά συρροή υποβολή αιτήσεων στις κατά τόπους Νομαρχίες δίχως εικόνα της αναμονής όπως αυτή διαμορφωνόταν.
  Δ) Ευρισκόμενοι στις λίστες αναμονής για το τελικό στάδιο ειδίκευσης γίναμε μάρτυρες εξωφρενικών αλλαγών στον αιτούμενο χρόνο ειδίκευσης ιατρών, οι οποίοι έχοντας αναγνωρίσει τον προαπαιτούμενο χρόνο Παθολογίας από την Υπηρεσία Υπαίθρου μετέβαλλαν τις εξάμηνες αιτήσεις τους για Νευρολογία σε αντίστοιχες για ένα έτος, αυξάνοντας τον χρόνο αναμονής μας πάνω από δύο (2) έτη. Οι διαμαρτυρίες μας στα υπεύθυνα γραφεία του Υπουργείου σας έπεσαν στο κενό.
  Ε) Με την υπ. Αριθμ. 38/2010 απόφαση του ΣτΕ σημειώνεται κάτι πρωτοφανές στα χρονικά των Ιατρικών Ειδικοτήτων. Αντί να δικαιωθούν οι επτά (7) προσφεύγοντες και να αλλάξει ο τρόπος δήλωσης για όσους εφεξής κάνουν έναρξη ειδίκευσης, αλλάζουν αναδρομικά όλες οι λίστες αναμονής δημιουργώντας κατάφωρες αδικίες σε βάρος παλαιότερων ειδικευομένων.
  ΣΤ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 25 του νόμου 3868 που δημοσιεύεται τον Αύγουστο του 2010 παραμένει ανενεργός και οι διορισμοί «παγώνουν» πέραν του εξαμήνου με την προοπτική θεσμοθέτησης ενιαίας τοποθέτησης με εκ νέου διαμόρφωση των λιστών αναμονής και περαιτέρω καθυστέρηση στους διορισμούς των παλαιότερων ειδικευομένων για τουλάχιστον ένα(1) έτος.

  Κύριε Υπουργέ,
  Για κάποιους ιθύνοντες στο Υπουργείο σας μπορεί να αποτελούμε απλά αριθμούς πρωτοκόλλου ή αριθμητικά ψηφία σε έντυπα που καταφθάνουν στο γραφείο σας. Σας πληροφορούμε ότι δεν έχουμε απεμπολήσει την ανθρώπινη υπόσταση και την Ιατρκή μας ιδιότητα.
  Η προσφυγή μας σε θεσμούς που διατηρούν την ακεραιότητα και ανεξαρτησία τους και τους οποίους απόλυτα εμπιστευόμαστε για να διεκδικήσουμε το δίκαιο των αιτημάτων μας είναι αυτονόητη.
  Μετά από έτη ταλαιπωρίας βρισκόμαστε πέραν του εξαμήνου «υπό διορισμό» και αδικαιολόγητα οι προσλήψεις σε κενές θέσεις ειδίκευσης έχουν «παγώσει» με πρόσχημα την αναδρομική εφαρμογή του νέου σας νόμου. Η υπογραφή σας στο νόμο αυτό συνεπάγεται την επαγγελματική μας καταδίκη. Ιατροί οι οποίοι περιμέναμε τη σειρά μας στις λίστες αναμονής πέραν των πέντε (6) ετών καλούμαστε να δηλώσουμε εξ αρχής ειδικότητα μπαίνοντας στην ίδια μοίρα με συναδέλφους 1- 2 ή ακόμη και 3 χρόνια νεότερους (με βάση την ημερομηνία λήψης πτυχίου). Αναρωτηθείτε ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί το συγκεκριμένο σχέδιο.
  Για μας η φυγή στο εξωτερικό είναι μονόδρομος, δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που θα το πράξουμε… Αναγκαζόμαστε να φύγουμε από την πατρίδα μας για να υπηρετήσουμε συστήματα υγείας της αλλοδαπής που σέβονται την αξία της ιατρικής ιδιότητας. Αναλογιστείτε ποιοι εφ εξής θα υπηρετούν το δικό σας σύστημα υγείας… Οι περιπλανώμενοι για χρόνια στους διαδρόμους του υπουργείου σας, άνθρωποι οι οποίοι αρνούνται πεισματικά κάθε έννοια αξιοκρατίας, πρόθυμοι να πατήσουν επί δικαίων και αδίκων για να πετύχουν τους ιδιοτελείς σκοπούς τους.
  Τα εξακόσια (600) ευρώ του παραβόλου για προσφυγή στο ΣτΕ θα αποτελέσει το ελάχιστο αντίτιμο της αντίστασής μας σε όλους εκείνους που επιβουλεύονται την ιατρική μας υπόσταση. Εάν και όταν δικαιωθούμε είναι βέβαιο ότι δεν θα υπηρετούμε το δικό σας Σύστημα Υγείας αλλά αντίστοιχα της αλλοδαπής που υπολογίζουν και επενδύουν στο ιατρικό μας υπόβαθρο.
  Ωστόσο στις έννοιες της ηθικής και της αξιοπρέπειας εκπτώσεις δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε…

 • 27 Δεκεμβρίου 2010, 12:29 | Μαρια

  Κυριοι,
  1)Κατα τη γνωμη μου,τη στιγμη που το αρθρο 69 εχει αναδρομικη ισχυ,τοσο γι’αυτους που μολις αποφοιτησαν οσο και για αυτους που εχουν πραγματοποιησει ολα τα προκαταρκτικα σταδια,πρεπει οσοι ασκουνται ή πηραν αριθμο πρωτοκολλου διορισμου σε προκαταρκτικο σταδιο νευρολογιας και ψυχιατρικης,να φυγουν απο τις λιστες ωστε να διοριστουν αμεσα τα ατομα που εχουν πραγματοποιησει ολα τα προκαταρκτικα σταδια και ειναι ετοιμα να ασκησουν την νευρολογια και την ψυχιατρικη σαν κυρια ειδικοτητα.Σ’αυτα τα ατομα θα πρεπει να δοθει προβαδισμα σε σχεση με αυτους που δεν εχουν κανει καθολου απο τα παραπανω προκαταρκτικα σταδια,ο χρονος του προκαταρκτικου σταδιου να αφαιρεθει απο το συνολικο χρονο ειδικευσης και το υπολοιπο κομματι του προκαταρκτικου στδιου να γινει στα πλαισια της ενιαιας τοποθετησης με ευθυνη των επιστημονικων διευθυντων καθε νοσοκομειου.
  2)Στην αντιθετη περιπτωση το αρθρο 69 δεν θα πρεπει να εχει αναδρομικη ισχυ και ατομα που τωρα κανουν καποιο προκαταρκτικο σταδιο νευρολογιας και ψυχιατρικης να συνεχισουν την ασκηση τους σ’αυτο και αν ανοιξει η θεση τους στο κυριο κομματι οσο ασκουνται στο προκαταρκτικο,να χασουν τη θεση τους μεχρι να ολοκληρωσουν το προκαταρκτικο.
  Δεν ειναι δικαιο και να κανει καποιος προκαταρκτικο σταδιο νευρολογιας-ψυχιατρικης(καθυστερωντας ατομα που εχουν ολοκληρωσει ολα τα προκαταρκτικα σταδια και ειναι ετοιμα να ασκησουν την κυρια ειδικοτητα νευρολογιας και ψυχιατρικης)τη στιγμη που η ενιαια τοποθετηση εχει αναδρομικη ισχυ και μολις ανοιξει η θεση τους στην κυρια να εγκαταλειψουν το προκαταρκτικο σταδιο και το υπολοιπο να το συνεχισουν στα πλαισια της ενιαιας.
  3)Επισης οτι ισχυσει πρεπει να ισχυσει και στα νοσοκομεια που δινουν πληρη και στα νοσοκομεια που δινουν μερικη ειδικοτητα.Φυσικα θα πρεπει να εχουμε το δικαιωμα να δηλωνουμε και για πληρη και για μερικη ειδικοτητα.
  Πιστευω πως αν ισχυσουν τα 1 και 3 θα ξεκαθαρισουν τελειως οι λιστες απο ετερογενεις ειδικοτητες και θα πεσει σημαντικα η αναμονη.
  Ευχαριστω.

 • 25 Δεκεμβρίου 2010, 23:01 | Αναστασία Μπέκα

  Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 69 αναφέρεται ότι θα υπάρξει ενιαία τοποθέτηση των ειδικευομένων στις οικείες ειδικότητες, ότι η τοποθέτησή τους στα επί μέρους τμήματα της ειδικότητας θα γίνεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της ειδίκευσης και ότι ο σχετικός προγραμματισμός θα γίνεται με ευθύνη του επιστημονικού διευθυντή του οικείου τμήματος.
  Θα πρέπει να διευκρινισθεί αν οι ειδικευόμενοι σε κάθε μία από τις παραπάνω κύριες ειδικότητες θα τοποθετούνται αποκλειστικά στις θέσεις της κύριας ειδικότητας και τι θα ισχύει για τα διαστήματα που θα είναι τοποθετημένοι στα κομμάτια της ειδίκευσης, τα οποία τώρα είναι προκαταρκτικά. Για παράδειγμα ας πάρουμε την ειδικότητα της Παιδοψυχιατρικής: έστω ότι σε ένα νοσοκομείο υπάρχουν 4 θέσεις ειδικευομένων παιδοψυχιατρικής. Όταν θα τοποθετούνται στο παιδοψυχιατρικό τμήμα αυτοί οι 4, θα πρέπει ο διευθυντής του τμήματος να συννενοηθεί με τα τμήματα νευρολογίας και ψυχιατρικής ενηλίκων του νοσοκομείου (ή και άλλων νοσοκομείων-αν το δικό του δεν διαθέτει κάποιο απαραίτητη κλινική για να ασκηθούν οι ειδικευόμενοι σε συγκεκριμένο κομμάτι της ειδικότητας-) και να στείλει εκεί εκ περιτροπής τους ειδικευόμενους για να κάνουν τους απαιτούμενους χρόνους. Αυτό σημαίνει ότι στο παιδοψυχιατρικό τμήμα θα μένουν 1 ή 2 ειδικευόμενοι, οπότε ούτε τις ανάγκες σε εφημερίες του τμήματος θα μπορούν να καλύψουν, -που αποτελούν σημαντικό μέρος της εκπαίδευσής τους- ούτε και να παρακολουθήσουν οργανωμένο θεωρητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όπως γίνεται τώρα.
  Θα καλύπτουν οι ειδικευόμενοι αυτοί θέσεις των τμημάτων στα οποία θα είναι «αποσπασμένοι», όπως γίνεται τώρα; Δηλαδή τώρα, όταν κάποιος κάνει το κομμάτι της ψυχιατρικής ενηλίκων, καταλαμβάνει μία θέση ειδικότητας του τμήματος ψυχιατρικής ενηλίκων και όχι του παιδοψυχιατρικού τμήματος, το ίδιο αφορά και την νευρολογία.
  Ή μήπως θα είναι υπεράριθμοι στα τμήματα στα οποία θα είναι «αποσπασμένοι»;

  Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, στα τμήματα όπου χορηγείται η κύρια ειδικότητα, να ασκούνται ανά πάσα στιγμή τόσοι ειδικευόμενοι όσες και οι θέσεις ειδικότητας που τα τμήματα αυτά διαθέτουν (και όχι αυτοί να είναι σε διάφορες άλλες κλινικές και να πηγαινοέρχονται σε άλλοτε άλλα διαστήματα). Η ρύθμιση αυτή αποτελεί βασική προϋπόθεση για ποιοτική εκπαίδευση των ειδικευομένων και ποιοτική λειτουργία των μονάδων υγείας.

  Με εκτίμηση
  Αναστασία Μπέκα

 • 25 Δεκεμβρίου 2010, 16:26 | Μιχάλης

  Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Η μόνη και ορθότερη για χίλιους λόγους λύση για το ΕΣΥ και την αναβάθμισή του, περνάει από την καθιέρωση αδιάβλητων εξετάσεων για την είσοδο στην ιατρική ειδικότητα.
  1. Είναι αδιαμφισβήτητος ο ρόλος των ειδικευομένων ιατρών στο ΕΣΥ, όχι μόνο γραφειοκρατικός φυσικά, αλλά κλινικός και προπαντός στα ΤΕΠ.
  2. Μόνη η Ελλάδα από Ευρωπαϊκές χώρες τηρεί ένα παμπάλαιο τρόπο εισόδου στην ειδικότητα όπως είναι η επετηρίδα.
  3. Έχουμε το φαινόμενο να εισέρχονται ιατροί στην ειδικότητα με πτυχίο μη ελεγμένης ποιότητος, κυρίως από χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ.
  Πάνω σε αυτήν την κατεύθυνση πάντοτε ακούγονται φήμες για την καθιέρωση εξετάσεων για την ιατρική ειδικότητα. Αλλά πάντοτε σκοντάφτουν, το ερώτημα είναι πού και γιατί.
  Είναι πρόθυμος ο Υπουργός Υγείας να πραγματοποιήσει ένα βήμα προς την Αξιοκρατία και την Αντικειμενικότητα μην υποκύπτοντας στα περίεργα συμφέροντα που δεν αφήνουν να οργανωθούν εξετάσεις για την ειδικότητα και απαξιώνουν ακόμα περισσότερο το ΕΣΥ;

 • 25 Δεκεμβρίου 2010, 15:46 | Θωμάς

  Το αρθρο 69 δυστυχώς δε βάζει το σωστό κριτήριο για τη σειρά των ειδικευόμενων ιατρών.

  Απο τη μια δέχεται τις απόψεις της ΕΨΕ, Παιδοψυχιατρικής και άλλων φορεών για εννιαία ειδικότητα αλλά αγνοεί επιδηκτικά (απορία το γιατί) τα σωστά κριτήρια που προτείνονται από αυτούς τους φορείς που είναι:
  -Κατάταξη των ειδικευομένων με βάση την πρώτη φορά που δήλωσαν να κάνουν ειδικότητα (ειδικά τώρα που μιλάμε για εννιαία και με αυτόν τον τρόπο φένεται η πραγματική παλαιότητα)
  -και φυσικά κάποια δικαίωση για άτομα που έκανα άγονο αγροτικό ιατρείο.

  Επίσης, είναι πολύ λάθος να μιλάνε γενικά για το χρόνο δήλωσης τόσων ιατρών σε 15 μέρες και χρειάζονται περισσότερες διευκρινήσεις.

  Τέλος, ειναι σημαντικό ο Υπουργός να μη μιλά συνεχώς για κλεισίματο ψυχιατρικών δομών, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στην απόφαση για δήλωση των κατάλληλων νοσοκομείων.

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 15:10 | Άνοιξη Αλκμήνη

  Αγαπητέ Χειμώνα Θεόδωρε,είναι τελείως γελοίο να αναφέρεσαι σε μια συνἐλευση 11 ατόμων με τον όρο »Γενική».Στην πολυκατοικία μου,των 10 διαμερισμάτων, συγκεντρώνονται περισσότερα άτομα στις συνελεύσεις της…!Οπότε και μόνο με την αναφορά σου στην κωμωδία της 11ης Δεκεμβρίου 2010,ρίχνεις το σχόλιο σου στα σκουπίδια…

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 21:52 | ΔΗΜΗΤΡΑ

  Κύριοι,
  Η γνώμη μου είναι πως το εν λόγω νομοσχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση και διορθώνει λάθη και παραλείψεις πολλών ετών με το δικαιότερο δυνατό τρόπο.Για να μην μακρηγορώ κι επαναλαμβάνω πράγματα που έχουν ειπωθεί ήδη, θα ήθελα να σχολιάσω κάτι για το οποίο θεωρώ πως δεν έχει γίνει καθόλου λόγος και δεν έχει ληφθεί μέριμνα.
  Αφορά τους εν αναμονή ιατρούς για το πρώτο προακαταρκτικό στάδιο και συγκεκριμένα για την Παθολογία. Υπάρχουν άνθρωποι που περίμεναν 2-3 χρόνια στις αντίστοιχες λίστες για να ασκηθούν για παράδειγμα για 9 μήνες (π.χ. για Νευρολογία). Θεωρώ ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα για όσους επρόκειτο να ξεκινήσουν αυτό το κομμάτι σύντομα. Χρειάζεται λοιπόν, θεωρώ, μια μεταβατική περίοδος στην οποία θα μπορούν να προχωρούν οι διορισμοί αυτών των ατόμων στις ήδη υπάρχουσες θέσεις τους στις λίστες Παθολογίας και ο χρόνος αυτός άσκησης μπορεί να αφαιρεθεί από το συνολικό τους χρόνο στην ενιαία Ειδικότητα.Μ’αυτόν τον τρόπο και επιτρέπουμε στα άτομα αυτά να εργαστούν και να μην παραμείνουν ανενεργοί για άλλα 4 ή 5συναπτά έτη και δε θα μείνουν ακάλυπτα νοσοκομεία που δίνουν χρόνο άσκησης στην Παθολογία έως ένα χρόνο και τα οποία καλύπτονταν κυρίως από ιατρούς που αποσκοπούσαν στις εν λόγω ειδικότητες. Θεωρώ πάντα δίκαιο να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος για όσους δήλωναν με το προηγούμενο σύστημα και νομίζω πως η συγκεκριμένη κατηγορία δεν έχει αναφερθεί πουθενά.
  Θα μπορούσε λοιπόν να οριστεί ακόμα και σε μετέπειτα εγκυκλίους ότι:
  -Οι ιατροί των οποίων οι αιτήσεις εκκρεμούσαν για το 1ο πρκαταρκτικό στάδιο κατά τη δημοσίευση του νόμου και οι οποίοι επρόκειτο να διοριστούν σε αυτό εντός των προσεχών 6 μηνών από τη δημοσίευση (μεταβατική περίοδος), μπορούν να διοριστούν και ο χρόνος άσκησης θα αφαιρεθεί από το συνολικό στην ενιαία τοποθέτηση.
  Το 6μηνο θεωρώ ότι αδρά αντιπροσωπεύει όσο γίνεται όσους βρίσκονταν υπό διορισμό ή ήταν 1 ή 2 στις λίστες αναμονής.
  Ευχαριστώ και είμαι διαθέσιμη για διευκρινίσεις.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 20:49 | Χειμώνας Θεόδωρος

  ΔΙΟΡΘΩΣΗ:
  Θα ήθελα να τονίσω για μία ακόμη φορά πόσο σημαντικός είναι ο τρόπος δήλωσης κατά τη μεταβατική περίοδο.
  Το παρόν σχέδιο νόμου προβλέπει μια ενιαία περίοδο 15 ημερών για να δηλώσουν όλοι οι ειδικευόμενοι που ανήκουν σε κάθε κατηγορία.
  Αυτό δεν μπορεί να οδηγήσει παρά σε συνωστισμό και ταλαιπωρία στις νομαρχίες.
  Επίσης, δηλώνοντας όλοι στα τυφλά ταυτόχρονα, δεν μπορεί να υπάρξει ομαλή κατανομή των ειδικευόμενων στα νοσοκομεία. Έτσι, σε ένα νοσοκομείο μπορεί να δηλώσουν τυχαία 100 ειδικευόμενοι νευρολογίας, ενώ σε ένα άλλο μόνο 5, εφόσον δεν θα γνωρίζει κανείς που δήλωσε ο προηγούμενος ή που θα δηλώσει ο επόμενος. Η αναμονή έτσι στο πρώτο νοσοκομείο μπορεί να φθάνει τη δεκαετία και στο δεύτερο τους λίγους μήνες.
  Η λύση για αυτό είναι η δήλωση ανά μικρές ομάδες ειδικευόμενων και ανά μικρότερα χρονικά διαστήματα, π.χ. ανά 5 ημέρες, όπως διατυπώνεται και από την απόφαση της ΓΣ σε παρακείμενο σχόλιο.

  Τέλος, προς τους διαχειριστές της ιστοσελίδας, τον υπεύθυνο δημόσιο λειτουργό, αλλά και τους ενδιαφερόμενους ειδικευόμενους που διαβάζουν αυτά τα σχόλια:
  Ο αριθμός των ψήφων, θετικών και αρνητικών, που βλέπετε δίπλα σε κάθε σχόλιο είναι ψευδής και πλασματικός. Διαπίστωσα ότι μπορεί κανείς αποσυνδεόμενος από το διαδίκτυο και επανασυνδεόμενος εκ νέου με νέα IP διεύθυνση να ψηφίσει όσες φορές θέλει, ακόμα και το ίδιο του το σχόλιο.
  Θα μπορούσα λοιπόν αν ήθελα να ψηφίσω ο ίδιος 300 φορές θετικά το δικό μου σχόλιο. Πολύ πιθανόν κάποιοι να το έχουν κάνει ήδη.
  ΑΓΝΟΗΣΤΕ ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΟΥΣ ΘΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΨΗΦΟΥΣ, καθότι εκφράζουν μόνο την υπομονή του κάθε ενδιαφερόμενου να μπαινοβγαίνει στην ιστοσελίδα και να ψηφίζει.
  Ευχαριστώ.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 08:30 | Αλεξάνδρα

  Θα ήθελα να σχολιάσω την μεταβατική διάταξη που αφορά ιατρούς που έχουν ήδη κάνει τα προκαταρκτικά στάδια ειδίκευσης και στις 2-8-2010 βρίσκονταν στις λίστες για το κύριο κομμάτι. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών είχε δηλώσει την λίστα της επιλογής της έχοντας υπόψη την παρουσία ιατρών άλλων ειδικοτήτων στις λίστες πράγμα που άλλαζε την αναμονή ανάλογα με τον αριθμό αυτών.
  Με την παρούσα διάταξη οι ιατροί αυτοί διαγράφονται και στις εκάστοτε λίστες υπάρχουν μόνο αυτοί της κύριας ειδικότητας αλλάζοντας σημαντικά την εικόνα. Θεωρώ λοιπόν ότι αποτελεί δικαίωμα όλων των εν αναμονή ιατρών η δυνατότητα επαναδήλωσης νοσοκομείου για πλήρη και μερική ειδίκευση με βάση τα καινούρια δεδομένα και έχοντας κοινό κριτήριο παλαιότητας.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 23:15 | Σοφία

  Αξιότιμοι κ.κ.,
  Μετά από συνέλευση ιατρών σε αναμονή για ειδικότητες με πάνω από δύο στάδια, που συγκλήθηκε από την ΟΕΝΓΕ στις 11/12/2010, λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις, οι οποίες αποτελούν και τα σχόλια μας για το άρθρο 69 που αφορά τις παραπάνω ιατρικές ειδικότητες :
   Αποδοχή της ενιαίας τοποθέτησης (Άρθρο 69, παρ.1) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
   Όσον αφορά τις μεταβατικές διατάξεις, παρ.3 αρθρ. 69 προτείνεται η επιλογή ενός κριτηρίου κατάταξης με βάση την παλαιότητα, ώστε αυτή να μην καταστρατηγείται (ΣΤΕ απόφαση 38/2010).Το κριτήριο προτείνεται να είναι είτε :
  α) αριθμός πρωτοκόλλου πρώτης αίτησης που κατοχυρώνει την επιθυμία ιατρού να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη ειδικότητα, είτε
  β) ημερομηνία πρώτου διορισμού ή τα ισοδύναμα του όπως λήξη υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου,
  κατά την κρίση του υπουργείου.
   Ύπαρξη μεταβατικής περιόδου κατά την οποία θα καλούνται εντός 5 εργάσιμων ημερών να δηλώνουν στο νοσοκομείο που επιθυμούν, οι παλαιότεροι ειδικευόμενοι με βάση το επιλεχθέν κριτήριο παλαιότητας (π.χ. το πρώτο 5νθήμερο θα δηλώσουν όσοι έχουν 1ο αριθμό πρωτοκόλλου ή πρώτο διορισμό το α’ εξάμηνο του 2003, το επόμενο 5νθήμερο όσοι έχουν αντίστοιχα στο β’ εξάμηνο του 2003, και ούτω καθεξής).
  Όσοι δεν προσέλθουν για νέα δήλωση θα παραμένουν στα νοσοκομεία που βρίσκονταν.
  Με το πέρας των αιτήσεων των παλαιότερων ειδικευομένων μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα οι διορισμοί.

  Οι υπογράφοντες ειδικευόμενοι ιατροί σε αναμονή :
  Βασιλόπουλος Παναγιώτης
  Γούλας Κων/νος
  Δεδεγκίκα Σοφία
  Ζήκα Αιμιλία
  Ιωαννίδης Κων/νος
  Καραμάνος Ιωάννης
  Καφρίτσα Μαρία
  Ματζιώρος Μάριος
  Μπόγδος Εμμανουήλ
  Πιπύρος Δημήτριος
  Πιρνέας Νικόλαος
  Πρίντζου Μαργαρίτα
  Σεβασλίδου Ησαΐα
  Σελάκοβιτς Μυριάννα
  Ρόκκου Ιωάννα
  Τάκας Άγγελος
  Φανουράκη Ειρήνη
  Φραγκιαδάκη Χρυσούλα
  Φωτίου Μαρία

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 19:37 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Το να ζητάνε κάποιοι να ΜΗΝ ισχύσει ο νόμος αναδρομικά είναι παράλογο και έρχεται σε αντίθεση με τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου που είναι να διορθώσει την αδικία του νόμου Ξενογιαννακοπούλου. Κυρίες και Κύριοι ΄΄εμβόλιμοι΄΄ πάρτε το απόφαση οτι βρεθήκατε μπροστά χάρη σε έναν παράλογο νόμο. Δεν είναι τυχαίο το ότι κανείς σας δεν έχει διοριστεί από τον Αύγουστο και μετά, καθώς ακόμη και ο νομοθέτης αναγνώρισε την αδικία και καταθέτει άλλο νόμο. Πάψτε να εποφθαλμιάτε τις θέσεις άλλων που περίμεναν τόσα χρόνια για να βρεθείτε εσείς μπροστά σε μια νύχτα.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 17:47 | Γιάννης Βατιανός

  Ονομάζομαι Γιάννης Βατιανός, είμαι 40 ετών, ειδικευόμενος ιατρός για την ειδικότητα της Παιδοψυχιατρικής και εκπαιδευόμενος οικογενειακός θεραπευτής. Ανήκω κι εγώ στην πολύπαθη κατηγορία των ειδικευόμενων ιατρών που βρίσκονται εν αναμονή για το τελευταίο στάδιο της ειδίκευσης στην Παιδοψυχιατρική και που τα τελευταία 4 χρόνια ταλανιζόμαστε διαρκώς από απανωτές αλλαγές νόμων και υπουργικών αποφάσεων που αφορούν την τοποθέτησή μας στις αντίστοιχες θέσεις για τη συνέχιση και ολοκλήρωση της συγκεκριμένης ειδικότητας.

  Τα δεινά για εμάς είχαν ως αφετηρία την Υ10δ/οικ.38059/21 Μαρτίου 2007 απόφαση Α. Γιαννόπουλου, η οποία σκανδαλωδώς προκάλεσε τεράστιες αδικίες, και δραματικές, καταστροφικές επαγγελματικές συνέπειες, και η οποία κρίθηκε εν τέλει ως αντισυνταγματική από το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’ αριθμόν 38/2010 απόφαση του Δ’ Τμήματος. Οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις, που ακολούθησαν έκτοτε προς συμμόρφωση με την απόφαση του ΣτE, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως συχνά εμφανίζουν κενά και ασάφειες, δημιουργώντας επιπλέον προβλήματα, αδικίες και μεγάλες καθυστερήσεις σε μια έτσι και αλλιώς αρκετά μπερδεμένη ιστορία.

  Το άρθρο 69 του Σχεδίου Νόμου που θέτετε εδώ προς δημόσια διαβούλευση, είναι κατά ένα μέρος του – αυτό που αφορά τη θέσπιση της ενιαίας τοποθέτησης – προς τη σωστή κατεύθυνση, ικανοποιώντας μάλιστα ένα πάγιο αίτημα των αντίστοιχων επιστημονικών εταιριών και συλλόγων. Από την άλλη όμως συγκεκριμένες διατάξεις και διατυπώσεις, αντί να συμμορφώνονται με την απόφαση του ΣτE, είναι τουλάχιστον ατυχείς και ασαφείς, δημιουργούν καινούργιες αδικίες, είναι πιθανώς αντισυνταγματικές, επιδεινώνουν το ζήτημα το οποίο προσπαθούν να επιλύσουν και χρήζουν άμεσων διορθώσεων και διευκρινήσεων.

  Αναφέρομαι συγκεκριμένα στη μεταβατική διάταξη της παραγράφου 3 «Όλοι οι ιατροί των οποίων οι αιτήσεις για ειδίκευση εκκρεμούσαν κατά τις 2-8-2010 στα κύρια στάδια των ειδικοτήτων Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης θα τοποθετηθούν για συνέχιση της ειδίκευσής τους σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αυτών».

  1) Η διατύπωση αυτή ισοδυναμεί με κατάφωρη παραβίαση της σχετικής απόφασης του ΣτΕ και ενέχει πλήρη αντισυνταγματικότητα καθώς σύμφωνα με αυτή «οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων αυτών» (εννοώντας των αιτήσεων για τα κύρια στάδια της ειδικότητας) δεν είναι άλλες από τις ίδιες ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων μετά την απόφαση Γιαννόπουλου που και έχει κριθεί αντισυνταγματική και όλο τον τελευταίο καιρό προσπαθείτε κοπιαστικά να διορθώσετε. Εμπεριέχει δηλαδή μια αντίφαση, που στην ουσία δεν αλλάζει τίποτε και ξαναγυρίζει τα πράγματα στο σημείο 0, εκεί που ήταν 4 χρόνια πριν.
  Αυτό που προτείνω είναι η αντικατάστασή της από τη διατύπωση «σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ειδίκευση στο πρώτο μέρος της ειδικότητας». Το συγκεκριμένο κριτήριο αρχαιότητας, απ’ ότι γνωρίζω έχει και επίσημα προταθεί και από την αντίστοιχη Ψυχιατρική και Παιδοψυχιατρική Ένωση και την πρόσφατη απόφαση της ΟΕΝΓΕ (11-12-2010). Πρόκειται για ένα ενιαίο κριτήριο το οποίο συμφωνεί και με όσα προβλέπονται από το προσχέδιο νόμου που καταθέτετε, και για όλους τους υπόλοιπους νεότερους ειδικευόμενους αλλά και αυτό που ήδη ισχύει και για όλες τις άλλες ειδικότητες με ένα μέρος ή ενιαία τοποθέτηση. Είναι επίσης σαφώς πιο δίκαιο γιατί συμπίπτει χρονικά κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό με την απόκτηση ή αναγνώριση του πτυχίου της Ιατρικής και την αρχική επιθυμία του γιατρού να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Άρει επίσης τυχόν αδικίες που προέκυψαν από τις μεγάλες χρονικές διαφορές που εμφανίζουν μεταξύ τους τα διάφορα κατά τόπους Νοσοκομεία της χώρας στο άνοιγμα και την κάλυψη θέσεων ειδίκευσης ιατρών (ημερομηνία διορισμού). Νομίζω ότι η πρόταση αυτή συντελεί σημαντικά προς στην κατεύθυνση της θέσπισης ενός νόμου που να είναι σαφής και με ενιαία κριτήρια για όλους, αποκαθιστώντας τις αδικίες του παρελθόντος, και δεν είναι τυχαίο που αποτελεί την επίσημη πρόταση των αντίστοιχων επιστημονικών συλλόγων (Ψυχιατρική και Παιδοψυχιατρική Εταιρεία) που γνωρίζουν το όλο θέμα πολύ καλά.

  2) Το συγκεκριμένο άρθρο από το προσχέδιο Νόμου το οποίο καταθέτετε, παραλείπει να προβλέψει το τι θα συμβεί σε όλους εκείνους τους εν αναμονή ειδικευόμενους που καθ’ όλα νόμιμα μετακινήθηκαν στις λίστες με τον Νόμο 3868/2010, της 3-8-2010 της κ. Ξενογιαννακοπούλου, που τώρα συνολικά έρχεστε να ακυρώσετε, και με το αρ. πρωτ. Υ10δ/οικ.97444/5-8-2010 έγγραφο του Υπουργείου σας προς όλους τους αρμόδιους φορείς. Οι παραπάνω διατάξεις έδωσαν τη δυνατότητα αλλαγής λίστας αναμονής σε όλους τους ειδικευόμενους των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, και όπως ήταν φυσικό, πολλοί από εμάς κάναμε νόμιμη χρήση του παραπάνω δικαιώματος, το οποίο και είναι ακόμη σε ισχύ. Η διάταξη αυτή ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Βοηθούσε σημαντικά στην άρση μεγάλων αδικιών που προκύπτουν από τις μεγάλες χρονικές διαφορές στο άνοιγμα θέσεων ειδίκευσης στα διάφορα Νοσοκομεία της χώρας, καθώς και αδικιών που προέκυψαν από τον πανικό που δημιουργήθηκε με την απόφαση Γιαννόπουλου το 2007, όπου ο κάθε γιατρός έτρεχε αλαφιασμένος να υποβάλει τα χαρτιά του για ειδικότητα σε οποιαδήποτε λίστα ανά τη χώρα μπορούσε πιθανόν να του προσφέρει μια καλύτερη αναμονή. Επέλυσε επίσης αδικίες που προέκυψαν από το κλείσιμο τμημάτων του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Ραφήνας και την από πολλούς μη θεμιτή μετακίνηση των θέσεων ειδικευομένων στα νοσοκομεία Σισμανόγλειο και Αγλαΐα Κυριακού. Διευκόλυνε επίσης σημαντικά όσους από εμάς έχουμε στο μεταξύ αλλάξει τόπο διαμονής, δημιουργήσει οικογένειες με μικρά παιδιά, να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την ειδικότητά μας στο χώρο της διαμονής μας, χωρίς να λείψουμε από τις οικογένειές μας, και χωρίς δυσβάσταχτα έξοδα ενοικίασης σπιτιού και έξοδα μετακίνησης. Το δικαίωμα του να πραγματοποιήσουμε την άσκησή μας στον τόπο όπου διαμένουμε και όπου σκοπεύουμε να ασκήσουμε το επάγγελμα του ιατρού είναι καθοριστικό και για τη μελλοντική μας εξέλιξη. Το μόνο μειονέκτημα της ανωτέρω μεταβατικής ρύθμισης ήταν, πως δεν δόθηκε ένα σαφές χρονικό διάστημα για αυτές τις μετακινήσεις, εγκαθιστώντας μια κατάσταση διαρκούς ρευστότητας στις λίστες αυτές.

  Το συγκεκριμένο προσχέδιο όμως, απλά καταργώντας συνολικά την προηγούμενη ρύθμιση της κ. Ξενογιαννακοπούλου, παραβλέπει και αδικεί κατάφωρα όλους εμάς που απολύτως νόμιμα κάναμε χρήση του δικαιώματος μετακίνησης στις λίστες μετά τις 2-8-2010, επιτείνοντας το αίσθημα ανασφάλειας και αδικίας το οποίο αισθανόμαστε. Προτείνουμε λοιπόν να ισχύει και για εμάς (τους γιατρούς που εκκρεμεί η αίτησή μας για ειδίκευση στο κύριο στάδιο της ειδικότητας) η μεταβατική διάταξη που προβλέπεται από το παρών προσχέδιο νόμου για τους νεότερους ειδικευόμενους, δηλαδή η δυνατότητα υποβολής εκ νέου αιτήσεων εντός 15 εργάσιμων ημερών από δημοσιεύσεως του τελικού Νόμου. Πιστεύω πως μια τέτοια μεταβατική διάταξη θα επέλυε όλα εκείνα τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν εάν τυχόν ζητηθεί απλά να γυρίσει το ρολόι προ της 2-8-2010, αγνοώντας όλα όσα νόμιμα έχουν αλλάξει από τότε και μετά. Ήδη από ότι γνωρίζω το Τμήμα Ειδικοτήτων της Νομαρχίας Αθηνών έχει αποστείλει προς το Υπουργείο σχετικό ερώτημα ζητώντας διευκρινήσεις, για τις περιπτώσεις αυτές. Καθώς το συγκεκριμένο προσχέδιο τις παραβλέπει ή τις αγνοεί, το Υπουργείο θα κληθεί να πάρει θέση και να επιλύσει το ζήτημα αυτό ούτως ή άλλως στην πορεία της εφαρμογής του Νόμου, ή το θέμα θα οδηγηθεί ακόμη μια φορά προς δικαστική επίλυση.

  3) Τέλος υποστηρίζω κι εγώ, όπως προτείνεται και από τις αντίστοιχες επιστημονικές εταιρείες (Ψυχιατρική και Παιδοψυχιατρική Ένωση, ΟΕΝΓΕ), την εφαρμογή των προτεινόμενων μεταβατικών διατάξεων με τη διαδικασία της κλιμακωτής εκ νέου υποβολής αιτήσεων για ειδίκευση με πρόσκληση των ενδιαφερόμενων από τα αντίστοιχα τμήματα ειδικοτήτων των αρμόδιων Διευθύνσεων Υγιεινής με βάση την αρχαιότητά τους, ώστε να αποφευχθούν νέες αδικίες και υποσκελισμοί συναδέλφων ιατρών. Το χρονικό διάστημα των 15 εργάσιμων ημερών που προτείνετε, ίσως να μην επαρκεί για να καλύψει το μεγάλο αριθμό των ενδιαφερόμενων γιατρών που θα κληθούμε να υποβάλλουμε αιτήσεις εκ νέου, αλλά αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να εκτιμηθεί και σε συνάρτηση με τη γνώμη των αρμόδιων υπαλλήλων των Νομαρχιών που θα κληθούν να εφαρμόσουν το Νόμο και είναι οι πλέον κατάλληλοι για μια ρεαλιστική πρόταση ως προς αυτό.

  Κλείνοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα δημόσιας διαβούλευσης που μας παρέχετε, κι ελπίζω πως οι επισημάνσεις, οι προβληματισμοί και οι προτάσεις που σας παραθέτω, θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην ουσιαστική βελτίωση του παρόντος άρθρου 69 του Νομοσχεδίου. Δε σας κρύβω τη μεγάλη ανησυχία που έχω, καθώς η συγκεκριμένη διατύπωση της παραγράφου 3 που σας επεσήμανα παραπάνω, εάν τυχόν περάσει στη Βουλή ως έχει, θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και νέες αδικίες με πολύ οδυνηρές συνέπειες σε όλους εμάς που τα τελευταία 4 χρόνια ταλανιζόμαστε με συνεχείς και απροειδοποίητες αλλαγές και καθυστερήσεις. Έχοντας παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια και γνωρίζοντας καλά το συγκεκριμένο ζήτημα – καθώς αφορά άμεσα εμένα και τους συναδέλφους μου – σας έχω παραθέσει μερικές πολύ συγκεκριμένες και ουσιαστικές προτάσεις για την τροποποίηση του άρθρου 69 του προσχεδίου. Ελπίζω ότι η προσεχτική εξέταση των θεμάτων που ορίζονται από το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο θα συμβάλλει εκτός των άλλων στην εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και δικαίου ανάμεσα στον πολίτη και τους αρμόδιους πολιτικούς φορείς και νομοθέτες.

  Με εκτίμηση,
  Γιάννης Βατιανός

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 15:11 | Nϊκος

  Κύριε Υπουργέ,

  Ορθή η πρωτοβουλία σας περί θεσμοθέτησης ενιαίας τοποθέτησης, πολλώ δε μάλλον με την υιοθέτηση δικαιότατου κριτηρίου παλαιότητας, όπως αυτό ορίζεται απο την περάτωση περισσοτέρων σταδίων ειδίκευσης κατά τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής του νέου νόμου.
  Ωστόσο δεν μπορούμε παρά να επισημάνουμε τον κίνδυνο αδικιών για ιατρούς που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα διορισμού αν δεν υπάρξει διόρθωση στη διατύπωση του τελικού σχεδίου νόμου και συγκεκριμένα στα πεδία:

  1) «Η παράγραφος 8 του άρθρου 25 του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄) αντικαθίσταται από έναρξη ισχύος της» να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
  «Η παράγραφος 8 του άρθρου 25 του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄) αντικαθίσταται από τη δημοσίευση του παρόντος»
  2)»Όλοι οι ιατροί των οποίων οι αιτήσεις για ειδίκευση εκκρεμούσαν κατά τις 2-8-2010 στα κύρια στάδια των ειδικοτήτων Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης θα τοποθετηθούν για συνέχιση της ειδίκευσής τους σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αυτών» να διορθωθεί ως εξής:
  «Όλοι οι ιατροί των οποίων οι αιτήσεις για ειδίκευση εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος στα κύρια στάδια των ειδικοτήτων Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης θα τοποθετηθούν για συνέχιση της ειδίκευσής τους σύμφωνα με την ημερομηνία τοποθέτησής τους στο προηγούμενο στάδιο ειδίκευσης».
  3)Οι κενωθείσες θέσεις ειδίκευσης που προέκυψαν από 2-8-2010 μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος θα πληρωθούν άμεσα με τα κριτήρια που προβλέπονται από την υπ’ Αρ.Πρωτ.Υ10δ/οικ.97444, 5 / 8 /2010 απόφαση του Υπουργείου Υγείας σε εφαρμογή του Άρθρου 25 Παράγραφος 8 του Ν.3868 (ΦΕΚ 129/Α/03-08-10).

  Με τις τροποποιήσεις αυτές θεωρούμε ότι αποκαθίσταται η αδικία όσον αφορά στους υπό διορισμό στο τελικό στάδιο ειδίκευσης ιατρούς οι οποίοι κλειδώνονται σε μια συγκεκριμένη λίστα αναμονής δίχως τη δυνατότητα τροποποίησης όπως επιτρέπεται στις υπόλοιπες ομάδες ειδικευομένων, αλλά και σε όσους υπολοίπους άλλαξαν τις αιτήσεις τους υπό το πρίσμα της παρ. 8 του άρθρου 25 του νόμου 3868.
  Η πρόδηλη προσφυγή των εν λόγω ιατρών στη δικαιοσύνη προκειμένου να διεκδικήσουν τους νόμιμους διορισμούς όπως αυτοί κατοχυρώνονται από την ημερομηνία κένωσης της θέσης ειδίκευσης προφανώς αποφεύγεται.

  Είστε στη διάθεσή σας για τις όποιες παρατηρήσεις σας.

  Συντονιστικό Όργανο Ειδικευομένων Ιατρών
  Νευρολογίας- Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 01:08 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  »Μεταβατικές Διατάξεις: Όλοι οι ιατροί των οποίων οι αιτήσεις για ειδίκευση εκκρεμούσαν κατά τις 2-8-2010 στα κύρια στάδια των ειδικοτήτων Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης θα τοποθετηθούν για συνέχιση της ειδίκευσής τους σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αυτών.»

  ΠΟΛΛΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ.
  ΣΤΙΣ 2-8-2010 ΕΙΧΑΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ.ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΛΛΑΞΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ ΠΟΥ ΜΑΣ ΓΥΡΙΣΕ ΣΤΗ ΠΡΟ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.ΔΗΛΑΔΗ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ,ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΕ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ.ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΚΟΜΜΑΤΙ,ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΕ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ,ΤΟΥ 1ου ΔΗΛΑΔΗ.ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕ ΣΤΙΣ 2-8-1010.ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ Η ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΗ ΕΓΙΝΕ, ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΙΑΤΡΟ,ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ.
  Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ,ΙΣΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΟΓΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ.
  ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ.ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΤΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ,ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΤΟΙΜΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ.ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΩΡΑ,ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ,ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΤΣΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ.ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΥΠΙΑ-ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΟΜΩΣ,ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ,ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΙ.ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΤΟΠΗΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΚΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΝ ΙΣΧΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 2-8-2010.
  ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ.Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΗΣ.ΣΤΙΣ 2-8-2010 ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ ΔΗΛΑΔΗ ΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ.ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ.

  ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΜΕ ΟΣΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 2-8-2010 ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΝΤΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.ΜΟΝΟ ΕΑΝ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑ ΛΥΘΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ.ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΗ ΜΟΥ ΓΝΩΜΗ ΕΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ.Ο ΝΟΜΟΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ.ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ,ΟΣΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΚΥΡΩΣΟΥΝ ΟΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ?ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ.Η ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ ΖΗΤΗΜΑ.

  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ.ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ-ΟΧΙ ΤΕΛΕΙΟ-ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ.ΑΣ ΞΑΝΑΣΚΕΦΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ…ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΤΙΣ ΠΟΝΗΡΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ…

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 20:19 | Ελένη

  ΣΧΕΤΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 69
  Δεν είναι δυνατόν ο νέος νόμος να ισχύσει αναδρομικά ακυρώνοντας τον προηγούμενο από έναρξη ισχύος του και ενώ εδώ και έξι μήνες δεν γίνεται κανένας διορισμός. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απωλέσουν κεκτημένα δικαιώματα όσοι αξιοποίησαν τις ρυθμίσεις του προηγούμενου νόμου και βρέθηκαν υπο διορισμό. Το δικαίωμα διορισμού βάση της Υ.Α. ΔΥ13γ/19338 1995 (ΦΕΚ Β’ 935/13-11-95) κατοχυρώνεται από την ημερομηνία κένωσης της θέσης ειδίκευσης. Ο ενιαίος τρόπος άσκησης των εν λόγω ειδικοτήτων είναι το ζητούμενο όμως οι μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 3, ειδικότερα για όσους ειδικευόμενους των ειδικοτήτων αυτών είναι στη φάση αναμονής ή ακόμη και διορισμού στο κύριο στάδιο, αφήνουν νομικά κενά με συνέπεια προσφυγής σε διοικητικά δικαστήρια. Ο νέος νόμος θα πρέπει να ισχύσει από την ημερομηνία ψήφισής του.Πρόκειται για ανθρώπινες ζωές! Το υπουργείο εδώ και ένα χρόνο παίζει με αυτές, αλλάζοντας κάθε λίγο και λιγάκι τους νόμους, πηγαίνοντας όλους μας πίσω, αδιαφορώντας για το χαμένο χρόνο αναμονής και την αγωνία μας.

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 19:19 | Κωνσταντίνος

  Όπως γράφτηκε ήδη, το να μην λαμβάνεται υπόψιν το διάστημα από 2/8 έως σήμερα, προκαλεί προβλήματα.Θα πρέπει να προβλέπεται με σαφήνεια το τι θα ισχύσει για όσους πχ έχουν τελειώσει το πρώτο κομμάτι και διορίστηκαν ή ολοκλήρωσαν λίγο μετά τις 2/8 το δεύτερο.

  Κάποιος που ολοκλήρωσε το δεύτερο μέρος στο εξωτερικό και υπέβαλε αίτηση για το κύριο μέρος εκ νέου -έχοντας τεθεί για λίγο εκτός λίστας κυρίου μέρους με την απόφαση του ΣΤΕ-στις 20/8 πχ, σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους αντιμετωπίζεται σαν να μην έχει κάνει το δεύτερο κομμάτι.Ως κριτήριο για την νέα λίστα έχει τεθεί η ημερομηνία υποβολής αίτησης για το δεύτερο κομμάτι παρότι αυτό, όταν εφαρμοστεί ο νόμος, θα έχει ολοκληρωθεί ήδη πολλούς μήνες πριν.

  Χρειάζεται ειδική ρύθμιση για τις-έστω λίγες- αυτές περιπτώσεις.

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 18:27 | Δημήτρης

  Παρακαλώ την προσοχή σας, προτίθεμαι να αναλύσω το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει και του οποίου οι συνέπειες διαγράφονται τραγικές:
  Στόχος: ψυχιατρική ειδικότητα.
  Λήψη πτυχίου Απρίλιος 2003 και απευθείας δήλωση για παθολογία(1ο κομμάτι).
  Αναχώρηση για το εξωτερικό, Σεπτέμβριο του 2003, όπου ασκήθηκα στην ψυχιατρική επι 4έτη, χρόνος ο οποίος αναγνωρίστηκε επίσημα από το ΚΕΣΥ.Ένα σημείο το οποίο βλέπετε εδώ είναι πως σε ΟΛΑ τα προηγμένα κράτη της Ευρώπης η σειρά άσκησης ΔΕΝ παίζει κανένα ρόλο και πως μπορεί κανείς να ασκηθεί με όποια σειρά θέλει.Επίσης το γεγονός πως για να γίνει κάποιος ψυχίατρος πρέπει να περάσει απο 3 ειδικότητες αποτελεί καθαρά ελληνική πρωτοτυπία!Ειδικά αν λάβουμε υπ’οψιν το αδιαχώρητο που γίνεται για τη λήψη ειδικότητας στην Ελλάδα, τότε η απορία για τέτοιου είδους εμμονές μεγαλώνει…
  Επιστροφή στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2007 και εν συνεχεία 6μηνη άσκηση στην παθολογία απο Δεκέμβριο 07 εως Ιούνιο 08. Το Νοέμβριο του 07, δηλαδή με την άφιξη του διορισμού μου, δήλωσα για το 2ο κομμάτι, τη Νευρολογία. Το καλοκαίρι του 2010 έχοντας φτάσει 3ος στη λίστα και ελπίζοντας πως θα διοριστώ μέχρι το καλοκαίρι του 2011(σχεδόν 4 χρόνια μετά τη δήλωσή μου!!!), η λίστα ανακατατάσεται, λόγω των γνώστών εξελίξεων και βρίσκομαι πολύ πιο κάτω.Όντας υπο το καθεστώς πανικού και αδυνατώντας να φύγω πάλι για το εξωτερικό λόγω των ανήλικων τέκνων μου, τοποθετώ τη δήλωσή μου το Νοέμβριο σε άλλο νοσοκομείο αποσκοπώντας σε καλύτερη θέση. Το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να δόσει τέλος σ’αυτό το παράλογο, αλλά παρακαλούμε να ληφθούν σοβαρά υπ’όψιν τα παρακάτω, αφού γίνει κατανοητό το οτι η περίπτωσή μου δεν είναι μοναδική, αλλά υπάρχει σεβαστός αριθμός ατόμων τα οποία έχουν διαγράψει την ίδια ακριβώς πορεία και βρίσκονται στο ίδιο αδιέξοδο.
  – Για τις περιπτώσεις σαν του γράφοντα και παρόλο που φαινόμαστε οτι ζητούμε ειδίκευση για ενδιάμεσο στάδιο, να θεωρηθει οτι ζητούμε ειδίκευση για το τελικό στάδιο, καθώς μόνο αυτό μας απομένει. Η σειρά προκαταρκτικών και κύριων σταδίων επαναλαμβάνω απανταται μόνο στην Ελλάδα.
  – Ιατροί οι οποίοι αναγκάστηκαν, μετά το καλοκαίρι, να αλλάξουν δήλωση προτίμησης σε νοσοκομεία, καθώς έβλεπαν τη θέση τους στις λίστες να πέφτει μέρα με τη μέρα, να μπορέσουν να επιστρέψουν στις αρχικές τους δηλώσεις.
  – Η πρόταση για δηλώσεις ανα 15ημερο θα προκαλέσει μόνο πανικό αναστάτωση και αβεβαιότητα καθώς κάποιος θα δηλώνει σήμερα σε ένα νοσοκομείο(οι ουρές στις νομαρχίες θα φτάνουν πάλι μέχρι το ισόγειο) και θα βλέπει την επομένη κάποιον ή κάποιους άλλους να τον προσπερνούν καθώς αυτοι θα επιλέγουν με μοναδικό κριτήριο το που θα μπούνε πρώτοι.

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 17:41 | Μαρια

  Ειναι πρακτικα αδυνατον να βρεθει μια λυση που να ικανοποιει ολους τους ενδιαφερομενους. Παντα καποιος θα θιγεται ,κυριως γιατι οι αλλεπαληλες αλλαγες στην νομοθεσια τα τελευταια τρια χρονια δημιουργησαν πολλες αδικιες . Το σωστοτερο και δικαιοτερο ειναι να ληφθει υποψιν η παλαιοτητα του καθε ειδικευομενου οπως αυτη προκυπτει απο την επιθυμια του να ασκηθει σε μια ειδικοτητα η την προθεση του για αλλαγη στοχου ειδικοτητας ,φαινομενο πολυ συχνο στις εν λογω ειδικοτητες

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 11:59 | Ελένη

  Το άρθρο 69 του νέου νόμου διευθετεί με δίκαιο τρόπο τα αλλεπάλληλα προβλήματα που είχαν προκύψει τα τελευταία 3 έτη στις εν λόγω ειδικότητες, τόσο με την εφαρμογή της ενιαίας τοποθέτησης όσο και με τα προτεινόμενα κριτήρια κατάταξης των ιατρών αυτών στις λίστες αναμονής. Ωστόσο, η αντικατάσταση της παραγράφου 8 του άρθρου 25 του νόμου 3868/2010 από έναρξης ισχύος της αποτελεί ένα μείζον ζήτημα. Οι ειδικευόμενοι ιατροί που βρίσκονται αυτοί τη στιγμή υπό διορισμό στο τελικό στάδιο ειδικότητάς τους από τις 03/08/2010 συμπληρώνουν ένα πεντάμηνο σε κατάσταση αναμονής του διορισμού τους, ενώ παράλληλα κάποιοι από αυτούς έχουν λάβει καθοριστικές αποφάσεις ζωής ώστε να είναι έτοιμοι να αποδεχθούν το διορισμό αυτό, παραιτούμενοι από άλλες εργασίες και ακυρώνοντας επαγγελματικές ευκαιρίες. Άλλοι εξ αυτών βρίσκονται άνεργοι με οικογενειακές υποχρεώσεις εδώ και 5 μήνες, και σε καθεστώς συνεχούς ψυχολογικής πίεσης, ανασφάλειας και αλλεπάλληλων ανατροπών. Το οικονομικό και ψυχολογικό κόστος της εν λόγω κατάστασης έχει αποβεί τεράστιο. θεωρούμε ότι οι ανωτέρω ιατροί έχουν νομικό και πλέον ηθικό δικαίωμα να διεκδικήσουν τις θέσεις τους, καθώς ο νόμος 3868/2010 αποτελεί νόμο του κράτους που βρίσκεται σε ισχύ μέχρι και σήμερα. Ωποσδήποτε θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην αδικηθούν για μια ακόμα φορά με τη θέσπιση αναδρομικής ισχύος του άρθρου 69.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 21:14 | Ελένη

  Παρ ολα αυτά, όπως επισήμανε και ο Λογοθέτης παραπάνω είναι ασαφές τι θα γίνει με όλους εμάς που διοριστήκαμε σε προκαταρκτικό στάδιο μετά τις 2/08. Στη δική μου περίπτωση διορίστηκα για το δεύτερο προκαταρκτικό στάδιο της ψυχιατρικής,δηλαδή τη νευρολογία, μετά τις 02.08.
  Νομίζω ότι είναι ασαφές τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση, θα μπούμε σα να εκρεμμεί ακόμη η αίτηση,επειδή εκκρεμούσε στις 02.08 ενώ εχουμε διοριστεί; Ο χρόνος που κάναμε θα καταργηθεί και θα ξαναασκηθούμε σε αυτό το κομμάτι από την αρχή? Αν έρθει η σειρά μας, θα μπορούμε να μπούμε στην ενιαία ειδικότητα και να παραιτηθούμε από το κομμάτι που κάνουμε τώρα? Χρειαζονται διευκρινήσεις και παραδείγματα για να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοεί το υπουργειο.
  Οπότε, από τις ερμηνείες και τον τρόπο εφαρμογής του άρθρου μπορεί να γίνουν αδικίες ή οχι. Δεν είναι πανάκεια αυτό το άρθρο και πρέπει να γίνει καλύτερη μελέτη της μεταβατικής περιόδου.
  Ο Νίκος παραπάνω τα παρουσιάζει ρόδινα, γιατί ξεκινά τώρα την ειδίκευσή του; (μπορώ να σκεφτώ και άλλους λόγους, όπως ότι ανήκει στην τρομερή ΕΨΕ που εισηγήθηκε για το άρθρο αυτό, η ακόμα χειρότερα στο ίδιο το Πασοκ). Όμως για άτομα που είμαστε στη μέση της ειδίκευσης είναι μια ακόμη ταλαιπωρία, και μια επιπλέον αβεβαιότητα, μιας και ο χρόνος αναμονής μας έχει αλλάξει ήδη 2 φορές τους τελευταίους μήνες, και αλλάζει εκ νέου.
  Νομίζω ότι το γεγονός ότι κάθε φορά τα πάντα εφαρμόζονται αναδρομικά με αποτέλεσμα οι λίστες να φτιάχνονται και να ξαναφτιάχνονται, δε βοηθά. Είμαστε όλοι υπέρ της ενιαίας ειδικότητας αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει κάθε αλλαγή να γίνεται με αναδρομική ισχύ και όχι από εδώ και έπειτα.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 17:07 | Ξένια

  Η παράγραφος 3 του άρθρου παραβίαζει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και επαναφέρει την απόφαση του Υφυπουργού Αθανασίου Γιαννοπούλου η οποία ακυρώθηκε από το Σ.Τ.Ε.
  Η διατύπωση πρέπει να αλλάξει σε
  Κατάργηση της απόφασης του Σ.Τ.Ε είναι αντισυνταγματική και καθόλου δίκαιη για ειδικεύομενους που περίμεναν τοσα χρόνια.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 16:06 | ΑΛΕΞΙΑ

  ΑΝ ΚΑΘΕ 15 ΜΕΡΕΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ «ΑΤΑΚΤΩΣ» ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ;ΔΕΝ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ «ΟΜΑΔΩΝ» ΝΑ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ;
  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ;ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ,ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ(‘Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ);
  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ο ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ.Ο «ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ» ΩΣΤΟΣΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ 2ο ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ.ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ,ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ,ΘΑ ΚΛΗΘΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ.ΑΝ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΤΑΝ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΔΙΚΙΕΣ ΘΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΝ

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 16:08 | Λεωνίδας

  είναι αδιανόητο το άρθρο 69 του νέου νόμου να έχει αναδρομική ισχύ από 2-8-2010. ήδη μέχρι σήμερα, έξι μήνες μετά, δεν έχει υπογραφεί ούτε ένας διορισμός σε δεκάδες κενές θέσεις ψυχιατρικής- νευρολογίας- φυσιατρικής με συνέπεια σοβαρές δυσλειτουργίες στις αντιστοιχες κλινικες. Μέχρι την ψηφιση του νέου νόμου, τη δημοσίευση σε φεκ, τις νέες διευκρινιστικές εγκυκλίους από το υπουργείο, τις αναγκαίες ανακατατάξεις στις λίστες αναμονής από τις νομαρχίες, τα γραφειοκρατικά κωλύματα απο νομαρχίες, γραφεία ειδικοτήτων υπουργείου κτλ οι πρώτοι διορισμοί στις επίμαχες ειδικότητες στην καλύτερη περίπτωση θα έχουν υπογραφεί τον Ιούλιο του 2011! αυτό συνεπάγεται σχεδόν ένα χρόνο επιπλέον αναμονής για όλους! το δικαίωμα διορισμού βάση της Υ.Α. ΔΥ13γ/19338 1995 (ΦΕΚ Β’ 935/13-11-95) κατοχυρώνεται από την ημερομηνία κένωσης της θέσης ειδίκευσης. ο νέος νόμος θα πρέπει να έχει ισχύ από την ημερομηνία ψήφισής του ειδάλλως το νομικό κενό που θα προκύψει θα μας οδηγήσει για μια ακόμη φορά στα διοικητικά δικαστήρια.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 15:53 | Τόνια Δεληγιάννη

  Αν και ο ενιαίος τρόπος άσκησης για τις εν λόγω ειδικότητες φαίνεται ότι βελτιώνει τον τρόπο δήλωσης και ολοκλήρωσης τους, χωρίς βέβαια να μπορεί κάποιος να προβλέψει με ασφάλεια αν τελικά περιορίζεται ο χρόνος αναμονής μέχρι την ολοκλήρωση τους, οι μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 3, ειδικότερα για όσους ειδικευόμενους των ειδικοτήτων αυτών είναι στη φάση αναμονής ή ακόμη και διορισμού στο κύριο στάδιο (μερικής ή τελικής άσκησης), είναι εξαιρετικά ασαφείς. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι ειδικευόμενοι, των οποίων οι αιτήσεις εκκρεμούσαν για το κύριο στάδιο στις 2/8/2010 θα διοριστούν σε αυτό σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αυτών.
  Οι μοναδικές αιτήσεις που τυπικά εκκρεμούσαν στις κατά τόπους νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις τη συγκεκριμένη ημερομηνία στη συντριπτική πλειοψηφία τους ήταν αυτές που προήλθαν από την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Υ10δ/οικ. 38059/21-3-2007 (ΦΕΚ Β΄433) Υπουργικής Απόφασης. Όμως, με την υπ’ αριθμ. 38/2010 απόφαση του Δ’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκε η προαναφερόμενη υπουργική απόφαση και κατά συνέπεια οι λίστες που είχαν διαμορφωθεί δυνάμει αυτής. Το ίδιο δε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την υπ’ αριθμ. Υ10δ/οικ.68417/9-6-2010 εγκύκλιο του έδωσε τις απαραίτητες οδηγίες εφαρμογής της ακυρωτικής αποφάσεως, με κατάλληλη αναδιάταξη των λιστών αναμονής.
  Κατόπιν των ανωτέρω είναι επιτακτική η κατάλληλη διατύπωση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, με σκοπό να αντικατοπτρίζεται με τη μεγίστη σαφήνεια ότι οι διορισμοί για το κύριο (τελικό) στάδιο των ειδικοτήτων που αφορά το συγκεκριμένο άρθρο θα γίνουν σύμφωνα με τη προτεραιότητα που επέρχεται από τη κατάργηση της υπ’ αριθμ. Υ10δ/οικ. 38059/21-3-2007 (ΦΕΚ Β΄433) Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή είχε καθορισθεί με την υπ’ αριθμ. Υ10δ/οικ.68417/9-6-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επισημαίνεται δε ότι η ίδια η αιτιολογική έκθεση που αφορά το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται σαφώς στις αποφάσεις του ΣτΕ και στο δεδομένο της ακύρωσης της υπ’ αριθμ. Υ10δ/οικ. 38059/21-3-2007 (ΦΕΚ Β΄433) Υπουργικής Απόφασης, κάτι που όμως δεν αντικατοπτρίζεται σαφώς στο κατατεθέν κείμενο, οδηγώντας σε παρερμηνείες και πιθανές νομικές επιπλοκές.

 • 19 Δεκεμβρίου 2010, 01:38 | Πάνος

  Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται για τις μεταβατικές διατάξεις ότι «ορίζεται ο τρόπος καταχώρησης των αιτήσεων των ιατρών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις πριν την έκδοση της ΥΑ …. που ακυρώθηκε από το Σ.τ.Ε.»

  Στο άρθρο 69, παράγραφος 3 (Μεταβατικές Διατάξεις) όμως αναγράφεται ότι για τους ιατρούς που 2 Αυγούστου 2010 βρίσκονταν σε λίστα κυρίου μέρους ειδικότητας «θα τοποθετηθούν για συνέχιση της ειδίκευσής τους σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αυτών».

  Αυτή η πρόταση καταργεί ουσιαστικά την απόφαση του Σ.τ.Ε. και έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με το σκεπτικό της Αιτιολογικής Έκθεσης, γιατί η λίστα αναμονής όπως διαμορφώθηκε την 2/8/2010 από την εφαρμογή της απόφασης του Σ.τ.Ε. δεν κατέτασσε τους γιατρούς με βάση την πραγματική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων (που πολλές είχαν γίνει 3-5 Απριλίου 2007 όταν και γνωστοποιήθηκε η ακυρωθείσα ΥΑ από το Σ.τ.Ε.). Η λίστα αναμονής την 2/8/2010 ήταν πράγματι σύννομη με τις ισχύουσες διατάξεις προ της ακυρωθείσας ΥΑ (ότι αναφέρεται και στην Αιτιολογική Έκθεση του παρόντος δηλαδή) και ελάμβανε υπόψιν και την υπηρέτηση σε Άγονα Αγροτικά Ιατρεία, και την ημερομηνία διορισμού στο τελευταίο προκαταρκτικό κομμάτι ειδικότητας.

  Η διατύπωση πρέπει να αλλάξει σε «θα παραμείνουν στη λίστα αναμονής ως αυτή είχε την 2/8/2010, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής της απόφασης του Σ.τ.Ε.»

 • 18 Δεκεμβρίου 2010, 23:29 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 69 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
  ΜΕΤΑ ΤΙΣ 2/8/2010 ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙ.ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΠΟΙΑ ΑΤΟΜΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ) ΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ Ο2/08/2010 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ.ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΑ ΑΠΟΣΠΑΕΙ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ Η ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ Η ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΑ.
  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΡΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 02/08/2010.ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 02/08 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ.
  ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΝΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 6 ΜΗΝΕΣ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΓΝΟΕΙ ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΟΤΑΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ?
  ΚΑΙ ΝΑ ΑΓΝΟΕΙ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΩΡΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ.
  ΑΝ ΙΣΧΥΣΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΑΓΟΥΝ ΟΛΟΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 02/08/2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΚΚΕΜΟΥΣΕ ΣΤΙΣ 02/08.ΤΟΤΕ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 02/08 ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΣΟΥΒΑΛΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.
  ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕ ΓΙΑΤΡΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΛΙΣΤΑ?
  ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΟΤΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΠΑ ΕΝΑΝ ΓΙΑΤΡΟ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ?

 • 18 Δεκεμβρίου 2010, 19:12 | Νίκος

  Διαβάσαμε με μεγαλη ικανοποίηση το Σχέδιο Νόμου και την Αιτιολογική Έκθεση «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» και συγκριμένα το άρθρο 69, το οποίο και αφορά τη διευθέτηση του επίμαχου ζητήματος των τεσσάρων ειδικοτήτων: ψυχιατρικής, παιδοψυχιατρικής, νευρολογίας και φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Η λυση που προωθείται από τη πλευρά σας στο θέμα μας είναι δίκαιη και συνάδει απόλυτα με την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ. Ενιαίες ειδικότητες και προτεραιότητα στην μεταβατική περίοδο στους ιατρούς που εχουν ολοκληρώσει περισσότερα προαπαιτούμενα τμήματα έως τις 2/8/2010. Νόμιμη, τίμια και δικαιότατη επίλυση ενός τόσο σημαντικού προβλήματος. Οι ειδικευόμενοι ιατροί -ψυχίατροι, νευρολόγοι και φυσίατροι αποδεχόμαστε το άρθρο 69 χωρίς τον οποιονδήποτε ενδοιασμό, με μόνη επισήμανση την άμεση υπογραφή των διορισμών που εκκρεμούν στο Υπουργείο σας εφόσον βεβαίως τηρείται η σειρά προτεραιότητας και με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, αλλά και με μεγάλη ανακούφιση καθώς το κοινό περί δικαίου αίσθημα ικανοποιείται πλήρως. Σας δηλώνουμε υπεύθυνα, ότι έχετε την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη μας σε αυτή την ορθή λυση που δώσατε. Μιας και έχει χαθεί όμως αρκετός χρόνος άκαρπης και ανούσιας αναμονής για όλους τους εν αναμονή ιατρούς στις συγκεκριμένες ειδικότητες, σας μεταφέρουμε τη θερμή παράκληση όλων μας να προχωρήσετε άμεσα και χωρίς άλλες καθυστερήσεις στην εφαρμογή της πρότασής σας.