Άρθρο 26 Νεοπροσλαμβανόμενο Προσωπικό

1. Η πλήρωση οργανικών θέσεων διοικητικού και υγειονομικού προσωπικού του Ε.Ο.Π.Υ. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997.

2. Για την πλήρωση οργανικών θέσεων ιατρικού προσωπικού έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του π.δ. 197/2008 (261 Α΄) πλην της παραγράφου 1 Β α του άρθρου 6 η οποία αντικαθίσταται ως εξής: «στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ως ιατρού ή οδοντιάτρου κατά περίπτωση: μία (1) μονάδα ανά έτος υπηρεσίας».

2. Ο Ε.Ο.Π.Υ. μπορεί να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου με θεραπευτές και ελεγκτές ιατρούς και οδοντιάτρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 • 30 Δεκεμβρίου 2010, 08:44 | ΣΠΥΡΟΣ Κ

  Το νέο σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει την άμμεση πρόσβαση του ασθενούς στις παροχές υγείας χωρίς να τις υπερκαταναλώνει και να αυξάνει έτσι το κόστος για τον κάθε φορολογούμενο. Μια πρόταση για τον τρόπο που μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα οι ιατροί κάτι που θα καθορίσει και την επιτυχία του συστήματος και θα καταργήσει τη λογική της στρούγκας του τσέλιγγα (τοπικού πολιτευτή) του βοσκού ( ιατρού) και του πρόβατου (ποτέ ερωτόμενου ασφαλισμένου) θα μπορούσε να είναι:
  Οι ιατροί παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ασφαλισμένους που ανήκουν στον νέο οργανισμό ως
  1.Πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
  2.Πλήρους αλλά όχι αποκλειστικής απασχόλησης
  3. Κατά πράξη και περίπτωση
  4. Χωρίς καμία σύμβαση.
  Οι συμφωνίες για την παροχή των υπηρεσιών θα γίνονται πάντα με φυσικά πρόσωπα . Τα νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου και οι επιχειρήσεις μπορούν να συνάψουν συμφωνίες με τον οργανισμό για την παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης μέσω των επιστημονικών υπευθύνων των διαφόρων τμημάτων ή των φυσικών προσώπων που υπηρετούν σε αυτά και επιθυμούν την παροχή τέτοιων υπηρεσιών
  Κάθε ιατρός μπορεί να συμμετέχει στον νέο οργανισμό με μια μόνο μορφή και μπορεί να μεταβαίνει από τη μια μορφή στην άλλη .
  Αριθμητικός περιορισμός των συμβάσεων υπάρχει μόνο στις σχέσεις 1και 2 που σχετίζονται με πάγια αντιμισθία και που ο αριθμός των συμμετεχόντων εξαρτάται από τα οικονομικά του νέου οργανισμού. Απαραίτητος ο όσο δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός στις κατηγορίες αυτές (που συνεπάγεται αύξηση μισθολογικού κόστους) γιατί δεν περιλαμβάνουν οικονομική συμμετοχή των ασφαλισμένων.
  Δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός στους ιατρούς που θα επιλέξουν τις κατηγορίες 3 και 4 καθότι δεν υπάρχει πάγια αντιμισθία και η οικονομική συμμετοχή του ασφαλισμένου αποτελεί αντικίνητρο για την κατάχρηση της μορφής αυτής, ενώ εξασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση στις παροχές Υγείας.
  Οι αμοιβές των ιατρών, η αξία του κουπουνιού(<>) και ο χρόνος ανά ραντεβού αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ του Οργανισμού και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

  1.Πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
  Πρόκειται για ιατρούς κυρίως του ΕΣΥ ή άλλων νομικών προσώπων που διέπονται από το παραπάνω καθεστώς. Οι ιατροί πέρα από τις υποχρεώσεις που προέρχονται από την πάγια σύμβαση και εφόσον επιθυμούν θα παρέχουν και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Η αμοιβή που θα καταβάλλεται στα ΝΠΔΔ θα καθορίζεται από τα χρόνια εμπειρίας ή και τη βαθμίδα αλλά η ένταξη σε κάθε μια από τις κατηγορίες (εφόσον πληρούν τα κριτήρια ) γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου

  Χρόνια
  Απόκτησης
  ειδικότητα Βαθμός Ποσόν Παρατηρή
  σεις
  1 0-1 χρόνια απόκτησης
  ειδικότητας Επιμελητής Γ 30 Euro
  2 Πρώτης Τάξεως 1-5 χρόνια απόκτησης
  ειδικότητας Επιμελητής Β 45 Euro
  3 Δεύτερης Τάξεως 6-10 χρόνια απόκτησης
  ειδικότητας Επιμελητής A ή
  Πανεπιστημιακός
  Πρώτης βαθμίδας 60 Euro
  4 Τρίτης Τάξεως 11-15 χρόνια απόκτησης ειδικότητας
  Διευθυντής ή
  Πανεπιστημιακός
  Δεύτερης βαθμίδας 75 Euro
  5 Πανεπιστημιακός
  Τρίτης βαθμίδας 95 Euro

  2.Πλήρους αλλά όχι αποκλειστικής απασχόλησης
  Οι ιατροί έναντι της πάγιας αντιμισθίας προσφέρει πρωτοβάθμια περίθαλψη στα Αστικά Κέντρα Υγείας ( μετονομασία των ΝΜΥ του ΙΚΑ ΕΤΑΜ) και στα Κέντρα Υγείας. Ο χρόνος ανά εξεταζόμενο θα είναι ανάλογος με το είδος της χρήσης του συστήματος Υγείας.

  Αιτίας Επίσκεψης Μέσος αναγκαίος χρόνος
  Συνταγογράφηση Χρόνιας Επαναλαμβανόμενης αγωγής 10 min
  Πρώτη επίσκεψη και κλινική εξέταση 30 min
  Δεύτερη επίσκεψη – εκτίμηση εξετάσεων 15 min
  Ιατρικές πράξεις Ανάλογα με το χρόνο που χρήζει για την κάθε πράξη ανάλογα και που προτείνεται ανά ειδικότητα π.χ Δοκιμασία κόπωσης 40 min, Holter 25 min , Triplex καρδιάς 15 min

  3. Κατά πράξη και περίπτωση
  Όσοι ιατροί επιθυμούν (χωρίς αριθμητικό περιορισμό) μπορούν να συνάψουν σύμβαση ώστε να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους κατά πράξη και περίπτωση.
  Η αμοιβή θα είναι με κουπόνι (<>) που θα καλύπτει την αναγραφή της χρόνιας φαρμακευτικής αγωγής και των εργαστηριακών εξετάσεων αλλά και με τη συμμετοχή των ασφαλισμένων για την κλινική εξέταση ανάλογα με τη τάξη που μπορεί και θέλει να δηλώσει ο ιατρός ώστε να καλύπτεται το υπόλοιπο μέχρι την αμοιβή των ιατρών του πίνακα της κατηγορίας 1.
  Οι ιατρικές πράξεις καταβάλλονται με το κουπόνι (<>) και με περιορισμό να μην είναι το ίδιο άτομο ή συγγενής πρώτου βαθμού ο θεράπων και ο εκτελέσας. Εάν το κόστος της ιατρικής εξέτασης δεν καλύπτεται από την αξία του κουπονιού θα υπάρχει συμμετοχή του ασφαλισμένου μέχρι και το διπλάσιο της αξίας του κουπονιού.
  4. Χωρίς καμία σύμβαση
  Οι ασφαλισμένοι επισκέπτονται τους παραπάνω ιατρούς και καταβάλουν την επίσκεψη έχουν δε δικαίωμα να εισπράξουν από το ταμείο τα χρήματα που αναλογεί στο κουπόνι (<>) της επίσκεψης
  Οι ιατροί έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων με την αποδοχή ότι το κόστος κάθε μη σύννομης συνταγής καταβάλλεται από τον ίδιο το ιατρό.
  Η ενημέρωση για τις παροχές που θα παρέχονται αλλά και οι διαδικασίες για αυτές θα αναρτούνται στο διαδίκτυο ώστε να είναι εύκολη η διαρκή ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων.

 • 27 Δεκεμβρίου 2010, 17:04 | Χριστοφορος Κ

  Εννοειται πως χρειαζονται ισχυροτατα πολιτικα ερεισματα ή ακομα και οικονομικα ανταλλαγματα για μια θεση στο ΙΚΑ η τον ΟΑΕΕ ακομα και με αυτους τους εξεφτελιστικους μισθους και αμοιβες,επειδη αυτοι οι γιατροι εξασφαλιζουν προσβαση σε μεγαλο αριθμο ασθενων.Καμμια πριμοδοτηση αυτων των γιατρων δεν πρεπει να υπαρξει.Οσο για τους απαραδεκτους μισθους αν αυτο εχουν στο μυαλο τους (παραδειγμα ΟΑΕΕ) ,το συστημα ή θα αποτυχει ή οι ασθενεις θα πληρωνουν απο την τσεπη τους.

 • 25 Δεκεμβρίου 2010, 20:25 | Δημήτρης Σταματόπουλος

  1. Η πλήρωση οργανικών θέσεων διοικητικού και υγειονομικού προσωπικού του Ε.Ο.Π.Υ. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 12:13 | Παύλος Τζούμης

  ΑΠΟΡΙΕΣ-ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ
  1. Είναι γνωστό τοις πάσι ότι μέχρι στιγμής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ένας γιατρός μπορεί να διοριστεί έστω ως συμβασιούχος ΜΟΝΟ αν διαθέτει ισχυρότατα πολιτικά ερείσματα (το αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου με τον ΟΑΕΕ). Και όχι μόνο αυτό: από τη στιγμή που διορίζεται ως συμβασιούχος του ΙΚΑ, θεωρείται αυτομάτως και προνομιούχος για μονιμοποίηση, αφού προτιμάται ΠΑΝΤΑ (με bonus μόρια) έναντι οιουδήποτε άλλου (κοινώς: «δένει το γάιδαρό του»). Για ποιο λόγο και πάλι αυτός ο γιατρός να πριμοδοτείται έστω και με 1 μόριο ανά έτος προυπηρεσίας έναντι του 1 μορίου ανά ΔΥΟ έτη ενός άλλου ιδιώτη γιατρού (σύμφωνα με το «τροποποιημένο» ΠΔ 197/2008)? Γνωρίζουμε ότι σήμερα ούτως ή άλλως, για οιαδήποτε πράξη πλην της συνταγογράφησης, οι ασθενείς αναγκάζονται με μαγικό τρόπο να επισκέπτονται με επιπλέον αμοιβή τα ιδιωτικά ιατρεία των γιατρών του ΙΚΑ… Γιατί λοιπόν να υπερέχει ο γιατρός πχ του ΙΚΑ έναντι των άλλων??? Πρόταση 1η: 1 μόριο για κάθε έτος αποδεδειγμένης υπηρεσίας σε οποιοδήποτε πόστο για όλους, από τη λήψη της ειδικότητας και μετά. Πρόταση 2η (και «ποιοτικότερη»): Αν ο ΕΟΠΥ επιθυμεί τους καλύτερους ως μόνιμους, ας θεσπίσει σύστημα ΑΔΙΑΒΛΗΤΩΝ γραπτών εξετάσεων ανά ειδικότητα.
  2. Ωραίο το παραθυράκι για συμβάσεις μίσθωσης έργου με θεραπευτές γιατρούς. Θα έχουμε δηλαδή γιατρούς 2 ταχυτήτων?:τους μόνιμους (δείτε παραπάνω ποιοι θα προτιμηθούν…) και τους επί μισθώσει έργου με μισθό τρεις κι εξήντα? Θα πρέπει λοιπόν η αμοιβή μίσθωσης έργου για παροχή υπηρεσιών σε τόσο μεγάλο όγκο ασφαλισμένων να είναι η αρμόζουσα, και όχι πχ η πενιχρή αποζημίωση του ΟΑΕΕ. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει πρόβλεψη και για επιπλέον αμοιβή των ιατρικών πράξεων με κριτήρια σύγχρονα και όχι πχ του ΠΔ του 1991 που καθορίζει αμοιβές επιεικώς γελοίες για τη σύγχρονη πραγματικότητα.