Άρθρο 70 Ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας

Η παρ. 1 του άρθρου. 4 του Π.Δ. 213/86 « Καθιέρωση της ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας» ( ΦΕΚ Α΄ 87) καταργείται.

  • 26 Δεκεμβρίου 2010, 22:28 | ΧΑΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

    Άρθρο 70
    Καταργείται η ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας.
    Η κατάργηση της είναι αδύνατη διότι έχει ήδη αναγνωρισθεί στην πρώτη κατευθυντήρια οδηγία 93/16 EOK και όπως πολύ καλά γνωρίζουν οι υπεύθυνοι του Υπουργείου, ότι αναφέρεται σε κατευθυντήρια οδηγία είναι υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη. Oλες οι αναθεωρήσεις της πρώτης κατευθυντήριας οδηγίας που ακολούθησαν, συνεχίζουν να αναγνωρίζουν την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, ως επίσημη ειδικότητα. Αν το κράτος παρανομήσει οι κάτοχοι της ειδικότητας αυτής θα δικαιωθούν, αν προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
    Εξ άλλου οι μηνιαίες αποδοχές των ιατρών εργασίας που συμφωνούνται και από τα δύο μέρη (εργοδότης και ιατρός), είναι πολύ χαμηλές και δεν επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων των επιχειρήσεων.

  • ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΕ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ?