Άρθρο 6 Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών

1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συστήνεται «Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών» (Σ.Ε.Π.), με στόχο την ενοποίηση των διαγωνισμών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών σε επίπεδο εθνικό ή περισσότερων Υγειονομικών Περιφερειών, προκειμένου να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή οικονομία κλίμακας. Η Σ.Ε.Π. αποτελείται από:

α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Πρόεδρο,

β) τους Διοικητές όλων των Υγειονομικών Περιφερειών, ως μέλη, αναπληρούμενους από τους Υποδιοικητές αυτών και

γ) τον Πρόεδρο της Επιτροπής Προδιαγραφών, ως μέλος, αναπληρούμενο από τον αντιπρόεδρο

2. Αρμοδιότητες της Συντονιστικής Επιτροπής Προμηθειών είναι:

α) η απόφαση σχετικά με το ποιοι διαγωνισμοί προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών πρέπει να διενεργηθούν σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας ή περισσότερων Περιφερειών ή σε εθνικό επίπεδο, καθώς και η εκχώρηση με τη διαδικασία του άρθρου 12 του παρόντος σε φορέα του άρθρου 1, παράγραφος 6, στοιχείο δ ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμών και την εκτέλεση των συμβάσεων.

β) σε περίπτωση που αυτοί διενεργούνται σε επίπεδο περισσότερων Περιφερειών ή σε εθνικό επίπεδο, ο καθορισμός της αναθέτουσας αρχής, η οποία αναλαμβάνει τη διενέργεια διαγωνισμού, τη σύναψη και τη μέριμνα εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) η σύνταξη του Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών,

δ) η ανάρτηση στο δικτυακό της τόπο όλων των δεδομένων και στοιχείων, όπως απολογιστικά στοιχεία χρήσης, αποτελέσματα δεικτών λειτουργίας, ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα προϊόντων και υπηρεσιών, γεωγραφική κατανομή αναγκών υπηρεσιών υγείας, που λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση και εκτέλεση των Περιφερειακών, καθώς και του Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών.

3. Η Σ.Ε.Π. συνέρχεται άπαξ ετησίως σε τακτική συνέλευση, μετά την υποβολή των Περιφερειακών Προγραμμάτων Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών, την 1η Απριλίου κάθε έτους, ή για τυχόν ειδικά θέματα, σε έκτακτες συνεδριάσεις, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της. Λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’). Στις συνεδριάσεις μπορούν να καλούνται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να μετέχουν χωρίς ψήφο, ειδικοί εμπειρογνώμονες, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες, όταν συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους.

4. Η Σ.Ε.Π. υποστηρίζεται από τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίες έχουν την ευθύνη για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων, παρακολουθούν την εκτέλεση των αποφάσεων και γενικότερα εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις ομαλής επικοινωνίας μεταξύ των Υγειονομικών Περιφερειών και του Υπουργείου.

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 21:19 | ΠΑΣΥΠΙΕ

  Ως προαναφέρθηκε στο σχολιασμό του άρ. 1, πρόκειται για ιδιωτικοποίηση του συστήματος υγείας (προμηθειών και όλων των λειτουργιών, ενδεχομένως και της ιατρικής & νοσηλευτικής πράξεως).

  Προκαλεί προβληματισμό το γεγονός ότι η ΣΕΠ θα συνέρχεται άπαξ ετησίως, για να καθορίζει/εγκρίνει δαπάνες δισεκατομμυρίων ευρώ.

 • Οι συμβάσεις προμηθειών αφορούν και μια σειρά αγαθών, υπηρεσιών, προϊόντων/υλικών που αφορούν στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, τα οποία έχουν ιδιαίτερη επίδραση στην ποιότητα των συνθηκών ζωής τους. Γι’ αυτό ζητούμε την εκπροσώπηση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία στη Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών.

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 11:44 | ΣπανΑρ

  Συμφωνώ, η τεχνολογία στην Κίνα και Χονκ Κονκ ειναι πολυ εξελιγμένη.
  Μη ξεχνάμε οτι εκεί κατασκευάζονται όλα τα Ευρωπαϊκά είδη πλέον, και η ποιότητα είναι η ίδια, αν όχι και καλύτερη!

  Επίσης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει προστατευτισμός της οικονομιας, το οποίο σημαίνει οτι υπάρχει τελωνείο για τις εισαγωγές απο χώρες εκτός ΕΕ, δεν γνωρίζω αν δεν ισχύει για τις κρατικές προμήθειες, αυτό πρέπει να εξεταστεί. Εμείς βέβαια, αν μπορεί η κυβέρνησή μας να διαπραγμετευτεί κάτι τέτοιο με την ΕΕ, λόγω και της οικονομικής συγκυρίας, πρέπει να το κάνει. Εφόσον γίνεται, πρεπει να εξεταστεί απο τους νόμους που ισχύουν αν επιτρέπεται να γίνεται προμήθεια απο το νοσοκομείο με απ’ευθείας ανάθεση απο το εξωτερικο.

  Αν αυτό ισχύει, τότε είναι πολύ προτιμότερο να γίνονται παραγγελίες απο εκεί, αφού θα υπάρχει χαμηλότερη τιμη, δηλαδή τεράστια ωφέλεια για το κράτος.

  Αυτό που θέλω να πω, είναι πως μετά την τιμή, υπάρχουν άλλα πράγματα. Δηλαδή, όταν αγοράζεις ένα αυτοκίνητο, πρέπει να υπάρχει συνεργείο επισκευών στην Ελλάδα, ώστε όταν χαλάσει να το φτιάξεις εδώ και να μην ξοδέψεις μια περιουσία πήγαινε-έλα στην μεταφορά του στο εργοστάσιο. Αυτά είναι κάποια πράγματα που τα γνωρίζει κανείς, και ας μην είναι απο εμπορική εταιρία. Εμένα έχει λήξει η εγγύηση του Η/Υ, και ψάχνω απο εκεί που το πήρα να μου το φτιάξουν, και τώρα πρέπει να πληρώσω για επισκευή πάλι αρκετά χρήματα, και μου λένε οτι είναι προτιμότερο να αγοράσω καινούριο, παρά να το επισκευάσω. Και δεν έχω πολύ καιρό που το έχω αγοράσει!

  Γ’αυτό πιστεύω, πρέπει να κοιτάμε το κόστος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του προϊόντος, όχι μόνο την τιμή αγοράς, για να μην μας έρθει αργότερα και το πληρώσουμε τριπλα.

  Εφόσον μπορούν να διευθετηθούν αυτά τα προβλήματα, θα είναι πολυ προτιμότερη αυτή η πρόταση αναμφίβολα!

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 11:55 | ΑΣ

  Σωστές όλες οι προτάσεις.
  Για να γίνει όμως αυτη η πρόταση με την απ’ευθείας παραγγελία απο το εξωτερικό, θα πρέπει να προσληφθούν έξτρα ατομα στο γραφειο προμηθειών, για να παρακολουθούν τις παραγγελίες εξωτερικού, είναι διαφορετική διαδικασία, έχουν ήδη αρκετά να κάνουν, πρέπει να είναι έτοιμοι και για αυτό αν είναι, υπάρχουν ειδικά σεμιναρια, πρέπει να προβλεφθεί όλο αυτο.

 • 27 Δεκεμβρίου 2010, 06:32 | Βασίλης Καραβίτης

  Η εισαγωγή της Σ.Ε.Π. υπεισάγει άλλο ένα και μάλιστα τεράστιο, γραφειοκρατικό στάδιο στη διαδικασία προμηθειών. Μοιάζει πολύ με την Ε.Π.Υ. που απέτυχε οικτρά στον ρόλλο που της προδιέγραψαν! Κρίμα ότι το πάθημα με την ΕΠΥ δεν μας έγινε μάθημα!!!

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 15:41 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΡΗΠΑΝΙΔΗΣ

  Θα ήθελα να ξεδιαλύνω ορισμένους μύθους:

  Τα Εργοστάσια κάνουν κι ευκολίες πληρωμής, ιδιαίτερα σε μεγάλες, Πανεθνικές Νοσοκομειακές παραγγελίες.

  Δεν πληρώνεται Τελωνείο για Προμήθειες από Χώρες της Ε.Ε.

  Δεν πληρώνεται Τελωνείο για Κρατικές Προμήθειες από Χώρες εκτός Ε.Ε.

  Σε περίπτωση λάθους στην παραγγελία, το Εργοστάσιο επιστρέφει τα χρήματα ή στέλνει ανέξοδα νέα φορτωτική. Υπάρχουν δωρεάν Διεθνείς Διατραπεζικές Ασφαλιστικές Δικλείδες για αυτό…

  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Ιατρικών Μηχανημάτων που αγοράζονται περιγράφονται πλήρως, με κάθε λεπτομέρεια, στον ιστότοπο του Εργοστασίου, στα Αγγλικά. Υπάρχει διαθέσιμος εκπρόσωπος του Εργοστασίου 24 ώρες το 24ωρο/κάθε μέρα, για να απαντά σε ερωτήσεις και να λύνει προβλήματα.

  Πολλά Εργοστάσια στην Κίνα έχουν ταυτόχρονα 500 τηλεφωνικές γραμμές και 500 θέσεις επικοινωνίας από το internet, όλο το 24ωρο!

  Τα Εργοστάσια πουλούν τα προϊόντα τους με εγγύηση τουλάχιστον δύο ετών, όπως και οι μεταπωλητές στην Ελλάδα.

  Τα Εργοστάσια παρέχουν ανταλλακτικά για τα Ιατρικά Μηχανήματα που πουλούν για τουλάχιστον δέκα χρόνια, όπως και οι μεταπωλητές στην Ελλάδα.

  Τα Εργοστάσια παρέχουν δωρεάν μεταφορικά για μεγάλες, Πανεθνικές Νοσοκομειακές παραγγελίες, πράγμα που ούτε ονειρεύονται να κάνουν οι μεταπωλητές στην Ελλάδα!

  Τα Εργοστάσια στην Κίνα, την Taiwan, το Hong Kong και την Ινδία είναι πάρα πολύ πιο προηγμένα στους Τομείς της Ηλεκτρονικής, της Πληροφορικής, της Νανοτεχνολογίας, της Εφαρμοσμένης Χημείας και της Διαγνωστικής Απεικόνισης από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά. Το να τίθεται στο Νομοσχέδιο όρος αγορών μονάχα από Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτόματα αποκλείει όλα τα φθηνά και ποιοτικά προϊόντα που προέρχονται από αυτές τις Χώρες.

  Κάποιος κακοπροαίρετος θα μπορούσε να ισχυριστεί πως είναι και εκ του πονηρού.

  Θα παρακαλούσα τους αναγνώστες και τους αρμόδιους του Υπουργείου να κρίνουν ορισμένες προτάσεις που εμφανίζονται σε αυτό το forum, έχοντας υπόψη ότι μπορεί να προέρχονται από τοπικούς επιχειρηματίες μεταπωλητές που βλέπουν τα συμφέροντά τους να θίγονται και τα κέρδη τους να μειώνονται δραματικά από την εφαρμογή Διεθνών Απευθείας Προμηθειών από τα Εργοστάσια!

  Ας έχουμε στο νου μας πως το συμφέρον 12.000.000 Ελλήνων φορολογουμένων προέχει από το συμφέρον 100 εμπόρων μεταπωλητών!

  Μετά τιμής,
  Σαρηπανίδης Σταύρος του Γεωργίου
  Ιατρός, Ειδικός Μαιευτήρας-Γυναικολόγος

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 12:10 | ΣπανΑρ

  ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΥΘΟ, ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

  «οικονομίες κλίμακας» – ένα πείραμα που απέτυχε, και αντί γι’αυτό δημιουργεί ολιγοπώλιο και κωλυσιεργίες.
  Είναι ΤΕΛΕΙΩΣ ένα θεωρητικό επιχείρημα
  Υποδεικνύει ότι η πρόταση αυτή έγινε από μη έμπειρο γνώστη της αγοράς, αλλά μονάχα με ακαδημαϊκές γνώσεις.

  ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ
  ΚΛΙΜΑΚΑΣ: Είναι ένα πειραμα που απέτυχε με την ΕΠΥ, η συσσώρευση ενός τεράστιου όγκου προμήθειας σε ένα και μόνο προμηθευτή, είναι σκανδαλώδης.

  Είναι μια καλή θεωρία, αλλά στην πράξη γίνεται το εξής:
  Εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας, κάποιες μεγάλες εταιρίες (γιατί μόνο μεγάλες εταιρίες μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια τερατώδη προμήθεια), προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλές τιμές κάτω του κόστους (ειδική περίπτωση dumping) ώστε να κερδίσουν το διαγωνισμό. Από αυτό δεν μπορεί καθόλου να επωφεληθεί το νοσοκομείο, αφού στη συνέχεια, ενσωματώνουν το κόστος σε άλλες υπηρεσίες, στα αναλώσιμά του ή σε άλλα είδη, και με άλλα τεχνάσματα. Δημιουργείται πολύ επικίνδυνο μονοπώλιο, και είναι πάρα πολύ επιρρεπές σε σκάνδαλα.

  Η «κεντρική ογκώδης προμήθεια», ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ, γιατί μαγνητίζει ενστάσεις(δηλαδή καθυστερήσεις), προκαλεί «συμφωνίες κάτω από το τραπέζι» και δημιουργεί ολιγοπώλια. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις διαγωνισμών της ΕΠΥ που παρέμειναν εκκρεμείς εξαιτίας αυτού και τα νοσοκομεία στο μεταξύ, παραμένουν με ελλείψεις ή εξαναγκάζονται σε εξωσυμβατικές.

  Γνωρίζετε ότι εκκρεμουν 2 χρόνια διαγωνισμοι της ΕΠΥ? Πώς νομίζετε ότι καλύπτουν τις ανάγκες τα νοσοκομεία στο μεταξυ?

  ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, διαπραγματευτική ικανότητα ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ δημιουργείται στα νοσοκομεία όταν υπάρχει ΑΜΕΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (αποδείχθηκε και προσφάτως, ότι η προοπτική μιας άμεσης εξόφλησης, μείωσε δραστικά το κόστος!)

  ΘΕΛΕΤΕ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ?
  ——ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΑΝΤΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ————-
  Προϊόντα που αποστειρώνονται και επαναχρησιμοποιούνται πάρα πολλές φορές. Στο εξωτερικό μας χλευάζουν, είμαστε η μόνη χώρα που επιμένει στα μιας χρήσεως, ενώ είναι χρεωμένη ως το λαιμό. Μείωση τουλάχιστον 50% σε πάρα πολλά είδη. Κλιβανίζεις τη μάσκα αναισθησίας, τον αναπνευστικό σωλήνα, πχ και τα χρησιμοποιείς ξανα και ξανα.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 12:37 | ΣπανΑρ

  Εδώ βλέπω κάποιες απόψεις που δεν ευσταθούν καθόλου απο πλευράς σχολίων.

  Α) για τις δήθεν προμήθειες απ’ευθείας απο το εργοστάσιο, ας το κάνει το νοσοκομείο για να δεί οτι θα έρθει το κόστος πολύ μεγαλύτερο απο ότι αν το αγοράσει απο αντιπρόσωπο!
  – τα εργοστάσια ζητάνε ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ
  – θα πρέπει να πληρωθεί στο τελωνείο περίπου 50% της τιμής του τιμολογίου, συν τα έξοδα του εκτελωνιστή
  – σε περίπτωση λάθους….. το εργοστάσιο δεν φέρει καμμια ευθυνη, και θα πρέπει να γίνει πάλι παραγγελία
  – φυσικά δεν επιδέχονται «διαπραγματέυσεις κατόπιν εορτής για μειωση 20%….» τα οποία μπορεί να ζητηθούν απο αντιπρόσωπο
  – και απο service δεν υπάρχει απο τα εργοστάσια, είναι ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, εχουν αναθέσει το service σε αντιπροσώπους
  – ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ, ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ. ΑΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ, ΝΑ ΔΕΙ ΤΙ ΘΑ ΤΟΥ ΠΟΥΝ….. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΟΣΑ ΕΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ, αυτά είναι στην αρμοδιότητα των αντιπροσώπων. Οι οίκοι του εξωτερικου ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ, δεν θα είναι εκεί σε 2 ώρες να λυσουν τα λειτουργικά και τεχνικά προβλήματα, και ΑΝ καταφέρει ποτέ κανείς να τους ζητήσει σερβις, θα χρειαστεί να επιβαρυνθεί το νοσοκομείο εκτός απο τα κόστη επισκευής και ετήσιας συντήρησης, και τα κόστη των μεταφορικών πηγαινε-ελα στο εξωτερικό, με κίνδυνο να στραπατσαριστεί το μηχανημα. Αυτά στα κάνουν οι αντιπρόσωποι με ελάχιστο κόστος.
  ΕΙΔΙΚΑ ΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ, ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΤΑ ΠΕΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΑΛΛΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙΣ ΟΠΩΣ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ 7-10 ΧΡΟΝΙΑ.

  Ας μην λέμε λοιπον πράγματα αν δεν έχουμε επαφή με την αγορα.
  Ωραίες οι θεωρίες. Στην πράξη, το δημόσιο θα επιβαρυνθεί με τεράστια επιπλέον κόστη.

  Β) Για την διαφορά τιμών απο νοσοκομείο σε νοσοκομείο, οφείλεται:
  – η ποσότητα
  – τα τεχνικά χαρακτηριστικά, που άλλα ζητανε σε ένα νοσοκομείο και άλλα στο άλλο, γιατι άλλες είναι οι ανάγκες
  – αν το νοσοκομείο βρίσκεται στην ιδία πόλη ή σε ένα απομακρυσμένο νησί
  – αν θα παραδοθεί με πολλαπλές αποστολές ή με μία
  – απο το πότε κατασκευάστηκε (κάθε χρόνο οι εργοστασιακές τιμές είναι διαφορετικές)
  – απο τις διαφορές στα τελωνειακά απο χρόνο σε χρόνο που συνυπολογίζονται
  – απο το χρόνο παράδοσης και πληρωμής
  – ειδικά στα μηχανήματα, να φέρω ένα παράδειγμα: όταν λέμε ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, άλλη τιμή έχει απο μοντέλο σε μοντέλο, άλλη τιμή έχει και το ίδιο μοντέλο αν έχει περισσότερα κυβικά, αλλη τιμή έχει αν έχει δερματινα καθίσματα, και φυσικά, άλλη τιμή έχει το ίδιο ακριβώς μοντέλο απο μήνα σε μήνα

  Σας παρακαλώ, να λαμβάνουμε υπόψη τις μεθόδους τιμολόγησης, είναι πολύ σημαντικο. Να μιλάμε συγκεκριμένα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την τιμή του γυάλινου ποτηριού με εκείνο της μιας χρήσεως και να ζητάμε να μας πουλήσουν το γυάλινο στην τιμή του χάρτινου.
  ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΑΠΕΤΥΧΕ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΟΘΗΚΕ ΑΥΤΗ Η ΤΙΜΗ, ΟΥΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΑΥΤΗ Η ΤΙΜΗ. Υπάρχει φυσικά ακόμα περιθώριο για βελτίωση.

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 07:57 | Γιαννικουρής Γεώργιος

  Βασικό στοιχείο για να υπάρξει πλατφόρμα δεδομένων είναι να δείτε πρώτα τιμές ανά είδος και νοσοκομείο και για ίδιες ποσότητες τι αποκλίσεις υπάρχουν. Νομίζω ότι πολλά θα γίνουν έντονα αντιληπτά.
  Η προμήθεια συγκεντρωτικά των υλικών θα μας δώσει οικονομικό όφελος τέτοιο ώστε και αναβάθμιση των υλικών μπορούμε να έχουμε αλλά και να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή τους με αποτέλεσμα την καλλίτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 13:58 | Αθανάσιος Φλώρος

  Κύριοι,

  Το κλειδί στις οικονομίες κλίμακας βρίσκεται στο άρθρο 6 για το ρόλο της συντονιστικής επιτροπής προμηθειών.

  Αρχικά πρέπει να γίνει εννοιαία κωδικοποίηση των ειδών που προμηθεύονται όλα τα νοσοκομεία καταχωρώντας ταυτόχρονα και την τιμή της πιό πρόσφατης αγοράς του συγκεκριμμένου υλικού απο κάθε διαφορετική μονάδα. Μέρος της κωδικοποίησης είναι η θέσπιση διαδικσίας μεταβολής της λίστας με την απόσυρση αλλά και τον εμπλουτισμό της λίστας.

  Μετά την λίστα θα πρέπει να συνταχθεί ένας ρεαλιστικός προυπολογισμός για τις ανάγκες μιας επόμενης χρονικής περιόδου με πραγματικά δεδομένα.

  Τι νοείται σαν πραγματικό δεδομένο;
  Σε πρώτη φάση κωδικοποιούνται τα περιστατικά που εξυπηρετούνται ανά κατηγορία περιστατικού (π.χ.αμυγδαλές,στομάχι κ.λ.π.) και σε δεύτερη φάση οι ειδικοί γιατροί, ανά περιγραφόμενο περιστατικό, αναγράφουν την ομάδα των εμπλεκομένων υλικών και φαρμάκων καθώς και οι ημέρες της νοσηλείας. Σε δεύτερη φάση και ανάλογα με την δυναμική του νοσοκομείου (λαμβάνοντας υπόψη τα περιστατικά που εξυπηρετήθηκαν) κάνουν πρόγνωση, με τα περιστατικά που θα εξυπηρετηθούν η με τα περιστατικά που μπορούν να εξυπηρετηθούν, ανάλογα με την δυναμική του κάθε νοσοκομείου. Από εδώ και μετα, λειτουργεί το σύστημα και μας δίνει το τι δαπανήθηκε, τι θα δαπανηθεί, το πόσα περιστατικά εξυπηρετήθηκαν και το τι περιστατικά θα εξυπηρετηθούν με απλές πράξεις. Παράλληλα θα γίνονται μεγάλες παραγγελίες σε εθνικό επίπεδο οι οποίες θα μας δίνουν τεράστιες οικονομίες κλίμακας, θα γίνεται έλεγχος για τυχόν σπατάλες η άσκοπες παραγγελίες και τέλος θα γίνεται έλεγχος της παραγωγικότητας ανάλογα με τα περιστατικά που εξυπηρετούνται

  Ποιοτικός έλεγχος; Με την λειτουργία του συστήματος και με βάση καταγραμμένα δεδομένα ελέγχουμε την ροή των κεφαλαίων που δαπανούνται σε ημερήσια βάση,βρίσκουμε τι δαπανούμε αλλά και τι θα δαπανούσαμε αν δεν λειτουργούσε το νέο σύστημα (άρα τι ρεαλιστικές οικονομίες έγιναν), τι περιστατικά εξυπηρετούσαμε και τι εξυπηρετούμε (έλεγχος παραγωγικότητας του συστήματος) για αντίστοιχα χρονικά διαστήματα. Ανάλογα μάλιστα με τις ροές εντοπίζουμε τα τυχόν προβλήματα πριν γίνουν «απολογιστικά»
  Επίσης εντοπίζεται ο μικρός αριθμός υλικών που αντικρίζουν μεγάλο μέρος δαπάνης προκειμένου να ξεκινήσει η προσπάθεια απο εκεί και να πετύχουμε με την πρώτη προσπάθεια την μεγαλύτερη οικονομία (π.χ. το 10% των ακριβών υλικών αντιπροσωπεύει το 70% της δαπάνης. Ξεκινάμε απο εκεί και όχι απο το βαμβάκι και τα σεντόνια). Ταυτόχρονα με την οικονομία θα μπορούσε να γίνει και αναβάθμιση των υλικών που αν και με μειωμένο κόστος θα μπορούσαν να έχουν πιό καλές προδιαγραφές, βελτιώνοντας την ζωή των ασθενών.

  Για την αρχική περίοδο λειτουργίας ο ρόλος της επιτροπής είναι καθοριστικός και θα πρέπει να λειτουργεί εντατικά και να είναι ενισχιμένη γιατί η πιθανότητα αναπροσαρμογών που θα καλύψει τα «αρχικά προβλήματα» εκτιμήσεων απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και είναι το μθστικό της επιτυχίας

  Καλή τύχη

 • 18 Δεκεμβρίου 2010, 18:20 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΡΗΠΑΝΙΔΗΣ

  Δε χρειάζεται να δημιουργηθεί Ρυθμιστική Αρχή για την Προμήθεια Χειρουργικών Υλικών, Νοσοκομειακών Αναλώσιμων, Ιατρικών Μηχανημάτων, κτλ
  Ούτε να αποφασίζονται οι αγορές αυτές αποκεντρωμένα, στις Περιφέρειες ή στα Νοσοκομεία.

  Μπορεί το Υπουργείο Υγείας να αγοράζει απευθείας από τα εργοστάσια και να διαπραγματεύεται τις τιμές, αρχίζοντας από αύριο!

  Ή να κάνει διεθνείς Διαγωνισμούς με Μέγιστη Τιμή Αγοράς την εργοστασιακή! Αποκλείονται έτσι αυτόματα οι εγχώριοι προμηθευτές που υπερτιμολογούν.

  Η εξοικονόμηση χρημάτων θα είναι εντυπωσιακή!

  Ενδεικτικά παραδείγματα εξοικονόμησης Δημοσίου Χρήματος:

  Αποστειρωμένα χειρουργικά ράμματα ποιότητας μάρκας Vicryl στην τιμή $0,01 το ένα!
  Αγορά απευθείας από το εργοστάσιο στην Κίνα!

  http://www.alibaba.com/product-gs/358611506/Vicryl_sutures.html

  Αποστειρωμένος κολπικός διαστολέας στην τιμή $0,05 ο ένας!
  Αγορά απευθείας από το εργοστάσιο στην Κίνα!

  http://www.alibaba.com/product-gs/331123866/disposable_vaginal_speculum.html

  Αποστειρωμένα νυστέρια μίγματος ανθρακούχου χάλυβα στην τιμή $0,0141 το ένα!
  Αγορά απευθείας από το εργοστάσιο στην Κίνα!

  http://www.alibaba.com/product-gs/264018600/Surgical_Scalpel_blade.html

  Νοσοκομειακοί αυτόματοι αποστειρωτές πεπιεσμένου ατμού στην τιμή $200 ο ένας!
  Αγορά απευθείας από το εργοστάσιο στην Κίνα!

  http://www.alibaba.com/product-gs/293948974/Factory_price_Brand_new_vertical_automatic.html

  Πλήρως αυτοματοποιημένη κι εξοπλισμένη Οδοντιατρική Μονάδα στην τιμή $800 η μία!
  Αγορά απευθείας από το εργοστάσιο στην Κίνα!

  http://www.alibaba.com/product-gs/303896335/Medical_equipment_Dental_Chair_a_.html

  Πλήρως αυτοματοποιημένο, ατσάλινο και ηλεκτροκίνητο Χειρουργικό-Μαιευτικό κρεβάτι στην τιμή $840 το ένα!
  Αγορά απευθείας από το εργοστάσιο στην Κίνα!

  http://www.alibaba.com/product-gs/222925673/KL_2A_OBSTETRIC_BED.html

  Πλήρως αυτόματα, ηλεκτρονικά monitors Χειρουργείου ή Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, στην τιμή $50 περίπου το ένα!
  Αγορά απευθείας από το εργοστάσιο στην Κίνα!

  http://www.alibaba.com/product-gs/201282939/Patient_Monitor_G_STAR8000C.html

  Η λίστα θα μπορούσε να συνεχιστεί για εκατοντάδες ακόμη σελίδες…