Άρθρο 17 Σκοπός – Υπαγόμενα Πρόσωπα

Σκοπός του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υγείας είναι:

α. Η παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους, συνταξιούχους και προστατευόμενα μέλη οικογενείας αυτών, των εντασσόμενων φορέων και κλάδων υγείας, τα οριζόμενα από τον προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 του παρόντος Νόμου.

β. Ο καθορισμός των κριτηρίων και των όρων σύναψης συμβάσεων για παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης με φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των συμβεβλημένων ιατρών, καθώς και η αναθεώρηση και τροποποίηση των όρων αυτών όπου και όποτε αυτό απαιτείται.

γ. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός, η λειτουργία των πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας, η θέσπιση κανόνων ποιότητας και αποτελεσματικότητας, η διαχείριση και ο έλεγχος της χρηματοδότησης καθώς και η ορθολογική αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων.

δ. Η συνεργασία των Κέντρων Υγείας, των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικοί ιατροί) του ΕΣΥ, των μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας των ΟΤΑ και άλλων οργανισμών ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ που μαζί με τις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ… και τους συμβεβλημένους ιατρούς του συνιστούν το δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και η οποία θα γίνεται με βάση όρους που καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου Συντονισμού του άρθρου 31 του Ν. 3863/2010.

 • 31 Δεκεμβρίου 2010, 18:47 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑ

  ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑ ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΥΛΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΠΑΔ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΑΚΟΜΑ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΟΠΑΔ ΝΑ ΜΕΤΑΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΟΠΑΔ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟΛΜΗΣΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ

 • 31 Δεκεμβρίου 2010, 18:41 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑ

  ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ ΠΟΥ ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΟΠΑΔ ΙΚΑ ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΝΤΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΤΕ ΤΟ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ ΜΠΟΡΕΤΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΤΕ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 • 31 Δεκεμβρίου 2010, 11:50 | ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑ

  <>

  Η ομάδα ΑΙΜΑ (Αριστούχοι Ιατροί Μάχιμοι Απογοητευμένοι ) συνίσταται από μια ομάδα ιατρών πού υπήρξανε άριστοι μαθητές και μπορούσαν να επιλέξουν οποιοδήποτε πεδίο σπουδών και επάγγελμα αλλά προτίμησαν να σπουδάσουν και να εξασκήσουν με πάθος την ΙΑΤΡΙΚΗ . Οι περισσότεροι από αυτούς δεν επιθυμούσαν να πλουτίσουν αλλά μόνο να μπορούν να ζούνε αξιοπρεπώς και να προσφέρουν στον πάσχοντα συνάνθρωπο . Οι περισσότεροι από αυτούς δεν καθυστέρησαν στις σπουδές ή κάπου αλλού με δική τους υπαιτιότητα αλλά αναγκαστήκαν να υποστούν τις καθυστερήσεις του συστήματος (γιγαντιαίες αναμονές για ειδικότητα και τεράστια γραφειοκρατία). Οι περισσότεροι από αυτούς δεν είχαν κομματική ανάμειξη και στήριξη για την επίσπευση των διαδικασιών και την κατάληψη θέσεων , δεν διέθεταν κεφάλαια να επενδύσουν σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες , δεν υπήρξαν και δεν έγιναν « παραγιοί » υψηλόβαθμων πανεπιστημιακών και διευθυντών κλινικών .
  Σχεδόν όλοι είναι μεσήλικες ( 37 – 42 ετών , για τους λίγο μεγαλύτερους τα «πράγματα» ήταν καλύτερα) . Σχεδόν όλοι αγωνίζονται σε ιδιωτικά ιατρεία (που πρόσφατα άνοιξαν ) να βγάλουν τα ενοίκια των ιατρείων και τις δόσεις των δανείων των μηχανημάτων τους και καταφεύγουν σε οικογενειακές επιχορηγήσεις (αλίμονο !!) για να επιβιώσουν ή περιμένουν καρτερικά να ανοίξει κάποια θέση επιμελητή Β΄ που να μην είναι « ταγμένη » για να μπορέσουν ύστερα από 2-3 χρόνια γραφειοκρατικών διαδικασιών να αποκτήσουν μια έμμισθη θέση (αυτοί ζουν αποκλειστικά από οικογενειακή επιχορήγηση – για πόσο ακόμη !!).
  Σχεδόν όλοι είναι απογοητευμένοι και ¨ κουρασμένοι ¨ από τις αλλεπάλληλες δοκιμασίες , αναμονές , εξετάσεις , αγωνίες χωρίς βελτίωση της ποιότητας ζωής τους αλλά κυρίως συντετριμμένοι από τις αδικίες του συστήματος και την αναξιοκρατία .Σχεδόν όλοι είναι φοβισμένοι από την ανέχεια τους .
  Όλοι όμως είναι πιστοί στις αρχές τους .Όλοι αυτοί τιμούνε τον όρκο τους .Όλοι ελπίζουν σε μια πραγματική αλλαγή στο χώρο της υγείας .
  Ή περιγραφή της ομάδας ΑΙΜΑ δεν έχει σαν στόχο να παρακαλέσει για βοήθεια ή να συγκινήσει τους νομοθέτες και τους ενορχηστρωτές του νέου συστήματος .Η περιγραφή της ομάδας ΑΙΜΑ αποτελεί από μόνη της μια ΠΡΟΤΑΣΗ . Η περιγραφή της ομάδας (παρότι είναι ολιγομελής στο ξεκίνημα της ) ,πιστεύουμε πως δίνει τα χαρακτηριστικά και εκφράζει μεγάλο μέρος των νέων ιατρών . Οι νέοι αυτοί ιατροί (αν τους επιτρέψετε να επιβιώσουν ) μπορούν να αποτελέσουν μέρος της ραχοκοκαλιάς του νέου συστήματος υγείας και εγγυητές της σωστής περίθαλψης και της καλής υγείας του λαού μας .
  Δεν μπορούμε να διατυπώσουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις ,καθώς δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες και τις παραμέτρους του πλαισίου των αλλαγών (οικονομικά μεγέθη , στατιστικά στοιχεία , αριθμός ιατρών και λοιπού προσωπικού ,νομικό πλαίσιο ) , αλλά μπορούμε να εκφράσουμε γενικές προτάσεις και ιδέες , όπως :
  1)Οι γιατροί θα πρέπει να απασχολούνται ή στον Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό τομέα αλλά ποτέ και στους δύο . Η εμπειρία μας έχει δείξει ,ότι στον χώρο της Υγείας , όταν το Δημόσιο συναντιέται με τον Ιδιωτικό τομέα, πάντα υπάρχει διαπλοκή και διασπάθιση Δημοσίου χρήματος . Αυτή η διαπλοκή έχει δυσάρεστες συνέπειες για όλους : για τους ασθενείς , για το κράτος , για τα ταμεία , για τους άλλους ιατρούς που μειονεκτούν ( ¨ο νοών νοείτω ¨ )
  – Συγκεκριμένα οι Πανεπιστημιακοί να μην μπορούν να κάνουν ιδιωτικό ιατρείο ούτε μία μέρα (άλλωστε είναι αφελές να πιστεύουμε ότι μπορεί να έχεις ένα ΄ μαγαζί ΄ να επωμίζεσαι όλα τα έξοδά του και να το ανοίγεις μισή ημέρα την εβδομάδα ) . Αν πιστεύουμε ότι πρέπει να επιβραβευθούν για την προσφορά τους στην έρευνα και την επιστήμη , μπορούν να τους επιδοθούν άλλα προνόμια ( π.χ ειδικά επιδόματα , πριμ παραγωγικότητας , απογευματινά ιατρεία με μεγαλύτερες αμοιβές κ.α )
  – Οι γιατροί του ΙΚΑ ή θα πρέπει να μεταταχθούν στο ΕΣΥ ( χωρίς ιδιωτικό ιατρείο βέβαια ) ή θα είναι πλήρους απασχόλησης ( χωρίς ιδιωτικό ιατρείο) με αύξηση των αμοιβών σε επίπεδο γιατρών ΕΣΥ (αν θέλουμε να διατηρήσουμε ένα Δημόσιο Πολυιατρείο ή Κέντρο Υγείας Αστικού τύπου για να διασφαλίσουμε την εντελώς δωρεάν περίθαλψη φτωχών ασθενών που δεν θα μπορούν πιθανώς να ανταποκριθούν στις τιμές που θα διαμορφωθούν στην ¨ιατρική αγορά ¨ )
  2) Για τον ιδιώτη ιατρό :
  – προσεκτικός καθορισμός της τιμής της ¨ επίσκεψης ¨ που θα καλύπτει το κράτος ή τα ταμεία για τον ασφαλισμένο.
  – τροποποίηση των τιμών των ιατρικών πράξεων και των εργαστηριακών εξετάσεων μετά από προσεκτική και λεπτομερή τεχνοκρατική μελέτη με στόχο τον εξορθολογισμό αυτών , την δικαιοσύνη μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων και την προσαρμογή τους στην σημερινή πραγματικότητα .
  – Γενίκευση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αλλά βελτίωση και συντόμευση της διαδικασίας .(ο τρόπος λειτουργίας του πιλοτικού προγράμματος του ΟΠΑΔ είναι εξαιρετικά χρονοβόρος )
  3) Αδιάβλητος και αντικειμενικός τρόπος επιλογής των ιατρών του Δημοσίου με εξετάσεις ( γιατί όχι διαγωνισμός τύπου ΑΣΕΠ ? αφού όλοι οι άλλοι τρόποι μέχρι σήμερα είναι εντελώς αναξιοκρατικοί , δαπανηροί και υπερβολικά χρονοβόροι ) με μοριοδότηση της προϋπηρεσίας και των μεταπτυχιακών σπουδών
  4) Μέτρα ελέγχου της πληθώρας των ιατρών ( περιορισμός φοιτητών στις ιατρικές σχολές , εξετάσεις για την λήψη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος , κίνητρα και δυνατότητα απορρόφησης ιατρών σε άλλους τομείς της υγείας π.χ διοικητικές θέσεις, δημόσια Υγεία και Πρόληψη κ.α για αυτούς που επιθυμούν ταχύτερη επαγγελματική αποκατάσταση ή για αυτούς που τελικά δεν επιθυμούν την εξάσκηση της κλινικής ιατρικής )
  5) Κίνητρα για την δια βίου εκπαίδευση των ιατρών (συνέδρια , σεμινάρια ) με εξορθολογισμό και έλεγχο των χορηγιών των φαρμακευτικών εταιρειών ( π.χ υποχρεωτική αναγραφή του χορηγού στην βεβαίωση παρακολούθησης του συνεδρίου , σύνδεση του κόστους των συνεδρίων με την φορολογική κατάσταση του ιατρού κ.α ) . Σήμερα δυστυχώς , οι νέοι ιατροί με το μικρό τους βαλάντιο πρέπει να καλύπτουν μόνοι τους το μεγάλο κόστος ενός συνεδρίου ενώ οι ¨αγαπημένοι¨ των εταιρειών απολαμβάνουν πληθώρα πολυτελών συνεδρίων .

 • 31 Δεκεμβρίου 2010, 09:59 | Νικος

  H ηλεκτρονικη συνταγογραφηση επρεπε να εχει ξεκινησει εδω και πολλα
  χρονια.Ειναι ενα ΘΕΤΙΚΟΤΑΤΟ και ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ μετρο και πρεπει να επεκτα-
  θει το ταχυτερο δυνατον.
  Οι ελευθεροι επαγγελματιες ιατροι που κατεχουν το πιστοποιητικο της Γενικης Ιατρικης και εχουν συμβαση με τον ΟΠΑΔ και αλλα Ταμεια να παραμενουν συμβεβλημενοι και με τον Ε.Ο.Π.Υ. εξυπηρετωντας ασθενεις στα ιατρεια τους και οπου αλλου χρειασθει.
  Σας ευχαριστω για την προσοχη σας.

 • 30 Δεκεμβρίου 2010, 19:06 | Κάποιος

  Τι θα γίνει με τους γιατρούς που στηρίζονται σε συμβάσεις με τον ΟΠΑΔ και τα άλλα ταμεία που λειτουργούν με το «χαρτάκι»;
  Θα πρέπει να φιλήσουν κατουρημένες ποδιές (όπως οι συμβασιούχοι του ΙΚΑ) για να κάνουν κάποια σύμβαση με εξευτελιστική αμοιβή (αυτό προκύπτει αφού ο στόχος είναι η οικονομικότερη λειτουργία των οργανισμών).
  Κι οι υπόλοιποι, που θα μείνουν απ’έξω, και δεν θα μπορούν ούτε να συνταγογραφήσουν σε βιβλιάρια;

 • 29 Δεκεμβρίου 2010, 20:59 | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ Κ.

  Αυτή η μετταρύθμιση έπρεπε να γίνει εδώ και 30 χρόνια.Είναι η πρώτη φορά που επιτέλους μια κυβέρνηση εφάρμοζει μια επιστημονικά αποδεκτή
  λύση στην παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Πρέπει να ακολουθήσει ο θεσμός του οικογενεικού ιατρού και η σύνδεση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με την δευτεροβάθμια και η ηλεκτρονική τήρηση του ιατρικού ιστορικού του ασθενή.

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 18:36 | Λεωνιδας Παρασκευόπουλος

  H περίπτωση (δ) να αναδιατυπωθεί για να περιλαμβάνει το εξής:
  ‘… των φορέων παροχής υπηρεσιών αποθεραπείας και φυσικής αποκατάστασης, …’

  Αποτελεί παράληψη το γεγονός ότι δεν συμπεριελήφθησαν οι υπηρεσίες αποθεραπείας και φυσικής αποκατάστασης των Κ.Α.Φ.Κ.Α, του Κ.Α.Φ.Α. Αιγίου, του Ε.Ι.Α.Α. κλπ.

  Οι υπηρεσίες αποθεραπείας και φυσικής αποκατάστασης είναι υπηρεσίες πρόληψης από κινδύνους έναντι υποτροπών της νόσου (τριτογενούς).
  Η παράλειψη αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί συνεργασία του Ε.Ο.Π.Υ. με Κέντρα Α-Α που είναι ΝΠΙΔ, αλλά όχι με φορείς ΔΔ που παρέχουν του ίδιου τύπου φροντίδα υγείας.

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 16:40 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

  ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΕΤΑΙ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΥΡΠΟΛΗΣΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΑΝ ΤΕΤΟΙΟ. ΚΑΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΕΠΙΟΡΚΟΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙΔΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ, ΕΠΙΟΡΚΟΙ ΜΙΖΑΔΟΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΞΟΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΛΑΔΩΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΕΝΑ ΦΑΥΛΟ ΚΥΚΛΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟΥΣ ΠΟΥ ΒΟΛΕΥΕΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΙΜΑΜΕ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΠΧ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.
  ΕΜΑΣ ΣΑΝ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΙ ΜΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ.
  ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ Η ΕΝΑ ΣΩΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑ;
  ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΚΙΑΛΛΟ. ΛΙΓΑ ΜΑΣ ΚΡΑΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ; ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΣ;
  ΘΕΛΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΝΑ ΤΑ ΧΑΡΙΣΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΑ (ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΔΙΝΟΥΝ ΜΕ ΠΛΑΓΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΧ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥΣ; ΕΜΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ;
  ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥΣ. ΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ.

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 14:50 | Βασίλης Καραβίτης

  Και η υφιστάμενες διαδικασίες; Οι συμβάσεις ιατρών με ΙΚΑ και άλλα ταμεία τι θα γίνουν; Θα καταργηθούν; Πώς θα εμπλέκεται ο νέος οργανισμός με τα υφιστάμενα ταμεία; Γιατί δεν μπορεί απλώς να τροποποιηθεί η λειτουργία των υφισταμένων δομών (π.χ. ΙΚΑ) για να γίνει πιο αποδοτική και λιγότερο τυρανική για τους ασφαλισμένους;

 • 26 Δεκεμβρίου 2010, 23:51 | Κωνσταντίνος Μανιάτης

  Θα ήθελα να στρέψω για λίγο την προσοχή σας στα παρακάτω ζητήματα:
  – Στην αναβάθμιση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας, που επιτυγχάνεται πρωτίστως με την δυνατότητα των ασφαλισμένων να έχουν πρόσβαση στον ιατρό της επιλογής τους ανά ειδικότητα. Π.χ. δυνατότητα των ασφαλισμένων του ΙΚΑ να έχουν πρόσβαση σε γιατρούς που ως σήμερα ήταν συμβεβλημένοι με μόνον τον ΟΠΑΔ και vice versa. Αυτό πρέπει να συμβεί και ως προέκταση του «ανοίγματος» των εξωτερικών ιατρείων του ΕΣΥ σε όλους τους ασφαλισμένους (ΙΚΑ και ΟΠΑΔ προς το παρόν), με το μόλις θεσμοθετημένο σύστημα ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων.
  – Στη μη περαιτέρω υποβάθμιση του ιατρικού λειτουργήματος, με συμβάσεις ντροπής όπως αυτές του ΟΑΕΕ (κατά μέσον όρο 500 € το μήνα, σχεδόν ανεξάρτητα από αριθμό ασθενών ή αριθμό επισκέψεων σε αυτό το διάστημα). Αφού ο ΟΠΑΔ, για παράδειγμα, εκτιμά ότι μπορεί να καλύπτει 20 € ανά ιατρική επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία του ΕΣΥ, είναι προφανές ότι το ίδιο ποσό ανά επίσκεψη πρέπει να δίνεται και στους ελευθεροεπαγγελματίες, συμβεβλημένους με το Ε.Ο.Π.Υ., ιατρούς. Η δυνατότητα προσαύξησης της τιμής με επιβάρυνση του ασφαλισμένου που προβλέπεται για τα εξωτερικά ιατρεία του ΕΣΥ, πρέπει να δίδεται και στους ελευθεροεπαγγελματίες συμβεβλημένους ιατρούς και να μην θεωρείται παράνομη η πληρωμή και πέραν την ασφαλιστικής εισφοράς. Αυτή η απελευθέρωση τιμών συνάδει με την ελεύθερη αγορά υπηρεσιών υγείας, όπως γίνεται παντού στο εξωτερικό. Δεν είναι δυνατόν να έχουν καθοριστεί οι αμοιβές επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, ανά βαθμίδα (π.χ. επιμελητής Α΄ 60-70 €) και να μην δίνεται η ίδια δυνατότητα και στους ελευθεροεπαγγελματίες, καταδικάζοντάς τους στην πενιχρή ασφαλιστική εισφορά των 20 € ανά επίσκεψη. Οι ασφαλισμένοι σε πολλές περιπτώσεις, αντιλαμβανόμενοι την υπαμειβόμενη ιατρική εργασία, συμπληρώνουν το ποσό της επίσκεψης από μόνοι τους(!).
  – Η δυνατότητα που δίδεται στα πολυιατρεία του ΙΚΑ στα δημοτικά ιατρεία, αστικού τύπου ΚΥ κτλ, να παρέχουν καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, αφού θα απαλλαχθούν από τον υπερβολικό αριθμό ραντεβού και ασφαλισμένων που στοιβάζονται σήμερα σε λίστες αναμονής μηνών. Αυτό θα επιτευχθεί με την ενσωμάτωση και των συμβεβλημένων ιατρών των άλλων ταμείων στο ενιαίο σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Η αξιολόγηση των προς σύμβαση ιατρών και των ιατρείων τους μπορεί να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά τριετία, όπως πρόσφατα έγινε με τα ιδιωτικά θεραπευτήρια).
  – Η ανά ασθενή ή η για συγκεκριμένο αριθμό ασθενών μηνιαία πληρωμή που συζητείται, δεν είναι δίκαιη: αδικούνται ειδικότητες όπως των παιδιάτρων ή των παθολόγων που δέχονται τους ίδιους ασθενής περισσότερες από μία φορές ανά μήνα. Με το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου (που μπορεί και πρέπει να επεκταθεί από την συνταγογράφηση και στην καταγραφή ιατρικών επισκέψεων) μπορεί να γίνεται έλεγχος πολλαπλών επισκέψεων χωρίς λόγο. Για μια πρόσθετη δικλείδα ασφαλείας, μπορεί να γίνει και ο ασφαλισμένος «συνδιαχειριστής» του προκαθορισμένου «budget υγείας» που θα διαθέτει ανά ιατρική ειδικότητα και ανά έτος, όπως πολύ εύστοχα αναφέρεται σε άλλη ανάρτηση.

  Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 15:22 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

  καταργουνται τα πολυιατρεια ΙΚΑ κλπ, οχι ουρες ,φωνες,τριτοκοσμικες καταστασεις.
  ΟΣΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ,
  ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ ΠΡΩΙ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ στα ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥΣ ,ΚΑΙ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΟΥ ΤΟΥΣ
  ΚΛΕΙΝΕΙ ΕΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ η ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΤΗΛ,ΚΕΝΤΡΟ το οποιο θα υπαγεται στο ΕΣΥ , ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 2 ΧΡΟΝΙΑ απο την μερα που καλει καποιος. ΣΗΜΕΙΩΝΩ ΟΤΙ τωρα στην εποχη της
  πληροφορικης ,μπορεις να κλεισεις μονο σε βαθος 1 μηνος…..αν ειναι
  δυνατον?
  πχ ΚΑΛΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ (δωρεαν κληση) ζητας τον ΓΙΑΤΡΟ …. στις
  5 /5/2011, τελος.
  ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ στον ιατρο εξεταζεσαι ,υπογραφεις σε ειδικο εντυπο,
  και μετα ο ιατρος (σαν ελευθερος επαγγελματιας που ειναι) φροντιζει
  να πληρωθει απο τον ενιαιο φορεα……..

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 10:30 | Ευάγγελος Μαγκίρης

  Μην επαναλαμβάνετε το λάθος του ΙΚΑ. Στους σκοπούς του νέου Οργανισμού πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η καλλιέργεια της επιστημονικής εξέλιξης του ιατρικού και λοιπού προσωπικού. Είναι αναγκαίο να προσφέρεται υλικό, βιβλιογραφία, γενικότερα η δυνατότητα επέκτασης της προσφερόμενης φροντίδας υγείας.
  Σημαντική και αναγκαία είναι η προώθηση της Προληπτικής, που στο χώρο μου τουλάχιστον (οδοντιατρική) έχει παραμεληθεί. Ο νέος φορέας, έχοντας στην ευθύνη του πρακτικά το σύνολο του πληθυσμού, οφείλει να κατευθυνθεί σε αποτελεσματικές δράσεις προληπτικής ιατρικής.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 16:00 | ΣΩΤΗΡΗΣ Γ.

  ΑΡΘΡΟ 17 β.
  -ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΛΗΘΕΙ ?
  -ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ (ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΩΣΤΕ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΕΑΝ ΤΟΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΛΗΘΕΙ?
  -ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ?
  -ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΩΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΡΙΧΑΡΑΚΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΧΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ «ΑΛΑΛΟΥΜ» : ΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΤΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΠΟΙΟΝ ?
  -ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΣΥΜΒΛΗΘΟΥΝ (πχ ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΩΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΓΚΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ?)
  -ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ? ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ. ΘΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ? ΞΕΡΕΤΕ ΣΕ ΤΙ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ?
  -ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΟΣΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ ΣΤΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΣΥ ?
  -ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ? ΜΕ ΠΟΙΑ ΩΡΑΡΙΑ ?
  -ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ?
  -ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ DRG’S KAI ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ) ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΦΟΡΕΑ?
  -ΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ πχ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ η ΤΟΝ ΟΑΕΕ,ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ?

  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 13:42 | ΚΩΝ.ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ

  ΑΡΘΡΟ 17 β.Καθορισμος κριτηριων και ορων συναψης συμβασεων για παροχη πρωτοβ.και δευτεροβ.περιθ.κλπ.συμπεριλαμβανομενων των συμβεβλημενων ιατρων…

  Να καθορισθη ξεκαθαρα: 1)οτι οι συμβασεις των συμβεβλημενων ιατρων που εξασκουν πολλα χρονια και ευρισκονται κοντα στην ηλικια συνταξιοδοτησης να εξακολουθουν να ισχυουν και
  2)οτι οι συμβασεις των συμβεβλημενων ιατρων που ενεγγραφησαν αμεσα στην ηλεκτρονικη καταγραφη παρακλινικων εξετασεων και φαρμακευτικης αγωγης σε ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ ,και εκαναν λογικη χρηση αυτων,να εξακολουθουν να ισχυουν.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 09:24 | σταυρος

  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ.ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΕΡΙΩΧΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΕΚΟ.ΘΑ ΜΠΕΙ ΑΡΑΓΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 • 18 Δεκεμβρίου 2010, 19:41 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΡΗΠΑΝΙΔΗΣ

  Στην παράγραφο β. του άρθρου 17, προτείνω τα νέα, αναθεωρημένα κριτήρια παροχής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης για τους Έλληνες Ασφαλισμένους των διάφορων Ασφαλιστικών Οργανισμών, να αναθεωρηθούν προς τα πάνω, σε αύξηση της μέσης ποιότητας και ποσότητας των παρεχόμενων Υπηρεσιών, κι όχι προς τα κάτω, απαλείφοντας κεκτημένα δικαιώματα και Υπηρεσίες δεκαετιών και αυξάνοντας την ταλαιπωρία των ασθενών.