Άρθρο 59 Ιατροί Υπαίθρου

Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι θέσεις ιατρών υπαίθρου προκηρύσσονται πέντε μήνες πριν τη λήξη της θητείας των ιατρών που υπηρετούν σε αυτές. Εφόσον η θέση που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, η θητεία του ιατρού που υπηρετεί σε αυτήν παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης μέχρι να αναλάβει υπηρεσία ο ιατρός από την επόμενη προκήρυξη.»

 • 29 Δεκεμβρίου 2010, 19:00 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΟΦΟΣ

  Να καταργηθεί και η απαράδεκτη διάταξη που χορηγεί χρόνο ειδικότητας από την υπηρεσία στο Περιφερειακό Ιατρείο!
  Είναι αδιανόητο να «αυτοδιδάσκεται» κάποιος την ειδικότητα και φυσικά να αφαιρείται χρόνος πραγματικής εκπαίδευσης.

 • 27 Δεκεμβρίου 2010, 11:54 | Γιαννικουρής Γεώργιος

  Η αξιολόγηση των γιατρών ανά 5 ή 7 χρόνια με μετακίνησή τους σε άλλες νοσοκομειακές μονάδες ακόμη και εκτός νομού θα είχε σαν αποτέλεσμα να καλύπτονται θέσεις ιατρών υπαίθρου με ειδίκευση και πείρα και με αυτόν τον τρόπο θα αναβαθμίζεται η παρεχόμενη υγεία στην περιφέρεια. Ξέρουμε όλοι ότι πολλές φορές μια θέση Διευθυντού σε νοσοκομείο της περιφέρειας καλύπτεται με ορισμό μειωμένων προσόντων προκειμένου κάποιο τμήμα να λειτουργεί.

 • 25 Δεκεμβρίου 2010, 13:51 | Δημήτρης Σταματόπουλος

  Σε θέσεις Νοσηλευτών ΦΠΥΥΚΑ Παραμεθορίων Περιοχών και άγονων Περιοχών που παραμένουν κενές δύναται να τοποθετούνται Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί με πτυχίο Α.Ε.Ι-ΤΕΙ Νοσηλευτικής Σχολής ύστερα απο την αποφοίτησή τους απο την οικεία Σχολη Εφέδρων Αξιωματικών.

  Ομοιώς σε θέσεις Διοικητικού Προσωπικού ΦΠΥΥΚΑ Παραμεθορίων Περιοχών και άγονων Περιοχών που παραμένουν κενές δύναται να τοποθετούνται Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί Σωμάτων, ύστερα απο την αποφοίτησή τους απο την οικεία Σχολη Εφέδρων Αξιωματικών.

  Ο χρόνος υπηρεσίας των ανωτέρω λογίζεται ως χρόνος στρατιωτικής θητείας.

 • 25 Δεκεμβρίου 2010, 13:04 | Δημήτρης Σταματόπουλος

  Σε θέσεις Ιατρών Υπαίθρου Παραμεθορίων Περιοχών και άγονων Περιοχών που παραμένουν κενές δύναται να τοποθετούνται Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί με πτυχίο Α.Ε.Ι Ιατρικής Σχολής ύστερα απο την αποφοίτησή τους απο την οικεία Σχολη Εφέδρων Αξιωματικών. Ο χρόνος υπηρεσίας προσμετράται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ιατρών υπαίθρου.

  Ομοίως σε Παραμεθόριες Περιοχές που δεν υπάρχει Φαρμακείο δύναται να να τοποθετούνται Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί με πτυχίο Α.Ε.Ι Φαρμακευτικής Σχολής απο την αποφοίτησή τους απο την οικεία Σχολη Εφέδρων Αξιωματικών. Η οργάνωση και λειτουργία του Φαραμκείου εποπτεύται απο το οικείο Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

  Επίσης Ιατρικές Ειδικότητες που παραμένουν άγονες σε Παραμεθόριες και προβληματικές Περιοχές δύναται να καλύπτονται απο Ιατρούς με την αντίστοιχη ειδικότητα εφόσον δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Ο χρόνος υπηρεσίας στις αυτές ειδικότητες λογίζεται ως χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Η τοποθέτηση δε αυτών γίνεται με αίτηση τους στο Στρατολογικό Γραφείο πριν την παρουσίαση τους, τοποθετούνται δε ύστερα απο την ορκωμοσία τους στο κέντρο νεοσυλλέκτων.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 18:14 | Βασίλης Η.

  Είναι επιεικώς ΑΠΑΡΆΔΕΚΤΟ οι προσλήψεις των αγροτικών ιατρών να γίνονται με αυτόν τον τρόπο που γίνονται σήμερα. Όταν ο κάθε ιατρός έχει δικαίωμα να δηλώσει τον ΑΚΡΑΊΟ αριθμό των 2 θέσεων σε κάθε προκήρυξη των 700 κ πλέον θέσεων, παρατηρούνται τα τραγελαφικά φαινόμενα όπως, για το ΚΥ Μυκόνου ή τις Φυλακές Ιωαννίνων να υπάρχουν 20 υποψήφιοι κ για άλλα όχι τόσο lifestyle ή βολικά ΠΙ ή ΚΥ να μην υπάρχει υποψήφιος για δείγμα!(στην προκήρυξη με την οποία διορίστηκα υπήρχαν περίπου 900 κ πλέον κενές θέσεις, υπέβαλαν τα χαρτιά τους πάνω από 1200 συνάδελφοι κ πληρώθηκαν μόλις οι 720 θέσεις!!) Να αλλάξει άμεσα ο τρόπος διορισμού ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου.
  Νο1: Nα δοθεί το δικαίωμα στους υποψήφιους να δηλώνουν ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ θέσεων κ όχι μόλις 2!
  Νο2: Οι κενές θέσεις που προκύπτουν από τις προκηρύξεις να καλύπτονται ΑΜΕΣΑ από τους ήδη υπηρετούντες σε αυτές (εάν αυτοί υπάρχουν κ εάν προτίθενται να συνεχίσουν την υπηρεσία τους) ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΊΑ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ Κ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΑΥΤΏΝ. Εάν δεν υπάρχει ιατρός να υπηρετεί ή εάν δεν επιθυμεί να συνεχίσει, τότε μέσα από μια λίστα («δεξαμενή»), που θα έχει δημιουργηθεί από αποτυχόντες των τελευταίων προκηρύξεων, να γίνεται η επιλογή και να καλούνται να καλύψουν τις θέσεις αυτές αυτοί οι συνάδελφοι. Χωρίς όμως επιπτώσεις εάν οι τελευταίοι αρνηθούν, διατηρώντας έτσι το βασικό δικαίωμα της επιλογής.
  Νο3: Σε περίπτωση που κάποιος αγροτικός ιατρός παραιτηθεί πριν το τέλος της θητείας του, η θέση του να καλύπτεται πάλι ΑΜΕΣΑ από αυτή τη «δεξαμενή» πρώτα από συναδέλφους που έχουν δηλώσει την προτίμηση τους για αυτή τη θέση σε παλαιότερες προκηρύξεις και απέτυχαν κι έπειτα από ιατρούς με οποιαδήποτε άλλη προτίμηση σε ΠΙ ή ΚΥ. Πάλι χωρίς επιπτώσεις αν υπάρξει άρνηση ανάληψης καθηκόντων.

  Είναι τραγικό ολόκληρα χωριά να μένουν ακάλυπτα από ιατρική φροντίδα μήνες ίσως κ χρόνια, τη στιγμή που υπάρχουν ιατροί στον πάγκο της ανεργίας. Και όλα αυτά να δημιουργούνται από την «ΚΑΚΗ ΤΥΧΗ» των ιατρών αυτών οι οποίοι δν είχαν την «θεία επιφοίτηση» να δηλώσουν το αγροτικό που δν θα το δήλωνε κανένας άλλος!! Ανήκω στους τυχερους… όμως η ΥΓΕΊΑ από τη μία κ η ΘΈΛΗΣΗ για εργασία από την άλλη κάθε άλλο παρά στην τύχη πρέπει να αφήνονται!! Είναι απλά θέμα ΜΗΧΑΝΟΡΓΆΝΩΣΗΣ με κάποιο ηλεκτρονικό πρόγραμμα που θα αυτοματοποιούσε το χρόνο επεξεργασίας των αιτήσεων (και επομένως των αποτελεσμάτων των προκηρύξεων) κ ίσως μιας ελάχιστης αύξησης των κονδυλίων, σχεδόν ανεπαίσθητης!

  Πολλά ακόμα μπορούν να προταθούν…και πολλά περισσότερα αν αυξηθούν οι συμμετέχοντες στον διάλογο.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 18:51 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

  ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ 20-12-2010

  ΥΠΟΥΡΓΕ,
  ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΥΤΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΛΥΣΕΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΟΞΥΝΘΗΚΑΝ ΤΡΟΜΕΡΑ.
  1. ΒΕΛΤΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ [Κ.Υ]ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ.
  2. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΕΤΕ ΚΙΝΗΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΑΛΛΟ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ Κ.Υ. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ , ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΡΟΘΥΜΟΙ ΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΖΩΗΣ.
  3. ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ [ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ] ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Κ.Υ.
  4. ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ [ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΘΕΣΙΟ, ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ κ.α] ΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΘΟΥΝ ΠΑΡΑΥΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΘΟΔΕΥΤΕΙ Η ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΙΑΤΡΩΝ 365 ΜΕΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΟΧΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ.
  5. ΤΕΛΟΣ ΕΠΕΙΔΗ ΠΟΛΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΡΤΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ , ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΘΕΛΕΙ ΠΛΟΙΑ. ΕΤΣΙ ΑΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ 95 ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΔΥΝΑΜΗ, Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΗΚΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΕΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥ,ΜΥΚΟΝΟΥκ.α. Η ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΛΟΙΠΟΝ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΤΕ ΑΦΑΙΡΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΣΤΟ Κ.Υ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 95 ΓΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ.

  ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μ.Ε
  ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ

  ,

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 16:33 | Τσιρώνης Κων/νος

  Φυσικά είναι λογική η έγκαιρη προκήρυξη της θέσης αγροτικού ιατρού και η παράταση της παραμονής του απερχόμενου ιατρού στην θέση του μέχρι την έλευση του νέου αγροτικού ιατρού, ώστε να μην υπάρχουν κενά στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς τον πληθυσμό της υπαίθρου.
  Όμως θα θέσω έναν προβληματισμό γενικότερο.
  Μήπως θα ήταν επίκαιρο, αφού μελετηθεί συνολικώς το θέμα της παροχής ιατρικών παροχών στον πληθυσμό της υπαίθρου, να καθοριστούν και επικαιροποιθούν οι σημερινές ανάγκες σε αγροτικά ιατρεία και με ποιά μορφή αυτά μπορούν να αποδίδουν καλύτερα; Μήπως μεγάλη μερίδα αγροτικών ιατρών έχουν μεταβληθεί σε αντιγραφείς συνταγών και έχουν ελαχιστοποιηθεί οι άλλες τους ιατρικές δραστηριότητες; Μήπως μια αναθεώρηση των αναγκών θα επέβαλε την συγκέντρωση και οργάνωση του ιατρικού δυναμικού στην επαρχία (ενισχυμένα ΚΥ και ΥΣ), ταυτόχρονα με ανάπτυξη συγκοινωνίας, ανάπτυξη υπηρεσιών ΕΚΑΒ, εφαρμογή της τρίμηνης συνταγής, δημιουργία θεσμού επισκέπτη οικογενειακού ιατρού στην επαρχία, κλπ ; Μήπως το σύστημα χρειάζεται αναψηλάφιση, με γνώμονα την καλύτερη, (αποτελεσματικότερη και φθηνότερη, ή αναλογικά φθηνότερη) παροχή ιατρικών υπηρεσιών στην επαρχία; Απο την άλλη μεριά ο αγροτικός ιατρός επισκέπτης οικογενειακός θεράπων, θα αποδίδει καλύτερα άν είναι συνδεμένος με ένα σωστά στελεχωμένο ΚΥ, και θα αποκτά γρηγορότερα εμπειρία και ικανότητα. Μήπως τα πολλα σε αριθμό αγροτικά ιατρεία στελεχωμένα με …ερημίτες αυτοδίδακτους ιατρούς, εξυπηρετούν ίσως μόνο τυπικά, και όχι στην ουσία, ανάγκες υγειονομικών υπηρεσιών, με ένα δυσανάλογο κόστος;