Άρθρο 42 Οικογένειες με τρία τέκνα

1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄101) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Στη μητέρα που αποκτά τρίτο παιδί καταβάλλεται μέχρι και την συμπλήρωση του έκτου (6ου) έτους της ηλικίας του επίδομα ύψους εκατόν εβδομήντα επτά (177) ευρώ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ και οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή παραμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 Ν.3631/2008 (ΦΕΚ Α΄6) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Στην μητέρα που έχει ή αποκτά τρία ζώντα τέκνα χορηγείται μηνιαίο επίδομα για κάθε άγαμο παιδί της κάτω των 23 ετών, το οποίο ισούται για κάθε παιδί, με το επίδομα που καταβάλλεται κάθε φορά για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας και καθορίζεται από 1-1-2011 και εφεξής στο ποσό των σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ. Αν για ένα παιδί συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την χορήγηση του επιδόματος της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄101), καταβάλλεται για το παιδί αυτό το μεγαλύτερο επίδομα εκ των δύο. Το επίδομα του παρόντος άρθρου καταβάλλεται εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ. Η καταβολή του επιδόματος του παρόντος άρθρου διακόπτεται, την 1η του επόμενου έτους κατά το οποίο το επιδοτούμενο άγαμο τέκνο συμπληρώνει το 23ο έτος της ηλικίας του. Σε καμία περίπτωση το επίδομα δεν μετατρέπεται σε ισόβια σύνταξη του δικαιούχου. Τα τέκνα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του παραπάνω επιδόματος, είναι τα τέκνα που αποκτώνται από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους, τα νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα καθώς και τα γεννηθέντα εκτός γάμου. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων του και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης ή διαζυγίου, η παροχή καταβάλλεται σε όποιον έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης».
3. Στη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 Ν.3631/2008 (ΦΕΚ Α΄6), στο τέλος προστίθενται οι φράσεις: «και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.»
4. Στη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 Ν.3631/2008 (ΦΕΚ Α΄6), στο τέλος προστίθεται εδάφια ως εξής: «Για την καταβολή του επιδόματος στις κατηγορίες των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω απαιτείται το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων να μην υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ και έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή παραμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.»
5. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 6 Ν.3631/2008 (ΦΕΚ Α΄6), τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση: «εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος».
6. Στο τέλος του άρθρου 4 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ Α΄75) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Οι παροχές καταβάλλονται, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ και οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή παραμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.»
7. Το ύψος των επιδομάτων καθώς και των οικογενειακών εισοδημάτων των δικαιούχων των προηγούμενων παραγράφων δύνανται να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 21:24 | Γεωργια

  ΚΥΡΙΟΙ,ΚΥΡΙΟΙ ΚΟΨΤΕ ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΣΑΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΥΣΥΧΕΣ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.ΜΙΑ ΜΗΤΕΡΑ ΤΡΙΤΕΚΝΗ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 21:58 | ΕΥΔΟΚΙΑ

  παρακαλώ κύριοι της Κυβέρνησης αποσύρετε τα άρθρα 42,43,44 και βρείτε άλλους τρόπους εξοικονόμησης χρημάτων.Μια τρίτεκνη μητέρα

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 14:54 | ΕΛΕΝΗ

  ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ. ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ, ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΙΔΙ; ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΤΟΙ ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΕΝΩ ΕΜΕΙΣ ΟΧΙ. Η ΜΗΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥΣ; ΣΙΓΟΥΡΑ ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΣΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΤΟΛΜΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΡΙΑ Ή ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΕΠΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΣΑΣ ΝΟΙΑΖΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΑΓΕ ΣΑΣ ΝΟΙΑΖΟΥΝ; ΜΑΖΕΨΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΤΡΩΓΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΙ ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΕΜΑΣ ΣΤΗΝ ΗΣΥΧΙΑ ΜΑΣ. ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΤΑ ΚΟΤΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΛΥΣΗ. ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ…… ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΟΙ ΚΑΙ Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΠΟΤΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΩΣΑΤΕ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΤΗΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. ΤΙΜΗΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΑΟΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΜΗ ΤΗΝ ΑΓΝΟΕΙΤΕ. ΕΛΠΙΖΩ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΑΣ ΟΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΠΑΙΖΕΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.
  ΜΙΑ ΜΑΜΑ ΠΟΥ ΤΟΛΜΗΣΕ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙ………

 • 31 Δεκεμβρίου 2010, 16:12 | ΣΤΑΥΡΟΣ

  Κύριε Υπουργέ,

  κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού του 2011,δηλώσατε ότι δεν θα ισχύσει το εισοδηματικό κριτήριο.Έστω και την τελευταία στιγμή αναγνωρίσατε το δίκαιο του αγώνα μας.Την επομένη όμως διέρευσαν πληροφορίες,βάσιμες,ότι μεθοδεύετε να καταργλησετε τα πολυτεκνικά επιδόματα για τους τριτέκνους και να περιορίσσετεντο επίδομα του 3ου τέκνου και την άπαξ επιχορήγηση των 2000 ευρώ για το 3ο παιδί.Είναι απαράδεκτο και ανέντιμο.Περιμένετε να τελειώσει η διαβούλευση για να μας το ανακοινώσετε; Τέτοια αντιμετώπιση;
  Πρέπει να αποσυρθούν τα άρθρα 42,43 και 44. Δεν είναι δυνατόν να ζητάτε περικοπές των πενιχρών πολυτεκνικών επιδομάτων όταν ακόμη η σπατάλη του δημόσιου χρήματος δεν έχει περισταλεί όυτε στο 50%. Τόσο οι εκπρόσωποι των τριτέκνων όσο και των πολυτέκνων πολλές φορές έχουν προτείνει υλοποιήσιμους τρόπους εξοικονόμησης χρημάτων,ακόμα και πρόσφατα.Χωρίς όμως ανταπόκρισή σας.
  Επιτέλους οι οικογένειες με τρία παιδιά και άνω δεν είναι απατεώνες και κροίσοι.

 • 31 Δεκεμβρίου 2010, 10:27 | AGANAKTIS

  Το προφίλ μιας κυβέρνησης που χρησιμοποιεί την απρόσωπη τεχνολογία της διαβούλευσης με την δημοκρατική κουρτίνα και την ψηφιακή αντίστροφη μέτρηση δηλώνεται και εδώ απερίφραστα.

  Διαβούλευση κύριε Υπουργέ σημαίνει απάντηση στο κάθε λογής σχόλιο από όποιον και αν προέρχεται προκειμένου να «ζυμωθεί» με την κοινωνία το πρό διαβούλευση θέμα.

  Το «blog» που έχετε δημιουργήσει σκόπιμα δεν περιλαμβάνει τις θέσεις του Υπουργείου-moderator.

  Δεν έχω καν την περιέργεια του αποτελέσματος της διαβούλευσης αυτής αλλά και της όποιας άλλης ακολουθεί την παρούσα λογική.

  Τρίτεκνοι γονείς η επίθεση στην κοινωνική μας ομάδα δεν είναι μόνο εισοδηματική-εξεύρεσης πόρων αλλά και θεσμική αφου υποδύεται το ένδυμα της διαρθρωτικής διόρθωσης. Λαβετε υπόψη και τα υπολοιπα «διορθωτικά» άρθρα όπως αυτό των μεταγγραφών των φοιτητών που διευκολύνθηκαν μεταγγραφέντες σε κοντινές πόλεις όπως της χαλκίδας.

  Θλίψη τι άλλο?