Άρθρο 53 Ζητήματα Οργανισμού ΥΥΚΑ

1. Η Γενική Διεύθυνση Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετονομάζεται σε «Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας».
2. Η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετονομάζεται σε «Γενική Διεύθυνση Υγείας».
3. Η Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του Ν. 3172/2003 μεταφέρεται και υπάγεται εφεξής στη Γενική Διεύθυνση Υγείας της δεύτερης παραγράφου του παρόντος άρθρου, διαρθρώνεται στα τμήματα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 95/2000 και έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρουν οι διατάξεις αυτές.
4. Στο άρθρο 117 του ΠΔ 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», για τον καθορισμό κλάδων για την επιλογή προϊσταμένων η περ. 3 που αναφέρεται στην κάλυψη της θέσεως Γενικού Διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών τροποποιείται ως εξής: «υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ, με βαθμό Γενικού Διευθυντή ή με βαθμό Διευθυντή, που έχει τα τυπικά προσόντα να προαχθεί στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή και έχει διακριθεί για την επαγγελματική κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος του.»

  • 20 Δεκεμβρίου 2010, 16:48 | Στέφανος Κατσάρας

    Αναφορικά με τις προσλήψεις καθώς και με την εξέλιξη των εργαζομένων στο υπουργείο υγείας αλλά και στα άλλα υπουργεία θα πρέπει να αξιοποιηθεί επιτέλους το επιστημονικό δυναμικό των ψυχολόγων με σπουδές στην οργανωτική, και εργασιακή ψυχολογία που έχουν τις επιστημονικές γνώσεις και το θεωρητικό υπόβαθρο για να διεξάγουν με επιστημονικά εργαλεία όλες τις απαιτούμενς διαδικασίες πέρα από ρουσφέτια και «…και έχει διακριθεί για την επαγγελματική κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος του.» όπως αναφέρεται στο Άρθρο 53 «Ζητήματα Οργανισμού ΥΥΚΑ»

  • 20 Δεκεμβρίου 2010, 14:57 | ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

    ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΑΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΣΗΚΩΝΟΥΝ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
    ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΕΥΘΗΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ ΠΟΤΕ ΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Η e-mail