Άρθρο 3 Αντικείμενο συμβάσεων υπηρεσιών

1. Αντικείμενο των συμβάσεων υπηρεσιών δύναται να είναι οι εξής υπηρεσίες:

Εστίασης, καθαρισμού, ασφάλειας – φύλαξης, συντήρησης, διαχείρισης ακινήτων, πληροφορικής, πλύσης – καθαρισμού – σιδερώματος ιματισμού, αποκομιδής αποβλήτων, λογιστικής υποστήριξης, εξειδικευμένων μεταφορών (π.χ. αίματος – παραγώγων αίματος – μοσχευμάτων κ.λπ.), διανομής και αποθήκευσης προϊόντων και εξοπλισμού.

2. Σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο ταυτόχρονα προϊόντα και υπηρεσίες από τα προαναφερόμενα, θεωρείται «σύμβαση υπηρεσιών», εφόσον η αξία των συγκεκριμένων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύναται να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος και άλλες υπηρεσίες.

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 21:13 | ΠΑΣΥΠΙΕ

  Από τη στιγμή που τα νοσοκομεία θα διαθέτουν τις δικές τους αποθήκες ακόμη και με το νέο νόμο (άλλωστε δε συνάδει με τη λογική το να μην υφίσταται αποθηκευτικός χώρος στο νοσοκομείο), δε θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που σχολιάζονται στην αιτιολογική έκθεση. Επιπλέον, η «λεηλασία» πραγματοποιείται από άτομα που έχουν πρόσβαση μέσα στα νοσοκομεία (τμήματα). Επομένως, είναι ακατανόητος ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να εισαχθεί νέα δαπάνη για την αποθήκευση και διανομή των προϊόντων.

  Ο μόνος λόγος για τον οποίο θα ήταν κατανοητή τέτοια διάταξη θα ήταν η ύπαρξη μοναδικού (ή 2-3) «εθνικών προμηθευτών» που θα πραγματοποιούσαν τις δικές τους εισαγωγές προϊόντων, καταλήγοντας στη μονοπωλίου στην ελληνική αγορά.

  Επίσης, η παράγραφος 2 αφήνει υπονοούμενα για την ιδιωτικοποίηση ακόμη και των ιατρικών πράξεων, αφού εάν το κόστος ενός υλικού πχ ακριβού μηχανήματος, είναι μεγαλύτερο από το εργατικό/επιστημονικό κόστος, τότε θα τιμολογηθεί πακέτο η πραγματοποίηση ιατρικής πράξεως με το συγκεκριμένο μηχάνημα, και το νοσοκομείο δε θα προμηθεύεται ένα μηχάνημα μόνο αλλά και τι διενέργεια των ιατρικών πράξεων που θα πραγματοποιούνται με αυτό.

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 10:31 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Στο αρθρο 3,παραγ 1 σαν υπηρεσία αναγράφεται και . Στην αιτιολογική έκθεση γράφει .
  Η αποθήκευση των προμηθευόμενων ειδών γινόταν με ευθύνη των προμηθευτών και με τον νόμο 3580/2007 όπως και οι χρόνοι και οι διαδικασίες παράδοσης στους προμηθευόμενους οργανισμούς του ΥΥΚΑ. Άρα δεν προσφέρει κάτι η αναφορά σ αυτό. Τα πρωτόκολλα θεραπείας βοηθούν στην σωστή διαχείριση εντος των μονάδων υγείας, η ύπαρξη προτύπων ανά μονάδα αναφοράς βοηθά, όπως και πολλά άλλα βοηθούν. Η διακίνηση των προϊόντων και η αποθήκευση τους όμως από ιδιώτες θα βοηθήσει ελάχιστα και θα κοστίσει ακριβά αυτή την χρονική περίοδο.

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 22:46 | ΑΘΗΝΑ

  Προτείνω,όσοι γιατροί ειναι συμβεβλημένοι με τα Ταμεία και συνταγογραφούν φάρμακα για ασθενείς με χρονιες παθήσεις,τους οποίους
  δεν εξετάζουν σε καθε επίσκεψη,γιατί αυτό δεν είναι απαραίτητο,να α-
  μείβονται μόνο με 3ευρώ,για να καλύπτεται η αμοιβή της γραμματέως τους,η οποία ουσιαστικά γράφει τα φάρμακα.Συμβαίνει να εισπράττει ο
  Γιατρός 240 ευρώ το χρόνο, χωρίς να έχει δει καν τον ασθενή.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 22:37 | Γιαννικουρής Γεώργιος

  Η ανάθεση με συμβάσεις όλων αυτών των υπηρεσιών συν την πληροφορική,την διαχείρηση ακιμήτων κ.λ.π. και με το δικαίωμα στον εκάστοτε υπουργό να προστεθούν και άλλες υπηρεσίες, φανερά οδηγείται το Ε.Σ.Υ. προς ιδιωτικοποίηση.
  Υπάρχει μήπως η σκέψη για τις αναφερόμενες υπηρεσίες ομαδοποίησης των μονάδων ανά υγιειονομική περιφέρεια? Η πλύση και το σιδέρωμα του ιματισμού π.χ. θα μπορούσε να γίνει κοινός διαγωνισμος ΕΝΙΑΙΟΣ για νοσοκομεία της ιδιας Υ.Π. παρά να υπάρχει σπατάλη με διαφορετικούς διαγωνισμούς. Φανταστείτε ΕΝΑΝ διαγωνισμό για το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ,το ΑΙΓΙΝΙΝΙΤΕΙΟ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ,ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ,ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ. Μεγαλύτερος ο όγκος καλύτερη τιμή από μεμονωμένους διαγωνισμούς.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 14:02 | Κονταξάκης Χρήστος

  Πολύ σωστή η πρωτοβουλία να συμπτυχθούν τα διάφορα νοσοκομειακά ιδρύματα σε ένα ενιαίο φορέα.

  Εκεί που κατά την γνώμη μου πρέπει να δοθεί έμφαση, είναι φυσικά στην ποιότητα της ιατρικής περίθαλψης αλλά και την ταχύτητα με την οποία θα παρέχεται στους ασθενείς πολίτες που την έχουν ανάγκη.

  Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί το σημερινό καθεστώς, που αναγκάζει τον ασθενή να περιμένει εβδομάδες ή και μήνες πολλές φορές, για να κάνει μια ιατρική εξέταση, ιδίως στο ΙΚΑ αλλά και σε άλλα Ταμεία.

  Κατά την γνώμη μου θα πρέπει να καταχωρούνται και να αντιμετωπίζονται τα περιστατικά, ανάλογα με το επείγον της κάθε περίπτωσης.

  Δεν είναι δυνατόν, να περιμένει κάποιος που έχει προβλήματα καρδιάς, ή καρκίνου, ή άλλης σοβαρής ασθένειας, να έχει την ίδια μεταχείριση, με κάποιον άλλο που πάσχει από ελαφρότερης μορφής ασθένεια.

  Φυσικά, η σωστή στελέχωση με νοσηλευτικό προσωπικό, είναι θέμα πρωτεύον και με την συμπύκνωση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, θα δοθεί η ευκαιρία να γίνει ακόμη πιο εύκολα, χρησιμοποιώντας το υπάρχον προσωπικό.

  Επιτέλους να μπει μια τάξη στις εφημερίες των γιατρών, ώστε να μην το χρησιμοποιούν ως επιχείρημα για απαράδεκτες κινητοποιήσεις, που για μένα ακυρώνουν στην πράξη «τον όρκο του Ιπποκράτη».

  Επίσης να βρεθεί ένας τρόπος να εξαφανιστούν οριστικά τα «φακελάκια», από ορισμένους γιατρούς, που τα απαιτούν προκειμένου να προβούν σε οποιαδήποτε επέμβαση, αδιακρίτως αν ο ασθενής είναι εύπορος η πολύ φτωχός.

  Αυτό το φαινόμενο πρέπει επιτέλους να σταματήσει να αμαυρώνει την εικόνα της χώρας μας παγκοσμίως.

  Ένας έξυπνος και εύκολος τρόπος, για την πάταξη αυτού του φαινομένου, είναι η πληρωμή των γιατρών, μέσω της ηλεκτρονικής κάρτας που προετοιμάζει η Κυβέρνηση, για τις συναλλαγές των πολιτών.

  Είναι αυτονόητο, ότι η σωστή οργάνωση μέσω της μηχανογράφησης του συστήματος υγείας, θα φέρει εξοικονόμηση πόρων και θα σταματήσει επιτέλους μια τεράστια δαπάνη που γονατίζει την οικονομία της χώρας.,

  Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, δεν θα επιτρέπει πλέον στα «λαμόγια», να αισχροκερδούν εις βάρος όλων μας.

 • ΚΟΝΤΟΛΟΓΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΗΔΗ «ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΝ» ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ! ΕΙΝΑΙ ΛΥΠΗΡΟ ΟΤΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΕΛΙΚΑ Η ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΠΑΤΑΛΗ Ο ΝΟΜΟΣ ΝΑ ΕΚΧΩΡΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ «ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ» ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ! ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΠΟ ΥΠΟΔΙΚΟΥΣ ΜΕ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΩΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΛΕΙΠΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΕΝΣΗΜΑ Ή ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ)ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ ΚΑΠΟΙΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ…