Άρθρο 60

Στις διατάξεις των άρθρων 29 του Ν.2161/1993 (ΦΕΚ Α 144), του άρθρου 21 του Ν.2737/1999 (ΦΕΚ Α 174) και της παραγράφου 6 του άρθρου 43 του Ν.1759/1988 (ΦΕΚ Α 50), όπως προστέθηκε με το άρθρο 11 του Ν.3730/2008 (ΦΕΚ Α 262), οι οποίες αφορούν μεταθέσεις ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, το εδάφιο «μετατίθενται σε ομοιόβαθμη θέση», αντικαθίσταται ως εξής: «μετατίθενται διατηρώντας το βαθμό που κατέχουν στην προηγούμενη θέση τους».

 • 29 Δεκεμβρίου 2010, 13:22 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΟΦΟΣ

  Η αλλαγή που προτείνεται στο άρθρο είναι ορθή. Όμως θα πρέπει να τονιστεί ότι, δεν διατηρείται και ο τίτλος – ιδιότητα του Συντονιστή Διευθυντή, αλλά μόνον ο βαθμός του Διευθυντή. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος, κάποιος που έλαβε το τίτλο του Σ. Δ/ντή σε Κ. Υγείας ή σε μικρό νοσοκομείο, μετατιθέμενος σε άλλο μεγαλύτερο σχηματισμό να βρίσκεται επικεφαλής άλλων που μπορεί να έχουν ανώτερα προσόντα.

 • 29 Δεκεμβρίου 2010, 04:40 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ.

  ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ Ο Ν.3528/9-2-2007 (ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) ΑΡΘΡΟ 67 ΠΑΡ.9 (Η μετά από αίτηση του υπαλλήλου μετάθεση του σε παραμεθόρια περιοχή με σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων είναι υποχρεωτική.)
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 16:40 | Συλλιγαρδάκης Νικόλαος

  Θα ήθελα να μάθω πως θα γίνονται οι συμβάσεις με τους ιδιώτες ιατρούς, ελπίζω όχι με αυτές τις τακτικές που γίνονται μέχρι τώρα σε ορισμένα ταμεία πχ στο ΙΚΑ (γνωριμίες, και άλλους μη θεμιτούς τρόπους), εαν θα μπορούν να κάνουν συμβάσεις όλοι οι ιατροί, και πως θα ζουν αυτοί που δεν θα έχουν αυτές τις συμβάσεις, θέλω να θυμίσω ότι ο υπουργός υγείας είναι για όλους τους Έλληνες ιατρούς, και όχι μόνο γι αυτούς του ΕΣΥ.
  Ευχαριστώ πολύ.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 07:20 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙς ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠ ΟΨΙΝ Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ