Άρθρο 51

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου της οργανικής του θέσης, επιτρέπεται η μετακίνηση προσωπικού μεταξύ των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και μεταξύ αυτών και των ΝΠΔΔ που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αντίστροφα για κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για χρονικό διάστημα έως τρείς μήνες, το οποίο μπορεί να ανανεώνεται για μία ακόμα φορά για ίσο χρονικό διάστημα εντός του ίδιου έτους.

  • 29 Δεκεμβρίου 2010, 00:46 | Νεκταριος Νικολοπουλος , MD , GP

    Πρέπει να υφίστανται χιλιομετρικός περιορισμός για τις μετακινήσεις – αποσπάσεις.