Άρθρο 64

1.Το δεύτερο εδάφιο της παρ.8 του άρθρου 1 του ν. 3868/2010 αντικαθίσταται ως εξής : «Για τη συμμόρφωση στις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001(Φ.Ε.Κ.37Α΄) τίθεται ως προθεσμία η 1.1.2011, πλην των πανεπιστημιακών νοσοκομείων «Ιπποκράτειο Αθηνών», «Λαϊκό» και «ΑΧΕΠΑ» Θεσ/νίκης, για τα οποία τίθεται ως προθεσμία η 1.5.2011».
2. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 45 του ν.3205/2003 προστίθεται περίπτωση v. ως εξής: «v.Τα μέλη Δ.Ε.Π. λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που αντιστοιχεί στις προβλεπόμενες στην Α΄ Ζώνη εφημερίες και ως εξής: οι Λέκτορες σε αντιστοιχία με τους Επιμελητές Β΄, οι Επίκουροι Καθηγητές σε αντιστοιχία με τους Επιμελητές Α΄, οι Αναπληρωτές Καθηγητές σε αντιστοιχία με τους Διευθυντές και οι Καθηγητές σε αντιστοιχία με τους Συντονιστές Διευθυντές ».
3.Στο τέλος της παραγράφου 7, του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής : «Ο αναπληρωτής Διοικητής των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων διορίζεται από τον Υπουργό, μεταξύ τριών ατόμων που προτείνονται από το οικείο ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου και είναι μέλος Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή».

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 05:33 | Παπαχριστοπουλος Δ

  Αρθρ.64 παρ.3. Είναι ποτέ δυνατόν να βάλουμε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα; Το Υπουργείο Παιδείας προσανατολίζεται στο θεσμό του διορισμένου manager (διορίζεται εξωπανεπιστημιακός) για την Διοίκηση των Πανεπιστημίων, και έρχεται το ΥΥΚΑ με νόμο να νομιμοποιήσει τον ορισμό των μελών ΔΕΠ ως Αναπληρωτές Διοικητές στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία;
  Ο νόμος 2289/01 απαιτεί κάθε χρόνο να καταθέτουν προυπολογισμό για την κλινική ή το εργαστήριο το οποίο διευθύνουν πόσοι το έχουν κάνει ; Πόσοι από τα μέλη ΔΕΠ αποδίδουν οικονομικά πεπραγμένα των κλινικών που διευθύνουν;
  Έχετε ερευνήσει αν για την σπατάλη που γίνεται στα Πανεπιστημικά Νοσοκομεία ευθύνονται τα μέλη ΔΕΠ;
  Εκτός των ανωτέρω ήδη με την ισχύουσα νομοθεσία εκπροσωπούνται στο ΔΣ των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων. Οι προθέσεις και οι υποσχέσεις όλων των κυβερνήσεων ήταν να τοποθετηθούν στις διοικήσεις των Νοσοκομείων ,πολυ δε περισσότερο των Πανεπιστημιακών ,διοικητές οι οποίοι θα εξορθολογίσουν τις δαπάνες αλλά και και την λειτουργία των Νοσοκομείων (ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ). Τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ των Ελληνικών Πανεπιστημίων, ειδικότερα οι γιατροί, με την συμπεριφορά τους έχουν αποδείξει το εντελώς αντίθετο.
  ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΞΑΝΑΣΚΕΦΘΕΙΤΕ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

 • 27 Δεκεμβρίου 2010, 21:56 | Νικόλαος

  Παρ 1:
  Μεγάλη απογοήτευση δημιουργεί η πρόθεση πελατειακής τακτοποίησης του πάγιου, θεσμικού (!) και παγκόσμια πρωτότυπου αιτήματος ορισμένων μελών ΔΕΠ να εκταμιεύουν τον ακαδημαικό τους τίτλο μέσω των ιδιωτικών τους ιατρείων. Γιατί δεν επεκτείνετε το μέτρο αυτό και σε άλλους δημόσιους λειτουργούς π.χ. γιατρούς ΕΣΥ, δικαστικούς, καθηγητές μέσης εκπαίδευσης; Πώς είναι δυναντόν κάποιοι προνομιούχοι και προφανώς υπεράνθρωποι να θέλουν να είναι ταυτόχρονα full-time (και full-paid) δάσκαλοι και ερευνητές, νοσοκομειακοί γιατροί και businessmen. Τί από τα τρία θα κάνουν και τί δε θα κάνουν;
  Για να αντιληφθείτε το μέγεθος του ανομήματος, σας παραθέτω ορισμένα στοιχεία του νομικού πλαισίου που διέπει την εργασία τνω μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστημιακά νοσοκομεία του ΕΣΥ:
  1. Υποχρεούνται σε 8ωρη εβδομαδιαία παρουσία στα νοσοκομεία (το τελευταίο σχετικό νομικό έγγραφο είναι γνωμοδότηση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου το 2007 και υπάρχει στο διαδίκτυο).
  2. Το Υπουργείο Υγείας και οι εποπτευόμενοι φορείς (ΥΠΕ και ΔΣ νοσοκομείων) ΔΕΝ έχουν καμιά πειθαρχική και διοικητική αρμοδιότητα έναντι οιουδήποτε μελους ΔΕΠ.
  3. Ενώ δεν έχουν ατομικά ή συλλογικά υπογράψει σύμβαση με το Υπουργείο Υγείας που θα δημιουργούσε εκατέρωθεν υποχρεώσεις, συνεχίζουν να λαμβάνουν το περίφημο κλινικό επίδομα που στους Α’ βαθμίδος αντιστοιχεί στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές δημοσίου υπαλλήλου.
  Λαμβανομένης υπ όψη της δύσκολης συγκυρίας για την πατρίδα και μετά από αυτό, αντιλαμβάνεστε πώς ηχούν στον καθένα τα λόγια του Πρωθυπουργού για επανάσταση του αυτονόητου, πελατειακό κράτος, κολλητούς, κουμπάρους κλπ. Ζητήστε τώρα από τους μή προνομιούχους να βάλουν πλάτη…

  Παρ 3:
  Ενώ έχετε διορίσει Διοικητές στα τριτοβάθμια νοσοκομεία βετεράνους κομματικούς ήρωες, θέλετε να συμπληρώσετε τη «μεταρρύθμιση» τοποθετώντας στο καίριο πόστο των υποδιοικητών, που σύμφωνα με το καθηκοντολόγιο αποτελούν την διοικητική μηχανή των ιδρυμάτων, γιατρούς μέλη ΔΕΠ που ούτε τις γνώσεις, ούτε τις σχετικές δεξιότητες διαθέτουν και που θα λογοδοτούν μόνο στην «ομάδα» που τους προώθησε…

  Νικόλαος Τζαμπούρας
  Διευθυντής ΕΣΥ
  Γαστρεντερολόγος
  Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

 • 27 Δεκεμβρίου 2010, 09:26 | Μιλτιάδης Τσαλιγόπουλος

  Η εξαίρεση των πανεπιστημιακών γιατρών από την ολοήμερη λειτουργία των τριών νοσοκομείων είναι η αρχή μόνο της εξαίρεσης όλων των πανεπιστημιακών γιατρών από την ολοήμερη λειτουργία με αποτέλεσμα την διατήρηση των ιδιωτικών τους ιατρείων.

  Κύριε υπουργέ, θα ήταν μία καλή ευκαιρεία να τελειώνει αυτός ο καρκίνος. Η λύση των μπλοκ αποδείξεων από τα νοσοκομεία ή τις επιτροπές ερευνών των πανεπιστημίων θα καταλήξει μόνο στη διατήρηση της ανεξέλεγκτης φοροδιαφυγής. Η δικαιολογία ότι τα τρία νοσοκομεία δεν είναι έτοιμα να δεχτούν όλους τους πανεπιστημιακούς να λειτουργούν εντός των νοσοκομείων είναι επίπλαστη. Φαίνεται ότι για τρίτη φορά από ιδρύσεως του ΕΣΥ δεν είστε διατεθημένος να συγκρουστείτε με το πανεπιστημιακό κατεστημένο, κυρίως των Αθηνών.

  Πρόταση: Να ισχύσουν τα ίδια για όλους τους πανεπιστημιακούς, όλων των ιατρικών σχολών της χώρας. Είμαι σίγουρος ότι αν το κάνετε θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα. Στο κάτω της γραφής όποιος θέλει να μην εκτελεί κλινικό έργο ας κρατήσει τα Ακαδημαικά του καθήκοντα και το ιατρείο του. Μη νομίζετε ότι χωρίς κλινικό έργο και ‘αποκούμπι’ σε μία κλινική οι πανεπιστημιακοί θα έχουν δουλεία σε ιδιωτικό επίπεδο

 • 27 Δεκεμβρίου 2010, 08:41 | Μιλτιάδης Τσαλιγόπουλος

  Σας επισημαίνω ότι με αυτόν τον καταμερισμό των εφημεριών οι κλινικές κινδυνεύουν περιστασιακά να μένουν ακάλυπτες, Για παράδειγμα, σε περίπτωση μακρόχρόνιας αναρρωτικής άδειας ή εκπαιδευτικής άδειας ενός μέλους της κλινικής, οι εφημερίες που του αναλογούν δεν μπορεί να καλυφθούν, σύμφωνα με το νόμο, από άλλους γιατρούς της κλινικής. Οι εφημερίες που εκτελούν γιατροί της κλινικής πλέον αυτών που προσδιορίζονται με το Νόμο δεν είναι δυνατό να πληρώνονται πάντα από ίδιους πόρους του νοσοκομείου γιατί αυτοί δεν υπάρχουν.

  Πρόταση: Οι εφημερίες, όπως αυτές προσδιορίζονται αριθμητικά από το Νόμο, να μην είναι ονομαστικές για κάθε γιατρό αλλά να επιμερίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε κλινικής.¨Έτσι, αν κάποιος γιατρός απουσιάσει να είναι δυνατόν οι εφημερίες του να εκτελεσθούν από άλλους γιατρούς της κλινικής.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 13:29 | βασιλης

  μην το σχολιαζετε το αρθρο καθολου, αντι να κλεισουν τα ιατρεια ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ συμφωνηθηκε να ανοιξουν και οι πανεπστημιακοι της επαρχιας ΙΑΤΡΕΙΑ.

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 17:57 | vasilis

  Μπορειτε να μου εξηγησετε πως θα δυναται να ειναι Διευθυντης κλινικης Καθηγητης Πανεπιστημιου εχοντας επιλεξει να εχει μονο διδακτικο εργο
  ΠΡΕΠΕΙ να προστεθει διάταξη που να αναφερει ρητα ότι Διευθυντης Πανεπιστημιακής Κλινικης πρεπει να εινα υποχρεωτικα ιατρος πληρους και αποκλειστικής απασχολησης που θα ειναι υπευθυνος για τους ασθενεις, τα χειρουργεια, τα εξωτερικα ιατρεια κλπ της κλινικης. Αν δεν βρεθει κανενας Πανεπιστημιακος τοτε την θεση καταλαμβανει ιατρος ΕΣΥ που ειναι υπευθυνος για τα ανωτερω. Ο Καθηγητης του Πανεπιστημιου θα ειναι υπευθυνος μονο για τους φοιτητες, και λοιπο εργο πανεπιστημιου. Αν περασετε αυτη την διάταξη οπως το αναφερω θα βρεθει καποιος πανεπιστημιακος που θα θελησει να ειναι πληρους και αποκλειστικής απασχολησης γιατι οπως ακουω ολοκληρες κλινικες καναν δηλωση επιλογης μονο διδακτικου εργου. Επιπροσθετως αν διευθυντης ειναι ιατρος του ΕΣΥ η Πανεπιστημιακος (που θα θελησει να ειναι πληρους και αποκλειστικής απασχολησης) θα ελεγχει καλυτερα τους ιατρους του που εχουν επιλεξει να εχουν μονο διδακτικο εργο γιατι ακουγετε οτι ολοι με την ανοχη ολων θα χειρουργουν, εξεταζουν κλπ στα νοσοκομεια θα εχουν δε και ιατρεια. Το μονο που δεν θα κανουν θα ειναι εφημεριες.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 13:07 | ΝΙΚΟΣ Β.

  Επειδή τα ιατρικά τμήματα διεκδικούν τον ρόλο του επιτηρητή στα Παν/κα νοσοκομεία προσπάθησαν και επί προηγούμενης υπουργείας να περάσουν κάτι αντίστοιχο. Δεν τα κατάφεραν και επανέρχονται.

  Ο ρόλος του αναπληρωτή διοικητή με τις αρμοδιότητες που δίδει ο μέχρι σήμερα νόμος απαιτεί πλήρωση της θέσης από στέλεχος με γνώση στα οικονομικά και στη διοίκηση μονάδων υγείας.

  Ένας Παν/κος αναπληρωτής διοικητής δεν διαθέτει τις γνώσεις ούτε μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο αυτό. Θα αποτελεί μόνιμη τροχοπέδη στη διοίκηση όταν πρόκειται να αντιμετωπίσει θέματα όπου θα πρέπει να τίθενται οι χείρες επί των τύπων των ήλων(εννοείται όταν θίγεται η ασυδοσία χρόνων).

  Ο εκπρόσωπος των μελών ΔΕΠ θα πρέπει να παραμείνει στην αποκλειστική ευθύνη του υπουργού, ειδικά όταν τα δείγματα γραφής των ιατρικών σχολών προς την κοινωνία είναι αυτά που διαχρονικά εισπράττονται με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 08:35 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

  Προφανώς στην παραπάνω παράγραφο διέλαθε το γεγονός ότι υπάρχουν και στη Β Ζώνη Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (Αλεξανδρούπολης, Λάρισας). Επομένως θα πρέπει να προβλεφθεί η ίδια αντιστοιχία Πανεπιστημιακών ιατρών και ιατρών κλάδου ΕΣΥ, όσο αφορά στις προβλεπόμενες στη Β Ζώνη εφημερίες.

 • ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3 ΟΤΙ «ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ»