Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

Η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας με σκοπό την όσο το δυνατόν καλυτέρευση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, δεν είναι απλώς πολιτική μας προτεραιότητα, αλλά ο πυρήνας της πολιτικής μας.

Ανάπτυξη, όμως, δεν νοείται αν δεν μπορέσουμε να σταματήσουμε την αναίτια «οικονομική αιμορραγία» που υφίσταται ποικιλοτρόπως το Ε.Σ.Υ.. Μόνο αν περιορίσουμε τις ανεξέλεγκτες δαπάνες θα υπάρξουν πόροι, οι οποίοι θα κατευθυνθούν στο ίδιο το σύστημα υγείας.

Η όλη νομοθετική μας πρωτοβουλία στηρίζεται στους εξής άξονες:

α) Αλλαγή του όλου συστήματος προμηθειών με βασικό προαπαιτούμενο τον προγραμματισμό του Δημοσίου, τη δυνατότητα αυτού να εξοφλεί έγκαιρα τις υποχρεώσεις του, αλλά και την εμπλοκή ιδιωτικών φορέων με σκοπό την εξοικονόμηση σημαντικών οικονομικών πόρων.

β) Την δημιουργία νέου οργανισμού παροχών υγείας, στον οποίο θα εντάσσονται οι κλάδοι υγείας του Ι.Κ.Α., Ο.Γ.Α, Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Π.Α.Δ. και Οίκου του Ναύτη με σκοπό την ενιαία και οικονομικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας σε όλους τους ασφαλισμένους των Ταμείων αυτών, δηλαδή σχεδόν στο σύνολο του ελληνικού λαού. Ταυτοχρόνως τα νοσοκομεία του Ι.Κ.Α. εντάσσονται στο Ε.Σ.Υ.

γ) Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας φαρμακείων και ιδιωτικών κλινικών, με σκοπό την περαιτέρω μείωση των δαπανών στον τομέα αυτό.

δ) Εξορθολογισμός των παρεχόμενων οικονομικών επιδομάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, με σκοπό τα παρεχόμενα επιδόματα να κατευθύνονται προς αυτούς που πραγματικά τα έχουν ανάγκη.

ε) Ρύθμιση επιμέρους θεμάτων, που αφορούν ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα της λειτουργίας του Ε.Σ.Υ., με σκοπό την άρση δυσλειτουργιών και ενδεχομένως αδικιών που έχουν διαπιστωθεί.

Στην νομοθετική μας πρωτοβουλία, τα σχόλια, οι παρατηρήσεις, αλλά και οι προτάσεις σας είναι σημαντικές. Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 01 Ιανουαρίου 2011.

Ο Υπουργός Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ανδρέας Λοβέρδος