Άρθρο 55 – Διαδικασία μετατροπής και συγχώνευσής των ΕΠΑ στην ΕΠΑΕ

1. Με την Υπουργική Απόφαση ίδρυσης της παρ. 1 του άρ. 4 ή των κοινών Υπουργικών Αποφάσεων ίδρυσης της παρ. 3 του άρ. 4 του παρόντος, εφόσον πρόκειται για ΕΠΑ που μετατρέπονται σε ΜΜΝ, πραγματοποιείται και η συγχώνευσή της κάθε ΕΠΑ στην ΕΠΑΕ ως αποκεντρωμένης μονάδας αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Από τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών του Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΑ. Τυχόν λεπτομέρειες για την εφαρμογή της σταδιακής μετατροπής των ΕΠΑ σε ΜΜΝ και της συγχώνευσης αυτών στην ΕΠΑΕ μπορεί να ρυθμίζονται στην Υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρ. 54 του παρόντος.
2. Οι ΕΠΑ Αθήνας, Περαιά, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Θράκης και Κοζάνης συνεχίζουν τη λειτουργία τους, μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του άρ. 4 του παρόντος και την εξασφάλιση των αναγκαίων όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των ΜΜΝ και της ΕΠΑΕ αναφορικά με την πλήρωση των οργανικών θέσεων προσωπικού.
3. Οι ΕΠΑ Ιωαννίνων, Λαμίας, Ναυπλίου, Πατρών και Δωδεκανήσου, των οποίων τα ΔΣ δεν είναι συγκροτημένα κατά το χρόνο ίδρυσης της ΕΠΑΕ, συγχωνεύονται σε αυτήν με την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, χωρίς μετατροπή σε ΜΜΝ.
4. Οι ΕΠΑ Κρήτης (με έδρα τα Χανιά), Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (με έδρα το Αγρίνιο), Καλαμάτας, Κέρκυρας, Αιγαίου (με έδρα τη Σύρο), Εύβοιας (με έδρα τη Χαλκίδα) και Βορείου Αιγαίου (με έδρα τη Μυτιλήνη), των οποίων τα ΔΣ είναι συγκροτημένα, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη της θητείας τους, με σκοπό να διερευνήσουν τις υπάρχουσες ανάγκες και δυνατότητες προκειμένου να δημιουργηθούν κατάλληλες ΜΜΝ στην περιοχή αρμοδιότητάς τους. Με τη λήξη της θητείας τους, εφόσον δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την ίδρυση ΜΜΝ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ. 4 του παρόντος, οι εν λόγω ΕΠΑ συγχωνεύονται στην ΕΠΑΕ με την διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».