Άρθρο 27 – Διαδικασία εισαγωγής – Ενημέρωση

1. Στην υπο-Μονάδα Παρατήρησης εισάγονται νέοι στους οποίους έχει επιβληθεί:
α) το αναμορφωτικό μέτρο του άρ. 122 παρ. 1 περ. η’ Π.Κ., στις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρ. 3 του παρόντος,
β) το θεραπευτικό µέτρο του άρ. 123 παρ. 1 περ. γ’ και δ’ Π.Κ. και
γ) ο περιοριστικός όρος του θεραπευτικού μέτρου του άρθρου 123 Π.Κ. παρ. 1 περ. γ’ και δ’, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 282 ΚΠΔ.
2. Η εισαγωγή στην υπο-Μονάδα Παρατήρησης γίνεται µε απόφαση του δικαστηρίου ανηλίκων ή µε διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα ή του ανακριτή.
3. Στην υπο-Μονάδα Θεραπείας εισάγονται νέοι:
α) για να υποβληθούν σε συστηµατική θεραπεία κατά τη διαδικασία του ν. 2071/1992, όπως ισχύει,
β) για να εκτελεστούν τα θεραπευτικά µέτρα του άρ. 123 παρ. 1 περ. δ’ Π.Κ., και
γ) για να εκτελεστεί ο περιοριστικός όρος του θεραπευτικού μέτρου του άρθρου 123 παρ. 1 περ. δ’ Π.Κ.
4. Η απόφαση ή η διάταξη της εισαγωγής εκτελείται από την Αστυνοµία Ανηλίκων ή από µη ένστολο αστυνομικό.
5. Με την είσοδο κάθε νέου σε Θεραπευτική Μονάδα, μέλος του ΕπΣυΜ αναλαμβάνει την ενημέρωσή του για τον ισχύοντα ΕΚΛ και στη συνέχεια συμφωνείται από κοινού θεραπευτικό πλάνο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ΕΚΛ.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».