Άρθρο 08 – Παρακολούθηση και εποπτεία Μονάδων

1. Αρμόδιο τμήμα για την παρακολούθηση της λειτουργίας των ΜΜΝ και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθεισόμενων κανονιστικών πράξεων είναι το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων και Εναλλακτικών ποινών και μέτρων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΔΔΑΔ. Το Τμήμα μεριμνά μεταξύ άλλων για την υλοποίηση κατάλληλων επιμορφωτικών προγραμμάτων για το προσωπικό όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, σε συνεργασία με αρμόδιους και εξειδικευμένους φορείς, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις του Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. Ως προς το παρεχόμενο θεραπευτικό έργο στις Μονάδες υπό στοιχ. γ και δ της παρ. 1 του άρ. 1 του παρόντος, το εν λόγω Τμήμα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Στο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων και Εναλλακτικών ποινών και μέτρων συνιστώνται πέντε (5) νέες θέσεις επιστημονικού προσωπικού, ως εξής, οι οποίες προστίθενται στον Οργανισμό του ΥΔΔΑΔ:
α) 1 θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
β) 1 θέση κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ανηλίκων
γ) 1 θέση κλάδου ΠΕ Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής
δ) 1 θέσεις κλάδου ΤΕ Επιμελητών Ανηλίκων
ε) 1 θέση κλάδου ΤΕ Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».