Άρθρο 26 – Σκοπός- Λειτουργία

1. Οι Θεραπευτικές Μονάδες είναι δημόσιες Μονάδες ημιελεύθερης ή ανοικτής διαβίωσης ανηλίκων δυναµικότητας διαμονής µέχρι 15 θέσεων. Ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ. 4 του παρόντος και κατά προτεραιότητα στους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης .
2. Οι Θεραπευτικές Μονάδες λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της κοινοτικής φροντίδας. Παρέχουν ψυχιατρική εκτίμηση, θεραπευτική παρέμβαση και διαμονή με σκοπό την υποβολή σε συστηματική θεραπεία σε νέους που έχουν διαπράξει αξιόποινη πράξη ή βρίσκονται για οποιονδήποτε λόγο σε άµεσο και σοβαρό κίνδυνο να καταστούν δράστες αξιόποινης πράξης, σύμφωνα με τον ΕΚΛ και τις διατάξεις του παρόντος. Στις Θεραπευτικές Μονάδες παραπέμπονται και εισάγονται ανήλικοι ηλικίας 8-18 και νέοι ηλικίας 18-21 ετών. Κάθε μονάδα μεριμνά για το διαχωρισμό των διαμενόντων ανάλογα με την ηλικία και το φύλο τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ΕΚΛ.
3. Στις Θεραπευτικές Μονάδες λειτουργεί:
α) υπο-Μονάδα Παρατήρησης, σκοπός της οποίας είναι η πρόληψη, η διάγνωση και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε περιστατικά με ψυχικές διαταραχές, νοητική υστέρηση και περιπτώσεις συννοσηρότητας με χρήση ουσιών. Η υπο-Μονάδα αυτή παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και διασυνδέεται με τις δομές ψυχικής υγείας κατά αναλογία των διατάξεων που ισχύουν για τα κέντρα ημέρας.
β) υπο-Μονάδα Θεραπείας, σκοπός της οποίας είναι η περίθαλψη, η αποκατάσταση της ψυχικής υγείας και η κοινωνική ένταξη. Στην υπο-Μονάδα αυτή είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση και η διαμονή του ανηλίκου, εφόσον αυτό αξιολογηθεί απαραίτητο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ΕΚΛ. Η υπο-Μονάδα αυτή είναι στεγαστική δομή και διασυνδέεται με τις δομές ψυχικής υγείας κατά αναλογία των διατάξεων που ισχύουν για τους ξενώνες και τα οικοτροφεία παιδιών και εφήβων και ενηλίκων.
Για περιστατικά με νοητική υστέρηση μπορεί να δημιουργείται υπο-Μονάδα για νέους με νοητική υστέρηση, τη λειτουργία της οποίας θα καλύπτει προσωπικό που ήδη υπηρετεί στη Μονάδα.
4. Τα οξέα και επείγοντα περιστατικά μπορεί να παραπέμπονται σε δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Οι δομές αυτές θα οριστούν με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Υγείας. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης τα περιστατικά παραπέμπονται στις υπάρχουσες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
5. Η Θεραπευτική Μονάδα μπορεί να αναπτύσσει κινητό κλιμάκιο αποτελούμενο ιδίως από παιδοψυχίατρο και ψυχολόγο με ειδίκευση ή εμπειρία στα παιδιά/ εφήβους ή σε ανηλίκους με παραβατική συμπεριφορά ή προβλήματα ψυχικής υγείας, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν ρόλο εποπτείας και υποστήριξης των επαγγελματιών των λοιπών Μονάδων και ιδίως των Στεγών Ημιελεύθερης Διαβίωσης.
6. Με την κοινή απόφαση ίδρυσης των Θεραπευτικών Μονάδων της παρ. 3 του άρ. 4 του παρόντος καθορίζονται επιπρόσθετα οι όροι, ο τρόπος λειτουργίας αυτών, η σύσταση θέσεων προσωπικού και η κατανομή του προσωπικού σε προσωπικό που ανήκει στο ΥΔΔΑΔ ή στο Υπουργείο Υγείας, οι κτιριακές υποδομές, τα ζητήματα κατανομής των δαπανών μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Το θεραπευτικό προσωπικό είναι προσωπικό που ανήκει στο Υπουργείο Υγείας ενώ το λοιπό προσωπικό ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ή στο εποπτευόμενο από το ΥΔΔΑΔ ΝΠΔΔ του οποίου αποκεντρωμένη υπηρεσία είναι η συγκεκριμένη Θεραπευτική Μονάδα. Ως θεραπευτικό προσωπικό νοείται το προσωπικό κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Υγείας – Πρόνοιας ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας και ΤΕ Υγείας – Πρόνοιας ειδικότητας Νοσηλευτικής.
7. Το ΕπΣυΜ των Θεραπευτικών Μονάδων λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 9 του παρόντος, με τη συμμετοχή των μελών του επιστημονικού και του θεραπευτικού προσωπικού. Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ΕπΣυΜ, συνεργασίας και κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των επαγγελματιών που απασχολούνται στη Θεραπευτική Μονάδα ρυθμίζονται ειδικότερα στον ΕΚΛ.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».