Άρθρο 03 – Σκοποί – Πεδίο εφαρμογής

1. Οι ΜΜΝ απευθύνονται σε νέους που έχουν διαπράξει αξιόποινη πράξη. Σε αυτές, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στα επόμενα άρθρα:
α) εφαρμόζονται αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα, που προβλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα, όπως αυτά εξειδικεύονται στις διατάξεις του παρόντος,
β) εκτελούνται αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα ως περιοριστικοί όροι για τους ανήλικους δράστες σύμφωνα τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,
γ) εφαρμόζονται αναμορφωτικά μέτρα με εισαγγελική διάταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
2. Αρμόδιος για την επίβλεψη της εφαρμογής των ανωτέρω μέτρων είναι ο εισαγγελέας ανηλίκων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ. 549 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.