Άρθρο 43 – Προσωπικό Στεγών Ημερήσιας Διαβίωσης

1. Για κάθε Στέγη Ημερήσιας Διαβίωσης (δυναμικότητας μέχρι 15 νέων) προβλέπονται οι ακόλουθες θέσεις µόνιµου προσωπικού:
– Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων θέσεις δύο (2)
– Κλάδος ΠΕ Εγκληματολόγων θέση μία (1)
– Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού θέση μία (1).
– Κλάδος ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας θέση μία (1)
– Κλάδος ΠΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων θέσεις πέντε (5)
– Κλάδος ΤΕ Υγείας – Πρόνοιας ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας θέσεις δύο (2)
– Κλάδος ΤΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων θέσεις πέντε (5)
– Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού θέσεις δύο (2)
– Κλάδος ΔΕ Μαγείρων θέσεις μία (1)
– Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέση μία (1)
2. Στη ΣΗΔ προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ Εγκληματολόγων ή ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ ή ΤΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα περί επιλογής προϊσταμένων.
3. Ο αριθμός των αναγκαίων θέσεων προσωπικού καθώς και των ειδικοτήτων τους σε κάθε περίπτωση ίδρυσης μια νέας Μονάδας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 4, καθορίζεται κατ’ αναλογία με τη χωρητικότητά τους και περιγράφεται ειδικά στην εν λόγω Υπουργική Απόφαση ίδρυσης της Μονάδας.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».