Άρθρο 52 – Καθεστώς αργίας προσωπικού των Μονάδων

1. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ή ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός, θέτει υπάλληλο εναντίον του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 53, σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας, κατ’ αναλογία των διατάξεων της παρ. 1γ΄ του άρθρου 103 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων, Πολιτικών, Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως ισχύει. Ο υπάλληλος που τέθηκε σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, επανέρχεται αυτοδικαίως στα καθήκοντά του, με την έκδοση απαλλακτικού βουλεύματος ή τη δημοσίευση αμετάκλητης αθωωτικής δικαστικής απόφασης.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 103, 104 και 105 του Κώδικα Κατάστασης Δηµόσιων, Πολιτικών, Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως ισχύει.
3. Στον ΕΚΛ ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την προσωρινή απομάκρυνση του υπαλλήλου, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε καταγγελία ή έγκληση για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 53, από συγκεκριμένα καθήκοντα, μέχρι την άσκηση της ποινικής δίωξης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».