Άρθρο 10 – Αξιολόγηση και εποπτεία των Μονάδων

1. Το ΕπΣυΜ, το αργότερο µέχρι το τέλος του μηνός Ιανουαρίου, καταρτίζει λεπτοµερή ετήσια έκθεση αποτελούμενη από στατιστικά και άλλα στοιχεία σχετικά µε τις υπηρεσίες που παρείχε κατά τη διάρκεια του έτους (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου) και τις τυχόν ελλείψεις, δυσλειτουργίες ή ανάγκες της Μονάδας, την οποία και υποβάλλει στο Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. δια του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων και Εναλλακτικών ποινών και μέτρων, το οποίο προβαίνει στην αξιολόγηση της περίπτωσης ι του άρ. 7 του παρόντος.
2. Εξωτερική αξιολόγηση της λειτουργίας ενός ή περισσότερων Μονάδων του παρόντος μπορεί να ανατίθεται σε εξειδικευμένο εξωτερικό φορέα – αξιολογητή με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατόπιν εισήγησης του Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.. Για τις Μονάδες υπό στοιχ. γ και δ της παρ. 1 του άρ. 1 του παρόντος, την απόφαση της παρούσας παραγράφου συνυπογράφει και ο Υπουργός Υγείας.
3. Οι Μονάδες υπό στοιχ. γ και δ της παρ. 1 του άρ. 1 του παρόντος υπάγονται στην εποπτεία των κατά νόμο αρμόδιων οργάνων για τη διενέργεια ελέγχων σε μονάδες υγείας και μονάδες ψυχικής υγείας του Υπουργείου Υγείας. Τυχόν εκθέσεις που συντάσσονται υποβάλλονται και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».