Άρθρο 37 – Εκπαίδευση – Σκοπός και είδη

1. Στις ΜΜΝ των περιπτ. γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 λειτουργούν σχολικές μονάδες ή παραρτήματα των σχολικών μονάδων ή Τμήματα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), καθώς η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και έχει σκοπό, εκτός από την απόκτηση γνώσεων, την ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων και τη βαθμιαία ένταξή τους στην κοινωνία και την παραγωγική διαδικασία.
2. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία παρέχεται δωρεάν από το Κράτος, στις ΜΜΝ των περιπτ. γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1.
3. Στις ΜΜΝ πλην των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι νέοι παρακολουθούν τις δομές Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχονται δωρεάν από το Κράτος και λειτουργούν στην κοινότητα όπου βρίσκεται κάθε Μονάδα.
4. Στους νέους που έχουν ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, παρέχεται ειδική αγωγή, στο πλαίσιο της οποίας λαμβάνονται μέτρα, όπως κατάρτιση και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας, χορήγηση υλικών, οργάνων, εξοπλισμού και οπτικοακουστικών μέσων, καθώς και υπηρεσίες που περιλαμβάνουν διάγνωση, αξιολόγηση, παιδαγωγική και ψυχολογική υποστήριξη και εργοθεραπεία.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ρυθμίζονται θέματα για την αντιμετώπιση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών αυτών, καθώς και ειδικότερα ζητήματα που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών, το υποχρεωτικό ωράριο και άλλα συναφή θέματα.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».