Άρθρο 21 – Διαδικασία εισαγωγής – Ενημέρωση

1. Στις Στέγες Φιλοξενίας εισάγονται νέοι, εφόσον τους επιβάλλεται το αναμορφωτικό μέτρο του άρ. 122 παρ. 1 περ. δ Π.Κ., στις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρ. 3 του παρόντος.
2. Η απόφαση ή η διάταξη της εισαγωγής εκτελείται από την Αστυνοµία Ανηλίκων ή από µη ένστολο αστυνομικό.
3. Στις Στέγες Φιλοξενίας δεν εισάγεται ανήλικος, ο οποίος έχει προηγουμένως εισαχθεί για αξιόποινη πράξη σε Μονάδα Εντατικής Επιτήρησης Νέων ή σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων.
4. Η εισαγωγή στις Στέγες Φιλοξενίας δεν διατάσσεται εάν δεν έχει προηγηθεί σχετική έκθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων, της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου ή της Περιφέρειας ή της Επιστημονικής Ομάδας Εκτίμησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρ. 19 και 21 του παρόντος.
5. Με την είσοδο κάθε νέου σε Στέγη Φιλοξενίας, ένα μέλος του ΕπΣυΜ αναλαμβάνει την ενημέρωσή του για τον ισχύοντα ΕΚΛ και στη συνέχεια, μέσω συνεντεύξεων, συμφωνείται από κοινού εξατομικευμένο πλάνο παρέμβασης και ένταξης στο πρόγραμμα της Μονάδας, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο παρόν και στον ΕΚΛ.
4. Οι Στέγες Φιλοξενίας μπορεί να ιδρύονται και να λειτουργούν από φορείς από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και από κατάλληλους φορείς των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού ή άλλους δημόσιους φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2,3, 5 και 6 του άρ. 4 του παρόντος.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».