Άρθρο 16 – Υποχρεώσεις των νέων και παραβίασή τους

1. Οι νέοι οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους όπως απορρέουν από το εξατομικευμένο πλάνο το οποίο έχει από κοινού διαμορφωθεί κατά τη συνεργασία τους με το επιστημονικό προσωπικό της Μονάδας.
2. Οι νέοι έχουν υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας της Μονάδας όπως προβλέπονται στο παρόν και στους ειδικότερους κανόνες διαβίωσης και εύρυθμης λειτουργίας κάθε Μονάδας, οι οποίοι καθορίζονται στον ΕΚΛ κάθε κατηγορίας Μονάδας.
3. Στον ΕΚΛ κάθε Μονάδας ορίζονται συγκεκριμένες συμπεριφορές που συνιστούν παραβίαση των κανόνων λειτουργίας καθώς και μέτρα που μπορούν να επιβληθούν από το ΕπΣυΜ σε κάθε περίπτωση. Η παραβίαση των υποχρεώσεων των νέων αντιμετωπίζεται με μέτρα παιδαγωγικού χαρακτήρα, τα οποία ακολουθούν μια κλίμακα διαβάθμισης από το ηπιότερο προς το αυστηρότερο. Η επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το επόμενο άρθρο αποτελεί το ύστατο επιβαλλόμενο μέτρο και επιτρέπεται µόνο όταν η νουθεσία, ο διάλογος και η ειρηνική επίλυση της διαφοράς έχουν αποτύχει, αφού προηγηθεί ακρόαση του νέου. Μόνο όταν τα ηπιότερα μέτρα έχουν αποτύχει δικαιολογείται η επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων τηρώντας τις διατάξεις του παρόντος.
4. Στις ΜΜΝ σε καμία περίπτωση δεν είναι επιτρεπτή η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών καθώς και η λεκτική, σωματική ή σεξουαλική βία.
5. Κάθε παραβίαση των κανόνων λειτουργίας από τους νέους αντιμετωπίζεται με σταθερότητα και συνέπεια από το σύνολο του προσωπικού της Μονάδας. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στην κατανόηση και αποδοχή της παραβίασης εκ μέρους του νέου και στη θετική ενίσχυσή του για την παράλειψη παρόμοιας συμπεριφοράς στο μέλλον.
6. Στον ΕΚΛ κάθε Μονάδας προβλέπονται ειδικές κυρώσεις και ειδική διαδικασία για την αντιμετώπιση περιπτώσεων όπου ο νέος επιδεικνύει ιδιαίτερα βίαιη συμπεριφορά ή βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης και κρίνεται απολύτως αναγκαία η λήψη άμεσων μέτρων, τηρώντας τις διατάξεις του παρόντος.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».