Άρθρο 36 – Ιατρική περίθαλψη

1. Σε κάθε νέο παρέχεται ιατρική περίθαλψη προληπτική και θεραπευτική, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η οδοντιατρική, οφθαλµολογική και ψυχιατρική, καθώς και η ιατρικώς ενδεδειγμένη φαρμακευτική και διαιτητική αγωγή. Η περίθαλψη αυτή και η αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, οι εργαστηριακές και απαιτούμενες ειδικές εξετάσεις παρέχονται, κατά περίπτωση, από τις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή δομές υγείας του Δήμου όπου βρίσκεται η Μονάδα. Επιτρέπεται συμπληρωματικά η παροχή ιατρικής περίθαλψης και από εθελοντές ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων.
2. Κάθε νέος εξετάζεται από γενικό ιατρό ή παθολόγο κατά την εισαγωγή του στη Μονάδα και καταγράφεται το ιατρικό ιστορικό του σε ατοµικό βιβλιάριο υγείας. Ακολουθεί προληπτικός έλεγχος για διαπίστωση τυχόν µολυσματικών νόσων και γίνονται οι αναγκαίοι εµβολιασµοί.