Άρθρο 20 – Σκοπός – Λειτουργία

1. Οι Στέγες Φιλοξενίας είναι Μονάδες ανοιχτής διαβίωσης νέων από 12 έως 18 ετών και σε εξαιρετικές περιπτώσεις έως 21 ετών, δυναµικότητας µέχρι 20 θέσεων. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να διαμένουν ανήλικοι ηλικίας από 8 έως 12 ετών σε ξεχωριστούς χώρους της Στέγης. Κάθε Μονάδα μεριμνά για το διαχωρισμό των διαμενόντων νέων ανάλογα με την ηλικία και το φύλο τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ΕΚΛ.
2. Οι Στέγες Φιλοξενίας παρέχουν προσωρινή διαμονή και φροντίδα στους διαμένοντες νέους, μεριμνώντας ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 2 του παρόντος, για την όσο το δυνατόν πιο ομαλή και σύντομη επιστροφή του ανηλίκου στο οικογενειακό περιβάλλον του και, εάν αυτό δεν είναι εφικτό ή σύμφωνο με το συμφέρον του ανηλίκου, την τοποθέτησή του σε ανάδοχη οικογένεια, σε κατάλληλη προνοιακή δομή ή υιοθετείται άλλη πρόσφορη λύση.
3. Στις Στέγες Φιλοξενίας μπορεί να λειτουργούν και υπο-Μονάδες ημερήσιας φροντίδας χωρίς διαμονή, οι οποίες παρέχουν δομημένα προγράμματα υποστήριξης για την κοινωνική ένταξη των νέων με παράλληλη υποστήριξη του οικογενειακού και ευρύτερου περιβάλλοντος των νέων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ΕΚΛ.
4. Οι Στέγες Φιλοξενίας μπορεί να λειτουργούν αποκλειστικά ως Μονάδες ημερήσιας φροντίδας χωρίς διαμονή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή ονομάζονται Μονάδες ημερήσιας φροντίδας.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».