Άρθρο 45 – Προσωπικό Θεραπευτικών Μονάδων

1. Για κάθε Θεραπευτική Μονάδα (δυναμικότητας της υπο-μονάδας Θεραπείας μέχρι 15 θέσεων) προβλέπονται οι ακόλουθες θέσεις µόνιµου προσωπικού:
– Κλάδος ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας παιδοψυχιατρικής, θέση μία (1)
– Κλάδος ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας ψυχιατρικής, θέση μία (1)
– Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων, θέσεις τρεις (3)
– Κλάδος ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας θέση μία (1)
– Κλάδος ΠΕ Εγκληματολόγων, θέσεις μία (1)
– Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής θέσεις δύο (2)
– Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού θέσεις δύο (2)
– Κλάδος ΠΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων θέσεις πέντε (5)
– Κλάδος ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας θέσεις δύο (2)
– Κλάδος ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδικότητας Νοσηλευτικής θέσεις δύο (2)
– Κλάδος ΤΕ Φροντιστών Μονάδων Μέριμνας Νέων θέσεις πέντε (5)
– Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού θέσεις δύο (2)
– Κλάδος ΔΕ Μαγείρων, θέση µία (1)
– Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέση µία (1)
– Κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων θέση μία (1).
2. Στη Θεραπευτική Μονάδα ορίζεται Επιστημονικά Υπεύθυνος Θεραπευτικού Προγράμματος (ή θεραπευτικών προγραμμάτων) ιατρός κλάδου ΠΕ ειδικότητας παιδοψυχιατρικής ή ψυχιατρικής με εμπειρία στο πεδίο των παιδιών / εφήβων.
3. Ο αριθμός των αναγκαίων θέσεων προσωπικού, η σχέση εργασίας τους, η κατανομή τους ανάμεσα στα συναρμόδια Υπουργεία Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υγείας, η τοποθέτηση Επιστημονικά Υπεύθυνου Θεραπευτικού προγράμματος (ή θεραπευτικών προγραμμάτων) και οι ειδικότητές τους σε κάθε περίπτωση ίδρυσης μια νέας Μονάδας καθορίζονται κατ’ αναλογία με τη χωρητικότητά τους και περιγράφονται ειδικά στην κοινή Υπουργική Απόφαση ίδρυσης της Μονάδας της παρ. 3 του άρ. 4 και παρ. 6 του άρ. 28 του παρόντος.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».